Pikett: Eesti Euroopa Liidust välja!

Tallinna rahvuslased nõuavad Euroopa Liidust lahkumist

postitas neocon eriti-radikaalne osak. 7:43 13. september, 2012

euro Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab 14. septembril 2012 Tallinnas piketi, nõudes 2003. aasta samal kuupäeval toimunud rahvahääletuse tühistamist. Pikett toimub juba 9-ndat korda Pärnu maantee ja Kaarli puiestee nurgal ja kestab tänavu kella 14-st kuni 16-ni. “Euroopa Liitu kuulumisest on saanud Eestile hukatus,” leiavad Tallinna rahvuslased. “Eesti on tühjenenud rahvast, inimesed lahkuvad massiliselt riigist, elatustase on järsult langenud, hinnad on kiiresti tõusnud ja jätkavad tõusu. Vaesus süveneb. Võimurite kontrolli all olevad massiteabevahendid varjavad tegelikku olukorda puudutavat teavet või valetavad, eksitades inimesi. Eestit valitsevad võõrvõimude käsilased ja käsualused. Eesti tühjaks jäänud põllumaa ja metsa ostavad üles kahtlased võõramaised isikud ja/või nende varifirmad. Juba esimesest iseseisvusajast toiminud kodumaine rahvuslik tööstus on sama hästi kui kaotatud. Näiteks ei valmistata Eestis enam tuletikke, ajalehepaberit ega klaasi, kuigi selleks on looduslikud ja muud eeldused. Võõrvõimudele kuuluvad suurfirmad viivad Eestist välja muinasjutulisi kasumisummasid – takistusteta, piiranguteta, isegi maksustamata. Näiteks viisid Rootsi pangad Eestist 2011. aastal välja maksustamata puhaskasumit 663 miljonit juudirubla (ametlikus kõnepruugis: eurot). Samas nälgib – ajakirjanduse andmeil – Eestis 63 000 last. Pururumalad eesti inimesed, kellel pole arusaamist enda ümber toimuvast ega oma olukorrast, muudetakse samm-sammult uue impeeriumi õigusteta indiaanlasteks. Nõuame võltsreferendumi tulemuste tühistamist, võõrvõimude vandenõulaste ja salateenistuste abil, võltsitud valimistulemuste toel võimuleupitatud kurjategijate kõrvaldamist nende ametipostilt ja kohtu alla andmist. Samuti nõuame Eesti lahkumist EL-ist ja Eesti seadusi rikkunud välisesinduste sulgemist.

Allikas: www.minut.ee

_______________________

Postitas: EIP teabetoimkond

1,294 total views, 1 views today

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab euroreferendumi kuuendal aastapäeval piketi

 

Rahvuslaste Tallinna Klubi eestvõttel toimub esmaspäeval, 14. septembril Vabaduse väljakul pikett, millega meenutatakse Euroopa Liitu astumise küsimuses korraldatud rahvahääletust ning kutsutakse Iiri kodanikke üles lükkama tänavu oktoobris rahvahääletusele pandav Lissaboni lepe tagasi.

„Kuus aastat tagasi, 14. 09. 2003 korraldati ebademokraatlik, ebaseaduslik, ebaaus, võltsrahvahääletus, mille võltsimise ulatus on siiani teadmata ja millega Eesti liideti EL-ga. Me ei taha elada euro-ENSV-s, vaid tahame elada iseseisvas ja demokraatlikus Eesti Vabariigis. Me ei taha euroimpeeriumi, me ei taha eurodiktatuuri, me ei taha euro-KGB-d,” ütles piketi korraldamise ajendit tutvustades Rahvuslaste Tallinna Klubi liige Jaan Hatto.

„Samas nõuame võltsrahvahääletuse tulemuste tühistamist ja läkitame palve iiri rahvusele öelda “ei” Lissaboni leppele,” lisas Hatto.

Pikett kestab kl. 15-18 ja toimub Kaarli puiestee ja Pärnu maantee ristmiku Jaani kiriku poolsel küljel.

Rahvuslaste Tallinna Klubi

info@rahvuslasteklubi.org

Jaan Hatto 51 90 33 74

Tõnu Kalvet

www.rahvuslasteklubi.org

1,185 total views, 1 views today