Facebook: 
   Sisu: 
 

Ants Aaman: Äritsemise põllumaaga saab peatada

Selleks, et maa jääks harijatele, tuleb seadustada aktiivses põllumajanduslikus kasutuses oleva põllumaa mõiste ja selle põllumaa müügi ning rendi erikord.

Eelmises Maalehes kirjutas Silja Lättemäe mureliku loo sellest, kuidas aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olev põllumaa libiseb põllumeeste käte vahelt välja.

Jutus on muret ja fakte külla ja kuhjaga.

Julgen arvata, et Maalehe abi ja tugi põllumeestele on siin hädatarvilik. Mure kurtmine kergendab küll südant, aga vaja oleks lahendust ja kiiresti.

Minister Helir-Valdor Seeder naeratab lehes muhedalt, aga kahjuks tarmukat tegutsemisskeemi tema jutust ei kajastu. Mis lahendusi pakuvad Tootjate Keskliit, Talupidajate Keskliit, Põllumajandus Kaubanduskoda? Ka nende poolt pole kuulda ega näha mingisugustki aktiivsust, kui nende töösipelgaid pikkamööda saapatalla all laiaks litsutakse.

Meil kehtivale üldisele maatulundusmaa ähmasele ja laialivalguvale mõistele on piirangute seadmine mõistagi probleemne. Pakun järgnevalt omalt poolt üht võimalikku lahendust, millega Riigikogu maaelukomisjon ja meie valitsus tegeleda võiksid, kui on tahet.

Vaja on seadustada aktiivses põllumajanduslikus kasutuses oleva põllumaa mõiste ja selle põllumaa müügi ning rendi erikord.

Erikorra põhjenduste jada on võimalik väga tugevalt argumenteerida ja Euroopa silmis oleks olulisim neist ELilt saadud toetusraha kaitse.

Riiklikult olulise küsimusena aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevale põllumaale müügierisuste seadustamine ei vaja teatavasti mingit ELi luba. Ja väita, et põllumaa ei ole riiklikult oluline võib vaid väga rumal rahvas ja riik.

Aktiivses põllumajanduslikus kasutuses oleva põllumaa müügi ja rendi erikord peaks kehtima nii riigi kui eraomandis oleva põllumaa kohta. Nõnda käituvad oma põllumaad ja põllumehi austavad ja hoidvad riigid.

Erikorra sätted tuleks koostada ja kooskõlastada asjasse puutuvate organisatsioonidega tõsises koostöös.

Üks põhitingimus põllumaa ostu- ja rendikonkursil osalejale peaks olema eelneva tootmisaasta deklareeritud müügitulu vähemalt 80protsendiline teke põllumajanduslikust tootmisest.

Kohalikke oleks võimalik eelistada esimese, teise ja kolmanda kandideerimisringi seadmise kaudu.

Eks jääb oodata, kas jalad, kes raha järgi käivad, peavad oluliseks nende muret, kes adra järgi käivad. Ega väga suurt optimismi ju pole, sest raamatute raamatust Piiblist saame teada, et Kristus kaotas enesevalitsemise vaid üks kord oma elus, kui tõukas hangeldajad ja rahavahetajad templist välja – ju jäi temagi vaimujõud rahavõimu vastu väetiks.

Ants Aaman seenior on Rätsepa talu peremees ja Eesti Maakarja Seltsi juhatuse liige

________________________

Allikas: Maaleht, 18.10.2013

Ants Aaman on Eesti Iseseisvuspartei liige

1,297 total views, no views today

Miks siis kinkisid oma kodumaa ära, Jaak Laidla?

Rahvas on oma riigis pettunud

Delfi Rahva hääl

08. juuli 2013 14:23

Jaak Laidla

Pika Hermanni torn ja Toompea loss

Foto: Vallo Kruuser

Armastada saab üksnes seda, mis meeldib. Kuidas saab meeldida riik, kus elada ei saa, või elu on muudetud nii raskeks, et siit ollakse sunnitud lahkuma mõnda teise riiki, et endale ja oma perele ellujäämiseks teenistust leida?

Riigi kõrgetesse ametitesse määrati omamehepoliitika alusel ametnikke, kes oma isikuomaduste ja hariduse poolest olid ebapädevad, ega sobinud seetõttu nendes institutsioonides tööd korraldama ega juhtima. Nii töötas esimene siseminister üksnes “endiste” KGB käsilaste juhendamisel ja nende korraldusi täites. Nii oli justiitsminister keskharidusega endine kodutu kurjategija, kes ka erastamisseaduste väljatöötamisega tegeles. See seadus tuli Eesti elanikkonnale ebaõiglane ja väga ülekohtune, jättes kümneid tuhandeid elanikke kodudeta ja sundüürnikeks.

Me võtame nende perekondade lapsi Eesti armeesse tegevteenistusse ja küsime nendelt, kas nad armastavad oma kodumaad ja on nõus selle riigi kaitseks vaenlase vastu võitlema. Enamus, kui ta julgeb aus olla, vastab, et ei, kuid mind kästakse. Tuletagem ajaloost meelde, kuidas võitlesid meie esivanemad selle riigi kättevõitmiseks. Kas neid sunniti või kästi?

Minu tädimees Artur Parts oli üliõpilane ja tema sugulane, soomusrongide komandör, kolonel Karl Parts ei nõustunud algul Arturit sõjaväeteenistusse võtma. Teatas, et oled alles poisike, lõpeta enne kool. Poisike vastas, et ta peab kaitsma oma kodumaad vaenlaste eest, muidu ei ole meid ega seda kooli. Kuidas käitus tema sugulane valitsuse juhina Lihula ausambaga, mis neid meie kangelasi ju sümboliseeris?

Kuid ei saa ka temale pahaks panna, sest me oleme oma riigi, iseolemise ja otsustamise kinkinud Brüsselile. Nüüd kingime ka seda kallist Eesti maad tükkhaaval Venemaale. Kui me küsime, milleks me seda teeme, siis ilmselt ongi vastus, et selline on käsk. Kes on siis selliste käskude andjad, mis meid aina kuristiku poole tirivad? Kus on siis see võimukandja: rahvas? Kus on siis see Eesti demokraatlik õiguriik?

See on olemas. See on paberitel. Paberite järgi käibki elu. Paberid, ka meie põhiseadus, on dokumendid, mida peame austama ja nendest kinni pidamine, nende täitmine, on juba teine reegel, millest meil on raske aru saada. Paberitele kirjapandu alusel annavad isegi eksperdid hinnanguid, sest kontrollimist peetakse liigseks vaevaks ja aja raiskamiseks.

Näiteks terviseteenuse kvaliteedi ekspertiisiosakonna komisjon andis 20. juunil oma hinnangu arstide tegevuse ja ravi kohta üksnes nendest paberitest ja dokumentidest lähtudes, mis temale saadeti. Nii võib tõestisündinust näha, et kiirabiarst käis kahel päeval patsiendi juures, kuid mitte mingisugust arstiabi ei osutanud ega kontrollinud haige tervislikku olukorda. Välja oli kuulutatud arstide streik ja kiirabiarst demonstreeris, et ta pole streigimurdja, sest isegi esimesel päeval seisis ta välisukse juures ega lähenenudki haigele. Teisel päeval ei tulnud autost väljagi.

Ekspertide komisjoni saadeti kiirabiarsti kiri, milles oli kirjas, et väljasõitudel kontrolliti põhjalikult patsiendi tervislikku seisundit ja ta tervislik seisund oli stabiilne ning haiglaravi ta ei vajanud. Haige suri kahe ööpäeva pärast. Isegi see ei huvitanud eksperte, sest mingit küsimust dokumentide õigsuse kohta ei tekkinud.

Ometi oli komisjonil küllaldaselt materjale, milles teatati, et kiirabiarst kahel väljasõidul haige tervist ei kontrollinud ega mingit arstiabi ei osutanud. Hinnang oli ka suhtumisele vastav: et arstid tegid kõik õigesti. Avalduses komisjonile paluti anda hinnang kogu arstide tegevusele, mitte ainult ravile.

Kodumaa-armastus saab siis tekkida ja kesta, kui selle kodumaa vastu on armastus, kui mul on sellel kodumaal hea elada. Kui ma võin usaldada neid riigiametnikke, keda ma peaksin usaldama: õiguskaitseorganid, arstid, päästeamet, meie kaitsearmee jne.

Kahjuks ei saa neist kedagi usaldada, sest õiguskaitseorganid mõistavad korrarikkujaid ja mürgeldajaid korrale kutsuma läinud teeneka ning täiesti laitmatu elulooga rahvakunstniku õnnetusjuhtumis kurjategijaks. Maksavad pojale kätte hukkunud isa käitumise eest, andmata endale aru, et just politsei käitumine viis sellise tragöödiani, kus kaotati mõttetult mitu inimelu. Või kasvõi minu arstide streigi ajal hukkunud venna juhtum, kus mitte keegi pole süüdi ega vastuta, sest paberid ja dokumendid on kõik korras.

Kodumaa armastamiseks peab olema mitte ainult turvaline elada vaid ka normaalsed tingimused laste kasvatamiseks ja äraelamiseks. Kui kogu oma pika elu tööd rüganud, abituks vanuriks jäänud Eestimaa elanik saab 280 eurot kuus pensionit ning peab isegi iga suutäie söögi eest riigile käibemaksu maksma, ei saa temas kesta kodumaa-armastus. Ta ei saa sellist kodumaad mitte kuidagi armastada, sest ta ju tunneb, et sellele kodumaale pole teda vaja.

Ka Riigikogu töötab nagu mingite kokkulepete järgi, andes välja arusaamatuid, riigi ja rahva huvidele vastukäivaid seadusi. Nii on need seadused laostanud riigiametnike töödistsipliini ja kaotanud nende vastutustunde tehtu eest. Enam pole tähtis, kui kaua või kuidas uuritakse kuritegusid, kas neid avastatakse ja milline on töö kvaliteet. See vastutus on seadustega prokuratuurilt ära võetud. Täiesti arusaamatu, miks selliselt riiklikult institutsioonilt nagu prokuratuur on seadusega ära võetud kohustus teostada järelvalvet seaduslikkusest kinni pidamise üle. Politseinik uurimas teise politseiniku kuriteguseid on nagu vend või sõber uuriks teise venna, sõbra tegusid. Kapo peadirektori naine uuris kuritegusid, mida üle tosina aasta võimaldas toime panna meie Kapo ülem ise.

Kaotati manukate kohustuslik juuresviibimine mõningate uurimistoimingute teaostamise juures. Need on ju õiglase ja rahva usaldust tekitavate tingimuste vastu käivad seadused, mis annavad ebaausale ametnikule võimalusi omasoodu tegutseda. Paljud seadused tekitavad küsimuse: kelle huve sellised seadused teenivad ja kes need sellisena välja töötas? Kuidas selliste seaduste eelnõud 101-liikmelises Riigikogus läbi lähevad?

Selleks, et riigi elanikud oma riiki armastaksid ja kaitsta sooviksid, peab see riik ise olema selle rahva riik. Oma seaduste ja tegudega hoidma ja kaitsma oma rahva huve ja heaolu. Meil hoopis oma rahvas unustatakse ja Euroopa Liidu tubli liikmesriigina abistatakse majanduslikult näiteks Kreekat, kus rahvas elab meist kordi jõukamalt. Rahvas on oma riigis pettunud ja elab üksnes lootuses, et küllap läheb ka meie elu paremaks. Tahan ja loodan seniajani minagi sedasama.

______________________

Postitas EIP teabetoimkond

1,574 total views, no views today

Veelkord: Venemaa tuleb tagasi, aga mitte tankidega, vaid ostab Eesti üles

Juba 12 aastat on Eesti Iseseisvuspartei lakkamatult korranud pealkirjas toodud tõde ja alles nüüd hakkab see mõnedele kohale jõudma. 21. mail avaldas Delfi minister Seederi arvamuse pealkirja all: “Seeder: ei vasta tõele, et Eestimaad hakatakse massiliselt maha müüma” Järgnev on nopped kirjutise kommentaariumist.

 

kõigist targemad, 21.05.2011 15:34
imelik, et Kreeka ei ole isegi võlahädas nõus oma maad välismaalastele müüma. Ka Portugal mitte. Oleme targemad kui tuhandeaastase ajalooga riigid? Kreeka asmel müüme hoopis meie ja saadud raha anname Kreekale toetuseks.
Venelastel rahvaütlus, et kui oled tark, miks siis pole rikas.

kupit, kupit!, 21.05.2011 16:16
Vene portaalides reklaamib end “kaasmaalaste” äriühing Doberman OÜ. vt. www.doberman.ee
teenused:elamisluba Eestis kinnisvara ostmise teel ja edaspidi ka kodakondsuse saamise võimalus; Eestis kinnisvara palju-palju odavam kui teistes Euroliidu maades. Navalisj, bratja!
Naiivsele: Toomas, 21.05.2011 16:00
“Võiks ikka mõnda maatükki ise majandada, selle asemel et siin iriseda kui maa läheb tootvasse käibesse.”
Ei lähe “tootvasse käibesse”, muutub platsdarmiks Eesti ja teiste lähiriikide rekoloniseerimiseks.

 

rr, 21.05.2011 17:23
Eestimaad polegi vaja maha müüa. Rahvas on nagunii juba maha müüdud. Suurettevõtted ja pangad on välismaalaste omandis. Eesti inimesed pole enam muud kui orjarahvas, kes sandisentide eest piiritaguste sakste kukruid täidab. Oleme täpselt sama vabad nagu teomees oma hurtsikus.

 

rr, 21.05.2011 17:23
Eestimaad polegi vaja maha müüa. Rahvas on nagunii juba maha müüdud. Suurettevõtted ja pangad on välismaalaste omandis. Eesti inimesed pole enam muud kui orjarahvas, kes sandisentide eest piiritaguste sakste kukruid täidab. Oleme täpselt sama vabad nagu teomees oma hurtsikus.

 

No-nii, 21.05.2011 17:59
Isand Seeder ütleb, et välismaiste juriidiliste isikute maaomandist eestis ei ole head ülevaadet? Millest meie riigil siis üldse ülevaade on kui isegi oma maast mitte? Küsi, kui palju meie inimesi välismaal töötab või õpib – täpselt ei tea keegi. Küsi,kui palju meil tegelikke töötuid on – keerutatakse siia-sinna aga täpselt ei tea keegi. Ega meil ei teata isegi seda kui palju inimesi Eestimaal elab, vägev E riik missugune!

 

asi…, 21.05.2011 22:12
…ei pea olema mitte selles,et kes müüb ja kes ei müü vaid seadusega peab olema paika pandud,et nii väike riik,kui Eesti peab seadusega ära keelama maa müügi mittekodanikele!!!
Nii lihtne see ongi.
Tehku välismaa ärikad oma sadamaid ,harigu põldu ja ehitagu maju,AGA MAAD kogu selle tegevuse käigus tohiksid nad ainult rentida!!!
Sest kui lõpuks Putin tuleb oma kaasmaalaste vara ja õigusi oma sõjarditega kaitsma siis palun väga-võtku kogu oma krempel ja koristagu Eestimaa pinnalt,aga maa KUULUB Eesti Riigile Ja Rendi leping sellistega lihtslt lõpetatakse.

 

kuulasin Soome laevas ärimehi, kes saabuvad rannikuala üles ostma, 22.05.2011 09:19
Terve tee Helsingist Tallinnasse käis instrueerimine, milliseid maatükke nüüd kohe üles osta. Kõigepealt saared mereäärsed alad, siis mandri rannikuosa.
Järgnes instrueerimine, kuidas kohalike omavalitsuste töötajatega tuleb saunas käia ja ehitusõigused välja kaubelda. Rõhutati, et rahas maksta ei tohi, aga et eestlane võtab vastu kõik meelehea muul viisil.

Seega, võiks ikka üles ärgata, mitte Seedri-jutu peale uinuda.

 

arvamus, 22.05.2011 12:19
Milleks valetada, kust teab Seeder omanike andmeid. Ega Eestis registreeritud firma tähenda veel Eesti omanikke, samuti mõni eestlasest tankist paberitel ei muuda ka midagi.
On ka kindel, et mui mõni venelane pakub Heleniusele sobiva summa on diil ja riigil puudub igasugune õigus tehingut takistada. Aja küsimus, mil venelased ära jagavad, et Petrburi toitmiseks on kõige kasulikum Eestis toota ja kindel suure ostujõuga turg ootab.

Koostas: EIP teabetoimkond

 

vt ka Riigikogu stenogramm

1,355 total views, no views today

Türgi valitsus keelustaks maamüügi iisraellastele

Türgi valitsuspartei esitas maamüüki käsitleva seaduseelnõu, mille jõustudes ei saaks Iisraeli kodanikud enam Türgis maad osta.

Selle eelnõuga tahetakse muuta maamüük lihtsamaks, et seeläbi hoogustada investeerimist ja hõlbustada uute ettevõtete, tehaste, puhkekodude rajamist.

Eelnõu jõustudes saaks Türgis piiranguteta maad osta kõik Pärsia lahe äärsed riigid ja nende kodanikud. Pärsia lahe piirkonnast eemal olijad tohiks maad osta vaid piiratud suuruses ja kõige enam 99-ks aastaks. Erandiks on siin Iisraeli kodanikud – neile ei lubataks Türgis üldse maad müüa, teatas 29. novembril 2010 nimekas ungari rahvuslaste portaal „Jövőnk“.

Iisraellased korraldasid Türgi suursaatkondade juures selle eelnõu vastu meeleavaldusi, kuna palju ostutehinguid olevat pooleli ning paljud iisraellased olevat kavatsenud osta Türgis maad, et ehitada sinna hotelle ja võõrastemaju.

Türgi valitsus iisraellaste eemalejäämisest kahju tõusvat ei karda, kuna maaostust huvitatuid leidub küllaga teistegi riikide kodanike hulgas.

Eelnõu Iisraeli-alast punkti põhjendab Türgi valitsus sellega, et Iisraeliski ei lubata päris igaühel maad osta. Nii näiteks on seal keelatud maamüük palestiinlastele.

Tõnu Kalvet

Allikas: „Jövőnk“

1,250 total views, no views today

Läti ja Eesti ülesostmine välismaalaste poolt

Postimehest:

Kes on Läti suuremad maaomanikud?

08.10.2010 18:56

Lõunanaabrite maa ei kuulu enam ammu lätlastele, kui riiki mitte arvestada. Igast kümnest suuremast maaomanikust ettevõttest kuulub vaid kaks kohalikele juriidilistele või füüsilistele isikutele.

Viimase aasta jooksul on riigi 25 suurima maaomaniku nimistusse kuuluvad välismaised ettevõtted ostnud kokku enam kui 36 000 hektarit. Seda on poole võrra enam kui aasta varem, kirjutab ajaleht Latvijas Avize.

Suurim Läti maaomanik on firma Foran Real Estate, millele kuulub 49 300 hektarit maad mille katastriväärtus on 7,7 miljonit latti ehk 170 miljonit krooni. Ettevõte kuulub norrakatele ning Läti ärimehele Gundars Skudrinšile.

Edetabeli teisel kohal on 32 000 hektariga pealinna munitsipaalettevõte Rīgas meži ning esikolmiku lõpetab 27 500 hektariga Rootsi firma Myrtillus.

Suurim eraomanik on 4 850 hektariga Mihhails Ulmans, teisel kohal 4300 hektariga Modris Fokerots ja kolmandal 2900 hektariga Valentin Kokalis.”

Kas Eestis on asjad kuidagi teisiti? Ilmselt on, sest Eestis ülesostetud maade maht on ilmselt oluliselt protsentuaalselt suurem. Kõik katsed kindlaks määrata näiteks seda, kui palju on venelaste käes, on määratud nurjumisele, sest kasutatakse variisikuid.

EIP teabetoimkond

1,231 total views, no views today