Vello Leito: Valetab EMOR

Loe mida väitis 15.05.2014 EMOR: http://poliitika.postimees.ee/2795656/reformierakond-tousis-populaarseimaks-parteiks. Ja nüüd loe mida väitis Saar Poll märtsikuus:

„Vello Leito: Kumb valetab, kas EMOR või Saar Poll

 

Olen reitingu-uuringute teemat käsitlenud paljudes oma EIP kodulehe artiklites. Üheselt sai selgeks, et mitme uuringufirma üheaegse töö korral on EMORi võltsingud olnud mõõdukamad kui monopoolses seisundis olles. Alates märtsikuust 2011 lõpetas küsitluste tegemise Turu-uuringute AS, nii et kogu ühiskonna informeeritus jäi seejärel sõltuma ainuüksi EMORist, tollele avanes karistamatu võimalus kõike meeltmööda võltsida – mida too ka tegi.

Aluse taolisele väitele annab 17.03.2014 avaldatud Saar Polli uuring http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saar-poll-valitsuse-moodustab-koige-madalama-reitinguga-erakond.d?id=68258035 , mille kohta olgu kurioossusena märgitud, et artikkel Saar Polli andmetega oli üleval vaid Delfi netilehel ja sedagi vaid loetud tunnid – võimuparteidele ei ole olnud andmed ilmselt vastuvõetavad ja need kästi kiiresti arhiivi peita!

Niisiis mainitud kuupäeval avaldas oma küsitlustulemused Saar Poll, mis on nähtavad tabelis allpool (NB! Küsimustulemused on taandatud võrreldavateks). Küsitleti 1225 valimisealist EV kodanikku, EMORil küsitletavate arv kõigub 900 ümber. Kuna uuring viidi läbi veebruaris-märtsis, siis on tabelisse kantud ka EMORi arvutuslik veebruar-märts tulemuste keskmine ja võrreldud seejärel Saar Poll andmetega.

Erakond

Saar Poll, veebr./märts

EMOR, veebruar

EMOR, märts

Emor, kahe kuu keskmine

Viga protsendi-punktides

Keskerakond

34,4

27

27

27

-7,4

Sotsiaal-demokraadid

23,3

26

26

26

2,7

Reformierakond

20,6

21

24

22,5

1,9

IRL

21,7

19

16

17,5

-4,2

Riigikoguvälised

erakonnad kokku

13,6

5

5

5

-8,6

Taoliste küsitluste puhul on vea marginaal +/-2% (Soome näite varal). Rahvusvahelisse standardisse mahub vaid üks rida – tulemus Reformierakonna kohta. Oodatult on väga suur viga Keskerakonna puhul ja skandaalne on EMORi küsitlus riigikoguväliste parteide osas. Kulisside tagant on teada, et EMOR tegelikult üleüldse neid erakondi küsitluslehele ei panegi, numbrid kirjutatakse võimuerakondade poliitilise tellimuse alusel. Tõestuseks olgu EMORi andmed kolme viimase kuu kohta, mis on sellised: EIP 1%, EKRE ja Rohelised mõlemad võrdselt 2% – ei mingit muutust kuude kaupa. Taoline tulemus praktilises elus ei ole võimalik, tegemist on võltsitud andmetega

Mõistagi ei saa ma tõestada, et Saar Polli arvandmed mahuvad kõik +/-2% veamarginaali sisse, kuid tulemused tunduvad olevat tegelikkusele muljetavaldavalt lähedal. Riigikoguväliste parteide osas võib Saar Poll tulemust pidada isegi usaldusväärseks.

Vello Leito

31.03.2014“

Noh, mis arvad?

1,942 total views, 2 views today

Kogu tõde EMORi ja selle “uuringute” kohta

Kuidas rahvakogus võimule sobivad tulemused saadi

EMOR on võtmesõnaks teel tõeni. Miks rahvakogu liikmed valiti ja seda tegi EMOR? Vastus on siin: EMOR ei pöördunud ettepanekuga kellegi poole juhuslikult, nii nagu nad ei koosta reitingu-uuringutel valimit juhuslikult (näiteks juhuslike arvude generaatori abil), vaid kasutavad sotsiaalvõrgustikust saadava info töötlemisel nn nuhkprogramme inimeste poliitiliste eelistuste kindlaksmääramisel. Kuidas nuhkprogrammid töötavad loe Elver Loho artiklist http://arvamus.postimees.ee/1186726/elver-loho-kes-ja-kuidas-sinu-jarele-nuhib .

“Kiviajal” kasutas EMOR meetodit, et tegi kaks küsitlust, esmalt näiteks 10 000 inimest eelküsitlusena ja siis “pärisküsitlus” eelküsitluse tulemuste alusel vastavalt sellel, millist tulemust saada taheti.

Vello Leito

1,320 total views, 2 views today

Raivo Orgusaar: EMORi litsents tuleb tühistada

Kas te teate, miks kogu maailmas – väljaarvatud muidugi „edumeelses“ Eestis – kasutatakse valimistel üksnes valimisjaoskonnas valimissedelitega hääletamist ja hääletuskastid on läbipaistvad? Loomulikult sellepärast, et valimised oleksid kontrollitavad ja vabad võltsimistest. Sellepärast on valimisruumis lubatud viibida vaatlejatel. Ei mingeid eelhääletamisi ega e-hääletamisi, sest viimased on takistamatult võltsitavad, kuna vaatlejad ei saa hääle(tussedeli) liikumist katkematult näha.

Seda teavad muidugi kõik, et parteide reitingu-uuringutel on ülisuur mõju poliitilise kliima kujunemisele ja parteide endi populaarsuse kujunemisele ühiskonnas? Seepärast peavad olema ka reitingu-uuringud vaadeldavad, tulemused kontrollitavad. Üldiselt reitingu-uuringufirmad aga vaatlejaid ei salli ja loevad seda nende usaldusväärsuse kahtluse alla seadmiseks – firma mainet kahjustavaks. Seepärast üldjuhul kasutatakse maailmas mitme reitingufirma tulemuste ja töö võrdlevat kõrvutamist, lähtudes eeldusest, et kartellikokkulepet firmade vahel ei ole. Reitingu-uuringute veamarginaal paikneb tavaliselt 2-4% vahel ja see märgitakse iga uuringu juures eraldi ära.

Aga kas te seda ka teate, et Eestis teeb parteide reitingu-uuringuid vaid firma EMOR ja võrrelda/kontrollida tema tulemusi pole võimalik mitte mingil moel. Ja seda, et pidevalt laekub inimestelt väiteid, et küsitlejad käituvad kurioosselt, aeg-ajalt kuuleb neilt selliseid väiteid, et küsitluslehel üldse riigikoguväliseid erakondi polegi, või siis, et „limiit“ mingi erakonna osas on küsitlusel täis. Vahete-vahel katketavat telefoniküsitlejad kõne, kui küsitletav mainib mõne riigikoguvälise erakonna või „ebasoovitava“ erakonna nime. Seejuures üksikud küsitlejad ise aeg-ajalt möönavad kõike eelpoolöeldut, sealjuures isegi seda, et erakonnaväliseid parteisid ankeedis pole. Mina olen kõike seda kuulnud ja sellepärast hindan EMORi küsitluste usaldusväärsust numbriga „0“, kuna usun inimeste väiteid rohkem, kui EMORi numbrikõlkse.

Nii ei saa jätkuda, tuleb midagi ette võtta, näiteks peaks Iseseisvuspartei (mina ei ole EIP liige!) ise hakkama läbi viima küsitlusi, või neid ostma võrdlemiseks mõnelt teiselt küsitlusfirmalt. Võib oletada, et EMOR ei luba EIP vaatlejaid valimi koostamise juurde ega küsitlejatega kaasas käima. Kuid on üks asjaolu, millega EMOR on end raskelt sisse rääkinud ja teda saab kohtusse anda, nõuda tema litsentsi tühistamist.

Vaadake, ka küsitluse juures kehtib kord, et küsitlus peab olema kirjalikult vormistatud ja sellel peab olema nii küsitletava, kui küsitleja allkirjad, ning üks eksemplar peab jääma küsitletavale. Küsitleja ankeet peab minema aga arhiveerimisel, nii et järelkontroll oleks teostatav. Ainult selline küsitlus on legitiimne ja usaldust vääriv. Tegelikkus selline ei ole, muidugi.

Nagu ütlesin, EMOR on teinud räige vea ja tema litsents on tühistatav. Lugege järgmist lõiku EMOR kodulehelt: „Ainsana Eestis kasutame uuringu läbiviimiseks sülearvuteid.“

Nii-nii, aga kus on järelkontrolli võimalus, allkirjastatud materjali arhiveerimise võimalus? Seda ei ole. Sellepärast EMOR ainsana kasutabki arvutit, et soovib tulemusi manipuleerida/võltsida – seda, et tulemus oleks absoluutselt vastaja ja vaatleja kontrolli alt väljas. EMOR teeb, mis tahab ja kellelegi aru ei anna, kontrollida ka ei saa! Kurioosum!!! Poliitilised parteid sellise olukorraga absoluutselt ei tohiks leppida! Muide, selsamal põhjusel on ka rahvaloenduse andmed kehtetud, sest andmed salvestati küsitluse käigus ainult arvutisse.

Olen pidevalt tegelenud võltsingute teemaga, eriti valimisvõltsingute teemaga ja olen sellest kirjutanud ka siinsamas EIP kodulehe rubriigis, vt 28.08.2011 http://iseseisvuspartei.ee/2011/10/24/raivo-orgusaar-taielik-valimispettus-2011/. Minu soovituseks Eesti Iseseisvusparteile on tühistada EMORi litsents! Muidugi, omapoolseid kontroll-uuringuid tuleb teha pidevalt. Minu hinnangu kohaselt ausa reitingu-uuringu korral asub EIP reiting kuskil 3-5% regioonis, mitte 1-2%, nii nagu EMORi uuringud seda „näitavad“.

Raivo Orgusaar

16. veebruar 2013

1,864 total views, 2 views today

TNS Emor üllatas. Eesti Iseseisvuspartei oktoobrikuu reiting

Teabetoimkond pole pidanud täpset arvet selle kohta millisel kuupäeval TNS Emor oma igakuised reitingu-uuringud avalikkuse ette toob, kuid piisavalt täpne on öelda, et aastatepikkuselt on valitsenud traditsioon, et uuringud jõuavad avalikkuse ette uuritavale kuule järgneva kuu esimesel nädalal. Mitmed kuud tagasi juurdus justnagu traditsioon, et tulemused avaldatakse jooksva kuu viimasel reedel.

Nüüd on siis seegi traditsioon katki murtud, sest novembrikuu reitingud avaldati juba kuu eelviimasel reedel, ehk siis 19. novembril. Ja üllatus-üllatus, Reformierakonna toetus on järjekordselt veelgi tõusnud, koguni 2 protsendipunkti oktoobriga võrreldes, ning paisunud uskumatu 43%-ni. Miks? Käesoleval kuul pole ju olnud midagi, mis võis eeldatavalt Reformierakonna populaarsust tõsta, otse vastupidi. Kas annab seda kuidagi seletada? Ehk annab, kui hästi mõelda. Lugege ka, mida asjast arvavad mõned anonüümsed netikommentaatorid:

xxx, 19.11.2010 18:03
Jälle üks ostetud uuring. Valitsuses on probleemid(teedehanked)kultuuri ministeeriumis on jamad, aga Ansipi partei toetus tõuseb. Täielik naeru koht.

9 1

don, 19.11.2010 18:56
Emor! Valeta, kuid pea piiri. Uurimustulemused muutuvad õha absurdsemaks. Kas järgmine kord on toetus 99,9% nagu vanasti valimistel?

suss, 19.11.2010 20:49
2009.a. Europarlamendi valimised maikuus
Emori reiting Reformierakonnale – 25 %
Valimistulemus – 15,3 %
2009.a. KOV valimised oktoobris
Emor Refile – 31 %
Valimistulemus – 16,7 %

Kommentaarid on siin liigsed.

Vahe uuringutulemuste ja tegeliku elu vahel võib olla ootamatult suur. Kui möödunud aasta europarlamendi valimiste eel, mõõtis üks Eesti juhtivaid uuringufirmasid TNS Emor Reformierakonnale 25% toetust, siis Reformierakonna tegelik tulemus nendel valimistel jäi napilt üle 15 protsendipunkti (15.3%).

Kohalike valimiste eel mõõdeti oktoobris Ansipi partei toetuseks Emori poolt 31%, samas kui tegelikult toetas Reformierakonda 16.7% valijatest.

Europarlamendi valimiste eel oli niisiis vahe uuringute mõõdetud ja tegeliku toetuse vahel 10%, kohalikel valimistel aga koguni kahekordne.”

 

Nüüd Eesti Iseseisvuspartei reitingust. Loogiline oleks, et saaks teile teatada ka riigikoguväliste erakondade novembrikuised reitingud. Aga ei. Alles nädal tagasi ilmus Emori kodulehele teave oktoobrikuu kohta. Saame teada, et ”silma sai pähe” novembrikuus üksnes Eesti Iseseisvuspartei oma 1%-se toetusega. Kõik teised riigikoguvälised erakonnad jäid nullipoisteks.

 

EIP teabetoimkond

22.11.2010

1,592 total views, 3 views today

Eesti Iseseisvuspartei TNS Emori reitingu-uuringutes, september

TNS Emori reitingu-uuringute järgi oli Eesti Iseseisvuspartei toetus septembrikuuus 1%.

Meedias on toodud küll nelja suurema riigikogupartei toetused, kuid märkimata on jäetud Rahvaliidu ja Roheliste toetused. Selles osas on üsnagi suureks üllatuseks see, et Roheliste toetus langes esmakordselt alla 5 protsendi ja oli septembris võrdne 4%-ga. Rahvaliidu toetus oli 2%.

EIP teabetoimkond

1,263 total views, 1 views today

Eesti Iseseisvuspartei TNS Emori reitingu-uuringutes

24. septembril avalikustas TNS Emor on reitingu-uuringu erakondade kohta septembrikuus. Pealkirjadest võisime igal pool lugeda, et riigikoguerakondadest ei kaotanud oma toetust ainult IRL. Vist mitte kunagi pole Emor andnud oma avaldustes isegi mõista, et peale riigikoguerakondade on olema riigikoguvälised erakonnad. Taoline sõnastus seekord viib aga mõtted vägisi sellele, et riigikoguväliste erakondade reiting tõusis. Kuid mis erakonna? Sellele me Emori kodulehelt vastust ei saa. Viimastel kuudel on tulnud info nende kohta kuudepikkuste viidetega. Täna võime Emori kodulehelt lugeda vaid seda, et Eesti Iseseisvusaprtei reiting augustikuus oli 1%.

EIP teabetoimkond

1,290 total views, 1 views today

Maikuus oli toetus Eesti Iseseisvusparteile TNS Emori reitingu-uuringute järgi 1%

Riigikoguvälistest erakondadest on TNS Emori reitingu-uuringutes esindatud peale Eesti Iseseisvuspartei veel Eesti Kristlikud Demokraadid, Ühendatud Vasakpartei ja Vene Erakond Eestis. Nii EIP kui EKD toetus oli maikuus 1%, teised kaks erakonda ei jõudnud seekord pildile.

EIP teabetoimkond

1,272 total views, 1 views today

TNS Emor’i uuringute alusel oli toetus Eesti Iseseisvusparteile 2009. aastal 1%

Vahepeal mitu kuud mittetöötanud EMOR-i portaal andis lõpuks ka 2009. aasta koondtulemused. Eesti Iseseisvusparteid toetas 2009. aasta lõikes 1% küsitletutest.

EIP teabetoimkond

06-01-2010

04.01.2010 avaldas TNS Emor oma detsembrikuu uuringute tulemused. Selle kohaselt oli Eesti Iseseisvuspartei toetus 1%.

2008. aasta keskmine toetusprotsent oli samuti 1%, 2009. aasta keskmist toetusprotsenti avaldatud pole. Kogu teave asub aadressil: http://www.emor.ee/failid/erakonnad.html

EIP teabetoimkond

1,165 total views, 2 views today

Eesti Iseseisvuspartei TNS Emor’i uuringutes toetusest erakondadele

 

04.01.2010 avaldas TNS Emor oma detsembrikuu uuringute tulemused. Selle kohaselt oli Eesti Iseseisvuspartei toetus 1%.

2008. aasta keskmine toetusprotsent oli samuti 1%, 2009. aasta keskmist toetusprotsenti avaldatud pole. Kogu teave asub aadressil: http://www.emor.ee/failid/erakonnad.html

EIP teabetoimkond

1,155 total views, 2 views today