Mäletate, ühinemisel ELga öeldi ju kah meile, et tegemist on vaid rahvusvahelise lepinguga …

KOMMENTAAR | Helme lollitab eestlasi pseudoprobleemidega

Margus Kiis, urbanistika lektor Tartu Kõrgemas Kunstikoolis
11. juuni 2013, 06:59

 

Martin Helme lärmakalt ja rassistlikult tõstatatud immigratsioonitemaatika on välja toonud inimeste väga veidraid arusaamu Eesti, Euroopa Liidu ja ka üldse meie elu kohta siin ilmas.

Mitu korda on ka pealtnäha keskmisest targemad inimesed väitnud, et müütiline Brüssel hakkab tulevikus saatma siia “musti” ja moslemeid tuhandete viisi ning sunnib Eestit neid siin ülal pidama. Et siis Euroopa Liidu mingi salapärane ametkond paneb suure orjalaeva tumedat verd inimesi täis, saadab Tallinna ja käsib truualamlikku EV valitsust seda karja toita, aga mingil moel ka siin kinni hoida. Orjalaevade last võetakse Tallinnas maha ning lubatakse neil teha kõike, mis pähe tuleb, ainus keeld on Eesti piiridest lahkuda.

Teine levinud ettekujutus on, et kusagil Eesti piiride taga tunglevad tuhanded inimesed, kes karjuvad: “Laske meid sisse, laske meid marjamaale!”

Immigrandid Eestisse? Miks nad peaksid?

See on äärmiselt veider fantaasia, mis kahjuks kohe kuidagi tõele ei vasta.

Nimelt pole Euroopa Liidus orjandust. Ei saa kuskilt tuua karja inimesi, panna neid kuskile mujale maha ja käskida neid sinna jääda. Jah, on olemas pagulaskeskused, kuhu saab põgeniku mõneks ajaks piiratud ruumi elama panna, kuid kohe, kui põgenik on saanud elamisloa, võib ta liikuda Schengeni viisaruumis kuhu tahab. Arusaadav, et paljud Martin Helme austajad pole ammu reisimas käinud ega tea, et Eesti-Läti või Rootsi-Soome piiril pole ammu valvureid, kes selekteerivad, kes saab riiki siseneda, kes mitte. Ja kohe kindlasti, mõni üksik erand välja arvata, pole Eesti vabariik see koht, kuhu üks tüüpiline immigrant (rääkimata tuhandetest) elama tahaks asuda. Kõik seni Eesti pagulaskeskustes asunud inimesed on Eestist lahkunud kohe, kui selleks võimalus.

Enamik immigrante liigub kindlatesse kohtadesse. Esiteks kogunevad nad piirkonda, kus on ees samast rahvusest inimesi suuremal hulgal. Teiseks peab see koht olema majanduslikult võimalikult jõukas ja pakkuma võimalusi.

Eestis pole mitte mingit arvestatavat aafriklaste, asiaatide, balkanlaste, hindude, moslemite vm kogukonda. On ainult suur venekeelsete vähemus, kuid teistest rahvustest immigrantidele mõjub see pigem peletavalt – venelaste ksenofoobia on üldteada. Keskmisest valgest vähegi erineval immigrandil on siin keeruline kohaneda.

Üldteada fakt on Eesti suhteline vaesus Euroopa Liidu piires ning ka see, et oluliselt rikkamad riigid asuvad siit paari tunni laevasõidu kaugusel. Ka ei hiilga Eesti vabade töökohtade rohkusega. Samuti pole siin enam ammu mingeid erilisi n-ö alternatiivseid viise head raha teenida. Nii et mingit mõtet Eestisse jääda ei ole ja ei tule ka. Ei kujuta ette, mis imenipiga peaks Eesti saama kiiresti 500% rikkamaks, et vähegi võimalikele immigrantidele meeldivaks saada.

Martin Helme toodud võrdlused Hollandiga on täiesti absurdsed, sest Madalmaad on olnud Euroopa üks rikkamaid piirkondi sajandeid, keskajast peale. Loomulikult oli Holland üks sisserändajate lemmikpaiku juba väga ammu. Nagu ka mitu teist Helme toodud näiteriiki, mis on rikkad ja omavad ajaloolistel põhjustel (kolonialism) arvestatavat immigrantide kogukonda juba kümneid, kui mitte sadu aastaid.

0 elanikku juba 160 aasta pärast

Muidugi teab Helme neid ülaltoodud fakte väga hästi ja tõenäoliselt ei võta ka ise oma juttu tõsiselt. Samas ta on poliitik, Eestile omaselt küüniline, ning kasutab ära keskmise valija rumalust ja emotsionaalsust. Tema tõstatatud teema on pseudoprobleem.

Pseudoprobleemid on mõnusad – nendega saab kergelt koguda poliitilist profiiti, kuid reaalselt nendega tegelema ei pea. Väga reaalsed ja raskesti lahendatavad probleemid on Eestis täiesti olemas, aga neist Martin Helme muidugi rääkida ei taha. Kõige hullem ja praktiliselt lahendamatu mure on Eesti elanikkonna kiire ja pidurdamatu vähenemine – vastupidi Helme väljakäidule. Igal aastal jääb Eestis inimesi 8000–9000 võrra vähemaks. Praegu on Eestis umbes 1 280 000 inimest. Kui kahanemiskiirus säilib (tõenäoliselt siiski kiireneb), siis lihtne arvutus näitab, et nulli jõutakse peaaegu täpselt 160 aastaga. Tundub ulmeline aeg, me kõik oleme selleks ajaks ju surnud. Aga kriitiliselt vähese rahvaarvuni jõuame oluliselt kiiremini, paarikümnega. On välja arvutatud, et aastaks 2030 on Eestis alla 700 000 inimese.

Nii väike hulk ei suuda keskustest väljaspool infrastruktuuri ülal pidada, see hävib ja suured alad muutuvad lihtsalt inimtühjaks, sest elada suudab seal vaid see, kes vihkab tsivilisatsiooni. Elanikkond vananeb, töövõimelisi jääb aina vähemaks ning ühiskond tervikuna ei suuda enam funktsioneerida. Põhimõtteliselt võib täie tõsidusega ennustada, et 50 aasta pärast Eesti riiki sisuliselt ei eksisteeri, kuna siin lihtsalt ei ela suurt kedagi. Siin on tühi üksikute asumitega ala, millist võib näha näiteks USA keskosas.

Vahel on kuulda ja lugeda ajakirjanike ja ärimeeste ülinaiivseid hüüatusi, et tuleks sisse tuua venelasi, valgevenelasi, ukrainlasi jt kultuuriliselt lähedasi inimesi.

Venelasedki ei taha tulla

Juhuslikult on asjalood sellised, et isegi venelasi ei saa sunniviisil sisse tuua. Siin on küll päris suur venekeelne kogukond, kuid kahjuks on väga tugevad slaavlaste seltskonnad ka palju rikkamates Euroopa riikides, näiteks Saksamaal. Ka Soome pakub venelastele ülisuurt huvi ja kuna nad saaksid elamisluba omades elukohta valida, siis poleks Eesti neile kohe päris kindlasti esimene valik. Ja ka mitte teine või kolmas.

Martin Helme võib küll haletseda rootslasi, norrakaid, inglasi jt, et neil esineb immigrantide mässe, kuid sellest hoolimata need rahvused ja riigid säilivad. Erinevalt Eestist, kuhu võõraid sisse ei lasta, aga ega siia eriti keegi tulla ka ei taha. Ning eestlased ise ei julge, taha ega ka saa püsimiseks piisavalt palju lapsi sünnitada.

Nii et Martin Helme austajaid võib lohutada – suremine valgete vanainimeste väärikas seltskonnas on neile peaaegu et garanteeritud. Ja kuna siinsed venekeelsed vähenevad kiiremini, siis tõenäoliselt on 100 aasta pärast Eesti ajaloos esimest korda päris rahvusriik, mõnekümne tuhande puhta eestlasega üksinda

_____________________

Postitas: EIP teabetoimkond

PS! 2003. aastal öeldi meile, et ärge kartke, Euroopa Liit pole midagi muud kui vaid rahvusvaheline leping, mäletate. Pidage meles, et Euroopa üliriiki luuakse algusest lõpuni totaalse valetamise abil – see on satanistide projekt ja valetamine on satanistide ideoloogia vundament.

1,159 total views, no views today

Anonüüm part24 järjekordselt edukas. TÄIENDATUD

Tänane Delfi avaldas artikli: “Mart ja Martin Helme kandideerivad riigikokku” – Loo kommentaariumist:

“part24, 14.11.2010 18:21
Ei ole need kaks võimuparteide kuulekat hääletoru mitte Riigikokku saamise eesmärgiga oma kandidatuure üles seadmas! Nemad on selleks, et võtta rahvuslikelt parteidelt – Eesti Iseseisvusparteilt, Eesti Põllumeeste Kogult ja Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Parteilt hääli!

Seepärast- selle asemel, et valida Martin Helmet kui üksikkandidaati ja Isamaaliidu mahitatud “noortekogu” programmi, tuleks pigem vaadata, kuskohast need loosungite kujul omastatud ja millisel eesmärgil nendega teatrit tehtud! Helmed on rahvuslased sama palju kui mina neeger! Aga mina olen valge mees, kes on punatäide ja nende käsilaste peale vihasem kui ülesärritatud vapsik! Sest punatäid on mu verd imenud juba nõnda, et vähe järel!”

 

Senistest kommentaaridest ainuke täppistabamus, part24 edukas soololend.

Kuid komistavad aeg-ajalt ka parimad. Nimelt Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Parteid (ERSP) ei ole olemas, sest uus-ERSP loomise ideest on Tiit Madisson juba ammu avalikult loobunud ja ERSP-d ei ole isegi registreerimata erakondade hulgas mitte.

 

EIP teabetoimkond

14.11.2010

 

Täiendatud:

“part24

14.11.2010 20:32

No andke nüüd andeks, aga see on mu copy/paste mu enese mõtetest Delfis. Lihtsalt raske on kõike uueste kirja toksida.

Vaadake õige, kuidas ja kellele leheveergudel sõna antakse! Täpselt selle järele saab määratleda, kui palju igasugusel “rahvuslusel” tõde taga on. Jewroodlusele pürgivad valitsejad ei salli rahvuslasi, sest rahvuslased vastanduvad nendele põhilises- suhtumises rahvusse ja riiki! Seepärast ei saa rahvuslased mitte üheski lehes peale iseeneste lehtede sõna ja ka audiovisuaalses meedias ei ole nemad oodatud, sest kes maksab, see tellib muusika!
Aga näe- helmed ja tarandid ja mitmed muud on alatasa meedias oodatud – kas ajama kergeusklikele puru silma või püüdma kellegi hääli, et need ei satuks “valesse” kohta, ehk siis tõelistele rahvuslastele, kes punaste täide vastu sõdimiste pärast istusid vangilaagrites või kütsid enese kõrgharidusega kusagil keldris katelt, just siis kui kõigile tuntud kallid komsomolkused oma papadest kommunistide toel eelmist “õnnistust” maale tõid! Ja praegu on Helmede “rahvuslust” täis kõik lehed ja igasugune hääletoru, kust pilti või häält tuleb!
Asja koordineeritakse, seda olen ma juba ütelnud ammu, ja täna Delfiski. Seda tehakse häälte ära korjamiseks rahvuslikelt parteidelt. Aga kuskohast koordineeritakse, see paik ei ole muutunud, see on ikka seesama “rahvuslik” IRL, kes koordineerinud ka niisugust “rahvuslikku” ettevõtmist, nagu “Eesti Rahvuslik Liikumine”, mis liikus täpselt niikaua kuni vaja ja täpselt nii, nagu vaja, ehk siis täitis IRL koordineerimisel rahvuslaste lõhestamise ja killustamise ülesannet, kergeusklike noorte peibutamise ülesannet ja valimistel “üksikkandidaatide” näol ka häälte (ära) korjamise ülesannet. Tõendust jagab sellest asjaolu, et selle “liikumise” kõik programmilised seisukohad oli ärastatud Eesti Iseseisvusparteilt, Põllumeeste Kogult ja teistelt rahvuslikelt parteidelt ning kõik säärased häältepüüdjad “üksikkandidaadid” kandideerisid koordineeritult täpselt paigus, kuhu olid rahvuslikud parteid üles seadnud oma kandidaadid ning…
EI KUSAGIL MUJAL!

Ka nüüd loodetakse minevat läbi samaviisi. Aga kas läheb, seda peame otsustama nii sina kui mina ja meie kõik, kellel tuleb teha valik aferistide ja rahvuslaste vahel, sest isamaa maha müünud meil praeguste seljaselajate, ehk siis võimuparteide multikulti internatsionalismust me ju valida ei saa, eelmisel korral kui peaaegu seesama Pätsu-Laidoneri “valikute” tõttu kaela kukkus, jäime ju peaaegu hingest ilma?

Minu valik on Eesti Iseseisvuspartei, kuna ma ei ole põllumees. Põllumeeste valik on Põllumeeste Kogu. Ja kui on vendi-õdesid, kellel jagub veel sinisilmsust, et püüda ideaale, siis tema valik on Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei.”

EIP teabetoimkond
15.11.2010

1,396 total views, no views today