Vello Leito: Suurprojekt ‘Indrek Neivelt’ saab loogilise arenguhüppe 2

Et sellest vaevata valla saada, lugege kodulehelt tähelepanelikult läbi minu 29.07.2008 artikkel: „Indrek Neivelt teel Eesti kõigi aegade suurimaks massimõrvariks”: -2008/07/29/vello-leito-indrek-neivelt-teel-eesti-koigi-aegade-suurimaks-massimorvariks-. Artiklis sai juba viis aastat tagasi kirjeldatud kuidas mosaiik kokku panna ja tookordne prognoos on osutunud õigeks kui üks aspekt välja arvata – nimelt sündmused liinil Venemaa-Euroopa Liit on hakanud ajagraafikus libisema. Putin-Lavrovi konstruktsiooni järgi oleks pidanud viisavabadus olema kohal juba kolm aastat tagasi, ent ei ole tänaseni ja see pidurdab rootsi korruptiivse/kuritegeliku kapitali liikumist, koos sellega kinnisvara ostjate liikumist Venemaalt Eestisse. Rootsi pangandus on Eestis läbinud kahjumifaasi ning on tänaseks jälle kasumis, pankrotiohtu neil pole, kasumid kasvavad, eluasemelaenud samuti ning ehitamine sellest tuleneval – uus kinnisvaramull on reipalt täispuhumisel, uued kuusealused kujundamisel.

Artikli esimeses osas sai märgitud, et Venemaa on muutunud Eestile just nagu sõbraks kohe. See sai veenva kinnituse 02.04.2013 St. Peterburgis. Väljavõtteid meediast:

Delfist: „Andrus Ansipi ja Dmitri Medvedevi ajalooline kohtumine möödus ilma ühegi etteheiteta..“ „Ansip märkis, et omavahelisele läbikäimisele aitaks kaasa viisavabadus Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, kuid selle kehtestamiseks on esmalt vajalik täita asjakohased tehnilised tingimused, sh sujuv piiriületus. Ta lisas, et aina kasvav piiriületajate hulk püstitab kahele riigile ülesande arendada infrastruktuuri piiriületuskohtades ning korraldada paremini piiri- ja tollikontrolli.“ Siin nad ongi, „sõprus“ ja viisavabadus käsikäes.

Päevalehest: Seda sümpaatsem tundus Venemaa peaministri silmatorkav tähelepanu Eesti kolleegile. Ansip seisis Medvedevi kõrval protokollilisel pildil ja nad istusid kõrvuti ka lõunalauas. Eesti peaminister sai ettekandeks sõna esimesena, kohe pärast Medvedevi ja Soome endise presidendi Tarja Haloneni tervitussõnu.“ Allegooria klassikast: küll sul on ilus lauluhääl, austet Vares …

Veel Päevalehest: „Foorumi pressikonverentsil kõlanud Medvedevi avaldus, et ta on valmis Eestiga ideoloogilised erimeelsused kõrvale jätma, et näiteks majandussuhete arendamisega edasi liikuda, mõjus täiesti uuenduslikult.“ Ka sellele ütlemisele on allegooria klassikast vaste võtta: ‘aga alustame siiski sinu märsist, austet Väike-Peeter.’

Vaat, selline siis on kaasaegse relvastuse tipptase, millega EL on juba hävitanud suurema osa Eestist. Ja mis veel märssi järele jäänud, selle söövad Suur-Peetrid asjade edasises käigus teineteise võidu üheskoos ära. Nii, et viisavabadus läheneb ja Sotši olümpiamängude ajaks peaks sellega olema abgemaht. Nelja-aastase viivitusega, aga ikkagi, loomulikult. Millest tekkisid viivitused, tempo langus, see on eraldi mahukas teema, millest olen varem kirjutanud ja kirjutan tulevikus veelgi.

Muus osas on nii nagu kirjeldasin 5 aastat tagasi. Praegusest 157 000 pangalaenu pressi all olevast inimesest prognoositavalt 2/3 ei suuda laenu teenindada ja kaotavad kodu, millega kaasneb mehine rahavoog läände, uute omanike vool Venemaalt Eestisse. Lähtudes eeldusest, et Rootsi Raha emissaar võtab Stenbocki majas peaministri tooli ja Rootsi-Eesti emissaar Indrek Neivelt Peterburis oma toolil kindlalt edasi püsib, nii tekibki ‘kinnisvara sulle, raha mulle’ hästitöötav vampiirlusskeem. Neivelti funktsioon saab sellises olema palju effektiivsem kui algselt sai talle prognoositud ja kogu konstruktsioon hoopis andekam oma eesmärgistuses. Eestivaenulik suurprojekt on saamas võimsa kvalitatiivse hüppe.

Huvitav üksikasi, et võimukandjad on hakanud minu prognoosi ebamugavaks pidama, tuli ilmsiks väga iseäralikust kohast, nimelt Google Eesti lehekülgedelt. Olen varsti juba aasta tähelepanelikult jälginud ja arhiveerinud G. E. kirjet ‘Vello Leito’. Et G. E. on poliitiliselt räigelt tsenseeritud, sellest olen kodulehel juba kaks korda kirjutanud, kuid mida põhjalikumaks ja pikaajalisemaks analüüs on kasvanud, seda suuremaks on kasvanud minu hämmastus tsensuuri teadusliku taseme üle. Käesoleva teemaga seoses näitab arhiiv, et alates viidatud artikli ilmumisest kodulehel 5 aastat tagasi, oli lugu kuni .möödunud aasta lõpuni alati minu nime kirje esileheküljel, aga pealtpoolt seda – ei kordagi (reservatsiooniks siinkohal, et seire tihedus on siiski ca 90% päevadest, võimalik, et vahelejäänud päevadel võis olla ka esilehel, milles aga on põhjust sügavalt kahelda). Et, mis siin imelikku? G. E. eesmärgistus on selge: alavääristada mind ja sedakaudu parteid, et vaadake kui lolli juttu võib ajada partei esimees. Aga miks ära koristati? Loomulikult sellepärast, et väidete õigsus hakkab vägisi pinnale ujuma ja olukord pöördumas minu väidete kasuks! Sest samasuguses sõnastuses on probleem hakanud end ilmutama meedias. Võlalõksu/kinnisvaramulli otseselt surmavast mõjust võite lugeda näiteks siit: http://www.postimees.ee/1182664/eksperdid-eli-majand,uskriis-sona-otseses-mottes-tapab-inimesi.

Aga ega majandusinvasioon pole sellegipoolest vahepeal paigal seisnud, see on vaid aeglasemalt edasi liikunud. Kirde-Eesti kohta sellel teemal rääkimine oleks otstarbetu, sest kõik on üldsusele niigi hästi teada. Kuid ühe intrigeeriva juhtumi saan paberile panna mujalt – nimelt seoses Mustveega. Meediast tuli aprilli alul igast allikast, et Mustvee linnapeaks sai Max Kaur (sünd. Jermakov). Juhtum pöördub aga kohe teist palgepidi meie ette, kui avada loo tagamaid. Väljavõte Wikipeediast:

20.09.2011. aastal Moskvas võttis Tallinna linnavolikogu liikme Max Kauri vastu Moskva Duuma esimees Vladimir Platonov.

2011–2012 a. on Max Kaur St.Peterburgi linnavalitsuse liikme Terenti Meštšerjakovi nõunik kaasaegse omavalitsuse arendamise küsimustes.

6. detsembril 2012. aastal, Moskvas, võttis Tallinna Linnavolikogu liige Max Kaur osa Venemaa Riigiduumas toimunud kohtumisest Venemaa Riigiduuma esimehe Sergei Narõškiniga. Kohtumine toimus Gortšakovi rahvadiplomaatia fondi korraldatud ürituse „Dialoog tuleviku nimel“ raames.

10detsembril 2012. aastal, Moskvas, võttis Tallinna Linnavolikogu liige Max Kaur osa Venemaa Välisministeeriumis toimunud kohtumisest Venemaa välisministri Sergei Lavroviga. Kohtumine toimus Gortšakovi rahvadiplomaatia fondi korraldatud ürituse „Dialoog tuleviku nimel“ raames.“

Siia kõrvale seonduvalt linnapeaks kandideerimisega: Max Kaur kandideeris ka 2012. aasta jaanuaris, kuid sai üksnes 3 häält 11-st, ent 02.04.2013 sai juba linnapeaks – ida „võitluskunstide“ kaasabil.

Mustvee pole sugugi tavaline Eesti väikelinn, vaid juba pikemalt Venemaa huviorbiidis olnud linn, kuhu on planeeritud (põhiliselt) väliskapitali baasil suur hotell-spaa kompleks, sadam, lennuväli. Kelle jaoks? Leo Kunnase sarnased „julgeolekueksperdid“, kes mehiselt jätkavad arvutamist, et kui mitu tankidiviisi on vaja Venemaa rünnaku tõrjumiseks kuni NATO appi tuleb, jäävadki arvutama, sest enne jõuavad kohale „tankid“ Mustveede kui Vene sillapeade kaudu.

Invasioon ja ülevõtmine ei liigu niisiis mitte ainult Gold streami pidi, vaikselt imbub igast kandist. Lugematuid kordi üle korratud saagu: Eestit ei võeta ära tankidega ja ei päästa meid Tartu rahu, sest üle võetakse majanduslike meetmetega, sundemigratsiooni ja ‘Indrek Neivelt’ tüüpi eriprojektidega. Tartu rahu ei päästa, sest rahva riiklusvõime hävitatakse, mis on EL-Venemaa ülim eesmärk. Lõpuks saadi aru, et vägivallaga ei saa rahvast ja riiki lõplikult hävitada, rahva riiklusvõime kustutamisega kustuvad aga ka kõik ülejäänud asjad.

Vello Leito

10.04.2013

1,376 total views, no views today

Vello Leito: Suurprojekt ‘Indrek Neivelt’ saab loogilise arenguhüppe 1

Üks probleem on Eestis tühjast tõusnud, et kes juhib Eesti riiki: EÕS, templirüütlid, vabamüürlased või hoopis Mustpeade vennaskond? Ei saa probleemist jagu ei Kuku Raadio ega Delfi (vt Delfi, 21.03.2013), riburada on teisigi järjekorras. Tegelikkuses on aga lihtne – nimelt mitte keegi ei juhi, sest Eesti riiki ei ole ole olemas, olemas on vaid Eesti liiduvabariik!

Kuid kes askeldavad selle liiduvabariigi staatuses riigi agoonias kehandi kallal, tükikesi omavahel jagavad põhimõttel, et kümme tükki tugevamale, üks nõrgemale? See on see tegelik probleem ja tõe väljaselgitamine väärib vaeva. Askeldajaid on arvukalt, ülalpool loetletutele veel mitmed lisaks, tähtsaimad nende hulgast need, kes panganduse seifide võtmeid kõlistavad. Mitte Eesti panganduse võtmeid, Eesti pangandust ei ole, isegi Eesti Pank on vaid IMFi kohalik esinduskontor, nüüd selle käilakujugi IMF poolt sobivasti ideoloogiliselt kõrgkoolitatuks timmitud. Ikka välispankade võtmeid pean ma silmas. Siinmail vägevaimateks Rootsi pangad kohapeal ja vene pangandus ootevalmilt ida pool.

Ühe sala-askeldajate suurprojekti saab hõlpsasti lahti kirjutada – mida nad teevad ja mida nad alles plaanivad teha. See selgub kohe kui paneme neljast osast koosneva mosaiigi õigesti kokku.

Esimene fragment. On vaidlustamatu tõsiasi, et Venemaa on muutunud väga-väga heaks Eesti vastu, justnagu sõbraks kohe: teeme piirilepingu vaid tehnilist külge puudutavaks, jätame Tartu rahu rahule ja muud pühad asjad puutumata, ütlevad nemad. Ja kui saatus on Eestile soodne, siis ehk saab Eesti peaminister isegi loa jutuajamiseks peaminister Dimitri Medvedeviga. Millest selline suvine soojus? Sedapuhku saladust ei tehta – viisavabadus on Venemaale vajalik ja see on see külg, millega fragment mosaiiki sobitub.

Teine. Seegi on üsnagi vaidlustamatu tõsiasi, et praegune Reformierakond kukub või siis vahetetakse selle juhtkond välja. Kukub, sest kukutatakse, nii nagu tehti seda Rahvaliiduga. Ja kukutatakse sellepärast, et ei sobitu enam kohalike jõujoontega kokku – need nimelt kulgevad sedapidi, kuidas peamised rahavood Eestis kulgevad. Euroopa Liidu rahavood, mida praegune REF Eestis kontrollib, on vaid vaevahigi väärti värk ja Ansip vastavalt sellekaaluline. Kohalik Gold hoovus liigub siiski Stokholm-Venemaa liinil. Täpsemalt: hakkab peatselt kasvavas mahus liikuma.

Et uputatavale karm tõde arusaadavaks teha, on VEB Fondi seni kindlalt suletud poliitiliste luukerede hoiulao uksed lahti löödud kui karjaväravad ja nii riigikogu kui riigikontroll selle sisu kaevetöödel rakendatud. Küll nad kõik koos toime tulevad.

Kolmas. Iseäranis veenev millegi uue sündimise ettekuulutajana on see, kui üksmeelseks on muutunud riigikoguparteid ja nende palgalised kommentaatorid internetis, et Eesti vajab uut parempoolset erakonda. Eriti märgiline: „uutjate“ skandeerimisega ühines isegi Keskerakond Kadri Simsoni suu läbi. Kõige selle taga on Raha soov, Gold hoovuse käsk, et peaminister olgu nende mees, nii nagu Siim Kallas oli Raha oma mees tol ajal kui Reformierakond loodi. Enam REFi praegune koosseis „oma poiss“ ei ole, aga loodava Refermierakonna kloon peab seda olema. Seega: lihtsalt praegused mehed on valed, kuid „reformi“erakondade olemasolu ja nende erimissioon on pühad. Mis johtuvalt tähendab, et REF tuleb välja vahetada, või mehed selle eesotsas, ning asemele tuleb panna keegi rootsipoolsest otsast kullakraani keerajate klannist.

Näiliselt nagu juhuse läbi on selline mees juba olemas ning sõjahüüdki tal fortissimos valmis kirjutatud: vajame eetikat ja majandsukasvu! Lihtne ja arusaadav, peaaegu sama lihtne kui oleks öeldud, et vajame raha! Eetika ning majanduskasv vulguse arusaamade tasandil tähendabki just seda. Eriti võrgutavalt kõlab vulgus”ele sõna eetika, mille ta kui panatsea oma tundemaailma sisse süstib. Niisiis ei mingit keerutamist, et õnn ei peituvat rahas, või et ‘tuleb luua majanduskasvu eeldused’, või et ‘viia majanduskasv rahvani’, või mida iganes. Selle Rootsi-Eesti Goldmani kodanikunimi on loomulikult Jaan Männik. Seega RAHA tõotab luua EETILISE partei, misläbi Eesti ühiskonnale etendatakse Tule ja Vee südantlõhestav armastuslugu!

Kahtlejad, et nii kiiresti ei saa parteid luua, neid ei maksa kuulatagi, sest ta tegelikult ei kavatsegi luua uut parteid, vaid lihtsalt kaaperdab mõne vaba kehandi, nii nagu ERL kaaperdas Rahvaliidu. Geniaalseim oleks muidugi kaaperdada lihtsalt Reformierakond ise. Jaan Männikul Rootsi panganduse emissarina Eestis piisab lihtsast kraanikeeramisest, et raha selleks otstarbeks saaks olema vajalikul määral. Veelkord: olge tähelepanelikud, Männik ei ole eraisik, vaid Rootsi panganduse emissar Eestis. Nagu ta ise on avameelitsenud, et varemgi on tundunud mõned tema ettevõtmised alul utoopilistena, ent on siiski teoks saanud. Kuidas? See on Rootsi salastatud patent!

Topeltendeline on, et peaminister Ansip on juba varem teada andud, et tema järgmist valitsuskoosseisu ei loo ja teised võimalikud peamistrikandidaadid samuti varakult välja öelnud, et nemad ei kandideeri peaministriks. Kas andekalt kokkumängitud skeem? Kohe kindlasti. Ja mitte ainult kokkumängitud, vaid ka kooskõlastatud nii Stokholmis kui Moskvas. Meeldetuletuseks: Lääne Raha on üks, selles süsteemis ei soleerita, vaid mängitakse kokku ja Rootsi pangandus pole mitte suure raha stopptuli, vaid üks laternatest.

Neljas. Viimastel kuudel on meedia pakkunud ohtralt teavet selle kohta, et Eestis on arutul hulgal tühje kortereid ja maju, nii vanu kui ka uusi. Loogiline, inimesed on välismaale lahkunud, kes nälja eest pakku, kes kipsarhitektuuri laenu kustutama. Aga siinkohal tähelepanuväärseim on siiski see, miks taolises olukorras ikka veel kasvavas mahus uusi maju ja kortereid juurde ehitatakse. Mitte vaesunud Eestimaa elanikele, see on selge. Samas nii suurte rahavoogude puhul, mis ehitamist püsti hoiavad, ei saa olla juttugi juhuslikkusest, tegemist saab olla vaid kaalutletud teguviisiga – projektiga.

Nii saabki fragmendid eksimatult mosaiigiks liita. Et seda teha …

Järgneb …

Vello Leito

31.03.2013

1,229 total views, no views today

Kuidas lahtimõtestada ütlemist, et “sellisel kujul pole euro jätkusuutlik”?

Juba pikemat aega püsib meedias pildil Indrek Neivelti ütlemine, et „sellisel kujul pole euro jätkusuutlik.“ Aga ta jättis targu ütlemata, et millisel kujul siis oleks. Killukesi kokku pannes saab siiski üsna ootuspärase pildi ette, et mida ta seejuures mõtles.

Ajaloost tuleb tähele panna, et ükski valuuta pole pikaealine olnud ilma tugeva keskse poliitilise võimuta. Sisuliselt sama mõtet trummeldas maailma suurima finantsteenuste ettevõte Citigroup (E24, 21.04.2010) väites, et euroala tõenäoliselt laguneb kui liikmesriigid ei sula üheks nii poliitiliselt kui majanduslikult. Euroopa Ühendriigid siis.

Kas Eurussia Ühendriike ülesehitav Vladimir Putin saaks kuidagi teisiti mõelda? Ei saa ju! Sellepärast Putini „käsundusohvitser“ Indrek Neivelt Putini panga Sankt Peterburg nõukogu esimehe rollis saigi ainult sellist pasunat puhuda. Aga mõtles Neivelt (tõsi küll, Putini käsul) niimoodi: unustage euro, aeg on suurelt mõelda, üksnes Eurussia rubleuro päästab Euroopa! Ja Urmo Soonvald soovitab palavalt Eesti peaministriks Neiveltit. Mõnusalt lahe.

EIP teabetoimkond

1,215 total views, no views today

Vello Leito: Indrek Neivelt teel Eesti kõigi aegade suurimaks massimõrvariks

Ei ma ei väida, et ta hakkaks omakäeliselt kedagi mõrvama. Isegi Stalin ei teinud seda, ta lihtsalt andis korraldused. Ma ei väida ka , et I.N. hakkaks selliseid korraldusigi andma. Kuid ta on olnud ja edaspidi saab kasvavalt olema see põhitegija, kes on loonud Eestis sellise majandusolukorra, mis viib kõige lähemal ajal massiliste hukkumisteni ja enesetappudeni, sundväljarändest rääkimata. Ma ei väida isegi seda, et ta teeks neid tegusid omal initsiatiivil, ei, ka tema lihtsalt täidab korraldusi. Stalini massimõrvad toimusid muide samuti vaid talle antud korraldusi täites. Ent ajaloolises perspektiivis tekib hinnang ikkagi tagajärgede põhjal, mitte selle alusel kuidas nendeni jõuti.

***

Kas Indrek Neivelt teab, et:

Üle 100 000 leibkonna Eestis kannab õlgadel laenukoormust mille keskmine suurus on 1 miljon krooni?

Kas ta teab, et inimesed võtsid laenu sellise arvestusega, et majanduskasv on jätkuv majandusime-riigile kohase tempoga ka tulevikus. Nii nagu valitsus, võimuparteid ja pangad kõhklusevarjundita hääles kuni 2008. aastani on ühendräppinud.

Kas ta teab, et majanduskasv de fakto lõppes 2003. aastal, sellest alates on näilise majanduskasvu andnud TARBIMISlaenude massiivne sissevool – raha sissevool, mis ei loo rikkust vaid ainult kulutab seda.

Kas ta teab seda, et kui inimeste laenuvõtmisvõime ammendub – Hansapanga hinnangul see toimub sel sügisel – siis „kukub“ SKP kasvu küljest ära tükk, mille suurus on 1/3 selle kogumahust. Mis tähendab, et majanduskasvu numbriline suurus langeb allapoole -15%-i (-15%), sellega kaasneb tööpuuduse kasv üle 20%-i ning keskmise palgataseme langus suurusjärgus 2-3 korda.

Ning kas ta teab seda, et samahästi kui mitte keegi ei suuda kollapsijärgses olukorras oma laenu tagasimakseid teha ning Hansapank ja Ühispank lähevad pankrotti?

Jah ta teab seda kõike, sest sellise majanduspoliitika peadispetšer on olnud just tema ning elluviiaks Hansapank. Teab, ja on ka olukorra olemust möönnud (Postimees, 20.05.2008): „Sellel suurel edul on vaid üks „aga“ … See on tulnud millegi arvelt. Alguses katsime oma puudujäägi vara erastades ehk müüsime varem loodud vara välismaalastele. Seejärel müüsime ära paljud uued ettevõtted koos tulevikus oodatava kasumiga. Viimastel aastatel olema võtnud palju laenu ja selle arvelt oma elustandardit parandanud.“

Indrek Neivelt teab kõike öeldut ja väga palju muudki, mida näiteks mina ei tea. Ent sellel pole mingit tähtsust, betoonkindlad järeldused saab teha juba eelpooltoodu alusel. Sest riikide jooksvekonto on alati avalik teave. Nii on ka Eesti puhul täiesti avalik teave see, et Eesti jooksevkonto puudujääk on palju aastaid olnud Euroopa Liidu liikmesriikide võrdluses ülivõimsalt suurim, samahästi kui kaks korda suurem suuruselt järgmisest. Et sellest tuleneb elanikkonna ning riigi maksevõimetus on sama vääramatu kui gravitatsiooniseadus füüsilises maailmas.

Seega: kogu eluaseme- ja tarbimislaenude kuritegelik pähemäärimine pankade, valitsuse ja võimuparteide poolt on olnud nende ühine teadlik ja tahtlik majanduspoliitika. Rootsi pangad teadsid juba algselt surmkindlalt, et laene ei maksa tagasi need, kes laenasid. Kus on nende loogika või ratsukäik? See on siin: Nad korjasid kogu kasumi, mis korjata sai, kuulutavad seejärel välja pankroti ja müüvad Eestis asuvad tütarettevõtted lihtsalt maha! Sealjuures kasumiga!

Gambiidi sisu on selles, et kindel ostja oli juba algselt teada (kokkulepitud?) ja selleks on ja saab olla vaid üksnes Venemaa ning sealjuures just Peterburi pangad. Usun, et enamusele lugejatest sai nüüd selgeks, miks Neivelt kanditi just Peterburi pangandusse ja sealjuures mitte lihtsalt niisama vaid kiiresti areneva panga nõukogu esimeheks! Asjade sisemine loogika masendab: just Loode-Venemaa on ja saab kasvavalt olema Venemaa arengu üks peamootoritest. Ostes üles Rooti Eesti pangad saavutabki Venemaa juba suures mahus selle, millest olen rääkinud ja kirjutanud 10 aastat: Eesti pöördumatu ülevõtmise meie omal „vabal“ tahtel, majanduslike meetmetega ELiidu kaudu ja seejuures ilma tankideta üle Narva jõe (egas me II Maailamsõja ajastul ela!). Ja vähemalt esimesel etapil kinnitatakse kohalikuks majanduskuberneriks Indrek Neivelt, kohalik „oma mees“. Nii on see ikka jesuiitidel kombeks olnud.

Venemaa saab pangandusele lisaks makromahus kätte ka meie kinnisvara, mis peale krooni likvideerimist muutub 5-10 korda odavamaks, kusjuures ülesostmine toimub põhiliselt sularahas. Nii kaovad paremini „otsad vette“. Siit peaks välja kasvama ka lahendus saladuslikule sularahatransiidile, mis Tallinna kaudu Peterburi voolas ja ilmselt veel ka voolab. Kirjutasin sellest oma põhiartiklis: „Teadmiste kohustuslik miinimum …“, vt arhiivi. Nende vedude sidumine „Neiveldi pangaga“ on põhjendatud.

Kusjuures selleski võib kindele olla, et Venemaa suudab eestlastest võlgnikelt ka laenud tagasi pigistada, kasumiga pealegi, täiendavaks tagatiseks oleva kinnisvara saavad nad niikuinii. Kui palju selle kõige käigus laipasid tekib, sellest sõltubki Neivelti kui tulevase massimõrvari kaliiber ajaloolises mastaabis. Aga hästi palju neid tekib. Kasulik on meeles pidada, et 1929.a. majanduskollapsi järgselt USA suurlinnades kammisid veoautod hommikuti tänavaid, et laibad ära koristada. Aga kohustuslik on meeles pidada, et ka too majanduskollaps oli Raha poolt tahtlikult esile kutsutud.

Kogu loos eriti fenomenaalne on aga see, millise andumusega kogu Eesti peavoolu meedia seda avalikku salaplaani varjab, riigi ja rahva mahamüümist varjab.

Ja mitte ainult peavoolumeedia, vaid ka sellised nagu Kultuur ja Elu ning Terve Mõistuse Sündikaat. Neid on harjunud isegi paljud tõsised eestimeelsed pidama n.-ö omadeks. Aga need ei ole eesti rahvuslaste jaoks siiski mitte omad, vaid on käsilaste-„rahvuslaste“ häälekandjad, kus võib kirjutada mida vaid eesti rahva raskest minevikust, vene genotsiidist, tiblasoofiast, mälestussammastest, ausammastest, jne, kuid mitte mingil juhul Vene uusokupatsioonist EL kaudu. Mis tähendab seda, et nimetet kanalid pole mitte lihtsalt käsilased vaid on Vene käsilased. Kas otse või ümber nurga, sel pole mitte mingit tähtsust. Nad annavad Venemaale just seda mida Venemaa eriti vajab – suitsukatet.

Eesti rahvale tehti omal ajal süva-infoteraapiat, et ELga liitumine päästab meid Venemaa käest. Juba 10 aastat olen selgitanud, et kõik ongi just vastupidi. Lähiajal saab see kõikidele selgeks, sest EL müüb Eesti ja eestlased Venemaale lihtsalt orjadeks. See on karistuseks eesti rahvale, et uskus muianasjutte nagu oleks kellelgi võimalik Euroopa rikkust lihtsalt niisama kätte saada. Kunagi pole keegi seda suutnud, kõige vähem suudab Eesti.

Huvitav, et Neivelti olekus võib siiski märgata kerget ebakindlust. Näiteks ei ole tema silmad fotodel kunagi suunatud otse kaamerasse, vaid alati vaatavad kõrvale, isegi otsevaate-fotodel. Olen näinud vaid ühte ülesvõtet kus ta silmad on suunatud kaamerasse, ent seegi on ilmselge hetk-peatu välkvõte ja pilk on langenud kaamerale juhuslikult. Kas see on märk millestki? Mulle tundub, et on. Teab temagi, et kui ta tahab tulevikus rajalt maha astuda ja lõpetada võõraste käskude täitmine, siis mõrvatakse ta ise. Nii nagu seda tehti Staliniga.

P.S. Võite kindlad olla selles, et mul pole mingit nn siseinfot, selle omamine oleks ohtlik. Ent faktid ja asjade dünaamika näitavad selgelt, et …

Vello Leito, 29. juuli 2008.a.

1,473 total views, 1 views today