Käivitamisel on süsteem immigrantide sundkorras vastuvõtmiseks

kolmapäev, 12. juuni 2013

MATTI ILVES: JÄRJEKORDNE KINGITUS EESTI OSARIIGILE

Eesti saab lühikese aja jooksul juba teise suure kingituse Euroopa Liidult. Esimene oli ESM kohustuslike sundmaksetega ja nüüd veel nn. ELi-sisene tõhustatud solidaarsus varjupaiga valdkonnas. See tähendab, et teistest EL-u riikidest hakatakse siia saatma pagulasi, potesnsiaalseid EV kodanikke.

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon, katkend raporti seletuskirjast: “Raportöör usub, et solidaarsusraamistiku loomine ei vabasta liikmesriike oma rahvusvaheliste ja ka ELi-siseste varjupaigaalaste kohustuste täitmisest, vaid annab pigem Euroopa ühisele varjupaigasüsteemile konkreetsed vahendid ja menetlused nende liikmesriikide toetamiseks ja abistamiseks, kes seisavad varjupaigavaldkonnas silmitsi ebaproportsionaalse surve ja ebaproportsionaalsete kuludega, peamiselt oma geograafilise asendi või demograafilise olukorra tõttu. Teiste sõnadega, tervikliku solidaarsusraamistikuga,millega aidataks liikmesriikidel parandada oma varjupaigasüsteemide kvaliteeti, tagamaks varjupaigataotlejate õiguste täielik austamine, tagataks ka varjupaigaalase acquis’ korrektne rakendamine ning seega Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kogu toimimine.”
Kogu raportiga, mis vormitakse direktiiviks, saate tutvuda SIIN.

Aldo Roomere kirjutas FaceBook´is: “Kas teate, kallid sõbrad, et juba praegu trambivad Eesti maakondades ringi Euroopa migratsiooniemissarid ja uurivad, kuhu ja kuipalju neegreid või muid väga ülekvalifitseeritud tööjõurassi esindajaid toppida saab – iga migrant on Eestis kohustatud saama ligi 650€ kuus peo peale (mitte millegi eest!), neile antakse kohe korter ja tasuta tugiisik. Nii tore vaLITSus on meil!”

See on tõsi, et siia hakatakse kvootide alusel saatma põhiliselt neegreid ja araablasi, kuna lõunaosariigid on tugeva pagulaste-immigrantide surve all ja sinna tulevad pagulased põhiliselt Aafrikast ja islamimaailmast.
E Liitu ja meie valitsust ei huvita üldse see, et siin elab juba üle 30% immigrante ja okupante ning seda juba 192. rahvusest. Teistes osariikides küünib muulaste arv aga ümmarguselt ainult 10%-ni.
Meie õnnetus on ilmselt see, et venelased on valgenahalised ja nii ei lange nemad sugugi “klassikalise” multikultuursuse alla ja E Liit neid ei arvesta.
Esimesed kvoodipagulased saabuvad Eestisse tõenäoliselt järgmisel aastal ja nii on meil lootust saada liidu üheks multikultuurseks näidismaaks.

Parafraseerides Prantsuse Vabariigi ühte direktorit Larevelliere-Lepeaux´i, kes hüüdis Napoleoni saabumisel Pariisi Itaalia sõjakäigult – “Õnnelik Prantsusmaa”:

“Õnnelik” Eesti!

_______________________________

Allikas: www.rahvuslane.blogspot.com

Postitas: EIP teabetoimkond

1,600 total views, no views today