Eesti kroon tagasi!

Aasta tagasi väitis Reformierakond, et euro kasutuselevõtt toob edukuse meie õuele ja et:
1) mingit hinnatõusu euro kaasa ei too;
2) Eestisse tulevad välisinvesteeringud;
3) euro annab meie majandusele stabiilsuse.

Reaalne Eesti elu on näidanud, et ükski neist ootustest pole täitunud:
1) euro on toonud Eestisse suure hinnatõusu;
2) suurtest välisinvesteeringuid pole tulnud;
3) loodetud stabiilsuse asemel saime Kreeka abistamise kohustuse.

Seega võib otse välja öelda: EURO OLI EBAÕNNESTUMINE! Kuna euro pole toonud lubatud majanduslikku kasu Eestile, tuleb koheselt tagasi minna eesti kroonile.

Selliste teemade juures paljastub väga selgelt Eesti valitsuse tegelik pale: ta esindab Eestis vaid ELiidu huve, kuid ei esinda Eestis eestlaste huve. Normaalse demokraatia korral peaks Eesti ajalehtede esikaaned kubisema pealkirjadest “euro on ebaõnnestumine” ja “eesti kroon tagasi”, ning ühiskonnaelu kajastavates saadetes/artiklites peaks käima aktiivne arutelu Eesti krooni taastamise teemadel.

Kodulehe lugeja kirja alusel: EIP teabetoimkond

2,037 total views, 1 views today

Vene raha sissevool

Kuldse viljakobara kaks hapuks läinud marja

Mõni päev tagasi puhkenud skandaal elamislubade äri ümber, kust kodakondsuse saamiseni on vaid üks kukesamm ja millega on seotud IRL poliitikud Indrek Raudne ja Nikolai Stelmach, on kahtlemata kunstlikult suureks paisutatud – meedia põhiteema viimastel päevadel.

Miks kunstlik?

Lihtsalt sellepärast, et see äri on toimunud juba üle 20 aasta ning seotud on olnud sellega kõik erakonnad, kes seni reaalselt Toompeal võimu juures on olnud: Koonderakond, Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid, Isamaa, Res Publica (= tänane IRL), Keskerakond… Algas ta tagasihoidlikult kodakondsuse andmisega nn. eriteenete eest. 407 said kodanikeks Tiit Vähi juhitava valitsuse ajal ja 187 Mart Laari esimese valitsuse ajal http://www.nommevalitsus.org/?p=3066 . Vahetult enne ametist lahkumist jõudis Tiit Vähi anda kiirkorras kodakondsuse Narva linnavolikogu täiele koosseisule korraga http://www.nommevalitsus.org/?p=2955 . Laari valitsus otsustas anda elamisload ka nn.Vene erusõjaväelastele http://www.nommevalitsus.org/?p=3065 ning mõni aasta hiljem peaminister Mart Siiman koguni pidas vajalikuks ühe okupandi ees vabandada, kellele kogemata oli jäänud elamisluba väljastamata http://www.nommevalitsus.org/?p=4912 . Ja naiivne on see, kas arvab, et see kõik ilma mingi isikliku meeleheata sündis… Kuid need polnud isegi veel mitte õied…

1995.aastal taotles elamisluba 327 727 kolonisti http://www.nommevalitsus.org/?p=4700 , sajandivahetuseks, s.o. viie aasta jooksul said nad kõik elamisloa, valdav enamus ka kodakondsuse. Kõnealust perioodi võib nimetada siis õiteks. Alates XX sajandi lõpust tänaseni ja edaspidigi veel võib nimetada juba viljade perioodiks…

Aastal 2000 sulges peaminister Mart Laar nimelt migratsioonifondi, mis seni toetas materiaalselt Eestist Venemaale lahkuda soovijaid http://www.nommevalitsus.org/?p=5096 ja juba aasta hiljem Laari valitsus toetas Riigikogu toel umbkeelsete saadikute pääsu Riigikogusse http://www.nommevalitsus.org/?p=5275 . Alustati sisserände soosimist. Süües ju kasvab isu. Tagasihoidlikud sissetulekud elamislubade ärilt vajasid suurendamist. Anno 2002 kevadel kaotati sisserände piirarv Eestisse oma abikaasa, vanemate või laste juurde kolivatele välismaalastele – siinsetel kolonistidel on aga teatavasti Venemaal üle miljoni sugulase. Tohutu äri! Algas uuskolonisatsiooni massiline juurutamine. Meeldetuletuseks – paljudel venestamise aastatel jäi idast tulnud ränne 2000. aasta näitajast väiksemaks. Nii oli sisserände saldo aastal 1974 – 3575, 1975 – 3794, 1976 – 4457, 1978 – 5762, 1979 – 4899, 1980 – 6422, 1981 – 6585, 1982 – 5703, 1983 – 4606 jne http://www.nommevalitsus.org/?p=4169 . Ja see kvoodivaba sisseränne kestab massiliselt tänaseni.

Edasi alustasid nn. kartelliparteid üksteise nn. ületrumpamist. Keskerakond tahab anda igale Eestis sündivale lapsele kodakondsuse http://www.nommevalitsus.org/?p=6131 , Reformierakonna (Urmas Paet) arvates on aga Eesti vene rahvusest inimestele parim paik, kus elada http://www.nommevalitsus.org/?p=6227 , mida Ansip täiendas kinnitusega, et nende kaitsmine on Eesti tähtsaim ülesanne (NB! Mitte eestlaste, vaid venelaste kaitse!) http://www.nommevalitsus.org/?p=5534

Mida järeldada?

Lihtsalt seda, et käesolev skandaal on x-põhjusel kunstlikult esile kergitatud, olgu see siis algatatud Keskerakonna või Reformierakonna poolt või on tegemist lihtsalt IRL sisemise võimuvõitlusega, mis käärib seal Isamaa ja Res Publica ühinemisest saadik – eesmärgiga vabaneda paarist tülikaks muutunud inimesest. Võimalik ka, et IRL niigi kehva mainet veelgi allapoole kiskuda (kui algatajaks on Reformierakond, sotsid või Keskerakond). Vahet pole. Võimalik ka, et konkurents antud elamislubade turul muutus lihtsalt liiga tihedaks. Iseenesest on see muidugi hea, et paar elamislubadega äritsejat risti on löödud, mille tagajärjel nad on teinud poliitikamaastikul enesetaanduse, kuid naiivne on see, kes usub, et see midagi antud valdkonnas paremuse poole muudab. Äri käib edasi, mida tõestab fakt, et 20 aasta jooksul pole kordagi avalikku skandaali tekkinud, kuigi reaalseid põhjuseid on olnud igal aastal.. Ja äri ei käi edasi mitte ainult Toompea tasandil, vaid see on ka allmaailma leib. Turg on ju väga suur, sest siinsetel kolonistidel on Venemaal ju üle miljoni sugulase, rääkimata mittesugulastest:

„Eestis on vaja tõestada isadust. Me peame minema jälle kohtusse ja tõestama, et kes on teie bioloogiline isa. Tegelikult võib saada kodakondsuse täiesti loomulikul viisil. On kaks advokaati. Üks esindab isa, teine teid ja kuna ei vaidlust ei teki ja pooled lepivad omavahel kokku, siis vajadust DNA ekspertiisiks ei teki.”

„Aga kust leida see „isa“, kes on nõus kokku leppima? „

„Noh, me lihtsalt otsime Eestist teatud vanuses, vanema kui 60 aastat, mehe ja maksame talle raha. Nad on sellega nõus. Põhimõtteliselt ei maksa see talle midagi. Lihtsalt on vaja allkirjastada volikiri.” http://www.nommevalitsus.org/?p=8739

05.detsember 2011

Ahti Mänd

________________________

Postitas: EIP teabetoimkond

Allikas:  www.nommevalitsus.org

4,723 total views, 1 views today

Väärtuspõhine jalgpall

Kilde rahvasuust …

Milline on väärtuspõhine poliitika?

Väärtuspõhine poliitika on see, kui ainult tugevam teab, mida nõrgem vajab.

Milline on väärtuspõhine jalgpall?

Väärtuspõhine jalgpall on see, kui kohtunik teab, kumb meeskond võidab.

Killud kogus EIP teabetoimkond

1,506 total views, no views today