Kuidas rahvakogus võimule sobivad tulemused saadi

EMOR on võtmesõnaks teel tõeni. Miks rahvakogu liikmed valiti ja seda tegi EMOR? Vastus on siin: EMOR ei pöördunud ettepanekuga kellegi poole juhuslikult, nii nagu nad ei koosta reitingu-uuringutel valimit juhuslikult (näiteks juhuslike arvude generaatori abil), vaid kasutavad sotsiaalvõrgustikust saadava info töötlemisel nn nuhkprogramme inimeste poliitiliste eelistuste kindlaksmääramisel. Kuidas nuhkprogrammid töötavad loe Elver Loho artiklist http://arvamus.postimees.ee/1186726/elver-loho-kes-ja-kuidas-sinu-jarele-nuhib .

“Kiviajal” kasutas EMOR meetodit, et tegi kaks küsitlust, esmalt näiteks 10 000 inimest eelküsitlusena ja siis “pärisküsitlus” eelküsitluse tulemuste alusel vastavalt sellel, millist tulemust saada taheti.

Vello Leito

1,320 total views, 2 views today

EIP on kogu aeg sellest teavitanud …

… ja teatas  11.02.2013 avalikkusele (-2013/02/11/eip-esimehe-vastus-rahvakogu-ekspertide-koordineerija-ulle-madisele-), et ei osale Rahvakogu, kui osa riigikoguerakondade poolt ülesseatud jultunud komploti töös. Loe  lisaks allpooltoodud Õhtulehe artiklit:

“Sotside vandenõu?

Pole muidugi kusagil öeldud, et paljuloodetud rahvakogu, mis valmistab ette seadusemuudatusi, peaks olema apoliitiline organ.

Küsimus on vaid, kelle nägu on need seadusemuudatused, mis rahvakogust väljudes riigikogule kinnitamiseks ette söödetakse.

Rahvakogu kodulehel ära toodud ettevalmistava töögrupi 17 liikmest ligi pooled on äriregistri andmeil kas olnud või on jätkuvalt mõne erakonna liikmed.

Esindatud on sotsid, IRL ja rohelised. On sümptomaatiline, et jalga ukse vahele pole saanud Reform, kelle poliitika vastu kogu protsess tegelikult ju ongi suunatud ega mustadest erakondadest Keskerakonnaga seotud isikud.

Joonistub välja huvitav käsuliin – jääkeldri kutsus kokku president Ilves, kureerima pandi rahvakogu koostöökogu juht Olari Koppel, kelle valvsa pilgu all tegelevad protsessi vedamisega Liia Hänni ja Siim Tuisk.

Kõiki nimetatuid ühendab kas varasem või ka praegune kuulumine SDE ridadesse. Või kas presidendi õigusnõuniku osalemine töögrupis on poliitiline samm või mitte?

Kuna sotsidel juba eksisteerib toetajaliikmete süsteem, mida Reformgi kavandab, siis ei tea me, kas erakonnast lahkumine oli sisuline või ainult taktikaline käik jälgede segamiseks.

Seega pole välistatud, et kogu jääkeldri protsess on sotside valimiseelne vandenõu segaduse külvamiseks ning Reformi jalgealuse õõnestamiseks.

Kui aga arvestada, et rahvakogu juhtgrupis osalejad on erakondadest välja astunud poliitikas pettumise tõttu, siis rahvakogus osalemine tähendab lihtsalt nende soovi uuesti poliitikasse tagasi tulla ning pirukast oma osa saada – esimesel korral see lihtsalt ei õnnestunud.

Rahvakogu võib neile olla valimiseelseks hüppelauaks, kusjuures kulud maksab kinni riik. Ilusate sõnade taga võivad olla varjatumad omakasupüüdlikud eesmärgid.”

____________________________________

Postitas EIP teabetoimkond

1,687 total views, 1 views today

EIP esimehe vastus rahvakogu ekspertide koordineerija Ülle Madisele

Tere!

Rahvakogu on riigikoguparteide endi poolt  tekitatud pseudokogu eesmärgiga koguda endile  poliitilist kapitali alatul viisil. Riigikoguparteid on kõige kahepalgelisemad ja kuritegelikumad kooslused Eestis, ning mitte mingil juhul kellegi sisulise arvamusega nad arvestama ei hakka . Tsiteerin Harri Taligat 06.01.2013 Postimehest: ” … riigikogu näitas mulle seadusi luues ebapädevust ja üleolekut. /-/ … kui eelnõu valmis on, kuulame kindlasti ka ametiühingu seisukohad ära, aga ega me ei pea nendega arvestama. /-/ … mõlemad kui tüüpiline näide ebapädevusest ja üleolevast suhtumisest – ainsaks põhjenduseks “meil on mandaat ja see on meie tahe … .”

Eesti Iseseisvuspartei ei lase riigikogu riigireeturparteidel end alandada. Esitatud seisukoha pehmendamine on võimalik vaid siis, kui Erakonnaseaduse uues redaktsioonis on arvestatud meie ettepanekutega. Oleme need esitanud nii kirjalikult kui suuliselt, nagu teate.

Lugupidamisega
Vello Leito
EIP esimees

——– Original Message ——–
From: “Ylle Madise” <ylle.madise@gmail.com>
To: “iseseisvuspartei@iseseisvuspartei.ee” <iseseisvuspartei@iseseisvuspartei.ee>, “margomiljand@gmail.com” <margomiljand@gmail.com>, “aarnetoomsalu@gmail.com” <aarnetoomsalu@gmail.com>, “aleksander@terviseleht.ee” <aleksander@terviseleht.ee>
Date: 11.02.2013 13:48:41
Subject: Re: rahvakogu eksperdid

Tere!

Rahvakogu algatusrühm palus minul kui rahvakogu ekspertide koordineerijal
küsida, kas soovite omalt poolt eksperdi nimetada. Märkasime, et Teie ei
ole eksperti esitanud.

Eksperdiks sobivad inimesed, kellel on viiel rahvakogu teemal (erakondade
rahastamise ausus ja kontrollitavus, sealhulgas rahavõimu mõju kahandamine
poliitilises otsuseprotsessis;erakondadevahelise ja -sisese konkurentsi
ausus ja elavus;valija hääle kaalukus valimistulemuse otsustamisel;kodanike
aus kaasatus ja laialdasem osalemine poliitilises protsessis
valimistevahelisel ajal;ühiskondliku ruumi (sund)politiseerimise ja
-parteistamise pidurdamine) märkimisväärne akadeemiline ja/või praktiline
teadmine.

Ekspertide ülesanne on rahvakogu portaalis esitatud (või meilitsi või
postiga laekunud) ettepanekutele lisada neutraalne, lihtsasti mõistetav ja
võimalikult lühike mõjuanalüüs. See avaldatakse rahvakogu.ee lehel ja on
tõenäoliselt aluseks järgnevatele aruteludele. Arutelude eest vastutab EMSL
ja Urmo Kübar. Seega ei tee eksperdid sisulisi valikuid.

Vasakpartei e-posti aadressi ei õnnestunud leida, mistap palun võimalusel
selle kirja neile edasi saata.

Lugupidamisega

Ülle Madise

1,439 total views, 1 views today

SDE ja KE rakendasid poliittehnoloogilise dumpingu REFi vastu

25. jaanuari Postimehe arvamusrubriigis on selline tekst:

Idee: iga kuu viis rahva soovi valitsusse arutlusele

 Kodanik Laur Lõhmus soovitab Rahvakogus käivitada portaal, kus kodanikud esitavad Eesti elu arendamise ettepanekuid, valivad ise parimad neist välja ning seejärel peab valitsus või linnavalitsus soovitu arutlusele võtma. Mida arvad sellest mõttest sina?

Mis siin huvitavat? On ikka, sest SDE ja KE poolt käivitatud Rahvakogu, mille eesmärk on valitsusparteisid uputada, käis välja oma käsunduskodaniku kaudu  SDE-KE-le kasuliku dumpingu. Pange tähele: valitsus (linnavalitsus) peab hakkama  nüüd neid .  opositsioonile meelepäraseid “ettepanekuid” menetlema, sest “rahvas” nõuab! On ju huvitav (et mitte öelda: väga madal).

Vello Leito

25.01.2013

1,330 total views, 2 views today

Jüri Ratas – ümmargune nagu … , valelik nagu kõik riigikogu liikmed

23.01.2013 Postimehe arvamusrubriigi artiklis “Jää on hakanud liikuma” kirjutab Jüri Ratas:

“Mitmeid häid mõtteid pakuvad Eesti inimesed Rahvakogu keskkonnas juba praegu ning olen kindel, et neid tuleb juurde. Näiteks toetan jätkuvalt rahvaalgatuse võimaluse lisamist põhiseadusesse, valimiskampaania kuludele ülempiiri kehtestamist, kodanikuühiskonna suuremat kaasamist ja erakondade rahastamise süsteemi õiglasemaks muutmist. Edu saavutamiseks tuleb teha edasiviivaid ja vajalikke muudatusi aga mitmel rindel korraga.”

Mis puutub siia Rahvakogu? Riigikoguvälised rahvuslikud jõud ja alterntiivmeedia koos riigikoguväliste erakondadega on kõiki neid lahendid välja pakkunud juba aastaid. Erakonnaseduse osas on ka EIP Ratase poolt märgitud lahendid kirjalikult riigikogule esitanud. Miks Ratas seda kõike ära ei märgi? Endastmõistetavalt sellepärast, et kõik head algatused tohivad tulla üksnes Rahvakogust, sest seda juhivad riigikoguparteid kulisside tagant. Riigikoguväline poliitiline opositsioon ei tohi midagi   oma seisukohtadest ellu saada.

Ratas, ümmargune nagu … , kirjutab:

“Need arvud annavad selge signaali, et rahvas ootab ja soovib vahetust. See tähendab, et inimesed ootavad ja väärivad nii inimsõbralikumat poliitikat kui ka austavamat suhtumist. Võimuparteid ei tohi Eesti rahva tahet tuimalt ignoreerida, vaid peavad tegema sisemisi muudatusi või võimust üldse loobuma.”

Pea meeles Ratas, et kõik riigikoguparteid on ühest mädanenud puust, nii et hakka astuma Ratas, hakake astuma kõik riigikoguparteid. Eestis on arutul hulgal teist targemaid ja kõlbelisemaid inimesi.

EIP teabetoimkond

24.01.2013

1,385 total views, 1 views today

Ei pea olema selgeltnägija, et selgelt näha

Täpselt nädal tagasi kirjutasin siinsamas uudiste rubriigis oma seisukohavõtus “Riigikoguparteide poliittehnoloogiline andekus”:

Ent mitte selles pole uba, üldsegi mitte, vaid hoopiski tolles, et Parteid suutsid märkamatult luua oma saatankavalatele plaanidele „rahva soovide“ tootmistsehhi. Piisab vaid oma palgalistele foorumlastele käsk kätte anda, et nüüd selline „algatus“ olgu tehtud ja, palun väga, tulemuseks ongi: „Tehtud“.

Võtame näituseks parteiliikmete kohustusliku alammäära. 500 liiget, … ei, 200 liiget on küllalt, ütleb foorum. Ja Parteidel ongi käes „rahva soov“ vähendada miinimumi kasvõi kahesajani. Muutmis-uutmismeelsed saavad 10 parteijupatsi peale kokku 10 riigikogumandaadi jagu hääli, riigikogus aga 0 kohta. Noh, mis kostad?”

Tänasest postimehest loete:

“Idee: erakonnaks saab 200 liikmega (4)

 Kodanikuaktivist Elver Loho tegi Rahvakogus ettepaneku, et erakonna loomiseks tuleks leida senise tuhande asemel viis korda vähem liikmeid. Mida arvad sellest sina?”

Noh, mis sa ikkagi nüüd kostad?

Vello Leito

24.01.2013

1,992 total views, 1 views today

Riigikoguparteide poliittehnoloogiline andekus

Klapiti kokku Harta 12, kutsuti kokku „rahvas“. Kutsujad olid SDE ja KE. Rahvas ei tulnud, tulid nende parteide käsundusliikmed, näpuotsaga uudishimulikke, teine näpuotsatäis naiivseid, kokku saadi elevust tekitanud poliittehnoloogiline vaatemäng.

Ent siis tuli võimukandajatele parem idee – kutsume kokku ümarlaua! Tuligi ümarlaud – hulk riigikoguparteide funktsionääre, huulteltlugejate ilukõnelejate eliit, näpuotsatäis „rahva“ esindajaid. Jätkati andekalt – loome internetifoorumi, kus kõik saavad oma ettepanekud riigi, rahva ja Parteide hüvanguks välja öelda!

Foorumisse registreerus üle tuhande osaleja, ettepanekuid tuli. Head mõtted saavad Parteid nüüd rahuolevalt ja takistamatult oma nimele kirjutada. Analoogilist meetodit kasutavad Parteid, – et mitte öelda kuritegelikud jõugud – ka valimistel: vampiirimiseks väljavalitud parteide tasuta artiklid meedias ja esinemised raadios kästakse avaldada enne kui paraadile marsivad Parteid, varastatud ideed portfellis.

Ent mitte selles pole uba, üldsegi mitte, vaid hoopiski tolles, et Parteid suutsid märkamatult luua oma saatankavalatele plaanidele „rahva soovide“ tootmistsehhi. Piisab vaid oma palgalistele foorumlastele käsk kätte anda, et nüüd selline „algatus“ olgu tehtud ja, palun väga, tulemuseks ongi: „Tehtud“.

Võtame näituseks parteiliikmete kohustusliku alammäära. 500 liiget, … ei, 200 liiget on küllalt, ütleb foorum. Ja Parteidel ongi käes „rahva soov“ vähendada miinimumi kasvõi kahesajani. Muutmis-uutmismeelsed saavad 10 parteijupatsi peale kokku 10 riigikogumandaadi jagu hääli, riigikogus aga 0 kohta. Noh, mis kostad?

Jah, meie Parteid on kohati ja mõnes asjas lausa nagu leidlikud. Andekad fassaadidemokraadid – hästi oskavad “arvestada” rahva arvamusega! Jah, me kõik koos juhime riiki, väidaks kindlasti ka nätsu-jänki.

Vello Leito

17.01.2013

1,208 total views, 2 views today

Selline ongi demokraatia

Presidendi ümarlauda kajastavad ajakirjanikud jäeti infosulgu

21. november 2012 12:14

 

EPL

EPL

Ümarlaua arutelu kajastama läinud ajakirjanikud suunati saali, kus pole internetti ega ka ülekannet arutelust.

Kell 11 algas president Toomas Hendrik Ilvese kohtumine erakondade ja vabakonna esindajate ning ühiskonnategelastega. Kuigi teemaks on erakonnad, demokraatia ja riigi läbipaistvus, said üllatuse osaliseks ümarlaua arutelu kajastama saabunud kümmekond ajakirjanikku.

Kuigi arutelust tehakse otseülekanne, teatati kohale läinud ajakirjanikele, et diskussioonist saab kohapeal jälgida ainult algust ja edasi peab press aega veetma kaminasaalis.

Üks kohapeal viibiv ajakirjanik kirjeldas, et kurioossel kombel pole aga kaminasaalis WiFi levi, ekraani videopildiga arutelult ega isegi heliülekannet.

Ajakirjanikud, kellel pole käepärast oma arvutit ja netipulka, on kogunenud ühe sülearvuti ümber, millele on nüüdseks suudetud kõlarid organiseerida.

Istuda saavad demokraatia üle peetavat arutelu kajastama saabunud ajakirjanikud kaminasaalis kas laua peal või põrandal.

_______________________

Postitas EIP teabetoimkond

1,815 total views, 1 views today