Tõnu Kalvet: Sõltumatud eksperdid ei usu Süüria-vastaseid keemiarelvasüüdistusi

USA esitatud materjalid Süüria valitsusvägede väidetava keemiarelvakasutuse kohta on sõltumatute relvaekspertide meelest ebaveenvad, selgub USA päevalehes Washington Post avaldatud kirjutisest.

Ekspertide hinnangul ei vasta USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa võimude hangitud ja ÜROle esitatud tõendusmaterjal (vere-, koe- ja pinnaseproovid), mis pidavat tõestama Süüria võimude süüd keemiarelva kasutamises, tegelikult nõuetele. Eeskätt sellepärast, et pole teada, kust täpselt, kuidas ja kelle vahendusel need hangiti ning kuidas välditi nende võimalikku moonutamist.

ÜRO eeskirjade järgi saab usaldusväärseks tunnistada ainult sellise tõestusmaterjali, mille on vaidlusalusest piirkonnast kogunud ÜRO relvainspektorid ise. “Sa võid analüüse kontrollida nii hästi kui vähegi saad, kuid kaugelt tehtud analüüs on alati ebakindel,” ütles Washington Postile endine ÜRO relvainspektor David Kay, kes juhtis USA korraldatud massihävitusrelva-otsinguid Iraagis pärast 2003. aastat. “Oleks lollus mitte suhtuda sellesse asjasse mõningase ettevaatusega,” lisas Kay.

Kuni viimase ajani Euroopa Liidu Julgeolekuinstituudi teadurina töötanud Jean Pascal Zanders teatas, et oli läbi töötanud internetis leiduvad materjalid, kus justkui tõestatakse närvigaasirünnakuid Süürias, kuid nähtu olevat tekitanud tas umbusku. Zandersi arvates leidub Süüria kohta esitatud materjali hulgas väga vähe fotosid, millel kujutatu vastab keemiarelvarünnaku tunnustele. Massihävitusrelvade leviku tõkestamise ELi konsortsiumile esitatud uurimuses võrdles Zanders praegusi Süüria-alaseid keemiarelvarünnaku-fotosid 1998. aastal Iraagis Halabja linnas kurdide vastu korraldatud keemiarelvarünnakut kujutavate fotodega.

Halabja ohvrid surid – fotode põhjal otsustades – keemiarelva mõjul kohe ning nende laipadel olid ilmselged sariinikahjustused: lämbumisest siniseks tõmbunud huuled ja sõrmeotsad ning üliägeda higistamise ja kõrge vererõhu tagajärjel roosaks tõmbunud nahk. “Üheski Süüriast saadetud teates ei esine selliseid kirjeldusi,” ütles Zanders.

Tema kinnitusel seisnebki USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa kogutud tõendite viga selles, et sõltumatud teadlased ei saa neid kontrollida. Zanders leiab ka, et asjal on tugev poliitiline maik man. Sama arvavad teisedki.

Kui kuulute opositsiooni ja kuulete, et Valge Maja on seadnud teie abistamise sõltuvusse keemiarelva kasutamisest teie vastu, siis olete huvitatud mulje loomisest, nagu oleks teie vastu kasutatud mõningaid keemiarelvi, kommenteeris olukorda Rootsi teadlane Rolf Ekéus, kes 1990ndail juhtis korduvalt ÜRO relvainspektorite tööd Iraagis.

Vajadust põhjalikult kontrollida lääneriikide esitatud tõestusmaterjali ja saata Süüriasse tõendeid koguma ÜRO oma eksperdid, on toonitanud ka ÜRO peasekretär Ban Ki-moon.

_______________________

Postitas: EIP teabetoimkond

1,503 total views, 1 views today

„Rahvusliku Koguja“ valimiseelne number ilmunud!

Päev enne Eesti Vabariigi 93. aastapäeva tuli trükikojast välja eesti rahvuslaste ühe tuntuma häälekandja, ajalehe „Rahvuslik Koguja“ järjekordne number.

Seekordne lehenumber keskendub peamiselt Tartu rahule ja valimistele, kuid juttu on teistestki asjadest.

Esilehekülje põhilooks on Raivo Orgusaare artikkel „Miks vajatakse valimistel lollide arvamust?“ Kirjutise autor tõdeb, et tegelikult on olukord Eestis „sealmaal, et igasuguste „pooletoobiste“ tõttu, kelle käest ei tule meil igapäevaelus tõesti ju mõttessegi minna nõu küsima, küsitakse millegipärast just valimiste käigus aga seda, mis meie kõigi eluolu pikemas perspektiivis väga tugevalt mõjutama hakkab“.

Lahendusena pakub Eesti Iseseisvuspartei (lüh. EIP) valimisnimekirjas Lasnamäel, Pirital ja kesklinnas Riigikokku kandideeriv Orgusaar välja valijaeksami. „Seega saaksid põhimõtteliselt omada valimisõigust, nagu ka iga kodaniku tavaõigust autot juhtida, küll kõik kodanikud, kuid seda õigust reaalselt teostada saavad vaid need isikud, kes vastava adekvaatsustesti või autojuhieksami läbinud on…“

Esikülje alaosa mõlemad kirjutised käsitlevad Tartu rahu.

Ühes neist annab Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) rajaja Jaan Hatto lühiülevaate RTK eestvõttel 2. veebruaril 2011 Vene saatkonna ees Tallinnas korraldatud piketist, kus nõuti Venemaalt tagasi Narva-tagust ja Petserimaad – Eesti Vabariigi õigusjärgseid alasid, mis 1944. aastal Eesti küljest õigusvastaselt ära rebiti.

Teises loos kirjeldatakse samal päeval Tartus korraldatud Tartu rahu aastapäevaüritusi. Seda teeb RTK liige, Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu 8lüh. EVP-PK) esimees Valdo Paddar, kes kandideerib seekord Riigikokku üksikkandidaadina; ta valimisringkonnaks on Järva- ja Viljandimaa.

* * *

Teise lehekülje mõlemad kirjutised käsitlevad valimisi. RTK liige Tõnu Kalvet tutvustab pealkirja „Valimised kui eksam“ kandvas loos valijate lihtsameelsemat osa varitsevaid mõtlemisstampe ja õpetab neid vältima. „Valimised on nagu eksam. Selle käigus selgub, kes valijatest laseb ennast lollitada, kes mitte. Valijate eksamitulemused saame teada juba varsti,“ resümeerib autor.

Teises kirjutises annab RTK liige Kalju Mätik ülevaate Läti parlamendivalimiste korrast ja näitab, mida tasuks eestlastel lätlastelt ses suhtes õppida. Läti keelt oskav Mätik viis end Läti valimiskorraga kurssi 2010. aasta oktoobri algul, kui käis RTK ühe esindajana Läti parlamendivalimisi vaatlemas. 2011. a. Riigikogu valimistel kandideerib endine poliitvang, praegu Mereakadeemia õppejõuna töötav Mätik EIP valimisnimekirjas Nõmmel ja Mustamäel.

* * *

Lõviosa kolmandast leheküljest täidab EVP-PK juhatuseliikme Rein Kochi artikkel „Tartu rahu praegu“, alapealkirjaga „Tagasivaade ainsale korrale, kui Eesti oli rahvusvahelise poliitika subjekt“. Põhiosa kirjutisest moodustab ülevaade Tartu rahulepingu sünnist ja järelmitest. Loo lõpuosas arvustab autor aga teravalt Eesti taasiseseisvumisjärgse aja võimureid, kes on Tartu rahuleppe reetnud. „Praegu peame kahjuks kõrvalt vaatama Tartu rahu reetmist, mida süstemaatiliselt on tehtud viimase 20 a. jooksul, alates Eesti merepiiride korrigeerimisest ja lõpetades õigustühise „piirileppe“ abil tuhandete Eesti kodanike reetmisega Narva-tagusel alal ja Petserimaal,“ nendib Koch.

Kochi artikliga rööbiti paikneb rubriik „Keda valida?“, kus on nimekiri 2011. a. Riigikogu valimistel osalevatest eestimeelsetest saadikukandidaatidest.

* * *

Lehenumbri viimasel, 4. leheküljel on kaks arvamusartiklit ja uudised. Pikemas arvamusloos soovitab EVP-PK juhatuse liige Tõnu Ojamaa taastada kutsekojad ning luua maamajanduskoda. Autor leiab, et nende abil saaks kaasata kodanikud riigijuhtimise süsteemi ja taasluua „laia üldsust ning riigi- ja omavalitsusasutusi hõlmav osalusdemokraatlik süsteem rahvuslikul majandusel põhinevaks toimetulekuks“.

Lühemas, pealkirja „Usk Imedesse“ kandvas arvamusloos arutleb setude vaimne juht Ilmar Vananurm inimeste kergeusklikkuse üle. „Nüüdki – valimiste eel eriti – usuvad kümned tuhanded inimesed, et need praegused poliitikud, kes siiani Eesti majandust suunasid, tahavad ja suudavad imet teha ning Eesti jõuab peagi Euroopa rikkamate hulka. (Ainult kui paljud tollest rikkusest osa saavad?),“ mõtiskleb Vananurm.

Uudisloos „Hõimupäev sai riiklikuks tähtpäevaks ja lipupäevaks“ tutvustab Tõnu Kalvet asjaomase seaduseelnõu olulisemaid punkte. Kirjutise lõpus on nimekiri eestimeelsetest saadikukandidaatidest, kes seda seadusemuudatust toetavad.

Rubriigis „Kroonika“ on juttu viimase aja märkimisväärsematest sündmustest „rahvuslaste rindel“. Sealt saab lugeja teada sedagi, kuidas 22. jaanuaril 2011 ründas u. 10-liikmeline vene noorukite kamp RTK liiget Jüri Böhmi ja et politsei pole ründajaid siiani tabanud ega karistanud.

„Rahvuslik Koguja“ on EVP-PK ja RTK ühine häälekandja, kuid seal saavad sõna teisedki eestimeelsed organisatsioonid ja üksikisikud.

„Rahvusliku Koguja“ eksemplaride ostmisest huvitatud kirjutagu e-aadressil info(ät)rahvuslasteklubi.org või pollukogu(ät)yahoo.com. Ühe eksemplari hind on 50 eurosenti.

Lehenumbri ülevaate koostas

Tõnu Kalvet,

Rahvusliku Koguja“ peatoimetaja

Allikas: Rahvuslaste Tallinna Klubi

Asukoht internetis: www.rahvuslasteklubi.org

1,451 total views, 2 views today

Bulgaarias lõpetati endistest nuhkidest parlamendiliikmete „diskrimineerimine”

Bulgaaria konstitutsioonikohus tühistas reedel, 4. detsembril 2009 keelu, mis ei lubanud sotsialismiaegsetel julgeolekuteenistuse agentidel ja kaastöölistel olla parlamendis juhtival ametikohal, teatas samal päeval Ungari rahvuslaste mõjukaim uudisteportaal „Kuruc”.

Kohtu põhjenduse kohaselt piiras see keeld mõningate parlamendiliikmete õigust olla valitud parlamendi organitesse ning jagas rahvasaadikud eri kategooriatesse, kuigi rahvasaadikud peavad ju esindama kogu rahvast.

Bulgaaria 240-liikmelise parlamendi praegusest koosseisust on kindlalt teada vähemalt üheksa rahvasaadikut, kes enne riigikorravahetust 1989. aastal tegi koostööd Bulgaaria Rahvavabariigi salateenistusega. Neist neli kuulub praeguse valitsuspartei, paremtsentristliku erakonna GERB saadikurühma, viis aga vastasrinda kuuluva erakonna Liikumine Õiguste ja Vabaduste Eest saadikurühma, teatas sama teemat käsitlenud Ungari riiklik uudisteagentuur MTI.

Tõnu Kalvet

Allikas: Kuric

1,052 total views, 1 views today

Taani plaan: igale kohanemisvõimetule muulasele lahkumise eest 13 500 eurot

 

Taani valitsus kümnekordistab oma kodumaale naasvate muulaste toetussummat, teatas 10. novembril 2009 Ungari rahvuslaste mõjukaim internetiportaal „Kuruc“.

Kodumaale naasjad saavad uue kava kohaselt toetust peaaegu 13 500 eurot inimese kohta, selgus päev varem parlamendiringkondadest pärit andmetest.

„See raha läheb neile, kes ei taha või ei suuda Taani ühiskonnas kohaneda,“ ütles ajakirjandusele üks suurima opositsioonierakonna, Taani Rahvapartei parlamendisaadik.

(Oluline taustateave: Taani rahvuslaste mõjukaim poliitjõud, Taani Rahvapartei ei kuulu küll valitsusse, kuid on sellele vaatamata võtmetähtsusega, sest parempoolsetest ja liberaalidest koosnev vähemusvalitsus püsib võimul just rahvaparteilaste toetuse tõttu.)

Taani pagulas-, sisserände- ja integratsiooniministeeriumi andmetel on alates sisserändereeglite karmistamisest 1997. aastal saabunud riiki 2524 sisserändajat. Enamus neist on pärit kas Iraagist, Iraanist, Liibanonist, Somaaliast, Türgist või endisest Jugoslaaviast.

Taani 5,5-miljonilisest elanikkonnast moodustavad muulased 7,3 protsenti.

 

Tõnu Kalvet

Allikas: Kuruc

999 total views, 1 views today

Šveitsis tuleb minarettide keelustamiseks referendum

 

Šveitsi rahvuslaste algatusel pannakse rahvahääletusele eelnõu, mille kohaselt tuleks kogu riigis keelustada minarettide ehitamine, teatas 6. novembril 2009 Tšehhi uudisteportaal „Eurabia“. Rahvahääletus ise leiab aset juba selle kuu lõpul.

Tõenäosus, et eelnõu läheb rahvahääletusel läbi, on päris suur, tõdes sama teemat käsitledes 4. novembril 2009 Tšehhi uudisteportaal „E15“.

Šveitsi tuntuim ja ühtlasi mõjukaim rahvuslaste erakond, Šveitsi Rahvapartei valmistas samateemalise plakati, millel on maast välja turritamas vägagi rakette meenutavad minaretid.

Multikultuursust ja poliitkorrektsust pooldavad jõud asusid plakatit ja tervet kampaaniat maha tegema juba enne plakatite väljatulekut trükikojast. Esimesena võttis sõna Šveitsi Rassismivastane Komitee, öeldes muuhulgas: „See [kampaania ja plakat] võrdub sõjakuulutusega Šveitsi rahuarmastavale islamikogukonnale ja ohustab rahumeelset kooselu riigis.“

Seejärel asuti rääkima juba kampaania keelustamisest. Kõigepealt liitus sellega Basel, veidi hiljem Freiburg, Lausanne ja Morges, kuid teised suuremad linnad siiski mitte.

Suur osa Šveitsi poliitilisest eliidist on minarettide keelustamist nõudva kampaania vastu, peljates, et see kampaania võiks oluliselt kahjustada riigi mainet välismaal.

Tõnu Kalvet

 

Allikad:

Eurabia

E15

 

1,025 total views, 1 views today

Euroopa rahvuslased koonduvad

 

Ungaris loodi laupäeval, 24. oktoobril Euroopa Rahvuslike Liikumiste Liit. Tegemist on Euroopa patriootlikke jõude ühendama mõeldud katusorganisatsiooniga, millest peaks asutajate tahtel kujunema ajapikku üle-euroopaline rahvuslaste erakond.

Euroopa Rahvuslike Liikumiste Liit asutas viis erakonda: Liikumine Parema Ungari Eest, Prantsuse Rahvusrinne, Belgia Rahvusrinne, Rootsi Rahvusdemokraadid ja Itaalia partei Fiamma Tricolore.

Ettevõtmise käivitajaks oli Ungari rahvuslaste mõjukaim erakond, Liikumine Parema Ungari Eest (lüh. LPUE). Seetõttu valitigi asutamisleppe allkirjastamispaigaks Budapest. Lepe allkirjastati LPUE laupäeval peetud kongressi raames.

Euroopa Parlamendi saadik ja ühtlasi LPUE aseesimees Zoltán Balczó ütles ajakirjandusele, et loodud katusorganisatsiooniga ühinemisest olevat huvitatud ka Briti Rahvuspartei, samuti käivat läbirääkimised ses küsimuses Austria Vabadusparteiga ning ka Hispaania ja Portugali rahvuslastega.

Budapestis allkirjastatud asutamislepe koosneb üheksast punktist.

Üks punkt ütleb otsesõnu, et pooldatakse vabadest, sõltumatutest ja võrdväärsetest riikidest koosnevat Euroopat ning ollakse kindlalt vastu riikideülese suurriigi loomisele.

Üks teine punkt ütleb, et allakirjutanud on vastu igasugusele imperialismile, s.t. nii usulisele, poliitilisele, majanduslikule kui ka rahanduslikule imperialismile. Samuti ollakse otsustavalt vastu terrorismile. Ühtlasi kutsutakse üles võitlema üleilmastumise lagundava mõju vastu.

Lisaks peavad asutajaliikmed oluliseks, et säiliks Euroopale nii iseloomulik mitmekesisus, mis väljendub Euroopa põlisrahvaste mõttelaadi, kultuuri, keelte ja kommete eripäras.

LPUE esimees Gábor Vona ütles ajakirjandusele, et hindab Budapestis allkirjastatud lepet väga kõrgelt, kuna iga poliitiline organisatsioon tahab ju leida liitlasi mitte üksnes kodumaal, vaid ka välismaal.

„See võitlus, mida meie siin Ungaris peame, pole pelgalt Ungari võitlus. Tuleb ju samade eesmärkide nimel, samade vaenlaste vastu võidelda teistelgi. See kokkulepe oli õhus tegelikult juba kaua aega ja ma loodan, et paneb nüüd aluse uuele Euroopale me muutuvas maailmas – sellisele Euroopale, mis ei kujune Euroopa Ühendriikideks, nagu Lissaboni lepe tahaks, vaid millest tuleb rahvuste Euroopa,“ ütles Vona.

Vona hinnangul peaks kõnealune ettevõtmine saatma seni levitatud jutud LPUE isolatsionismipüüdluste kohta nende õigesse paika – muinasjuturaamatutesse.

LPUE on Ungari tugevuselt kolmas partei. Tänavu suvel peetud Europarlamendi valimistel kogus LPUE 14,77 protsenti häältest ja saavutas kolm saadikukohta.

Seni oli Euroopa patriootlike jõudude suurimaks katusorganisatsiooniks Euroopa Rahvusrinne.

 

Tõnu Kalvet

1,407 total views, 1 views today

Slovakkia arvamusliidrid: Afganistani sõda ei saa võita

Slovakkia arvamusliidrid: Afganistani sõda ei saa võita!

Nimekad Slovakkia ühiskonnategelased kirjutasid NATO riikide kaitseministritele avaliku kirja, milles nõudsid Afganistani sõja lõpetamist, teatas 21. oktoobril Slovakkia uudisteagentuur TASR.
„On aeg sealt lahkuda. Seda sõda me ei võida. Ei saagi võita, ja te teate seda sama hästi kui meiegi, kuna te kõrged sõjaväelased on seda teile öelnud,“ öeldakse ses kirjas. Allakirjutanud leiavad, et lääneriikidel tuleks asuda pidama Afganistanis läbirääkimisi kõigiga, kes on läbirääkimisteks valmisolekut avaldanud.
NATO kaitseministritel soovitatakse ametiau asemel eelistada inimlikkust, kuna panuseks on ju inimelud. „Te hoiate NATO head nime mitte inimelusid raisates, vaid neid just säästes,“ öeldakse kirjas.
Kirja autorid nõuavad ministritelt, et need ei tegutseks omapäi, vaid põhjendaks oma otsuseid arusaadavalt ja õigeaegselt. Samuti taotletakse kirjas, et ministrid ei leiutaks üha uusi ettekäändeid okupatsiooni jätkamisele.
Kirjale kirjutas alla 22 nimekat Slovakkia avaliku elu tegelast. Tuntumad neist on endine peaminister ja praegune advokaat Ján Čarnogurský, kirjanik Peter Jaroš, ajaloolane ja publitsist Eduard Chmelár, sotsioloog Zuzana Kusá, poliitikavaatleja Radovan Geist ning teoloog ja publitsist Michal Havran.
Pöördumise ajastatus pole juhuslik: 22.-23. oktoobril toimub Bratislavas NATO kaitseministrite kohtumine.
Tõnu Kalvet

1,243 total views, 3 views today

Tõnu Kalvet: Jevroopa kultuuripealinn aastal 2011 – Kolõvan

Tallinnas püstitati 18 .oktoobril 2009 üks Guinnessi rekord: terve linna peale leidus vaid 364 hääleõiguslikku inimest, kelle vaated langevad kokku Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulas öelduga. Mäluvärskenduseks: Tallinnas elab üle neljasaja tuhande inimese.

Põhiseaduse preambula kohaselt on Eesti selline riik, „mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade“. 18. oktoobril toimunud kohaliku omavalitsuse valimistel sai Tallinnas suurima toetuse aga hoopis jõud, kelle jaoks on esmatähtis miski muu kui eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Selle jõu koondnimetus on venemeelne jõud. Ta põhihuviks on tagada siinsete venelaste ja teiste tulnukate heaolu. Tallinna põlisasukate, eestlaste käekäik läheb sellele jõule korda alles pärast seda, kui tulnukate kõik soovid on täidetud.

Venemeelse jõu tuntuim esindaja, Keskerakond, sai seekord ülekaaluka võidu: kogus üle saja neljateist tuhande hääle (osakaal: üle 53 protsendi). Keskerakonna esimees Edgar Savisaar kogus üksinda peaaegu 39 000 häält, s.t. rohkem kui paremuselt järgmise häältesaagi saanud partei, Reformierakond tervikuna (u. 35,5 tuhat).

Lisaks sai võrdlemisi palju hääli ka kolm muulaste valimisliitu – Klenski nimekiri – Vene keskus (2630 häält), Vene Vasakliit Meie Linn (521) ja Tallinna Linnarahva Heaolu Eest (240).

Venemeelsetele jõududele oma hääle andnud valijad väljendasid seeläbi selget poolehoidu sellele, et Tallinna valitsemisel jätkuks põliselanike vastane poliitika, samuti üha suureneks korruptsioon ja asjatundmatus.

Need valijad näitasid oma ühemõttelist vastuseisu põhimõttele: asjatundlikkus ja aatelisus käigu käsikäes!

Need valijad ilmutasid oma soovimatust lõpetada linna kaootiline planeerimine ja luua Tallinnale viimaks ometi oma generaalplaan.

Venemeelsete jõudude kõrval said päris palju hääli ka end „valgeteks jõududeks“ nimetavad parteid: Reformierakond, Isamaa ja Res Publica Liit, sotsiaaldemokraadid ja rohelised. Neid oleks õigem nimetada aga hoopis ükskõikseteks jõududeks. Seda väga lihtsal põhjusel: nad ei võtnud midagi ette, et takistada – NB! täiesti seaduslike vahenditega takistada! – venemeelsete jõudude tugevnemist ja võimulejäämist. Enamgi veel, suurem osa „valgetest jõududest“ lõi omal ajal ise (!) soodsad tingimused selleks, et venemeelsed jõud Tallinnas võimule saaks ja ka jääks. Tasub vaid meenutada, et just IRL-i praeguse juhi, Mart Laari teise valitsuse ajal, kümmekond aastat tagasi anti hääleõigus kõigile Eestis elavatele mittekodanikele. Samuti surus seesama valitsus vägisi läbi seaduseparanduse, mille kohaselt ei pidanud kohalikku võimuorganisse kandideerija enam oskama riigikeelt.

Meenutagem: Tallinna keskerakondliku linnavoliniku Vladimir Belõi omaaegne „ma ei kommentaari!“-juhtum sai võimalikuks just viimatimainitud seaduseparanduse tõttu.

Kõigele vaatamata leidus nii venemeelsetele kui ka ükskõiksetele poliitjõududele Tallinnas seekord(ki) toetajaid tublisti. Ainsat neile alternatiivi pakkuvat poliitjõudu, eestimeelseid tallinlasi esindavat valimisliitu „Alternatiiv“ pooldas seevastu kõigest 364 (!!) valijat.

Äsjalõppenud valimised näitasid niisiis üliveenvalt: eestimeelsus pole Tallinnas enam moes.

Seega on täiesti õigus president Toomas Hendrik Ilvesel, kes 19. oktoobril ajakirjanike valimisteemalistele küsimustele vastates ütles, et seekordsete KOV valimiste tulemused näitasid selgelt valija tahet.

Säärase valija tahtega täies kooskõlas oleks seegi, kui linnavalitsus varsti teataks: 2011. aastal saab Jevropa kultuuripealinnaks hoopis Kolõvan.

Guinnessi rekordiraamatusse see muudatus siiski ei pääseks. Sest ta ei vastaks igale rekordile esitatavale põhinõudele: rekord peab olema uudne, seninägematu.

Venemeelsete üha suurenev laiutamine Tallinnas pole aga enam ammu mingi seninägematu asi.

Tõnu Kalvet

 

1,106 total views, 2 views today

Valimisliidu “Alternatiiv” kandidaat esineb Raadio 4 valimissaates

 

Valimisliidu „Alternatiiv“ nimekirjas Nõmmel kandideeriv Eesti Iseseisvuspartei liige Mati Riipulk (kandidaadinumber: 829) osaleb teisipäeval, 6.oktoobril kl. 14.05-15.30 Eesti Rahvusringhäälingu venekeelse jaama, Raadio 4 korraldatavas valimisteemalises otsesaates.

Saatesse on kutsutud Tallinnas osalevate valimisnimekirjade esindajad.

Mati Riipulga saatekaaslased on Olga Sõtnik (Eesti Keskerakond), Aleksandr Makarov (Eesti Reformierakond), Vadim Belobrovtsev (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Nikolai Stelmach (IRL), Olev-Andres Tinn (Rohelised), Stanislav Tšerepanov (Vene Vasakliit), Aleksandr Monakov (valimisliit „Tallinna linnarahva heaolu eest“), Dimitri Klenski (valimisliit „Klenski nimekiri“) ja üksikkandidaat Taavi Tapner.

Mati Riipulk (s. 1941. a.) on kauaaegne (aastail 1991-2000) Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti peadirektor ning tunneb Tallinna probleeme ja vajadusi põhjalikult tänapäevalgi. Lisaks vene keelele valdab slaavi keeltest ka ukraina keelt. M. Riipulga kandidaaditutvustuse leiab valimisliidu „Alternatiiv“ kodulehelt www.alternatiiv.org.

Raadio 4 teine valimisteemaline otsesaade on eetris neljapäeval, 15. oktoobril. Siis osalevad Tallinna linnapeakandidaadid.

Tõnu Kalvet

1,048 total views, 2 views today

Eestimeelse tallinlase esindaja valimisvõitluses – valimisliit “Alternatiiv”

 

Eestimeelne tallinlane võib nüüd kergendatult ohata. Sest vastus teda seni vaevanud küsimusele „kas mul üldse ongi seekordsetel kohaliku omavalitsuse valimistel kellegi poolt hääletada?!“ on nüüd leitud. Selleks vastuseks on valimisliit „Alternatiiv“.

Valimisliit Alternatiiv“ esindab sellise valija seisukohti, kes ei poolda linnavalitsuse jäämist Keskerakonna kätte, kuid samas ei taha toetada ka end „valgeteks jõududeks“ nimetavaid parteisid, otseselt venemeelsetest poliitjõududest rääkimata.

Seni oli oht, et selline valija ei lähegi valima, kuna tal lihtsalt pole, keda valida. Nüüd on see oht kõrvaldatud. Eestimeelse tallinlase valikuks on valimisliit „Alternatiiv“.

Mida taotleme?

Eeskätt seda, et Tallinn muutuks võimalikult kiiresti linnaks, kus eestlasel kui selle maa põliselanikul, samuti ta loomulikul liitlasel – eestimeelsel, aatelisel mitte-eestlasel – oleks hea elada.

Aatelisus ja asjatundlikkus peavad aga käima käsikäes. Üks ilma teiseta ei taga edu ega usaldusväärsust. Seepärast taotlebki valimisliit „Alternatiiv“, et Tallinna valitsemises oleks esindatud nii asjatundlikkus kui ka aatelisus. Sellest lähtuvalt koostasime ka oma meeskonna. Me kandidaatide hulka kuulub väga erisuguste erialade esindajaid – linnaplaneerimise asjatundjast kuni muusikaakadeemia professorini välja. Tänu sellele ongi me maailmapilt terviklikum ja tasakaalustatum kui KOV valimistel osalevate poliitjõudude puhul muidu kombeks.

Edu pant on koostöö. Täpsemalt: arukas koostöö. Valimisliit „Alternatiiv“ on ise selle elavaks näiteks: me nimekirjas on kogunisti viie (!) erakonna esindajaid, samuti parteituid, kes kõik saavad omavahel hästi läbi ja teevad sõbralikult koostööd.

Volikokku saades teeme koostööd iga sealoleva poliitjõuga, kui selle seisukohad parajasti meie omadega kokku langevad. Kui aga ei lange, siis ei tee. Iga juhtumit vaatleme eraldi.

Tõsi, me majanduslikud võimalused valimisvõitluse pidamiseks pole loomulikult ligilähedasedki „vanade olijate“ või nende käepikenduste majanduslike võimalustega.

Millele saame karmis valimisvõitluses siis üldse loota?

Esiteks sellele, et üha enam valijaid eelistab seni linnavalitsuses vohanud võhiklikkusele ja korrumpeeritusele asjatundlikkust ja aatelisust ega usu enam võhikute ning korruptantide õõnsaid lubadusi.

Teiseks aga sellele, et leidub küllaldasel hulgal eestimeelseid tallinlasi, kes tahavad, et Eesti pealinnas valitseks taas eesti keel ja eesti meel.

Tõnu Kalvet,

kandidaat nr. 834,

valimisliidu „Alternatiiv“ esinumber Põhja-Tallinnas

www.alternatiiv.org

1,024 total views, 2 views today

Euroopa Liitu pole ametlikult olemaski!

 

Euroopa Liidu nimelist moodustist ei eksisteerigi, selgub Ungarlaste Maailmaliidu juhi, Miklós Patrubányi hiljutisest artiklist. See, mida varsti juba kaks aastakümmet Euroopa Liiduks kutsutakse, kannab ametlikult ikka veel nime Euroopa Ühendus, meenutab Patrubány ungari väljaandes „Honlevél“ 21. septembril 2009 ilmunud kirjutises, mille avaldas täpselt nädal hiljem ka ungari rahvuslaste populaarseim uudisteportaal „Kuruc“.

„Nimetust „Euroopa Liit“ tahetakse kehtestada just Lissaboni leppega, tagasiulatuvalt,“ selgitab Ungarlaste Maailmaliidu juht. Patrubányi hinnangul näitab selline nimekasutus ilmekalt, millised olid ja on praegugi Euroopa Liidu loojate tegelikud kavatsused ja meetodid.

Tõnu Kalvet

1,193 total views, 3 views today

Rumeenia mustlased peksid surnuks Tšehhi rekkajuhi

 

Paarikümneliikmeline mustlasjõuk ründas ööl vastu 13. septembrit 2009 Põhja-Transilvaanias, Rumeenia-Ungari piiri lähistel asuvas Aradi linnas nelja Tšehhi kaugsõidu-veoautojuhti ja peksis ühe neist surnuks.

Tüli põhjuseks oli liiga vali muusika. Neli tšehhi juhti istus ööl vastu pühapäeva, 13. septembrit parajasti rekkajuhtide peatuspaigaks oleva parkimisplatsi kõrval paiknevas restoranis ja puhkas, nagu eeskiri ette näeb, kui restorani ette tuli paarikümnepäine purjus mustlasjõuk ja asus valju muusikat kuulama.

Ühele neljast rekkajuhist, 44-aastasele Jiří S.-ile muusika valjus ei meeldinud ning ta nõudis, et mustlased keeraks heli vaiksemaks. Seepeale tirisid mustlased ta restorani ette parkimisplatsile ja asusid peksma. Peksjaid oli neli. Ülejäänud vaatasid pealt ega lasknud kolmel tšehhil oma ametivennale appi minna. Vastupidi, appi minna tahtjad said ka ise peksa ning vajasid hiljem arstiabi.

Üks ründaja virutas Jiří S.-ile esmalt pudeliga pähe, ülejäänud kolm peksis teda rusikatega. Seejärel löödi tšehh pikali ning peksti jalgadega, kuni ta liikumatult lamama jäi.

Kohalekutsutud kiirabi viis Jiří S.-i kohe Aradi haiglasse, kuid rünnatu elu ei suudetud enam päästa.

„Ta oli täiesti vaikne sell, ei teinud kellelegi viga,“ iseloomustas surnukspekstut nimekale Tšehhi päevalehele „Právo“ üks Tšehhi rekkajuht.

„Ajasin kakluses osalenud tšehhidega juttu ka ise. Kõik nad olid täiesti läbipekstud, ühel neist oli silm paistes, teine oli saanud pudeliga vastu pead,“ kirjeldas nähtut „Právole“ üks teine, natuke aega pärast kõnealust vahejuhtumit sündmuskohale saabunud tšehhi rekkajuht ja lisas, et jõuk oli kolkinud ka restorani ettekandjat, kui naine oli tahtnud vahele minna.

Rumeenia ajakirjanduse teatel kahtlustab politsei kõnealuses kuriteos nelja mustlasnoormeest, kel vanust 19-27 eluaastat. Üks neist võeti vahi alla, ülejäänud kolm jäeti eeluurimise ajaks esialgu vabadusse.

Tõnu Kalvet

1,157 total views, 2 views today

USAs elab allpool vaesuspiiri 40 miljonit inimest

 

Vaesuses elavate ameeriklaste hulk kasvas mullu neljakümne miljonini, moodustades USA elanikkonnast enam kui 13 protsenti. Võrreldes 2007. aastaga kasvas kõige rohkem laste ja noorte osakaal vaeste hulgas, teatas USA Statistikaameti värskele aruandele viidates 11. septembril 2009 Slovakkia uudisteagentuur TASR.

Allpool vaesuspiiri elab kolmesajast miljonist ameeriklasest 13,2 protsenti ehk siis iga seitsmes USA elanik. Viimati oli vaeste osakaal suurem (13,3 protsenti) 1997. aastal. Võrdluseks: 2007. aastal oli see 12,5 %. 2008-ndale eelnenud nelja aasta jooksul ei täheldatud USA-s märkimisväärset vaesuse suurenemist.

USA statistika kohaselt loetakse vaeseks igaüht, kelle aastasissetulek on poole väiksem kui ametlik keskmine. Neljaliikmelist peret peetakse vaeseks siis, kui ta aastane kogusissetulek on alla 22 025 dollari. Üksikisiku puhul läheb see piir 10 991 dollari juurest.

Leibkonna keskmine aastasissetulek kasvas mullu aasta varasemaga võrreldes 3,6 protsenti ja jõudis 50 303 dollarini. USA Statistikaameti andmeil suurenes vaeste arv eeskätt hispaania emakeelega ameeriklaste seas. Piirkondadest oli vaeste hulgalt esikohal USA lõunaosa, täpsustas TASR.

 

Tõnu Kalvet

1,219 total views, 2 views today

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab euroreferendumi kuuendal aastapäeval piketi

 

Rahvuslaste Tallinna Klubi eestvõttel toimub esmaspäeval, 14. septembril Vabaduse väljakul pikett, millega meenutatakse Euroopa Liitu astumise küsimuses korraldatud rahvahääletust ning kutsutakse Iiri kodanikke üles lükkama tänavu oktoobris rahvahääletusele pandav Lissaboni lepe tagasi.

„Kuus aastat tagasi, 14. 09. 2003 korraldati ebademokraatlik, ebaseaduslik, ebaaus, võltsrahvahääletus, mille võltsimise ulatus on siiani teadmata ja millega Eesti liideti EL-ga. Me ei taha elada euro-ENSV-s, vaid tahame elada iseseisvas ja demokraatlikus Eesti Vabariigis. Me ei taha euroimpeeriumi, me ei taha eurodiktatuuri, me ei taha euro-KGB-d,” ütles piketi korraldamise ajendit tutvustades Rahvuslaste Tallinna Klubi liige Jaan Hatto.

„Samas nõuame võltsrahvahääletuse tulemuste tühistamist ja läkitame palve iiri rahvusele öelda “ei” Lissaboni leppele,” lisas Hatto.

Pikett kestab kl. 15-18 ja toimub Kaarli puiestee ja Pärnu maantee ristmiku Jaani kiriku poolsel küljel.

Rahvuslaste Tallinna Klubi

info@rahvuslasteklubi.org

Jaan Hatto 51 90 33 74

Tõnu Kalvet

www.rahvuslasteklubi.org

1,185 total views, 1 views today

Gruusia-küsimus ei suuda takistada NATO ja Venemaa lähenemist

 

Eriarvamused suhtumises Gruusia-küsimusse ei tohi varjutada NATO ja Venemaa koostööd, kuulutas NATO vastne peasekretär, taanlane Anders Fögh Rasmussen.

Teisipäeval, 11. augustil 2009 Brüsselis avaldas NATO suhtekorraldusosakond teate, milles tutvustas Rasmusseni seisukohti. See juhtus pärast seda, kui Rasmussen oli kohtunud Venemaa NATO-suursaadikuga, Dmitri Rogoziniga, teatas samal päeval Ungari internetiportaal “Kuruc”.

“Kuruc” meenutab, et nädala eest NATO peasekretäriks saades nimetas Rasmussen NATO ja Venemaa suhete parandamist NATO jaoks tähtsuselt teiseks lahendamistvajavaks küsimuseks. (Tähtsaim oli Afganistani-kriisi lahendamine.)

Kõnealusel Rogoziniga peetud kohtumisel lepiti kokku, et mullu augustis, Gruusia-Vene sõja järel külmutatud NATO-Vene suhted tuleb juba tänavu sügisel võimalikult hästi korda saada.

NATO pressiesindaja asetäitja Carmen Romero teatas Rasmusseni seisukohti vahendades, et detsembri alguseks, mil toimub tavakohane NATO liikmesmaade välisministrite kohtumine, tahetakse NATO-Vene suhete parandamiseks esitada juba konkreetsed ettepanekud.

Tõnu Kalvet

Allikas: “Kuruc”

1,205 total views, 2 views today

Europarlamendi saadik soovitab illegaalsete immigrantide laevad uputada

 

Euroopa Parlamendi liige, britt Nigel Griffin ütles BBC-le antud teleintervjuus, et Euroopa Liit peab illegaalsete immigrantide pidurdamiseks kasutama väga rangeid meetmeid, kuni nende laevade uputamiseni välja.

Briti Rahvuspartei esimees, tänavu juuni algul Euroopa Parlamenti valitud Griffin hoiatas 8. juulil 2009 BBC saates “The Record Europe” esinedes: “Euroopal tuleb oma piirid sulgeda varem või hiljem, muidu ujutab Kolmas Maailm ta lihtsalt üle.”

Erilist ohtu näeb Griffin nendes ebaseaduslikes sisserändajates, kes saabuvad Euroopa Liitu Aafrika põhjarannikult, s.t. meritsi.

Griffin ütles, et vajadusel tuleb selliste sisserändajate laevad lihtsalt põhja lasta.

Kui Griffinit usutlev BBC ajakirjanik Shirin Wheeler arvas, et Euroopa Liit ei kiidaks meritsi tulijate mõrvamist heaks, täpsustas Griffin, et ta polnudki mõelnud mõrvamist. “Neile võib ju päästeparve visata, sellega saavad nad Liibüasse tagasi sõita,” selgitas Briti Rahvuspartei juht.

Põhja-Aafrika rannikuriik Liibüa on kaua aega olnud omalaadseks vahejaamaks või hüppelauaks eriti just Sahara kõrbest lõunasse jäävatest Aafrika riikidest, samuti Egiptusest pärit isikutele, kes tahavad ebaseaduslikult Euroopa Liitu jõuda.

“Eelmisel aastal tuli üle Vahemere enam kui 67 000 põgenikku, kes soovis Euroopast varjupaika saada. Pool neist randus – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni statistika kohaselt – Itaalias või Maltal, kirjutas sama teemat käsitledes 9. juulil 2009 nimekas Saksa päevaleht “Die Welt”. BBC andmetel oli Itaalias maabunud illegaalseid immigrante mullu ligemale 37 000, mis on tervelt 75 protsenti rohkem kui tunamullu.

Nick Griffin kinnitas BBC-le antud usutluses, et Briti Rahvuspartei peab oma liitlaseks igaüht, kes toetab rangete meetmete kasutamist Euroopa Liitu ebaseaduslikult sisenejate vastu, teatas 9. juulil Slovakkia uudisteagentuur SITA.

Tõnu Kalvet

Allikad: BBC, “Welt”, SITA

1,175 total views, 1 views today

Kirjandusklassik Hemingway oli KGB agent

 

Maailmakuulus 20. sajandi ameerika kirjanik Ernest Hemingway (21.VII 1899 – 2.VII 1961) oli Nõukogude Liidu julgeoleku agent, teatas 13. juulil 2009 Slovakkia uudisteagentuur SITA.

Hemingway agendimineviku kohta esitab veenvaid tõendeid kolm ajaloolast oma hiljuti ilmunud raamatus “Spioonid: KGB tõus ja langus Ameerikas” (inglise k. Spies: The Rise and Fall of the KGB in America). Kõnealuse raamatu kohta 9. juulil 2009 arvustuse avaldanud nimekas Briti päevaleht “The Guardian” mainib, et Hemingway koostööst KGB-ga annavad tunnistust Nõukogude Liidu julgeolekuteenistuse sellealased dokumendid.

Hemingway toimiku kohaselt oli kirjaniku agendinimeks Argo ja oma abi pakkus mees KGB-le (toonase nimega: NKVD-le) ise. “Ta avaldas korduvalt soovi meid aidata,” öeldakse Hemingway toimikus.

KGB arhiivist avastas Hemingway toimiku endine julgeolekuohvitser, praegune ajaloolane Aleksandr Vassiljev, kes on üks KGB tegevusest USA-s pajatava raamatu autoritest.

Julgeolekuteenistuse kaastööliseks värvati Hemingway 1941. aastal, enne oma Hiina-reisi. 1940-ndate lõpul teatasid nõukogulased aga, et ei vaja ta teeneid enam. “Ta ei pakkunud mingit poliitilist informatsiooni,” põhjendatakse kirjaniku toimikus koostöö lõpetamist.

Oma tuntuima teose, 1950. aastal ilmunud romaani “Vanamees ja meri” (inglise k. The Old Man and the Sea) eest sai Hemingway nii parimale kirjanikule kui ka parimale ajakirjanikule antava auhinna: vastavalt Nobeli kirjandusauhinna (1954. a.) ja Pulitzeri auhinna (1953. a.).

Kõik Hemingway olulisemad teosed on ilmunud ka eesti keeles.

Tõnu Kalvet

Allikad: SITA, “Guardian”

1,365 total views, 1 views today

Islandi juhtkond otsustas oma riigi ühendada Euroopa Liiduga

 

Põhjapoolseima Skandinaaviamaa seadusandjad kiitsid ägeda vaidluse järel heaks valitsuse kava esitada Euroopa Liidule ühinemistaotlus. 63-st parlamendiliikmest toetas seda plaani 33, vastu oli 28, kaks saadikut jäi erapooletuks, teatas 16. juulil 2009 Ungari internetiportaal “Kuruc”.

Vaidluse ägedust näitab seegi asjaolu, et otsustav hääletus lükati edasi tervelt viiel korral, lisab “Kuruc”.

Paremtsentristidest koosneva vastasrinna ettepaneku, et ühinemistaotluse esitamine pandaks rahvahääletusele, lükkas valitsusliit tagasi.

Atlandi ookeani põhjaosas paiknev saareriik võib Euroopa Liidu juhtkonna hinnangul saada Euroopa Liidu täieõiguslikuks liikmeks 2011. ja 2013. aasta vahel – pärast seda, kui ta liitumise on heaks kiitnud kõik liikmesriigid. Seejärel saavad oma arvamust ses küsimuses avaldada Islandi kodanikud: EL-iga ühinemine pannakse rahvahääletusele.

320 tuhande elanikuga saareriigi muudab liitumisest huvitatuks ta majanduse ja rahanduse äärmiselt raske olukord. Suurte pankade kokkuvarisemise järel on Island kui riik pankrottimineku äärel, selgitab “Kuruc” Islandi juhtkonna kõnealuse sammu tagamaid.

Samas peab rahandusminister Steingrimur Sigfusson vägagi võimalikuks, et rahvahääletusel lükatakse liitumine tagasi.

Naispeaminister Johanna Sigurdardottiri juhitav sotsiaaldemokraatlik valitsus kavatseb Islandi liitumissoovi kinnitava pöördumise anda Euroopa Liidu juhtkonnale üle juba käesoleva aasta 27. juulil Brüsselis.

Tõnu Kalvet

Allikas: “Kuruc”

997 total views, 2 views today

Iisraeli usujuht: holokaust on karistus kuldvasika kummardamise eest

 

OvadiaIisraeli valitsusliitu kuuluva erakonna Šas usujuht, rabi Ovadia Yosef on seisukohal, et holokausti käigus mõrvatud isikud on tegelikult varasemate põlvkondade uuestisündinud patused, teatas 5. juulil 2009 mõjukas Austria päevaleht “Der Standard”.

Oma iganädalast jutlust pidades ütles Ovadia Yosef (pildil) päev varem, 4. juulil, et kõik juutidele ajaloo jooksul osaks saanud kannatused olevat karistus omaaegse kuldvasika-kummardamise eest. Rabi pidas silmas seda, Vanast Testamendistki tuntud lugu, mille kohaselt olevat juudid Moosese lühikesel äraolekul lõhkunud ära Moosese käsulauad ning valanud kullast vasika ja asunud seeläbi kummardama oma vana jumalust.

“Kõik need vaesed holokausti-inimesed… Tekib küsimus: kuidas sai see juhtuda? Oli ju nende hulgas õiglasigi inimesi. Kuid nad said karistada eelnenud põlvkondade sooritatud pattude tõttu,” ütles Ovadia Yosef kõnealuses jutluses.

Eeskätt idamaadelt pärit juutidest koosnev Šas on valitsusliitu kuulunud korduvalt varemgi. Partei esimees Eli Yishai on Iisraeli praeguses valitsuses asepeaminister ja siseminister, selgitab “Der Standard” rabi Ovadia Yosefi erakonna tausta.

Tõnu Kalvet

Allikas: “Der Standard”

1,112 total views, 3 views today

Juudi äärmusorganisatsiooni juht ähvardas Briti Rahvusparteid vägivallaga

 

Martin Smith, juutide äärmusliku organisatsiooni “Ühiselt Fašismi Vastu” (inglise k. United against Fascism, lüh. UAF) juht ütles televisioonis esinedes, et kavatseb eirata äsjaste Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ja kasutada Briti Rahvuspartei vastu vägivalda, teatas 15. juunil 2009 Slovakkia internetiportaal “Proti prúdu” (“Vastuvoolu”).

(Mainitud erakond sai 2009. aasta juuni avanädalal toimunud Europarlamendi valimistel teatavasti kaks saadikukohta.)

“Briti Rahvuspartei taunib oma kodulehekülgedel igasugust vägivalda. On uskumatu, et inimesed, kes tahavad fašismi vastu võidelda, kasutavad oma poliitiliste oponentide vastu ise fašistide võitlusmeetodeid. UAF-i sihiks on mitte pidada legitiimset poliitilist võitlust, vaid vastupidi – oma vastaseid halvata ja mustata, nagu ta liikmed organisatsiooni koduleheküljel ka ise tunnistavad,” kirjutas “Proti prúdu”.

Slovakkia portaal juhib tähelepanu sellelegi, et vaatamata Smithi üleskutse päevselgelt vägivaldsele ja sallimatule iseloomule, pole politsei Smithi ikka veel vahistanud.

End antifašistideks nimetavad isikud segasid BRP esimeest Nick Griffinit ta esinemise ajal, seejärel aga tungisid talle kallale, teatab oma koduleheküljel tuntud USA rahvuslane David Duke. Seal on üleval video mõlemast kõnealusest juhtumist – nii Smithi teleesinemisest kui ka väidetavate antifašistide rünnakust Briti Rahvuspartei esimehele.

Tõnu Kalvet

Allikad: “Proti prúdu”, UAF-i kodulehekülg, David Duke´i kodulehekülg

1,172 total views, 2 views today

Tõnu Kalvet: Hokitäht roosade kilplaste haardes

Käesoleva loo juhtmõte võiks olla selline: konkurendile „ära pannes“ jälgi hoolega, et sa iseennast narriks ei teeks!

Slovakk Peter Šťastný, Euroopa ja ka Põhja-Ameerika jäähokiajaloo üks väljapaistvamaid ründajaid, sattus äsja ise pentsiku (poliit)rünnaku sihtmärgiks.

Nimelt avaldas Euroopa Sotsialistlik Partei neljapäeval, 28. mail 2009 iselaadse „musta nimekirja“, kuhu oli pandud ka 52-aastane Šťastný. (Endine hokitäht on juba aastaid poliitik ja 2004. aastast alates Euroopa Parlamendi saadik, kuuludes seal mõjuvõimsaimasse, eurokonservatiivide saadikurühma.) Nimekirjas olijad (11 isikut) pidavat ESP teatel olema kõik sellised, kelle poolt 2009. aasta Europarlamendi valimistel hääletada ei ole soovitav. Kaheteistkümnenda persona non grata nime võis iga selle nimekirja lugeja ise sinna lisada.

Mida siis heidavad eurosotsid ette Šťastnýle?

„Härra Šťastný, kelle partei on Slovakkias opositsioonis, algatas Euroopa Rahvaparteis Slovakkia-alase seirerühma loomise, seda hoolimata asjaolust, et Slovakkial on demokraatlikult valitud parlament ja seaduslik valitsus. Härra Šťastný algatus tekitas mulje, justkui Slovakkias ei olekski demokraatlikku riigikorda ja seal ei austatakski inim- ega kodanikuõigusi.“

Selline oligi siis eurosotside meelest Šťastný „patt“. „Süüdlane“ ise teatas seepeale, et peab endale suureks auks olla sotside kaheteistkümne suurema vaenlase hulgas, sest see tähendavat, et ta on teinud Europarlamendis oldud aja jooksul head tööd.

Eurosotside käitumise kilplaslikkus selgus Šťastný kodupartei, Slovakkia Demokraatlik-Kristliku Liidu tehtud vastulausest. Seal meenutatakse, et eurosotsid kritiseerivad Šťastnýt selle eest, et too pärast viimatisi, 2006. aastal toimunud parlamendivalimisi hoiatas: on oht, et valimised võitnud erakond „Suund – sotsiaaldemokraatia“ (slovaki k. lüh. Smer) kutsub valitsusse kaks käremeelset erakonda – Liikumise Demokraatliku Slovakkia Eest ning Slovakkia Rahvuspartei. Ometi pitsitasid eurosotsid ise hiljem Smeri just selle eest, et selline valitsusliit tõepoolest sündis.

„Euroopa sotsialistid käivitasid Smeri vastu mitu kuud kestnud distsiplinaarjuurdluse, Euroopa sotsialistid kaalusid tõsiselt Smeri väljaviskamist oma ridadest, Euroopa sotsialistid panid LDSE-ga ja SRP-ga valitsusliidu sõlmimise eest Smeri häbiposti – ning heidavad nüüd Šťastnýle ette, et viimane oli hoiatanud sellise kolmikliidu sõlmimise ja sellega kaasneva eest,“ avas SDKL-i vastulause käesoleva juhtumi tausta.

„Seda kõike oligi oodata, valimiskampaania läheneb ju lõpule, mistõttu iga sotsialist otsib ettekäänet oma vastaskandidaati näotult ja alusetult rünnata,“ öeldakse SDKL-i vastulause algusosas.

Erinevalt spordist, poliitikas teatavasti ausa mängu põhimõtet eriti ei järgita. Küll aga oleks loogiline eeldada, et oma vastast ründavad poliitikud ei tee seda nii totralt ja iseenda mainet kahjustavalt, nagu tegid äsja Peter Šťastnýt rünnates „roosad kilplased“…

Tõnu Kalvet

1,329 total views, 1 views today

Omasooiharate diplomaatide “elukaaslased” tahetakse võrdsustada diplomaatidega

 

USA valitsusel on kavas laiendada diplomaatide eesõigusi ja puutumatust ka diplomaatide homoseksuaalsetele partneritele, teatas 26. mail 2009 Slovakkia uudisteportaal BEO.

Välisminister Hillary Clinton on seisukohal, et see samm aitavat “kõrvaldada ebaõiglust” ja leida välisministeeriumisse uusi töötajaid.

Välisministeerium ei paista üldsegi hoolivat sellest, kuidas mõjuks see USA mainele, kui riiki esindaks raja taga homoseksuaalide paar, kirjutas BEO.

Tõnu Kalvet

Allikas: www.beo.sk

1,077 total views, 1 views today

Briti Iseseisvuspartei toetajaskond valitsuspartei omaga võrdne

 

Briti Iseseisvuspartei (ingl. k. United Kingdom Independence Party, lüh. UKIP) ja Tööerakonna toetus valijate hulgas on praegu võrdne: 16 protsenti. Veel mai algul pooldas Briti Iseseisvusparteid kuus protsenti valijaskonnast, teatas 21. mail 2009 uudisteportaal “EU Observer”.

“Hiljutiste uuringute kohaselt on umbes 60 protsenti me uutest poolehoidjatest pärit Tööerakonna endiste pooldajate hulgast,” ütles Briti Iseseisvuspartei esimees Nigel Farage päevalehele “Times”.

Briti Iseseisvuspartei kavatseb ligema kahe nädala jooksul kulutada kaks miljonit naelsterlingit selgitustööle, mille abil meelitada oma leeri need Tööerakonna valijad, kes on tööerakondliku valitsuse praeguste suurte korruptsioonijuhtumitega rahulolematud.

Iseseisvusparteid toetas 16 protsenti valijatest ka eelmistel, 2004. aastal toimunud Euroopa Parlamendi valimistel.

Allikad: “EU Observer”, “Times”, Briti Iseseisvuspartei kodulehekülg

Tõnu Kalvet

1,134 total views, 2 views today

Sisekaitseakadeemia õppejõud annab ülevaate olukorrast kevadises Gruusias

 

Eesti Sisekaitseakadeemia kriminoloogiaõppejõud, Tallinna Bibliofiilide Klubi liige Uno Traat teeb 26. mail avaliku ettekande teemal “Muljeid kevadisest tööreisist Gruusiasse”.

Kõnealune üritus toimub teisipäeval, 26. mail Tallinna Tehnikaülikooli õppekeskuse International University Audentes majas (Tondi tn. 55, endine Tondi kasarmu), täpsemalt selle esimese korruse auditooriumis nr. 110 ja algab kell 16.00.

Esinemine on eesti keeles, võimalikud on ka meeldivad gruusiapärased üllatused, teatas U. Traat.

Täpsemat teavet saab U. Traadilt endalt. E-post: utraat@hotmail.com. Mobiil: 55-988 3 89.

Tõnu Kalvet

1,095 total views, 1 views today

Tondil tuleb 14. mail ettekanne “Raha lugu”

 

Neljapäeval, 14. mail 2009 toimub Tallinnas Tondil, endises Audentese kõrgkooli hoones (Tondi tn. 55) avalik ettekanne teemal “Raha lugu”.

Mainitud ettekanne käsitleb maailma rahanduspoliitikas 2002. aastast kuni praeguseni toimunut ja selle põhjusi ning algab kl. 16.

Ettekande koostajaks ning tegijaks on Linnamuuseumi Klubi juht Jüri Ott.

Täpsemat teavet selle ürituse kohta jagab Jüri Ott ise (mobiil: 55-46 0 11).

Tõnu Kalvet

1,093 total views, 2 views today

Endel Lippmaa peab Linnamuuseumi Klubis loengu “Nord-Streamist”

 

Neljapäeval, 16.aprillil 2009, Tallinnas Vene tn. 6 kell 18.00 räägib akadeemik Endel Lippmaa gaasijuhtmest “Nord Stream” ja energeetikast.

Ettevõtmise korraldajaks on Linnamuuseumi Klubi. Lähemat teavet ürituse kohta jagab Linnamuuseumi Klubi juht Jüri Ott (mobiil: 55-46 0 11).

Tõnu Kalvet

1,109 total views, 1 views today

Itaalias tuleb Euroopa rahvuslaste tippkohtumine

 

Rahvuslaste tippkohtumine, 2009Pühapäeval, 5. aprillil 2009 toimub Itaalias Euroopa rahvuslaste kõrgetasemeline kohtumine, kus arutatakse ühisrinde moodustamist rahvusaate vaenlaste vastu.

Konverentsina vormistatud üritus korraldatakse Põhja-Itaalias, Milano linnas ja kannab pealkirja “Meie Euroopa: rahvad ja tavad pankade ja liigkasuvõtjate vastu”. Ürituse organiseerijaks on Itaalia rahvuslaste organisatsioon “Uus Jõud” (itaalia k. Forza Nuova).

Nimekamatest Euroopa rahvuslaste parteidest on lubanud sel konverentsil osaleda näiteks Prantsusmaa Rahvusrinne, Briti Rahvuspartei, Saksa Rahvusdemokraatlik Partei ja Belgia tuntuim rahvuslaste erakond, peamiselt flaame ühendav Vlaams Belang.

Rumeeniast kavatseb Milanos toimuvale konverentsile tulla partei nimega “Uus Parempoolsus” (rumeenia k. Noua Dreapta), Ungarist aga Ungari Tõe ja Elu Partei (ungari k. Magyar Igazság és Élet Pártja).

Esindatud on ka väikeriik Küpros. Sealt oodatakse Milanos toimuvale konverentsile rahvuslaste liikumist nimega “Proti Grammi”. Kõnealune organisatsioon võitleb Türgi saamise vastu Euroopa Liidu liikmeks.

“5. aprilli kohtumine loob võimaluse rajada üks suur, Euroopa parempoolseid parteisid ühendav blokk,” ütles juba umbes poolteist nädalat enne Milano-ürituse algust “Forza Nuova” sealse esinduse sekretär Angelo Ballotta.

Ballotta sõnul on “Forza Nuova” vastu globaliseerumisele, sionistide kontrollitavale majandusele, abortidele, sisserändajatele ja homoseksuaalidele.

“Forza Nuoval” on oma esindaja ka Euroopa Parlamendis. Selleks on Roberto Fiore. Enne Fioret oli “Forza Nuova” saadikuks Europarlamendis aga Itaalia omaaegse juhi, Benito Mussolini lapselaps – Alessandra Mussolini.

Paljud poliitkorrektsed Euroopa ajakirjandusväljaanded tembeldasid Milano-konverentsi juba enne selle toimumist “paremäärmuslike aktivistide kokkutulekuks”.

Tõnu Kalvet

Allikad: derstandard.at/, www.prop.sk/, www.forzanuova.org

Pildil: Euroopa rahvuslaste 5. aprilli tippkohtumist reklaamiv plakat “Forza Nuova” ametlikult koduleheküljelt.

1,088 total views, 3 views today

Saksamaa Rahvusdemokraatlik Partei sattus suurde rahahätta

 

Stefan KösterSaksa rahvuslaste tuntuima erakonna, Saksamaa Rahvusdemokraatliku Partei (saksa k. lüh. NPD) majanduslik seis on äärmiselt raske. See juhtus pärast seda, kui parteile määrati raamatupidamisvigade eest hiljaaegu 2,5 miljoni euro suurune rahatrahv. Kõnealuste raamatupidamisvigade taga on Saksa ajakirjanduse teatel NPD laekur ja ühtlasi Mecklenburg-Vorpommerni allorganisatsiooni juht, Stefan Köster.

Trahvi peab NPD tasuma hiljemalt 1. maiks 2009, teatas sõltumatu internetilehe “Altermedia” Saksa toimetus 2. aprillil 2009.

NPD raskest majandusseisust kirjutas juba eelmisel kuul Saksa ajakiri “Focus”. Ajakirja andmetel tunnistas NPD advokaat ühes Berliini halduskohtule saadetud kirjas, et ilma riigilt saadava toetuseta satuks partei püsimajäämine ohtu. Parteiaparaadi ülalpidamiskulud olevat sada tuhat eurot kuus, liikmemaksust laekuvat aga vaid EEK469,236t kuus.

Tõnu Kalvet

Allikad: de.altermedia.info/www.kuruc.info/, www.focus.de/

Pildil: hooletusest tehtud raamatupidamisvigade tõttu NPD-le hiigeltrahvi kaasa toonud laekur Stefan Köster.

1,119 total views, 2 views today

Saksa noored eelistavad poliitkorrektsusele rahvusaadet

 

Saksa siseministeeriumi hinnangul suudavad “neonatslikud rühmitused” värvata oma ridadesse noori kaks korda rohkem kui poliitkorrektsete parteide noorteorganisatsioonid, teatas 26. märtsil 2009 Slovakkia internetiportaal “BEO”.

“Umbkaudu kaks kolmandikku noortest on täiesti või peaaegu täiesti seda meelt, et muulasi on Saksamaal liiga palju ning ligemale 40 protsenti noortest leiab, et “enamus muulasi on kurjategijad”,” lisas “BEO”.

Tõnu Kalvet

Allikas:  www.beo.sk/

1,052 total views, 3 views today

Ungari peaministri isa oli kriminaalkurjategija

 

Ungari valitsusjuht Ferenc Gyurcsányi isa, Ferenc Gyurcsány vanem, oli kriminaalkurjategija ning alkohoolik, selgus ühest hiljuti avaldatud dokumendist.

Menuka internetiportaali “Kuruc” toimetusele saadeti hiljaaegu koopia kohtuistungi protokollist, mis käsitleb Gyurcsány-vanema seaduserikkumisi. Protokolli kohaselt mõisteti 1979. aasta lõpupoole tollal 45-aastasele Gyurcsány-vanemale varguse eest 11 kuud vangistust ning keelati töötada kahe aasta jooksul riigiametis.

Gyurcsány-vanem ei olnud kaugeltki alkoholipõlgur. Seda näitab ilmekalt asjaolu, et lisaks vabadusekaotusele määras kohus talle karistuseks ka alkoholismi sundravi. “Süüdistatav tarvitab alkoholi korrapäraselt ja pidevalt, mistõttu võib teda nimetada alkohoolikuks,” seisis 1979. aasta 19. novembril tehtud kohtuotsuses, täpsemalt selle põhjendavas osas.

Kord Pápa linnahaiglas viibivat lapselast külastades varastas Gyurcsány-vanem ühest koridoris nagisrippunud käekotist rahakoti koos sealolnud rahaga. Raha võttis ta välja, rahakoti aga viskas veinikeldri “Kazamata” tualetis WC-poti loputuskasti. Teinekord jälle varastas jalgratta, viis selle ühe oma sõbra kätte hoiule ja jättiski sinna.

“Käbi ei kuku kännust kaugele,” kirjutas selle avastuse puhul “Kuruc”.

Tõnu Kalvet

Allikas: www.kuruc.info.

Pildil: Ungari peaministri isa kuritegusid käsitlev kohtuotsus 1979. aasta novembrist

Gyucsanyi isa oli kriminaalkurjategija

1,177 total views, 1 views today

Algas kohus Saksa rahvuslaste partei juhi üle

 

NPDBerliinis algas teisipäeval, 24. märtsil 2009 kohus Saksa Rahvusdemokraatliku Partei (saksa k. lüh. NPD) juhi ja veel kahe tähtsa liikme üle. Neid süüdistatakse rassivaenu ja rahvustevahelise sallimatuse õhutamises ning rassi ja rahvuse teotamises, teatas samal päeval Slovakkia uudisteagentuur SITA.

Rahvusdemokraatliku Partei esimees Udo Voigt, pressiesindaja Klaus Beier ja õigusosakonna juht Franz Schwerdt olevat rikkunud seadust, kui levitasid 2006. aastal Saksamaal toimunud jalgpalli maailmameistrivõistluste eel lendlehti, milles nõudsid, et Saksa koondis koosneks ainult valge nahavärviga mängijatest. Erakonna valmistatud ja levitatud lendlehel oli kujutatud Saksa jalgpallikoondise valge särk ja sel number 25. Seda numbrit kandis tollal aga koondise mulatist liige, nigeeria-saksa segaperest pärit Patrick Owomoyela. Selle all oli kiri: “Valge – mitte üksnes särgivärv! Tõelise RAHVUSkoondise eest!” (Saksa k.: “Weiss – nicht nur eine Trikotfarbe. Für eine echte NATIONAL-Mannschaft!”)

Kui kohus peaks Rahvusdemokraatliku Partei kõnealused liikmed süüdi mõistma, ootaks neist igaüht kuni viieaastane vabadusekaotus.

Saksa siseministeeriumi hinnangul on NPD-l umbes seitse tuhat liiget. Riigi parlamendis NPD-l oma esindajat küll pole, kuid see-eest on erakond esindatud maakonnatasandil – kahe liidumaa seadusandlikus kogus. Mõlemad liidumaad asuvad endise Saksa Demokraatliku Vabariigi alal.

Tõnu Kalvet

Allikad: www.sme.sk, www.morgenpost.de, de.altermedia.info.

Pildil: „kurikuulus“ lendleht

1,359 total views, 2 views today

EIP kodulehe artikkel ilmus Ungari ajalehes

 

Eesti Iseseisvuspartei koduleheküljel 5. jaanuaril 2009 ilmunud kirjutis “”Gaza sektori sündroomi” TEGELIKUST põhjusest“ avaldati kaheosalisena Ungari ajalehes “Magyar Jelen” (loe: ´madjar ´jälen).

Kõnealune, Mati Kruusimäe sulest pärinev Gaza-artikkel nägi trükivalgust 2009. aasta 5. ja 19. veebruari „Magyar Jelenis“. Kirjutis avaldati täismahus, mõlemal korral eraldati talle leheruumi terve lehekülje jagu.

Artikli tõlkis ungari keelde üks Ungari estofiil.

“Magyar Jelen” on 16-leheküljeline, värvitrükis, kaks korda kuus (neljapäeviti) ilmuv ajaleht, mis peale Ungari Vabariigi levib ka selle naabermaades, samuti ungari pagulaste hulgas.

Tõnu Kalvet

Pildil on kujutatud kõnealuse artikli teise osa ülemist poolt.

Teadmiste kohustuslik miinimum - joonis 3

Go back

1,145 total views, 3 views today

Briti õpetajaid tahetakse sundida omasooiharust ja islamit propageerima

 

Suurbritannia kirikukoolide õpetajad võivad saada edaspidi distsiplinaarkorras karistada, kui nad oma õpilaste hulgas ei soodusta heatahtlikku suhtumist homoseksuaalsusse ja islamisse, teatas 8. märtsil 2009 Ungari menukas internetiportaal “Kuruc”.

Nimelt ootab Suurbritannias heakskiitmist seaduseelnõu, mille kohaselt kohustataks kirikukoole hästi suhtuma niihästi teistesse usunditesse kui ka omasooiharusse. Eelnõu jõustudes ootab koolitunnis teisi usundeid või homoseksuaalsust halvustanud pedagooge distsiplinaarkaristus.

Tõnu Kalvet

Allikas: www.kuruc.info

1,019 total views, 2 views today

Tšehhis kestab sionismivastane üritustesari

 

Tšehhi Vabariigis toimub 7. märtsist kuni 14. märtsini 2009 üritustesari, mil nimeks “Sionismivastane nädal”. Üritustesarja keskpunktiks on tänavu Pilsen –riigi lääneosas asuv linn, mida maailmas ja ka Eestis tuntakse pilseni õlle järgi.

Kõnealuse üritustesarja eesmärgiks on tutvustada sionismi kui kuritegeliku mõttelaadi olemust ning avaldada rahulolematust sionistide tegude ja plaanide suhtes.

Sarja avaüritusena kavandati Pilseni lähistele kontsert, kuhu kutsuti esinema isamaalist rokkmuusikat esitavaid ansambleid nii Tšehhist kui ka välismaalt. Kontserdi korraldajad teatasid juba aegsasti, et sõit Pilseni linnast kontserdipaika ja tagasi Pilsenisse on osalejatele tasuta. 7. märtsil teatasid aga korraldajad – Tšehhi riikliku uudisteagentuuri, ČTK andmetel – , et kontsert lükkub täpselt nädala võrra edasi. Tõenäoliseks toimumiskohaks on asula nimega Chrást u Plzně, pakkus ČTK.

Üritusesarja “Sionismivastane nädal” tähtsaimaks ettevõtmiseks on laupäeval, 14. märtsil Pilseni kesklinnas toimuv rongkäik, mil nimeks “Sionismi vastu”.

“Sionismivastase nädala” eestvedajad ütlesid ajakirjandusele saadetud teates järgmist: “Tulge kõik avaldama oma rahuolematust sionismi mõjuga kaasaja noorsoole ja tänapäeva maailmale. Me ei tohi leppida sionistide väärastunud tegudega ega sionistide puutumatusega! Seetõttu kutsume kõiki üles: tulge ja võtke midagi selle vastu ette! Tulge ühiselt avaldama meelt sionismi halva mõju ning Iisraeli agressiooni vastu! Juutide propagandat ei tohi sallida mitte mingil määral! Hüüdkem ühiselt: USA, Iisrael, kerige põrgu!”

Sionismivastane rongkäik algab 14. märtsil 2009 kell 13 (kesk-euroopa aja järgi) Pilseni kesklinnas endise näituseväljaku, praeguse kaubanduskeskuse “Plaza” juurest ja lõpeb Pilseni ühel tähtsamal väljakul – Vabariigi platsil.

Algselt pidi see rongkäik toimuma juba 21. veebruaril 2009, kuid Pilseni linnavalitsus keelas ürituse veebruari keskpaiku ära. Korraldajad vaidlustasid keelu kohtus ning kohus leidiski ärakeelamise põhjendamatu olevat ja andis õiguse sarja korraldajatele.

Sionism on ideoloogia, mis peab peale juutide kõiki teisi rahvaid alaväärtuslikeks.

Sionismi mõistis omal ajal hukka ka Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. 1975. aasta 10. novembril võttis ÜRO Peaassamblee oma 2400. plenaaristungil vastu otsuse, millega kuulutas sionismi kuritegelikuks. Otsus kannab järjekorranumbrit 3379.

Tõnu Kalvet

Allikad: www.nacionaliste.com/ , www.odpor.org/, http://zpravodajstvi.plzen.cz/

1,204 total views, 1 views today

Ungari jalgpallurit süüdistati „natsliku numbriga“ särgi kandmises

 

Belgia jalgpalliklubis KRC Genk number 88 all mängiv poolkaitsja, 23-aastane ungarlane Dániel Tőzsér võib olla sunnitud oma särginumbrit vahetama, kuna ühe valvsa kirjaniku hinnangul olevat tegemist natsliku numbriga.

Tallinna sõpruslinnas – Szolnokis – sündinud Tőzséri „kohatule” numbrile juhtis oma hiljutises ajaleheloos tähelepanu flaami kirjanik Herman Brusselmans, kelle meelest tähistab nr. 88 hitlerlikku tervitust. Kirjanik lähtus järgmisest loogikast: saksa tähestiku kaheksas täht on h, kaks kõrvutiasetsevat kaheksat moodustab seega tähepaari hh, mida võib tõlgendada ka Hitleri-aegse tervituse „Heil Hitler!” lühendina. Brusselmans väljendas esmalt kõnealuses ajaleheartiklis, seejärel aga ka ühes telesaates oma pahameelt selle üle, et keegi üldse sellise numbri all mängib, teatas 10. veebruaril 2009 oma internetiküljel tuntuim Ungari spordileht „Nemzeti Sport”.

„Meil polnud sellest sümbolist aimugi,“ tunnistas ehmunult Genki klubi president Jos Vaessen. „Sattusin sellealast saadet vaatama täiesti juhuslikult. Teavitasin kohe klubi ning kui Brusselmansil jutt osutub õigeks, siis tuleb meil see särginumber välja vahetada,“ lisas Vaessen.

Tőzsér ise tunnistas ajakirjandusele, et särginumbrit valides polnud tal natsliku Saksamaa juht meeldegi tulnud, teatas 11. veebruaril 2009 menukas Ungari portaal „Kuruc”.

„Selle numbri soovitas mul valida ema,” selgitas pikakasvuline (188 cm) ungarlane ajakirjandusele oma teo motiive. „Ema tegeleb üsna põhjalikult feng shui-ga ja ütles mulle, et see number toovat õnne. Mängin selle numbri all juba viis aastat, mängisin selle all ka Ateena AEK-s (ungarlase eelmises klubis. – T. K.), Hitleriga pole sel kõigel midagi pistmist,” ütles Ungari koondise andekamate mängijate hulka kuuluv Tőzsér.

„Nemzeti Sport” soovitab: kui Tőzsér peaks tõepoolest numbrit vahetama, siis olgu uue numbri valikul väga tähelepanelik, et vältida praegusega sarnanevasse lõksu langemist. Leht meenutab, et kahe aasta eest soovitas toonane Belgia siseminister, Patrick Dewael klubidel hoiduda mängijatele numbrit 88 ja 18 kandvate särkide jagamisest. Dewaeli sõnul märkivat arv 18 lahtiseletatult Adolf Hitlerit.

Huvitav, et Genki palgal on ka üks mängumees, kes kannab numbrit 18, märgib „Nemzeti Sport”. Selleks on… Iisraeli koondislane, ründaja Eljaniv Barda.

Tõnu Kalvet

Allikad:
www.nemzetisport.hu
www.kuruc.info
en.wikipedia.org

1,220 total views, 1 views today

Mustlasjõuk mõrvas Ungaris ühe tippkäsipalluri ja haavas raskelt kahte

 

Rumeeniast ja Serbiast on oodata relvastatud rühmade kättemaksuretke Ungari mustlaste vastu

Suur, umbes 25-liikmeline mustlasjõuk pussitas laupäeva, 7. veebruari õhtul surnuks Rumeenia meeste käsipallikoondise tähtmängija Marian Cosma ning haavas rängalt üht Serbia ja üht Horvaatia koondise käsipallurit.

Veretöö toimus Tartu sõpruslinnas

Roim leidis aset Lääne-Ungaris paiknevas Tartu sõpruslinnas – Veszprémis. Euroopa käsipalliklubide paremikku kuuluva meeskonna MKB Veszprém liikmed olid läinud „Patrióta“ nimelisse kohalikku restorani tähistama ühe kaasmängija, Ungari koondislase Gergő Iváncsiki poja sündi.

Ühtäkki sisenes söögikohta vähemalt paarikümnemeheline mustlaste jõuk, kel tekkis oma väljakutsuva käitumise tõttu kiiresti tüli baaridaamiga. Pealtnägijate tunnistuse kohaselt oli tüli põhjuseks olnud mustlaskamba soov lahkuda arvet maksmata ja baaridaami tehtud sellealane märkus. Jõuguliikmed võtsid baaridaamil seejärel peast kinni ja virutasid selle nii kõvasti vastu baariletti, et naise lõualuu murdus.

Käsipallurid astusid rünnatu kaitseks välja, mispeale tiris – osa pealtnägijate sõnul – kuus-seitse jõuguliiget peamise korralekutsuja, Marian Cosma söögikohast välja ja lõi tollele mitu korda pussiga rindu. Kaasmängijale appirutanud väravavaht Ivan Pešicile (Horvaatia) löödi nuga neeru, serblasest väljakumängija Žarko Šešumil purustati toore peksu tulemusena aga põsesarnaluu.

(22-aastane Šešum on Serbia koondislane. Tunnistati 2006. aastal Austrias peetud juunioride Euroopa meistrivõistlustel turniiri parimaks mängijaks, võitis Veszprémi klubi koosseisus 2008. a. Ungari meistritiitli ning ka Euroopa Karikavõitjate karika. 19-aastane Pešic on Horvaatia koondislane, väravavahina silmapaistvalt andekas. Talle ennustati pikka ja säravat käsipallurikarjääri.)

Pähepekstud Šešum sai ränki kolju- ja silmavigastusi ning kaotas meelemärkuse. Pešici neer sai aga noalöögist nii kõvasti kannatada, et arstidel tuli kannatadasaanud elund kiiresti eemaldada. 26-aastane Cosma suri juba enne haiglasse jõudmist, kiirabiautos. Hilisem turvakaamera salvestuse uurimine näitas, miks ei suutnud vägilasemõõtu (211 cm/113 kg), lihaseline Cosma osutada kallaletungijatele väärilist vastupanu: „sissejuhatuseks“, veel enne õueviimist, olid nood löönud teda noaga selga. Kaamera jäädvustas sellegi, et Cosma kaks lõunaslaavi päritolu mängukaaslast oli sunnitud õue minema juba enne teda.

Pahane rahvas valmistub mustlasküsimust omakohtu abil lahendama

Mustlasjõugu veretöö tekitas pahameeletormi nii Ungaris, Rumeenias, Serbias kui Horvaatias. Elanike mustlastevastast omakohtulainet pelgavad Ungari võimud andsid politseile käsu vahistada Veszprémi-kuriteos kahtlustatavad kiiremas korras. Ungari Mustlaste Omavalitsus teatas samadel põhjustel, et mõistab Veszprémis toimunu karmilt hukka ja kutsus kuriteo toimepanijaid andma ennast üles nii ruttu kui võimalik.

Ungari ajakirjanduses avaldatud andmetel oli põhipussitajaks kaks meest – Iván Sztojka ja Sándor Raffael. Mõlemad kuuluvad mustlasjõuku, kes kohalike elanike teatel hoiab ümbruskonda juba tükk aega hirmu all.

Raffael ja kolmas kahtlusalune, keegi G. N. vahistati pühapäeval, 8. veebruaril, kui nad katsusid ületada Ungari-Austria piiri, Sztojka on aga endiselt jooksus.

Ungari päevalehe „Magyar Nemzet“ teatel võttis Rumeenia spordilehe „Prosport“ toimetus ühendust Žarko Šešumi isaga – Serbia suurima turvafirma omanikuga – ning sai tollelt teada, et serblased ei kavatse asja niisama jätta. Šešum-vanem teatas, et kavatseb umbes kolmesaja mehe eesotsas minna Ungarisse, mõrvatöö toimepannud mustlastele kätte maksma. Väärib märkimist, et Šešum-vanema alluvate hulgas on arvukalt neidki, kes 1990-ndatel võitlesid Jugoslaavia kodusõjas (kuri)kuulsa sõjapealik Arkani juhtimise all.

„Need, kes mu poega ründasid, minu käest juba niisama lihtsalt ei pääse. Ungari politsei järele ma ootama ei hakka! Lähen koos kolmesaja eriüksuslasega oma poja ründajaid otsima,“ teatas Šešum-vanem „Prospordile“ antud usutluses.

„Interneti-uudised räägivad sellest, et Rumeeniast ja Serbiast valmistuvad Ungarisse tulema relvastatud rühmad,“ ütles „Magyar Nemzetile“ Ungari Mustlaste Omavalitsuse aseesimees, Veszprémist pärit János Kozák.

Ungari avalikkuses tekitab suurimat pahameelt aga see, et võimud katsuvad mustlaste erakordset suurt osakaalu kurjategijate hulgas juba aastaid pisendada või lausa maha vaikida. 2009. aasta jaanuari lõpus, veebruari alguses oli Ungaris üheks enam meelierutanud teemaks siseminister Tibor Draskovicsi otsus vallandada Põhja-Ungaris asuva Miskolci linna politseiülem, Albert Pásztor pelgalt seetõttu, et too oli julenud avalikult mainida politseistatistikas kajastuvat fakti – mustlasi on kurjategijate seas erakordselt palju. Pahameeletorm osutus aga nii suureks ja laienes valitsuserakonna, Ungari Sotsialistliku Partei juhtkondagi, et juba järgmisel päeval pärast politseiülema vallandamist oli Draskovics sunnitud vallandatu tööle ennistama.

Veszprémis toimunud mõrva järel meenutab Ungari, aga ka Rumeenia, Serbia ning Horvaatia oma ärritatuse poolest herilasepesa. Aina kiirenevas tempos suureneb nende hulk, kes nõuavad avalikult mustlasküsimuse lõplikku lahendamist. Suurt vastukaja leiavad üleskutsed, et kodanikud asuks enesekaitseorganisatsioone looma.

Tõnu Kalvet,
Budapest – Tallinn

1,110 total views, 2 views today

Itaalia siseminister võitleb „vabaõhumošeede“ vastu

 

Itaalia siseminister, rahvuslaste erakonda Põhjaliiga kuuluv Roberto Maroni tahab teha lõpu moslemite kombele pidada suure osalejaskonnaga ühispalvusi kiriku ees. Eriti hoogsaks ja suureks paisusid need palvused hiljutise Iisraeli-Palestiina sõja ajal.

Maroni andis Itaalia suuremate linnade politseijuhtidele käsu mitte lubada meeleavaldusi ega palvusi teatud avalikes kohtades, teatas 23. jaanuaril Slovakkia rahvuslaste internetileht BEO.

“On vastuvõetamatu lubada islamiäärmuslastel muuta toomkirikuesine väljak mingiks vabaõhumošeeks,” arvustas muhameedlaste käitumist ka Maroni erakonnakaaslane, Europarlamendi saadik Mario Borghezio.

Tõnu Kalvet

Allikas: www.beo.sk.

1,084 total views, 2 views today

Iisraeli armee mõrvas Gazas jalgpallureid ja hävitas spordirajatisi

 

Iisraeli armee korraldatud pommirünnaku käigus sai surma kolm palestiina jalgpallurit, sealhulgas kaks rahvuskoondise liiget. Sama saatus tabas ka Palestiina jalgpallikoondise treenerit, kes viibis pommirünnaku ajal nendega samas hoones, teatas 15. jaanuaril Ungari internetileht “Kuruc”.

Hukkunud jalgpallurid – Ayman Alkurd, Shadi Sbakhe és Wajeh Moshtahe – olid ühevanused: 24-aastased, teatas 14. jaanuaril sama teemat käsitlenud Rumeenia telejaam Pro TV.

Pro TV teatel tehti rünnaku käigus sisuliselt maatasa Gaza spordihall, Rafah Stadium.

Tõnu Kalvet

Allikad: www.kuruc.info ; www.sport.ro.

1,114 total views, 3 views today