Palgafaktoidid

Järjekordselt avaldasid Statistikaamet ning Maksu- ja Tolliamet oma  igakvartaalsed numbrid palkade kohta Eestis. Esimene pakub numbreid kvartali keskmise brutoväljamakse ja reaalpalga suuruse kohta eelmise aasta sama ajaga võrreldes, viimane pakub oma väiteid keskmise brutoväljamakse ja mediaanväljamakse suuruse kohta. Paraku pole neist ükski isegi seotud reaalsusega, sest puudud taustsüsteem ja võrdlusbaas, numbrid on vaid valitsuse poliitika  rahuldamiseks loodud faktoidid.

Kui soovitakse teaduslikult täpset teavet palgaolude kohta Eestis, siis piisab kahes numbrist: mediaankeskmise palga ostujõu suurus ja väljamaksete jaotumine tuludetsiilide kaupa. Kui need on olemas, siis on kogu faktiline teave olemas, kui neid pole, siis  faktilist teavet pole. Aga nii lihtsalt ei saa tähtsad asutused andmeid esitada, sest siis mõistaks iga inimene tegelikku olukorda Eestis. See on keelatud.

EIP teabetoimkond

1,239 total views, 2 views today

Statistikaameti järjekordne manipulatsioon

Väljavõte Eesti Statistikaameti 16.12.2011 pressiteatest: „2010. aastal erinesid elanikkonna vaeseima ja rikkaima viiendiku sissetulekud 5,3 korda.“

Varanduslikku ebavõrdsust mõõdetakse banaanivabriigis Gini koefitsiendi kaudu, arenenud banaanivabariikides tulukvintiilides, normaalsetes Euroopa riikides aga tuludetsiilides. Vaid viimane annab täieliku pildi rikkuse jaotumise kohta ühiskonnas, eriti kui jaotused välja tuua erinevate eluvaldkondade ja elanikkonnakihtide kaupa.

Olen sel teemal põhjalikult kirjutanud 30.10.2010 artiklis: „Vello Leito: Eesti Statistikaamet – manipuleerija või rafineeritud kurjategija?“ (Fundamentaalia). Lugege veelkord läbi.

Vello Leito

16.12.2011

1,103 total views, 3 views today