Kes on klikirahvuslased?

Et paika panna, kes on klikirahvuslane, selleks peab enne paigas olema, kes üleüldse on rahvuslane. Saagu seekord rahvuslusest kirjutatud vaid olemusliku külje poole pealt ilma klikimeedia poolt ühiskonnale kaelamääritud terminoloogilise reostuseta.

Rahvuslane on tegelikult üks igati tavaline inimene, kes mõistab, et mõnus ja edukas tsisvilisatsioon on võimalik vaid meeskonnamänguna. Ta on inimene, kes on solidaarne teiste meeskonnaliikmetega ja kui soovitakse, siis isegi põhimõttel, et üks kõigi, kõik ühe eest. Meeskondi aga, milles üldjuhul iga rahvuslane osaleb, on rohkem kui üks: perekond, tutvusringkond, rahvas/rahvus, tsivilisatsioon. Ta valib meeskonna võimaluse korral ühtekuuluvustunde järgi, leiab elu rikkuse ühtsuses, kindlustunde kaaslaste kaudu. Jah, niisiis täiesti tavaline usaldusväärne inimene, kes ei reeda, ega mängi topeltmängu. Rahvuslane pole kunagi klikirahvuslane.

Aga mis on klikk? Võõrsõnade leksikonist: „Klikk, kildkond, omakasupüüdlik ühehuviliste rühmitus.“ Kui kõik mängiksid ausat meeskonnamängu oleks planeet Maa paradiis aga on tegelikult põrgu reklaammaterjal. Seda sellepärast, et osa, siis klikk, sätivad end teiste turjale, püüdes neid ära kasutada – ise olla kunn ja teised saata n.-ö tööpataljoni. Rahvuslastele selline asi ei meeldi. Et aga kunnid saaksid siiski kunnida nii, et „tööpataljon“ sellest aru ei saa, siis selleks ongi vaja klikirahvuslasi, kes kiidavad kunnide tegusid ja kuulutavad maailmale, et ainult nemad on need õiged ja tõelised rahvuslased. Seega, et elada hundina lammaste keskel ja aeg-ajalt mõni nendest eineks ära kasutada, selleks vajavad hundid lambanahka – klikirahvuslasi.

Klikirahvuslasi on huvitav jälgida. Kui mäekunnide klikk ütleb, et Eesti on Euroopa Liidus iseseisev ja suveräänne riik, siis klikirahvuslased kajavad: täiesti õige. Kui klikk vabandab oma kuritegelikkust sõnadega, et meil on veel mõningaid kasvuraskusi, siis klikirahvuslane lohutab: jah boss, kuid me ükskord võidame need raskused niikuinii. Kui aga rahvuslane ütleb, et me peame võõrast meeskonnast välja astuma ja end ise üles töötama, sest võõral meeskonnal on omad huvid, mis muuhulgas ja möödaminnes meie huvid neile madratsiks pööravad, siis klikirahvuslane ei tee sellist sõnumit kuulmagi.

On olemas üks lihtne seaduspära, mis igapäevaelus vaevata laseb vahet teha, kes on kes. Klikirahvuslane venitab kuidas süda lustib oma lõõtsa Eesti meedias, mis üks kliki eraomand on. Rahvuslane saab kirjutada üksnes oma „kobrulehele“, või ei kirjuta siis üldse. Pigem ei kirjuta üldse, sest tema vägi ja võim kuluvad suuresti ära valget laeva oodates.

Kui aga meedia terminoloogilisele reostusele ikkagi väike sõrm ära anda, siis saab asju ju ka definitiivselt paika panna. Klikirahvuslane on eurorahvuslane, kes kaitseb eesti rahva huve kui etnilise grupi huve Euroopa riigi sees. Eesti rahvuslane peab õigeks kaitsta oma rahva huve iseseisvas rahvusriigis, kus eesti rahvas on riigirahvus. Siit tulenebki EIP põhimõtteline soov Euroopa Liidust välja astuda. Teistpidi täpsustades: eesti rahvuslane on aprioorselt iseseisvuslane. Kui keegi väidab, et ta on eesti rahvuslane aga ei ole iseseisvuslane, siis on ta, samuti aprioorselt, eurorahvuslane, ehk klikirahvuslane. Vaat, nii lihtne see ongi!

Vello Leito
EIP esimees

1,320 total views, no views today