IRL ilma EIP-lt varastamata toime ei tule

Tänases Postimehes on IRL-i esimees Urmas Reinsalu artikkel:“Eesti Balzacid aiaauku kirjeldamas”. Väljavõtteid sellest:

Rahvusliku majanduse keskmeks peavad olema siinsed inimesed ja kapital. /-/ Teine samm on majanduses kapitalile ligipääsu parandamine. Praegu on Eesti ettevõtete ligipääs kapitalile piiratud ja see on turutõrge, mis nõuab riigi tähelepanu. Niisugune tõrge toob kaasa kohalike ettevõtete ennetähtaegse müügi, mistõttu firmad ei saavuta oma täit potentsiaali. /-/ Rahvusliku majanduse areng on ainuke strateegiline vastus majandusliku väljarände küsimusele.“

Need mõtted on täiesti võõrad IRL senisele majandusideoloogiale ja on puhtalt maha kirjutatud EIP valimisprogrammist ja programmist. Kui kasutatakse ühe partei poolt teise partei originaallahendeid ilma allikale viitamata, siis on tegemist räige avaliku vargusega. Mis muud, kui et IRL senine ideoloogia on pankrotis ja ilma EIP-lt varastamata toime ei tule.

EIP teabetoimkond

1,204 total views, no views today