Kolmveerand Tšehhi kodanikest ei taha uusi mošeesid

Rõhuv enamus Tšehhi kodanikke on islami pealetungi vastu Euroopas, selgus Tšehhi arvamusuuringufirma SANEP hiljutisest küsitlusest.

75 protsenti küsitletutest ei taha, et Tšehhi Vabariiki ehitataks uusi mošeesid. Samuti leiab enamus vastanutest, et mošeed võivad hävitada mitte üksnes tšehhi rahvuse kultuuri ja ajalootraditsioonid, vaid lõppkokkuvõttes ka rahvuse enda järjepidevuse, teatas 8. detsembril 2010 Tšehhi internetiväljaanne „EUrabia“.

Uute mošeede või islamikeskuste rajamisega kardetakse kaasnevat kuritegevuse tõusu. Mošeevastased kinnitavad samuti, et igal pool, kuhu muhameedlased ja islam ilmuvad, tekivad probleemid ja et Lääne-Euroopa maades muutuvad islamikeskused koos mošeega tihtipeale koguni terroristlike ettevõtmiste tugipunktiks.

President Václav Klausi tänavu septembris väljahõigatud seisukohta, et mošeesid ehitada pole vaja, kuna see pole Tšehhi tava, toetas 77,2 protsenti vastanutest.

73,7 protsenti küsitletutest on vastu igasugusele, eriti aga usundilisele võõrmõjule, mis võiks tšehhi kultuuri kahjustada.

90,4 protsenti vastanutest on seisukohal, et tšehhi rahvuse ajaloolisi ja kultuurilisi väärtusi säilitada on kindlasti mõtet. Mošeederajamine võib tšehhi rahvuse traditsioonidele ja väärtushinnangutele saatuslikuks saada 61,3 protsendi arvates.

Kui mošeederajamine peaks muutuma poliitiliseks küsimuseks, siis tuleks 65,8 protsendi arvates sellega tegelema asuda, s.t. kodanike eitavat seisukohta esindada poliitikutel.

Kõnealune küsitlus viidi läbi ajavahemikul 5.-19. november 2010. Küsitleti 14 398 Tšehhi kodanikku vanuses 18-69 eluaastat. Statistiline viga võib olla 1,5 protsenti.

Tšehhi muhameedlastel on ametlikult u. 15 palvemaja, millest mošeeks saab nimetada ainult kahte (üks asub Brnos, teine Prahas), märgib „EUrabia“.

Tõnu Kalvet

Allikad: „EUrabia“, SANEP

1,287 total views, no views today