Vello Leito: Henn Põlluaas – Eesti poliitilise (pordu)parnassi turvamees

„Vaidlustasin Vabariigi Valimiskomisjonis Riigikogu valimiste elektroonilise hääletamise korralduse eelhääletamise päevadel 24.02 – 2.03.2011 seetõttu, et kasutatav valimisrakendus ei kuvanud kandidaatide nimesid korrektselt. Nimekirja lõpus olevate üksikkandidaatide nimed ei olnud nähtavad ja seetõttu polnud valijatel võimalik neile hääli anda (vt. Lisa 1: Kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile),“ Henn Põlluaas, Sõltumatu Infokeskus, 16.03.2011, SI-122.

Seega siis tehnilised üksikasjad: Windowsi versioon, font jne. Pole huvitav. Palju põnevam on see, miks Põlluaas ei võtnud asja ette laiemas plaanis, nii nagu seda tegi Paavo Pihelgas oma kaebuses VVKle näidates ära turvaukude olmasolu (=võltsingute võimalus) e-hääletuse programmi-majanduses.

Veel. Miks ei märka Põlluaas rängalt lonkavat loogigat selles, kuidas jaotusid e- ja eelhääled parteide kaupa protsentuaalselt. Need hääled moodustasid kogu häältemahust 36,4%. Kui nüüd reastada parteid saadud e- ja eelhäälte protsentuaalse mahu järgi keskmise suhtes, siis saame arvrea:

REF – 120%

EER – 107%

IRL – 103%

RL – 102%

EKD – 101%

SDE – 90%

KE – 87%

EIP – 78%

VEE – 60%

Seega tõmbas e-hääli magnetina Reformierakond, korraliku reha said VEE ja EIP, vingelt väänati hääli välja Keskerakonnalt. Ikka üks ja seesama kuvand kust hääled tulevad ja kuhu need lähevad.

Ja miks Põlluaas ei märka isegi seda, kuidas e-hääled kuhjusid Reformierakonna tipptegijatele personaalselt? E-häälte osakaal kõikidest häältest oli 15,4%. Aga vaadake kuidas sai e-hääli REFi juhtkond: Keit Pentusel 43,6% häältest olid e-hääled, Kaja Kallasel 42,3%, Paetil 36,6 jne. Samas teisest küljest SDE liider Sven Mikser sai e-häältena 25% oma koguhäältest jne, kuni Edgar Savisaareni välja, kes sai vaid 9,7% häältest e-hääletusel. Tegemist on sedavõrd silmatorkava erinevusga, et peaks nagu silma lausa välja torkama.

Põlluaas ei läinud kaasa Pihelgasega tõestamaks, et kogu e-hääletus on kriminaalne inimõiguste rikkumine, tõik, mida tunnustab kogu maailm peale Eesti. Ei läinud kaasa sellepärast, et see ei kuulu tema ülesannete hulka. Tema ülesanded nõuavad nimelt e-hääletuse „legitiimsuse“ toetamist, „hea tava“ rahvale pähemäärimist. Ta kolistab tehniliste ükiskasjade kallal, et tekitada palju suitsu – palju tühje sõnu. Taktika on lihtne: ummistada inimeste tähelepanu tähtsusetute detailidega, et need mõtleksid: näe, nii pisikestest asjadest nii palju kära, juusiis asi ise on õige, kui midagi tõsisemat ei leita.

Loomulikult jääb Põlluaasa vaateväljast kõrvale ka see kõige-kõigem, et valimised loetakse toimunuks legitiimselt üksnes siis, kui inimestel on võimalus jälgida eranditult kõikides jaoskondades kõikide häälte liikumist füüsiliselt, seda filmida. Sellise võimaluse tagab üksnes valimine valimispäeval jaoskondades, kus kastid on läbipaistvad ja sedelid liiguvad nii, et on optiliselt jälgitavad ilma katkestuseta. Demokraatlike valimiste põhinõue on, et valimised tuleb üles ehitada vaatlejakeskselt, st et näiteks mina kui kandideerija ja vaatleja, pean saama vaatluse kaudu tõestuse, et kõik hääled läksid ainult sinna kuhu hääletajad soovisid ja mitte ükski hääl ei läinud kuhugi mujale.

Lõpetuseks: miks Henn Põlluaas ei seisa ausate valimiste eest, valimisvõltsingute vastu? Aga sellepärast, et Eestis kõik valimised võltsitakse ja Eesti poliitilisel parnassil asuvad üksnes need, kes sinna saanud valede, ajupesu, valimisvõltsingute jne kaasabil, ning nende kõrval veel need, kes sinna kaasa võetud kui kohatäitjad ja hääletamismasinad. Henn Põlluaasa taolised „õiguseotsijad“ on need, kes tõkestavad tõele tee parnassile ja kaitsevad valet ilmsikstulemise eest. „Henn-põlluaasad“ on turvamehed Eesti poliitilisel (loe: pordupoliitilisel) parnassil.

Vello Leito

20.03.2011

PS! Loe kodulehelt ka minu 15.07.2009 artiklit: „Libarahvuslast ära tunda on väga lihtne“.

1,300 total views, no views today

Vello Leito: Henn Põlluaasa lugedes

Henn Põlluaasa IRL-i Rahvuslaste Ühenduse suurkogul peetud kõnest (vt Terve Mõistuse Sündikaat, 27.10.2008):

„ — Poliitkartelliga seotud meedia ütleb, mida heaks arvab ning majandushaid teevad, mida tahavad. — Ma ei kahtlusta, et Eestis võimulolevad endised kommunistid sotsialismiaega tagasi ihkaksid. Ei. Selleks on nad käe liialt sügavale riigi kaukasse ajanud ja rahahüvesid maitsta saanud. Küll on nad aga kõigeks valmis võimu ja mammona nimel. Just seepärast on rahvuslik ühtsus ja eneseteadvuse tõus neile ohtlik, sest see pühiks saasta vabaks saades minema. Et seda ei juhtuks, ollakse valmis Kremli ja Brüsseliga poliitilist ja majanduslikku kasatšokki vihtuma, täpselt nagu Kekkonen seda Soomes KGB juhtimisel harrastas. — Vastupidi! Kremli ja KGB toel ohjad haaranud kollaborandid, kellele teiselt poolt assisteerivad eurokosmopoliidid, on sihipärase tööga suutnud hävitada igasuguse rahvusliku eneseteadvuse tõusu ja kehtestada elitaarse valitsuskultuuri, mis toetub globaalsusel ja multikultuursusel. — Tegelikus elus on aga poliitika elitaarse kliki mängumaa. — Nagu valimisseaduski, mis häälte ülekandumise tõttu on üks ebademokraatlikumaid valimisviise üldse ja läheb vastuollu isegi praegu kehtiva põhiseadusega. — Senine suund viib vaid ummikusse ja Eesti kui rahvusriigi hävingule. Pragmaatilise ja elitaarse mõtteviisi kandjad on langenud enda seatud lõksu, sest nad ei ole võimelised nägema põhiseaduse ja õiguslike printsiipide eiramise kaugemaid tagajärgi. —“

Edasine kokkupressimine toob ilmsiks loo essentsi:

  1. Eesti Põhiseadus kehtib!
  2. Euroopa Liidu õigus ei ole ülimuslik Eesti territooriumil!
  3. Kõiges taunitavas on põhimõtteline süü eesti poliitikutel!
  4. Probleemid lahendaks uue erakonna loomine ja riigikokku paremate inimeste valimine!

Sellised arusaamad asjadest ja tegevuse eesmärgistatus seab mulle moraalse kohustuse anda otsekohene hinnang: Henn Põlluaas on inimene, kes on seadnud endale eesmärgiks kehtiva olukorra remontimise selle olemust muutmata, st ELiidust välja astumata. Sellise tegevuse politoloogiliseks määritluseks on dissidentlus – Henn Põlluaas on eurodissident.

Henn Põlluaas ja teised eurodissidendid: IRL-i Ühendus Rahvuslased, Eesti Rahvuslik Liikumine! Astuge maha eurodissidentluse rajalt.  Euroopa Liit kui RIIK on loodud rahvusriikide likvideerimiseks ja rahvuste segamiseks nende hävitamise eesmärgil. Euroopa Liit on Eestit okupeeriv riik ja eurodissidendid on okupatsioonivõimu remondimehed. Euroopa Liitu ei saa remontida nii, et Eesti riigil ja rahval tekiks võimalus ellu jääda EL liikmena. See on võimalik üksnes  väljaspool Euroopa Liitu, sest Venemaa ja EL on üks – nad ehitavd ühiskodu, nii nagu Venemaa sellest avalikult teada andis juba 1988. aastal. Täielik viisavabadus ja assotsiatsioonileping on lähema paari aasta küsimus.

Moodustage kiiresti uus erakond, aga ärge moodustage rahvuslik-konservatiivset remondimeeste erakonda Res Publica nr 2. Looge uus iseseisvuslaste erakond, mis oleks tugevam kui Eesti Iseseisvuspartei. Iseseisvusele pole alternatiivi. Soovin teile edu!

Vello Leito, EIP esimees

02.11.2008

 

1,302 total views, no views today