Tõnis Bleive: Valimisväitlused 2011 – majandus

Kaks aastat tagasi, veebruaris 2011, olid Riigikogu valimiste väitlused Rahvusringhäälingus täies hoos. Aeg on küps heita neile tagasipilk, meenutamaks, kes mida tollal väitis ja lubas!

ETV-s algasid valimissaated 26. jaanuaril. Esimese saate aineks oli majandus, iseseisvuslasi esindas Tartu ettevõtja Rein Pihlar. Kõigepealt meenutan Iseseisvuspartei valimisprogrammi vastavat osa:

 

I. Majandus

1. Lõpetame uusliberalistliku majanduspoliitika, läheme üle rahvusriiklikule protektsionismile, rahvusliku majanduse kesksusele. 

2. Ehitame välja klassikalise pangandussüsteemi, milles on riiklik pangandus, eesti kohalikul kapitalil pangandus ja väliskapitalil pangandus. 

3. Välisinvesteeringud võtame kontrolli alla, tõkestame siseturgu ja ressurssi ülesostvad välisinvesteeringud.  

4. Infrastruktuur – raudteed, energeetikaettevõtted, suuremad sadamad jms – peab kuuluma riigile. Keelustame maa müügi väliskodanikele. Seadustame Eesti Vabariigi territooriumil asendusmaa ja metsa tasuta andmise õigusjärgsetele omanikele, kelle maad ja metsad asuvad käesoleval ajal Venemaal Tartu rahulepingu järgses piirialas.

5. Seadusandluses anname eelisõiguse rahvuslikule majandusele. FIE-de kohta käivat seadusandlust lihtsustame nii, et iga põhikooli lõpetanud isik võib raskusteta ja lühikese ajaga  toime tulla nii asutamise kui aruandlusega. Põhikooli õppeprogrammi viime sisse innovatsiooni, leiunduse ja praktilise ettevõtluse aluste õpetamise.

6. Üldist maksukoormust alandame praeguselt 49,6 protsendilt 39 protsendini.  

7. Üksikisiku tulumaksu teeme kaheastmeliseks. Järsult vähendame palkade erinevust, tuludetsiilide jagatise viime EL keskmisele tasemele.

8. Tõstame tulumaksuvaba miinimumi 144 eurolt kuus miinimumpalgani 278 eurot kuus. 

9. Riigist väljaviidava kasumi maksustame rahvusvaheliselt keskmisel tasemel.

10. Omandireformi käigus jäeti 100 000 inimest (praegused sundüürnikud) ilma endi eluruumide ostueesõigusega erastamisõigusest. Riigikogu 1997. aasta 17. septembri istungil esinedes möönis majandusminister Jaak Leimann, et “tõepoolest 100 000 on neid inimesi, kes ei saanud EVP-dega erastada nagu teised”. Nendele üürnikele, kes erastasid endi korterid EVP-de eest andis riik majanduslikud eelised elu alustamiseks uues ühiskonnakorras.

11. Sundüürnikele tekitatud kahju hüvitamiseks on riigil vaja ca 10 miljardit krooni (3-5 inimest perekonnas, ca 25 000 põhiliselt ahiküttega korterit).

12. Näiteks viisid välisinvestorid ainuüksi 2007. aastal riigist välja 37 miljardit krooni puhaskasumit – seega on riigil võimalus ja ta  peab hüvitama sundüürnikele tekitatud kahju täies ulatuses mõistliku aja jooksul, suurusjärgus viis aastat.

13. Vähendame järsult riiklikku bürokraatiat.

14. Tööpuuduse vähendamine ja elatustaseme tõstmine on võimalik vaid rahvusliku majanduse kordategemise kaudu ja seda me teemegi.

III. Maksupoliitika

1. Üksikisiku tulumaksu langetame 20 protsendini, FIE-de tulumaksu kaotame. Praegusele üheastmelisele tulumaksule lisame teise astme.

2. Tulumaksuvaba miinimum tuleb viia võrdseks miinimumpalgaga.

3. Sotsiaalmaksu langetame nelja aasta jooksul väiksemaks kui 30%. Töötaja töötuskindlustuse maksu vähendame 1,5%-ni

4. Aktsiisimakse tuleb vähendada. Kütuste aktsiis tuleb lasta EL-i poolt kehtestatud miinimumini.

5. Ei poolda kodumaise kapitali suuremat maksustamist. Väliskapitali ettevõtlustulu maksustame EL-i keskmisel tasemel, mis on 31% kogu maksukoormusest; Eestis moodustab kasumimaks 16% üldisest maksukoormusest.

6. EL-i keskmine üldine maksukoormus on 44,2%, Eesti üldine maksukoormus on 49,6%. Peame vajalikuks viia üldine maksukoormus Eestis viie aasta jooksul alla 40% konkurentsivõime tõstmise eesmärgil, elanikkonnale kättejääva rikkuse suurendamise eesmärgil.

7. Pooldame maksumuudatuste suuremat rolli majanduse suunamisel. Restruktureerime maksulaekumiste osakaalud: vähendame tööjõu maksustamist, tõstame kasumimaksud väliskapitali osas EL-i keskmisele tasemele.

8. Maksumuudatustega me oma valimislubadusi ei rahasta. RKP kiire kasvu saavutame panganduse reorganiseerimise kaudu, samuti RKP osakaalu tõstmise kaudu SKP-s.

I Valimisstuudio: majandus

Esimese saate teemaks on majandus, maksud, tööpuudus ja ettevõtluskeskkond. Saatejuhid Andres Kuusk ja Anvar Samost andsid väitlejatele sõna järgnevas mahus:

IRL – 12 minutit

Kesk – 12

SDE – 10.45

Reform – 9.45

Rohelised – 8.10

EIP – 5.45  (Rein Pihlari esinemisajad saates: 13.20-14.40; 37.05-38.30; 59.45-1.00.45)

Rahvaliit – 4.30

EKD – 3

Saade pälvis ajakirjanduses ohtralt vastukaja, kommentaariumide kaudu said arvamust avaldada ka lihtvaatajad. Allpool toon ära arvamused, kus on mainitud Iseseisvusparteid:

http://uudised.err.ee/?06223158&com=1
–>
Granada
Viljar Jaamu on hea koomik.Samost on saatejuhina lihtsalt võrratu.Simson ja Strandberg on väga ebameeldivad.Parts on asjalik ja tegija, kahju et ma IRL ei vali, teda võiks isikuna valida.Pihlar – ka üks on lahinguväljal sõdur, aga me teame, millega see lõpeb.

huvitav
millal näeb Tsahknat, Toobali, Jusket, Rõivast, Vanaküla / Kruusmägi ja veel mõnda vähemtuntud koomikut koos esinemas. Vot see oleks tase. Eelmiste riigikogu valimiste eelsest on meelde jäänud, et üksikkandidaadid tegid kõva show.

Tippjatäpp
Peale Rein Pihlari Iseseisvusparteist ajasid kõik ülejäämud tegelased sama sisutühja mulli mida nad on juba 20 aastat ajanud. Uusi ideid ja uusi tegijaid on vaja. Kahju et mehel rohkem rääkida ei lastud.

see Rein Pihlar, 27.01.2011 01:30
hakkab nendel valimistel tarandit panema, verd tulebki vahetada, et organism korralikult funksiks. Oleks minu valimisringkonnas, teaks keda valida, need USA trükitud dollarid viivad viimse kui sendi siit välja.

uru
kahju et sinusugustel on ligipaas arvutile kus oma mulli ajada, ah et see “iseseisvuspartei” on siis oige valik ja seal on oiged inimesed eesti riiki ja rahvast juhtima no ma ei tea sa oled vist anarhist voi siis tosine lammas!

Tiiu
Kõige parema tundus Iseseisvuspartei tüübi jutt.

sekeldaja
Iseseisvuslased üritavad siin enda arus valimispropagandat teha… aga tulemus on vastupidine. Mida rohkem te siin ennast reklaamida püüate, seda kaugemale potensiaalne valija teist jääb

rumal
Intelligentsusest on asi kaugel. Pigem olid saates professionaalsed demagoogid (va Jaamu ja Pihlar).Tundus, et Iseseisvuspartei on parempoolsetele pinnuks silmas, oodati ainult võimalust millal klähvima hakata. Olnuks tegemist kogenud väitlejaga, võinuks ta teema mitmel korral enda kasuks keerata.Väliskapital toob hetkega suure hulga raha sisse, aga selle eesmärgiks on siiski teenida investorite huve, seega pikas perspektiivis liigub raha välja. Ilmselgelt ei ole välisinvestori unistus kolida Eestisse ja siin oma kasumid laiaks lüüa. Tuleb soosida kohalikku väikeettevõttlust, seda nii haridusega kui maksu- ja välispoliitikaga.

Village Id
Jaa, Iseseisvuspartei oli tõesti suur ja positiivne üllatus, täiesti kaalun hoopis nende poolt hääletamist.

Thoter…
Täpselt, ainuke, kes suutis kastist väljapoole mõelda. Aga eks see ongi väheke eriliste inimeste asi, kes suudavad karbist välja vaadata. Tõesti, midagi uut ei kuulnud võimuerakondade poolt. Täiesti hale ettevõtmine. Ma ei saa aru, miks inimesed üldse hääletama lähevad, kui erinevused võimuparteide ja opositsioonis olevate vahel on valimisplatvormides ja “riigi arengukavas” kosmeetilised.Ükskõik kes võidab, suund on juba reformi poolt selline seatud, et selle jõesängist välja murdmiseks on vaja tõsist mindseti muutust – mida loomulikult ei tule.

Thoter…
…tõesti, vaja oleks et EIP rohkem oma plaane ja platvormi reklaamiks. Ootaks tõsisemat sekkumist päevapoliitikasse.

—–

http://poliitika.postimees.ee/?id=378512&com=1
–>

Muljeid Saate Kohta 26.01.2011 23:29

Kadri Simsoni ja Urve Paloga tuleb seekord täiesti nõustuda! Mõlemad naised jätsid saates väga sümpaatse ja aruka mulje! Minu arvates võiks eesti etteotsa senisest palju julgemalt seada Simsoni- ja Palo-suguseid andekaid ja mõtlemisvõimelisi naispoliitikuid. Paistab, et mehed on omavahelises mudamaadluses end paljuski ammendanud. Jürgen Ligi ja Juhan Partsi jutt oli Simsoni ja Palo jutu kõrval kui lapselalin ülikooli lõpetanu arutleva ja analüüsiva teksti kõrval, kui väheke utreerida. (See-eest oli Partsil meestest kõige moekam ja stiilsem rõivastus.)

Väga nõrga mulje jättis Rahvaliidu esindaja, kes peale merenduse ei näinud millestki n.ö ööd ega mütsi jagavat. Ainult märksõna “meri” peale lõi ta muidu tuhm silm läikima.

Strandberg on oma mõtteuidudes nagu Strandberg ikka – vaimustub lapsemeelselt grand-ideedest ning ehitab endale tiivad ilma Red Bullitagi. Peaasi, et need poleks Ikarose tiivad.

Aldo Vinkel oma räige parempoolsusega (odav tööjõud ja tööjõukulude vähendamine veelgi!) oli lausa šokeeriv! Kristlikust demokraatiast on asi küll VÄGA kaugel!

Iseseisvuspartei mees pani umbes samasse pange kui Vinkelgi. – Mõlemad näisid pärinevat Reformierakonna parempoolsest tiivast. Sobiksid samas Reformierakonna ja IRL-i partneriteks ilmselt ideaalselt. Samuti Rahvaliit, kelle esindaja pea absoluutselt eitas riigi rolli majanduse reguleerimisel.

aga 26.01.2011 23:32

iseseisvuspartei esindaja jutul oli jumet
-17    +20

alex 26.01.2011 23:24

Ladina-ameerikaga on natukene liialdus. see iseseisvuspartei ütles et toetab pensionit ja ettevõteid. see tähendab et toimetuleku raskustes ärge isegi lootke. ma ei tea kas käib kommentaari lugemas või käib eesti poliit blogiseid lugemas ja kogub materjali? simpson ajas mõnes kohas asjaliku juttu ka aga see lõpp läks natukene liias! SDE hämasid segast… IRL sama… Ref oli napisõnalised! kuigi REF oli õigus et 2005 aastal hakkas tegelikult majandus lang. sellest räägiti ka toll ajal 2005 aastal!
-9    +31

ökomees 26.01.2011 23:41

Kuigi väikeparteide esindajatele anti ebaproportsionaalselt vähe kõneaega, kõlasid mõlemad publikuaplausid Iseseisvuspartei esindaja Rein Pihlarile – eks seegi näitab midagi, näiteks seda mida arvatakse praegusest “poliitladvikust”…
-17    +18

alex 26.01.2011 23:45

Ma ei saanud aru SDE, IRL, Rohelistest ja sendristlikest või iganes nad olid. Iseseisvuse, KES ja Ref rääkisid natukene selgemast asjast. mitte ei hämanud mingisuguses mineraalidest kosmosest tartu MNT rahastusest ja kõrge haridusest. Ma tahan töötada mitte kõrge haridusest ajada. ma ei ta mingit magistri ameti või astro-füüsikust! mingit targemat ei rääkinud IRL, SDE, Rohelised ja kristlikud. mingi raha raiskamisest rääkisid kuidas nemad oma panuse paneksid omada riigi kassat!
Samalt IP-aadressilt on siin varem kommenteerinud ka alex(23:24 26.01).

naised tegid ära 26.01.2011 23:47

Palo ja Simson esinesid väga selgesõnaliselt ja tegid meestele ära. Ka rahvaliidu esineja oli üpris selgesõnaline mees. Ligi pani puusse, liiga kõrgetasemeline poliitiline etteaste, rahvas vaevalt midagi aru sai.Parts oli ka asjalik, kuid ka ei suutnud nagu rahvatasemele asja tuua. Väikeparteid erilised ja iseseisvuspartei ideid võiks võimulesaajad kasutada.
-31    +14

heippa 26.01.2011 23:55

Ei noh päris äge moosinägude show – Gorbad, Puutinid ja Sarkoziid taustapublikuks :)

Ligi – teada tuntud kompetentsus, samas ega reformil mingeid majanduslubadusi anda ei ole, sama liin – strikt bugett foorvaard. Siiski kaks asja vajavad selgeks rääkimist ja väga selgel metodoloogilisel pinnal – tööpuuduse tase (koos heitunute arvestamisega) ja maksukoormus (kas Iseseisvuspartei “maailmapanga” lüümikutel on tõepõhi all) ja Eesti kui madalate maksude maa on hästi kultiveeritud müüt, See täpsustaks ka reformi senise liini (mille jätku erakond lubab) edukust.

Iseseisvuspartei – kõige suurem üllataja, kui mees sõna sai, kasutas selle 100%. Maksukoormuse mõõtmise asi on aktuaalne, enne kui rääkida koormuse langetamisest/mittelangetamisest, rahvusliku kommertspanga idee ettevõtete toetamiseks samuti. Siiski, välismaiseid investeeringuid vähemalt EL teistest maadest riiklike meetmetega piirata võimalik ei ole.

Rohelised – Strandberg võib oma küüntekübaratega ja kliimaagentuuridega kelm olla, aga vend on vaimukas ja värske mõtlemisega. Kui mineraalimine täisbluff ei ole, siis just sellised ideed võivad nö “jõed teistpidi voolama panna”.

Keskerakond – Kadri Simson oli võitluslik, kuid ettavalmistus lonkas. Arvulisemad küsimused jäid vastamata, nii see kas ja kui palju oleks riigi välislaenamise piir Keski valitsemise korral kui ka see kui palju mindaks vajadusel eelarvega miinusesse. Ladina-Ameerika ja põhjamaade vastandumisest oskame me kõik rääkida.

IRL – Parts toimis niinimetatud mugavuspaketil, reklaamis majandusministeeriumi meetmeid ja tegemisi Ericsonist Arengufondini. Sotsiaalmaksu piir kõrgepalgalistele sinna vahele. Ei meeldinud hoiak, nagu Partsu jaoks oleks laua taga viibinud vaid vestluspartner Jürgen.

Vinkel- kristlik demokraat muidu muljet ei jätnud, aga meelde jäi, et peaksime veel rohkem allhanget tegema ja end sellena põhjalale reklaamima.

Jaamu ja Palo – ikka väga nõrk esinemine, eriti arvestades et üks on olnud EAS pomo ja teine minister. Koomiline oli Jaamu põhjendus riigieelarvebilansi sidumisest inflatsiooniga. Palo deklameeris ebaveenvalt. Maatrihti kriteerium oli muidugi tase omaette, nagu ka see, et Tallinn-Tartu-Luhamaa on tee nimi.

Kokkuvõtteks – kahju, kui Iseseisvuspartei mehe mõtetele tähelepanu ei pöörataks ja kahju kui Jaamu või Palo tasemega parlamenti mindaks. Palo tõenäoliselt lähebki.
-4    +19

T Mandel 26.01.2011 23:55

Parimad Strandberg (rohelised) ja Pihlar (Iseseisvuspartei)-nende ajakirjanike poolt ignoreerimine, naeruvääristamine jne. peaks kaasa tooma esinemiskeelu, vallendamise mida iganes.
-8    +13

Tippjatäpp 27.01.2011 00:30

Peale Rein Pihlari Iseseisvusparteist ajasid kõik ülejäämud tegelased sama sisutühja mulli mida nad on juba 20 aastat ajanud. Uusi ideid ja uusi tegijaid on vaja. Kahju et mehel rohkem rääkida ei lastud.
-10    +10

tuupolev 27.01.2011 12:32

/PS! Iseseisvus Partei kohta mul komentaarid puuduvad, sest nemad rääkisid täielikku BS-i/

iseseisvuspartei täiesti adekvaatne jutt eesti tegeliku maksukoormuse, hargmaiste finantsasutuste monopoli, väliskapitali valimatu kummardamise jms osas on bs sinu arvates?
aga kui vaadata sinu kommentaari tervikuna siis näeme et sa ei ela mitte silmaklappidega, vaid oled lihtsalt lammas.

p.s. eestlased kirjutavad /iseseisvuspartei/ kokku, /kommentaar/ kirjutatakse kahe m-iga, ja bs asemel kirjutavad eestlased härjasitt. mis rahvusest lammas sa oled siuke? kõrbest ve?
Samalt IP-aadressilt on siin varem kommenteerinud ka tuupolev(08:04) ja tuupolev(11:39).
-2    +3

tuupolev 27.01.2011 11:39

vabandaga aga tuupolev on siiamaani hämmingus kuda lasti üle telemaja ukse iseseisvuspartei esindaja, kelle ülikond oli kortsus ja vägga halvasti istuv! pealegi ei vallanud vennike üldsegi mitte poliitilist retoorikat, kõneles teine vaikse häälega, rahulikult, ei kriisanud nagu simson, ei pööritand silmi ja laiutand käsa nigu strandberg, ei kalkuleerind külmalt optimaalset kompromissi kalkuse ja populismi vahel nigu ligi, ei kõnelend lihtsalt imbetsilset juttu kui kristlik demokraat, isegi ei väänand pead ega volksutand silmi nigu parts seda tegi.. rääkis oma odavas ülikonnas ebamugavat juttu, telegeeniline pold, ei tea kas ta üldse jalgu pühkis , äkki olid kummikud jalas üldse!?
ühesõnaga-ei tahaks rohkem neid iseseisvuspartei tüüpe riigitelevisioonis näha mõjuvad ebaesteetiliselt ja tekitavad vastikut ebamugavustunnet.
Samalt IP-aadressilt on siin varem kommenteerinud ka tuupolev(08:04).
-7    +5

eilne debatt 27.01.2011 12:13

oli suuresti üks nalja number. Otsesele küsimusele vastasid vähesed ja kui küsitakse, miks ei vastata küsimusele hakatakse debati eestvedajaid süüdistama, mis on igasuguse eetika vastu Pr. Simson. Kui ikka küsitakse küsimus, siis tuleb ka vastata küsimusele.

Aga üllatavalt ei olnudki kõige rohkem vastu karva mulle Simson, vaid Urve Palo, kes ei vastanud konkreetselt ühelegi küsimusele.

Enam sümpatiseerisid mulle eilses debatis Kristlikud demokraadid ja Reform. Kuna räägiti konkreetselt ja ei ajatud mulli, räägiti suht realsees vormis.

Üldiselt olen muidugi sotsiaalse maj. vastu, sest on näha tõesti, kuhu see on viinud kõik Lõuna-Euroopa riigid, masendav. Oleme meie targem ja proovime mitte seda teed valida, mida Lõuna poolsem Euroopa on käinud viimased 20 aastat, sellega väldime tulevikus Kreeka tegemist ( Põhjamaade heaoluühiskond kukub ka varem või hiljem kokku ) Sotsialistlik demokraatia on ju enam-vähem kommunisim üks liikidest ja kommunism kukkus kokku, kuna ei jätkunud raha. Ja niimoodi juhtub kõigi sotsialistlike riikidega

Üks ütlus meeldis mulle ka Strandbergi poolt, et tuleb tõsta tootlikust, mitte mängida maksudega, sest see ei anna midagi.

Üldiselt oli eilne debatt nõrk ja praegusel hetkel valiksin Kristlikud Demokraadid, aga eks on veel debatte tulemas, et eks ela ja näe.

PS! Iseseisvus Partei kohta mul komentaarid puuduvad, sest nemad rääkisid täielikku BS-i
-2    +7

—–

http://www.delfi.ee/news/rk/uudised/fotod-etv-alustas-valimisdebattidega.d?id=39184977&com=1
–>

EIP, 26.01.2011 21:57
Tore, et ka väiksemad erakonnad kaasatud on. Hoian pöialt Eesti Iseseisvusparteile!
59
36

kadri simpson, 26.01.2011 23:12
ja ligi olid teistest peajagu üle,üllatas meeldivalt iseseisvuspartei,kõige nõrgem oli strandberg-ainult demagoogia
30
16

1409, 26.01.2011 23:17
Rein Pihlar jättis tõesti meeldiva ja asjaliku mulje. soovitaks iseseisvusparteil teda kasutada ka teistes debattides.
30
8

nentija, 26.01.2011 23:28
Väga meeldis. Väga heal haritud sisulisel tasemel, peaaegu kõrgtasemel. Selline saade sellisel kujul teeb Eestile ja eesti poliitikale au. Ja loomulikult saatejuhtidele.

Arutuks populismiks ei olnud palju võimalust ja ainus populist Simpson langes seetõttu ka täiesti üldisest kontekstist välja. Ainult tema ei saanud aru, et see ei ole valimisloosungite saade rumalamale valijale.

Teine omapärane ja kontekstist täiesti väljas esineja oli Iseseisvuspartei.
20
19

PRITSUMEES, 26.01.2011 23:32
TULEMUSEKS OLI SIMSONI, läbi lillede öeldu-SENINE POLIITIKA ON LÄBIKUKKUMISTE POLIITIKA. JA see on OLUKORRA KAINE JA ÕIGLANE HINNANG.Iseseisvuspartei esindaja rääkis ÕIGET, aga ajalises kontekstis tulutut juttu-selleks korraks on rong läinud………
17
19

endel, 26.01.2011 23:40
valin iseseisvuspertei!
13
8

tudeng, 26.01.2011 23:42
Iseseisvuspartei mõtted meeldisid enim.
15
11

jann, 26.01.2011 23:43
simson oli parim aga valin iseseisvuspartei
19
14

ma, 26.01.2011 23:45
aga kui tõsiselt rääkida, siis iseseisvuspartei üllatas tõesi, mine tea äkki annangi hääle.
18
10

willi, 26.01.2011 23:59
Ligi ja Simson olid selle saate staarid. Ligi väljendas omi seisukohti, Simson enda, jah nad olid vastandlikud, aga siiski loogilised ja arusaadavad. Parts ajas Ligi juttu, aga pudrutades ja komistades. Palo ajas Simsoni juttu, aga samamoodi nagu Parts, ühesõnaga segaselt ja keeruliselt. Joonistuski välja kaks liini, üheltpoolt Keskerakond ja Sotsid, teiseltpoolt Reform ja IRL. Esimese liini päästis Simson, teise Ligi. Iseseisvusmees oli huvitav, tahaks veel kuulata. Strandberg??? Nojah, see vend puuriks eestimaa 800 meetri sügavuselt juustuks ja loodab sealt loto peavõitu leida. Aga kui seal polegi peale kruusa muud midagi? Mis siis saab? Ülejäänud väitlejad oleks võinud publiku seas istuda.
14
6

naised tegid ära, 27.01.2011 00:00
Palo ja Simson ,parimad ja selgesõnalised etteasted. Mehed olid liiga väsinud ja liig poliitilise jutuga. Rahvaliit oli meestest parim. Ka iseseisvuspartei ideid tuleks tulevikus võimulesaajatel arvestada.Roheliste mineraalid,miks mitte. Parts soovis olla asjalik ja põrkumine Ligiga tundub, et RF ja IRL on väikest nagistamist omavahel.
13
19

ip, 27.01.2011 00:05
Iseseisvuspartei üllatas, vägagi asjalik, esinemiskogemust kahjuks veidi vähe aga positsioonid jummala õiged. Selge ju see, et kapital tunneb kodumaad ja ilma rahvusliku majanduseta mingit lootust tõusta lääneriikide palgatasemeteni pole. Swedbank näiteks enamus kallimaid töökohti viinud Rootsi jne. Samuti maksukoormuse osas repliik, mille peale Ligi mökitas metoodika ekslikkuses.
23
6

mulle saade meeldis, 27.01.2011 00:11
Meeldisid Parts ja Ligi. Asjalikud, teavad mida räägivad, ei aja lolli juttu ja jäävad kahe jalaga maa peale.

Iseseisvuspartei üllatas positiivses mõttes.

STRANDBERG ON TARK POISS, AGA TÄNA LASI SELLEL KA VÄLJA PAISTA – TULI VÄLJA MILLEGI UUEGA, MIS VAJAB LÄBIMÕTLEMIST. Ja lips kaelas ja puha.

Naisi hea kombe kohaselt ei hakka vastu ööd kommenteerima, las olla.

Saatejuhid on kõik sobivad. Mulle meeldis otsese vastuste küsimine.Lõpp keerutamistele ja kodus ettevalmistatud ilukõnedele.
13
11

Tippjatäpp, 27.01.2011 00:25
Peale Rein Pihlari Iseseisvusparteist ajasid kõik ülejäämud tegelased sama sisutühja mulli mida nad on juba 20 aastat ajanud. Uusi ideid ja uusi tegijaid on vaja. Kahju et mehel rohkem rääkida ei lastud.
17
5

igatahes, 27.01.2011 02:59
oli saade sama jabur kui kõik eelnenud valimisdebatid. Lihtsalt tehti kartelli erakondadele tasuta reklaami. Seekord lasti ka väikeparteid eetrisse, kellest kartellimeedial ei ole lubatud iitsatagi, et olemas on. Siiski on jabur see, et 95% eetriajast läks 6 riigikogu parteile, kes on juba tõestanud, et nad ei kavatsegi ühtki halleluuja lubadust täita.
Lähen seekord valima ilmselt Iseseisvusparteid, sest anda ka neile võimalus tõestada, et ei muutu riigikokku saades samasugusteks petisteks, kes istuvad suud lukus ja ei avalda rahvale, mis uusipesaga tegelikult tegemist.
3
3

URMAS, 27.01.2011 03:05
mina valin ka iseseivuspartei ja soovitan teistel ka.mind on ära tüüdanud see vanade riigikogujate demagoogia ja rahva üle naermine
1
1

see Rein Pihlar, 27.01.2011 01:30
hakkab nendel valimistel tarandit panema, verd tulebki vahetada, et organism korralikult funksiks. Oleks minu valimisringkonnas, teaks keda valida, need USA trükitud dollarid viivad viimse kui sendi siit välja.
7
1

muide, 26.01.2011 23:32
Isegi naerdi mitu korda EIPi jutu üle ehk ära aja naermist ja plaksutamist segamini.

Ise toetan valimistel üksikkandidaate!
4
18

kesk ja eip, 27.01.2011 02:59
võiks koostööd teha kui kesk poleks venemeelne aga mis teha sõrm on juba antud
2
8

Mihkel Tiikla, 27.01.2011 08:56
Eesti Iseseisvuspartei esindaja, Rein Pihel üllatas, jättis väga sümpaatse ning asjaliku mulje, kahju et tal ei lubatud rohkem oma ideid tutvustada.

Palo ja Simson pingutasid oma kraaksumisega ebameeldivalt üle ning Reform, IRL esitasid orjadele oma tavalist sisutühja teatrit.

Minu poolehoid kaldub hetkel Iseseisvuslaste poole.
Kas ma saan õigesti aru, et Rein Pihel on EIP Tartu esinumber?
10
4

Amööb-Infantiil, 27.01.2011 10:27
Kas teie hulgas leidub inimesi, kellel on mõnikord tunne, et telerist tuleb midagi piinlikku, mis tekitab ebamugavustunde ja sunnib kanalit vahetama? Vähemalt osade erakondade esituste puhul oli minul väga piinlik aga võtame erakondade kaupa. Alustuseks peab mainima, et osad erakonnad olid tulle saatnud raskekahurväe ja osadel erakondadel ilmselt ei ole lihtsalt kedagi saata ja vähesed helgemad pead hoitakse viimasteks saadeteks.
1. RE – Ligi oli enesekindel, jättis hea mulje, opereeris numbritega ja rääkis sellest mida küsiti. Sisuliselt midagi uut ei pakutud, rõhutati veelkord terve talupojamõistuse vajadust – a`la laenuleib ja laastutuli ei kesta kaua. Midagi uut ja tarka ei öelnud aga lolluseid ka mitte ja muu kaadri taustal oli see väga silmatorkav.
2. IRL – Parts suhteliselt sarnane Ligile, enesekindel, valdas teemat ja ei kaldunud teemast kõrvale. Oli tunda, et ennem saadet olid koalitsioonipartnerid tööd teinud, et sama liini saates hoida.
3. Rohelised – Strandberg on kahtlemata hea demagoog, oskab valida küsimusi, suudab rääkida loogiliselt ja enesekindlalt ka mitte millestki, konkreetseid numbreid ei valda või siis väldib. Iseenesest mitte midagi ütlev esinemine aga suutis lolluseid vältida.
4. Siia koondaksin kolm nõrgemat erakonda. Kõige adekvaatsema mulje neist jättis kristlike demokraatide esindaja, kuna tema jutt oli vähemalt mingiski osas loogiline ja jälgitav. Iseseisvuspartei pani oma maksuretoorikaga ikka täiesti puusse. Meenutas 90`te alguse Raidali retoorikat, mitte midagi sisulist, ainult mingid tühjad jaburad loosungid. Rahvaliit ja Jaamu – mein gott, inimene võiks suuta vähemalt lihtlausetes oma mõtet edastada ja endale selgeks teha erakonna valimiste paltvormi sisu. Võimalik muidugi, et mees pole harjunud nii suure hulga inimeste ja kaamerate ees seisma ja läks närvi. Võib-olla on normaalne tüüp kellega metsas järve ääres sauna teha ja viina juua aga see seltskond talle küll ei sobi.
5. Sotsid – :D:D:D, Urvekene, hämmastava inimene. Kohati ületas sisutühisuse ning valjuhäälse ja sõnarohke kilamisega isegi Kadrit. Hämmastav võime vältida küsimustele vastamist ja rääkida täiesti suvalist juttu. Püüab suhteliselt ebaõnnestunult jätta enesekindlat muljet, kasutades selleks valju häält ning kiiret ja segast rääkimist, jutt nii ümmargune, et veereb ise. Numbritega ei opereeri üldse, hämmastav kuidas ta ehitustoodete firmat juhtis üldse? Või siis seal pidi tööd tegema aga nüüd laseb üle jala. Kõige suurem kontrast sõnarohkus vs. sisutühisus.
Ja nagu ütlevad meie head sõbrad anglosaksid – save the best for last
5. KE – kokkuvõttes on Kadri tubli parteisõdur, emotsionaalne. Jälgib rangelt parteiliini ja püüab jätta ematheresalikku imagot. Huvitav, kas ta tegelikut sellesse populistlikku demagoogiasse ise usub mida ta seal kultiveeris? Kui ei usu, siis oleks põnev teada, millist komprat Edgar tema kohta omab? Kadri ei ole ju rumal inimene, ainult loll võib uskuda sellesse, et laseme eelarve tasakaalust välja, võtame laenu ja elame 4 – 5 aastat mõnusalt, laen tuleb ju tagasi maksta ja see retoorika ainult lükkab probleeme edasi et need siis veel süvenenumalt meile kaela langeksid. Ei opereeri numbritega. Kadri kiituseks peab ütlema, et suutis arusaadavalt edasi anda kaks üsna head ettepanekut – 1. Muuta seadust nii, et registreeritud töötu ei peaks lühiajalise töötamise korral end töötuna arvelt maha võtma. 2. Erisoodustuse muutmine töötajate tervisesse investeeringule a`la spordiklubide ja spordiürituste külastamisel. Ja ikkagi ei saa mööda minna KE valgest hobusest ehk siis astmelisest tulumaksust, nad on nagu mustlased selle ka sotsidele maha parseldanud. Vaatame keskmist eesti noort peret, nö. keskklassi. Kuna enamuse vanematel polnud tänu muutustele 80`te lõpus ja 90`te alguses oma lastele peaaegu mitte kui midagi pärandada, siis kogu elu on laenuga ostetud – korter, maja, auto. Noores peres rabav
2
2

vasakpoolne, 27.01.2011 11:08
ministrid olid våsinud, ja ega naad kauem ei låksa ,mina valin iseseisvuspartei
3
3

saatest endast, 27.01.2011 07:06
Ajakirjanike ümarlaud oli alla taset kui V. Toomet välja arvata. Tema püüdis asjast rääkida. Samost samuti alla oma taset. Saatejuht oli hea nagu alati. Rohkem oleks tõesti tahtnud kuulda väikeparteide arvamusi ja mõtteid. Suurparteide sisu on ju üldtuntud nagunii. EIP oli saateks hästi ette valmistunud, kuna tal oli ainukesena numbrid ette näidata.
7
1

—–

http://etv.err.ee/index.php?05610281&nr=35
–>

SS1, 26.01.2011 22:46
Ma ei saa aru saatejuhtidest. Iseseisvuspartei mehel pannakse poole pealt suu kinni. Just läks huvitavaks, tahaks teada nende kujundatavast maksupoliitikast. Ligi vastus, et sots maksu maksavad asutused ei kannata kriitikat. Vastasel juhul makstaks sellese vähemalt osa inimestele. Täielik maksukoormus on ca 76,5% Eestis ja selle alusel oleme viimasel kohal Euroopas ja viimaste terves maailmas.

jui, 26.01.2011 23:14
Olen samuti seda meelt, et saatejuhid ei oska saadet juhtida. Meeletu rapsimine, ei lasta inimestel rääkida. Selge, et tuleb peatada inimene, kes ajab suvalist teemavälist juttu. Kuid see ei ilmne ju esimese lause juures, et nii käbe saatekylalistele vahele s6ita. Jube hysteeriline saade.
Kui te ise nimetate seda väitluseks, siis väitlus tähendab seda, et igayks saab V&RDSE AJA rääkimiseks. Mitte nii palju igayhele nagu saatejuhtidele parasjagu meeldib.
Eriti ylbe on Samost. Need saatejuhid siin ei ole suutelised debatti pidama. Seda zhanri tuleb eraldi harjutada, ja need saatejuhid peavad seda ikka veel harjutama.
Ja m6ni, nt Iseseisvuspartei ei saanud praktiliselt yldse s6na. Samas m6ni rääkis kogu aeg. No see ei olnud debatt, vaid närviline hyplemine. Uurige välja, mida debatt tähendab, ja mis roll on tegelikult väitluse juhil. See erineb ka m6nev6rra tavalise saatejuhi rollist.

Ja pintsakunööp seistes kinni ja käsi munade juurest välja, kui debati nimele pretendeerite.
Ning t6esti jäi mulje ka, et Samost ei ole poliitiliselt neutraalne. Mis isegi häirib vähem kui see ebaviisakus.

—–
http://poliitika.postimees.ee/?id=378881&com=1&lk=2
–>
ARVAN KA, 27.01.2011 18:22

LIGIL TUNDUB AJU OLEVAT,kuigi vajab lihvimist…eesti krooni alles jätte oleks ma nõus teda kiitma natuke,kuid nüüd…kristlikud demokraadid oleks koos iseseisvusparteiga ainsad,keda valida!need blondiinid olid parajad õudusfilmi,NIIKUI SUU LAHTI TEGID…!
-9    +5

reaalsus 27.01.2011 18:39

Võiks neid Rahvaliitu, Iseseisvusparteid ja Kristlikke demokraate mitte kommenteerida: nemad parlamenti ei pääse, marginaalse toetusega.

Pigem oleks huvitav kuulda, misa Simsoni “udujutust” arvati… aga kuna nüüd Simson jäi halliks keskmikuks, siis kommentaari tema kohta nagu eriti polegi…
-12    +5

wll 27.01.2011 19:34

Ajakirjanikud kuuluvad ka rikaste sekka, loomulikult kiidavad nad Liggit. Iseseisvuspartei mees tahab õigeid asju, aga tal pole mingit nägemust, kuidas neid saavutada.
-2    +10

zo 27.01.2011 21:15

Jaamu lõi Rahvaliidu pehkivasse kirstu viimase naela. Palo, wtf? Simson vuristas sama juttu mida ilmselt talle 5-aastasest saadik on pähe taotud. Iseseisvuspartei vend oli Tegija – aus vana :) Parts võiks juristiks tagasi minna ja Ligi rahandusministriks jääda, siis on asjad korras.
-4    +2

—–
http://poliitika.postimees.ee/?id=378758&com=1&lk=2
–>

VD 27.01.2011 15:14

Ma ei ole ajakirjanik ja ma ei tea, kuidas ajakirjanikud mõtlevad-analüüsivad.
Ilma oma poliitilisi eelistusi toomata ma arvan, et Pihlar ja Vinkel said liiga vähe punkte. Mehed olid võrdlemisi head olgugi, et nagu väikeparteilastele kohaselt, nende programm koosnes üksikutest targutustest ja tarkustest, mis põhjalikumas analüüsis nõrgad on. Partsi ja Strandbergi aga hinnati veidi liiga kõrgelt. See et keegi teeb kõva häält või räägib mingit umbluud, mis tundub kole asjalik, ei näita veel tema tarkust ja pädevust. Minu meelest oli Ligi kõige parem, olgugi et ma temaga tihti ei nõustu.
-13    +24

Sõnad 27.01.2011 15:24

Kõige jobumat juttu rääkis siiski Ligi(ta ei rääkinudki muud kui sõnu). Naised olid tasemel. Pihlar ja Vinkel olid ka koalitsioonist üle.
-30    +23

tuupolev 27.01.2011 15:07

kahju et hindamisel nii väheste kriteeriumitega piirduti-kui juba sõnaosavust arvesse võeti siis oleks pidand ikke hindama ka fassongi, soengut ehk isegi osalejaid nuusutama… ligi oleks lacoste`iga kõvasti tõusnud, iseseisvusparteil oli tõenäoliselt odav denim, fuih! ehk isegi higi lõhn, kindlalt oleks viimane olnd.
-15    +15

pole nöus 27.01.2011 16:04

Jaamu 2
Ligi 4
Palo 3
Parts 3
Pihlar 3
Simson 3,5
Strandberg 3,5
Vinkel 2
-23    +8

lõbus rehkendaja 27.01.2011 16:13

Ajalehe “suur viga” oli hinnete maatriksi avaldamine. Mida ma silmas pean. Esitatud tabeli järgi ei saa teha hinnangut ainult saatekülalistele ajakirjanike silmade läbi. Iga televaataja saab koostada oma pingerea ja võrrelda seda iga ajakirjaniku hinnanguga saatekülalistele. Leida erinevused. Huvitaval kombel saab hinnata iga ajakirjanikku. Võrreldes neid teistega, oma hinnanguga võrreldes jne jne. Tuues sisse peenemad meetodid saab määrata ajakirjanike soodumust vasak-parem tiival ja liberaal-konservatiiv skaalal ning siis valijakompass.ee graafikult hea vaadata nende paiknemist. Variatsioon- ja korrelatsioonarvutus ning kõik mis veel on samuti abiks üksmeelsuse ja lahkhelide määramiseks. Tegevuspõld on lai.

Silma järgi kõige erimeelsemad olid ajakirjanikud Jürgen Ligi hindamisel ning kõige üksmeelsemad Kadri Simpsoni ja Rein Pihlari hindamisel. Ajakirjanikest oli kõige koleerilisem/sangviinilisem hindaja vaieldamatult Raul Sulbi ja eristav arvamus praktiliselt puudus Marti Aavikul. Numbrid kinnitavad neid järeldusi. Seoseid võib veelgi otsida suurema tahtmise korral. Huvitav info igatahes.
-4    +10

Tõest võitsid või? 27.01.2011 16:16

Ei tea küll miks nad tavavaatajale meelde ei jäänud.
Strandberg tegi jälle tsirkust, tola torkab ikka silma. Tegelikult võitsid Simson ja Pihlar.
Loe juba kommenttaridest kui raevukalt Simsonit rünnatakse. Pihlar pani isegi Ligi oma tabelitega kokutama.
Nii, et ajakirjanikud, keskenduge järgmine kord saatele, mitte ärge mulisege oma vahel.
-15    +21

vaataja 27.01.2011 17:02

Ettepanek—sellist valitsevale koalitsioonile avalikku valimispropagandat ajakirjanike ja saatejuhtide poolt EI OLE HEA VALIMISTAVAGA KOOSKÕLAS! Ajakirjanikud saatest ära ja iga vaataja-kuulaja otsustab ise. Edetabelid võite teha oma pereringis. Kui valitsuse ministrid Parts ja Ligi, Strandberg räägivad nii, et tavainimene EI SAA ARU, MIDA ÜTLEVAD, PUUDUB JUTUS LOOGIKA, EI VASTA KÜSIMUSELE, AGA see meeldib rea ajakirjanikele, mis näitab ka nende taset.Enamus haritud inimesed said saatest oma valikutele kinnitust, ilma kirjaniketa. Mõttetu raharaiskamine ja samas ise süüdistavad Tallinna TV d–seal on palju sisukamad, kallutamata saated. Selge nägemus on Simsonil, Palol ja iseseisvuspartei esindajal, rahvaliidul.
-10    +15

valearvestus 27.01.2011 17:03

Iseseisvuspartei tegi fataalse vea saates Kruusmägi asemel saatesse Pihlar’i. “Savipeadega” võistlemiseks on vajalik paras hulk külma närvi ja ükskõiksust. Majandusteemalisse saatesse pidanuks saatma Tarmo Kruusmägi, inimesel on väga huvitav nägemus Eesti majandusest, lisaks veel rohi majanduskriisi lõplikuks seljatamiseks ja väljarände peatamiseks – kanepi legaliseerimine. Mõelge vaid kui palju teeniks kanepiaktsiisiga! Kõik noored tuleks tagasi, veelgi enam, siia suunduks noori tervest Euroopast. II MS eel edukalt katsetatud rahandussüsteem teeks Eestist tõelise Tiigri. Riik täis noori arukaid programmeerijaid ja teisi IT-spetsialiste, milline E-riik! Lisaks oleks Iseseisvuspartei pikemat aega pildil olnud, ehk isegi maailma tasemel.
-11    +7

sellest depatist 27.01.2011 17:25

jäi positiivne mulje Simsonist, Iseseisvuspartei esindaja ajas ka õiget juttu ja sotside esindaja samuti. Need kolm võiks järgmise valitsuse moodustada. IRL ja RE ajasid umbluud ja mis põhiline, väga ilmekalt näitasid kui vähe nad hoolivad kohlikest elanikest. Kõik, mis puudutas inimesi, siis seisukoht oli järgmine, küll kõik loksub paika ja mittemingil juhul ei tohi suurendada rikkurite maksukoormust. Kes tahtis, see nägi seda eile väga selgelt. Tehke omad järeldused valimistel.
-8    +15

Sepp 27.01.2011 19:04

IRW! Pihlar poliitikuks?! Sel vennal oleks asja ühte asutusse Tartus teatud tänaval…
-9    +0

Urmas 27.01.2011 21:49

üritage kui palju tahate.mina ei vali neid põhulõugu ühtegi.valin iseseisvuspartei.ma ei seedi demagooge
-0    +3

 

—–

Kristel Vilbaste

Rohelised olid jah ainult üks suur “auk”. Selle vahega, et mõne aasta eest tegi strandberg konverentsi, millel öeldi, et august peab auru tulema. Aur on nüüd otsas, nüüd võlub alkeemik sealt mineraale.
Kaksteist punkti Kadri Mustale, kümme R…ein Pihlarile…

—–

Iseseisvuspartei tugevat esinemist möönsid ka konkurendid: http://www.kesknadal.ee/est/uudised?id=16197

________________________________________________________

Igale ETV-s toimunud valimisdebatile järgnes Raadio 2-s järelanalüüs:

Majanduse ja maksude valimiseelne debatt. Ülekuulatavad on Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ja Tallinna Tehnikaülikooli Avaliku halduse instituudi direktor ning innovatsioonipoliitika ja tehnoloogia valitsemise professor Rainer Kattel. Ülekuulajad on Reimo Sildvee ja Urmas Vaino. Saates on kasutatud lõike ETV 26.01.11. saatest “Valimisstuudio”. Valimisstuudio järelanalüüs: millised mõtted jäid kõlama ja millised on teostatavad ning millised mitte.

Vikerraadios käsitles majandust kaks Valimisstuudiot:

1) Energeetika

Teemal “Kas elektrienergia hind on ka 5 aasta pärast Eestis taskukohane ja kuidas ära hoida elektrihinna hiigelhüpe? Kui oluline on energiajulgeolek ja kas elektritootmise tulevik on tuumajaamas või tuules?” debateerivad Kristen Michal (RE), Juhan Parts (IRL), Marek Strandberg (EER), Viljar Jaamu (ERL), Tarmo Kruusimägi (EIP) ja Nikolai Maspanov (VEE). Saatejuht ja küsitleja on Lauri Hussar, ekspert on Sulev Vedler (Eesti Ekspress). Toimetaja Kaja Kärner.

2) Majanduskasv ja sotsiaalne heaolu

Teemal “Toetustest elava pere toimetulek. Milline peaks olema riigi poliitika?” debateerivad Hanno Pevkur (RE), Heljo Pikhof (SDE), Mai Treial (ERL) Anne Kontus Hermann (EKD) ja Valdur Lahtvee (EER). Saatejuht ja küsitleja on Lauri Varik, ekspert on Andres Võrk (Praxis). Toimetaja Kaja Kärner.

ülevaate koostas Tõnis Bleive

11.02.13

(järgneb…)

2,216 total views, 1 views today

Riigikoguväliste erakondade kaks minutit ERR-s

Pühapäevases, 27.01. Aktuaalses Kaameras

Reedel, 25.01. avaldas ERR Emori igakuise poliitküsitluse tulemused. ERR-i uudises toodi ära kuue erakonna jaanuari toetus, kuid seitsmendat ei mainitud.

Emor mõõdab kõigi 2011. aasta Riigikogu valimistel osalenud parteide toetust. Vahepeal on tegevuse lõpetanud Vene Erakond Eestis ning Eesti Kristlikud Demokraadid.

EIP teabetoimkond esitas koheselt ERR-i toimetusele päringu, miks seitsmest erakonnast toodi uudises ära kuus? Palusime uudisloo autori Urmet Koogi põhjendust. Vastuse saabudes avaldame selle meie kodulehel.

Samuti huvitab TT-d küsimus, miks ERR edastab uuringu tulemusi, mis mõõdab olematute erakondade toetust, – ning mille põhjal tehakse ‘surnud’ erakondade valik? EKD-st huvitavam oleks teada, milline on praegu rahva toetus Koonderakonna, NLKP platvormil EKP või miks mitte ka Jaan Tõnissoni Rahvusliku Keskerakonna vaimule. Või miks 08.05.2012 Äriregistrist kustutatud Vene Erakonna toetuse mõõtmine lõpetati märtsiga, kuid 11.10.2012 pankrotistunud Kristlike Demokraatide reitingu mõõtmist on jätkatud nii novembris, detsembris kui ka uuel aastal.

Teeme Rahvusringhäälingu poliitikatoimetusele uue päringu, milles palume selgitada valiku põhimõtteid ja nimetada isik, kes vastutab ERR-i lepingu eest Emoriga.

EIP teabetoimkond

 

Juhuks, kui Emor teeb oma saidil tagantjärgi muudatusi, märgime siia EKD möödunud aasta toetusnumbrid: need püsisid ühel protsendil, välja arvatud juulikuu, mil reiting oli 0% ja oktoobris, detsembris 2%.

1,491 total views, 1 views today

Kaks aastat tagasi: valimisväitlused ERR-s

EIP teabetoimkond koondas 2011. aasta Riigikogu valimiste väitlused Eesti Rahvusringhäälingus. Meenutame, kes mida väitis ja lubas!

 

I. Valimisväitlused ETV-s, millest igaühele järgneb analüüs Raadio 2-s:

 

I valimisstuudio: majandus Esimese saate teemaks on majandus, maksud, tööpuudus ja ettevõtluskeskkond. Saatejuhid on Andres Kuusk ja Anvar Samost.

–> Majanduse ja maksude valimiseelne debatt. Ülekuulatavad on Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ja Tallinna Tehnikaülikooli Avaliku halduse instituudi direktor ning innovatsioonipoliitika ja tehnoloogia valitsemise professor Rainer Kattel. Ülekuulajad on Reimo Sildvee ja Urmas Vaino. Saates on kasutatud lõike ETV 26.01.11. saatest “Valimisstuudio”. Valimisstuudio järelanalüüs: millised mõtted jäid kõlama ja millised on teostatavad ning millised mitte.

 

II valimisstuudio: välispoliitika Saatejuhid Aarne Rannamäe ja Peeter Kaldre.

–> Riigikogu valimiseelne välis- ja kaitsepoliitika debatt. Tunnistajad on Eesti Välispoliitika Instituudi direktor, Tartu Ülikooli professor Andres Kasekamp ja Eesti Idapartnerluse Keskuse juhataja Vahur Made.

 

III valimisstuudio: üksikkandidaadid Saatejuhid Aarne Rannamäe ja Urmas Vaino.

–> Üksikkandidaadid Riigikogu valimistel. Tunnistajad on Europarlamendi liige Indrek Tarand ja poliitika analüütik Andreas Kaju.

 

IV valimisstuudio: kultuur Saatejuhid Indrek Treufeldt ja Johannes Tralla.

–> Riigikogu valimiste eelne kultuuri, hariduse ja integratsiooni teemaline debatt Tunnistajad on TTÜ Biorobootika Keskuse juhataja, professor Maarja Kruusmaa ja TÜ kultuuriloo professor, kirjanik ja ajakirjanik Rein Veidemann. Kodanikuühiskond. Tunnistajad on Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste liidu juhataja Urmo Kübar. 26.02.2011

 

VI valimisstuudio: sotsialka Eelviimases Valimisstuudios räägitakse meditsiinist, sotsiaalteemadest, toimetulekust ja ääremaastumisest. Saatejuhid Andres Kuusk ja Marko Reikop.

–> Sotsiaalpoliitika, tervishoid ja regionaalpoliitika. Valimisstuudio järelanalüüs: Ivi Proos ja Ain Aaviksoo analüüsisid poliitikute valimisdebati saates kõlanud seisukohti ja ettepanekuid.

 

VII valimisstuudio: finaal Valimiste eelõhtul väitlevad Eesti Televisiooni Valimisstuudios erakondade esinumbrid. Saatejuhid on Andres Kuusk ja Lauri Hussar.

 

V valimisstuudio: vene keeles Saatejuhid Jelena Poverina ja Maksim Rogalski.

 

Valimisstuudio. Mälumäng

 

 

II. Valimisväitlused Vikerraadios:

 

Valimisstuudio. Rahvastikupüramiid. Eesti rahvastikupüramiidis on auk. Kuidas sellega riigis toime tulla, mida tähendab see meie haridus-, pensioni- ja sotsiaalsüsteemile ning kuidas mõjutab maksulaekumisi? Erakondade debatis osalevad Liisa Pakosta (IRL), Kadri Simson (Keskerakond), Peeter Võsu (Kristlikud Demokraadid), Urve Palo (SDE), Dimitri Mihhailov (Vene Erakond Eestis), kommenteerib Ain Aaviksoo Praxisest. Debatti juhib Arp Müller.

 

Valimisstuudio. Energeetika. Teemal “Kas elektrienergia hind on ka 5a. pärast Eestis taskukohane ja kuidas ära hoida elektrihinna hiigelhüpe? Kui oluline on energiajulgeolek ja kas elektritootmise tulevik on tuumajaamas või tuules?” debateerivad Kristen Michal (RE), Juhan Parts (IRL), Marek Strandberg (EER), Viljar Jaamu (ERL), Tarmo Kruusimägi (EIP) ja Nikolai Maspanov (VEE). Saatejuht ja küsitleja on Lauri Hussar, ekspert on Sulev Vedler (Eesti Ekspress). Toimetaja Kaja Kärner.

 

Valimisstuudio. Haridus. Teemal “Hariduse kättesaadavus? Ema- või riigikeelne haridus?” debateerivad Riigikokku kandideerivad Mailis Reps (KE), Jaak Aaviksoo (IRL) Kaarel Tarand (EER), Dmitri Klenski (VEE) ja Raivo Orgusaar (EIP). Saatejuht ja küsitleja on Kaja Kärner, ekspert on Tiia Penkam (Õpetajate Leht).

 

Valimisstuudio. Majanduskasv ja sotsiaalne heaolu. Teemal “Toetustest elava pere toimetulek. Milline peaks olema riigi poliitika?” debateerivad Hanno Pevkur (RE), Heljo Pikhof (SDE), Mai Treial (ERL) Anne Kontus Hermann (EKD) ja Valdur Lahtvee (EER). Saatejuht ja küsitleja on Lauri Varik, ekspert on Andres Võrk (Praxis). Toimetaja Kaja Kärner.

 

Valimisstuudio. Elu maal. Maaelu-teemalises Valimisstuudios on jutuks bussi- ja internetiühendus, arstiabi ja koolivõrk, tööhõive ja avalike teenuste tase ja kättesaadavus maal. Väitlevad Peep Aru (RE), Taavi Pirk (ERL), Jaan Õunapuu (SDE), Ülle Kalvik (EKD), Vello Leito (EIP) ja Arvo Sarapuu (KE). Saatejuht ja küsitleja on Sulev Valner. Toimetaja Kaja Kärner.

 

 

III. Eesti Iseseisvuspartei valimisprogramm.

2,355 total views, no views today

Eesti Iseseisvuspartei esimehe Vello Leito avaldus seoses KOV 2013 valimistega

Eesti Iseseisvuspartei esimehe Vello Leito

avaldus seoses KOV 2013 valimistega

Riigikoguparteid on neli aastat ilma propagandalimiitideta ja raskerahaliste kulutustega eksponeerinud end kartellimeedias ja riiklikus meedias. Kõik see on võrdväärne tasuta/tasulise valimiskampaaniaga. Riigikoguvälised erakonnad (väljaarvatud Rahvaliit/EKRE- endine riigikogupartei) praktiliselt mingit meediaruumi pole saanud, isegi mitte Eesti Rahvusringhäälingus. Viimane on neile veel suletum, kui erameedia. Parem pole olukord ka valimisliitude seisukohalt, üksikkandidaatidest pole mõtet juttugi teha. Ja nüüd meile pakutakse, olge lahked, me anname teile kogunisti kolm minutit eetriaega, isegi väitlussaadetesse valskusest ja ülbusest säravate riigikoguparteilastega kõrvale võite tulla!

Kuidas kirjeldatud olukorda lühemalt iseloomustada? Aga nii, et tegemist on võimu usurpeerinud parteide poolt püsti pandud näidishukkamisega, teatritükiga, et „peale meie polegi ju kedagi“!

Lõppude-lõpuks pole isegi oluline, kes või mis kohalikku tasandit juhivad, kohalikul tasandil olukorda paremuse poole pöörata ei saa, sest riigikogu poolt on igasugune areng blokeeritud. Ei ole lõppude-lõpuks oluline seegi, mis parteid riigikogus istuvad, sest riigi ja rahva ellujäämise tee on blokeerinud Euroopa Liit riigikoguparteide kaudu. Kvalitatiivse alternatiivi saavad pakkuda üksnes need jõud ja isikud, kelle eesmärgiks on Eesti väljaviimine Euroopa Liidust. Praegusel hetkel ühtegi teist erakonda sellist alternatiivi kandmas pole peale Eesti Iseseisvuspartei.

Eesti Iseseisvusparteid valitsev olukord ei rahulda, me ei välju näidishukkamisele KOV 2013. Oleme juba ammu alustanud ettevalmistusi riigikoguvalimisteks, sest nendel oleme soodsamas olukorras ja võimelised vastu hakkama riigikogu-riigireeturparteidele, 21. sajandi hävituspataljonile.

Edastatud: BNS, ERR, Delfi, Postimees, Õhtuleht, Kanal2, TV3, Maaleht

Vello Leito

Eesti Iseseisvuspartei esimees

09.08.2013

1,398 total views, 2 views today

Süüria “konflikt”

Kuulates meie uudistesaateid ja lugedes ajalehti jääb mulje, et Süüria valitsusväed tapavad rahulikke demonstrante lausa sadade viisi selles konfliktis. Keegi ei räägi meile seda, et seal on tegemist hästi relvastatud mässulistege, keda tuntakse Vaba Süüria Armee (FSA) nime all ja praegu käib seal tegelikult sõda mässuliste vastu.
Viimastel nädalatel on FSA korraldanud mitmeid rünnakuid ja korrespondentide teatel oli üks viimaseid operatsioone lausa kõrgetasemel.
FSA juhtimine toimub välismaalt, opositsionääre ühendava Süüria Riikliku Nõukogu (SNC) poolt ja relvastus tuleb ka ilmselt sealt. Nii, et välismaine sekkumine on ilmselge ja see sunnib veelkord ütlema, et tänases maailmas ei austata riikide suveräänsust, sellised arengud on ohtlikud ja sealhulgas ka Eestile. See on ka ÜRO põhikirja ja rahvusvaheliste lepingute vastane tegevus. Kummalisel kombel aitab ÜRO ise enda põhikirja rikkuda, Liibüa ja ka Süüria puhul kui nimetada ainult viimaseid “kodusõdu”.

Rahvusveheline õigus ütleb otseselt, et riigid on suveräänsed ja teoreetiliselt võrdsed; riike ei saa käskida ega keelata.

Tänapäeval meile tulev infomatsioon ei erine kuigi palju infost, mida meile jagati NSVL-u päevil. Kuid tõe  teadasaamiseks on meil nüüd palju paremad võimalused ja ERR-u pingutused tuua meile vaid meie liitlastele sobivat infot ei kanna vilja.

Allikas: www.rahvuslane.blogspot.com, 10.02.2012

————–

Postitas: EIP teabetoimkond

1,792 total views, 2 views today

Vello Leito: ETV tegi mussolinit

Miks vanasti kuningad istusid kõrgetel troonidel ja jutule pääsenutele ülevalt alla vaatasid? Eks ikka sellepärast, et neid alandada, oma võimu kehtestada.

Miks ETV paneb intervjueeritavad uudistesaadetes madalamale istuma kui diktorid. Miks TV3 ei tee nii? Eks ikka sellepärast, et ETV deklareerib oma ülimuslikkust, TV3 aga seda, et võim on rahva käes, töörügajate ja teiste sarnaste käes, kelle ees TV3 püüdlikult näitleb.

Ma ei vaata Eesti Televisiooni, 21. augusti kella 21-stele uudistele sattusin juhuslikult kanalitel seilates ja peatusin hämmastunult. Kaadris esiplaanil mitme padja otsas istus naisdiktor, eemal laua taga madalamal toolil aga võimukoalitsiooni mittekuuluva erakonna esimees. Diktor paistis ekraanil temast täpselt peajagu pikemana, esimees perspektiivimoonutuse tõttu nagu väike päkapikk taamal. Kas selline installatsioon oleks olnud mõeldav peaministri puhul. Täiesti kindlasti mitte.

Ja mis sellest kõigest järeldub? Üsnagi palju, eelkõige aga see, et sisuliselt meil puudub riigitelevisioon, mille põhiseadusega sätestatud kohustuseks on poliitilise diskrimineerimise vältimine, poliitiliste jõudude erapooletu vahendamine. Järeldub see, et ETV on võimu tööriist. Sellise reiting ei saagi kõrge olla.

Vello Leito, EIP esimees

21. august 2008

1,285 total views, 2 views today