Üldkoosolek 20. mail

20. mail 2011 Pärnus hotell Viiking saalis kell 18.00 toimub Eesti Iseseisvuspartei üldkoosolek. Päevakord:

1. 2010. aasta majandusaruandluse kinnitamine

2. Vabariikliku Partei ühinemistaotluse menetlemine

3. Erakonna esimehe poliitiline aastaaruanne

4. Sõnavõtud, väitlus

Teadmiseks: Erakonna liige võib lihtvolituse alusel delegeerida oma hääleõiguse teisele erakonna liikmele. Volitusele tuleb märkida volitaja telefoninumber ja volitaja peab olema telefoni teel kättesaadav mandaatkomisjoni töötamise ajal 17.00 – 18.30, et saaks kontrollida volituse kehtivust. Juhul kui volitaja ei saa märgitud ajal olla kuuldel, siis peab olema volitus notariaalselt kinnitatud.

Juhatus

12.05.2011

1,355 total views, 1 views today

Pärnu osakonna üldkoosolek

Pärnu osakond on Eesti Iseseisvuspartei suurim osakond. 16. jaanuaril kell 15 Pärnus hotell Viiking saalis toimub osakonna üldkoosolek – viimane enne valimisnimekirjade esitamist 20. jaanuaril. Kutsutud on kõik EIP liikmed üle Eesti, et ühiselt arutada kõige olulisemaid küsimusi seoses valimiskampaaniaga, samuti esitada uusi ettepanekuid meie valimisloosungi osas.

Kutsutud on ka kõik erakonnavälised eesti patrioodid, iseseisvuslased, eesti rahvuslased. Kasutage võimalust oma hääl ühiskonnas maksma panna.

Üldkoosolekul osaleb ka erakonna esimees, kes annab ülevaate olukorrast ja vastab küsimustele.

EIP Pärnu osakonna juhatus

1,354 total views, 2 views today

TNS Emori reitingu-uuringud. Eesti Iseseisvuspartei reiting novembris

Eesti Iseseisvuspartei reiting novembris oli 1%, sama suur reiting oli Vene Erakonnal Eestis. Teistele riigikoguvälistele erakondadele oli märgitud toetuseks 0%-i.

Mõistagi pole eesti reitingu-uuringute firmade usaldusväärsus kõrge, ent midagi need ehk siiski näitavad. Huvitavad numbrid esitas Turu-uuringute AS (vt Postimees, 06.12.2010), et Ida-Virumaal  annaks valimistel 46% valijatest oma hääle Keskerakonnale, Reformierakond oleks 8%-ga teine ja kolmanda tulemuse saavutaks EIP oma 2%-ga. Imelik, kui see peaks ka tegelikkusele vastama.

EIP teabetoimkond

1,251 total views, 2 views today

TNS Emor üllatas. Eesti Iseseisvuspartei oktoobrikuu reiting

Teabetoimkond pole pidanud täpset arvet selle kohta millisel kuupäeval TNS Emor oma igakuised reitingu-uuringud avalikkuse ette toob, kuid piisavalt täpne on öelda, et aastatepikkuselt on valitsenud traditsioon, et uuringud jõuavad avalikkuse ette uuritavale kuule järgneva kuu esimesel nädalal. Mitmed kuud tagasi juurdus justnagu traditsioon, et tulemused avaldatakse jooksva kuu viimasel reedel.

Nüüd on siis seegi traditsioon katki murtud, sest novembrikuu reitingud avaldati juba kuu eelviimasel reedel, ehk siis 19. novembril. Ja üllatus-üllatus, Reformierakonna toetus on järjekordselt veelgi tõusnud, koguni 2 protsendipunkti oktoobriga võrreldes, ning paisunud uskumatu 43%-ni. Miks? Käesoleval kuul pole ju olnud midagi, mis võis eeldatavalt Reformierakonna populaarsust tõsta, otse vastupidi. Kas annab seda kuidagi seletada? Ehk annab, kui hästi mõelda. Lugege ka, mida asjast arvavad mõned anonüümsed netikommentaatorid:

xxx, 19.11.2010 18:03
Jälle üks ostetud uuring. Valitsuses on probleemid(teedehanked)kultuuri ministeeriumis on jamad, aga Ansipi partei toetus tõuseb. Täielik naeru koht.

9 1

don, 19.11.2010 18:56
Emor! Valeta, kuid pea piiri. Uurimustulemused muutuvad õha absurdsemaks. Kas järgmine kord on toetus 99,9% nagu vanasti valimistel?

suss, 19.11.2010 20:49
2009.a. Europarlamendi valimised maikuus
Emori reiting Reformierakonnale – 25 %
Valimistulemus – 15,3 %
2009.a. KOV valimised oktoobris
Emor Refile – 31 %
Valimistulemus – 16,7 %

Kommentaarid on siin liigsed.

Vahe uuringutulemuste ja tegeliku elu vahel võib olla ootamatult suur. Kui möödunud aasta europarlamendi valimiste eel, mõõtis üks Eesti juhtivaid uuringufirmasid TNS Emor Reformierakonnale 25% toetust, siis Reformierakonna tegelik tulemus nendel valimistel jäi napilt üle 15 protsendipunkti (15.3%).

Kohalike valimiste eel mõõdeti oktoobris Ansipi partei toetuseks Emori poolt 31%, samas kui tegelikult toetas Reformierakonda 16.7% valijatest.

Europarlamendi valimiste eel oli niisiis vahe uuringute mõõdetud ja tegeliku toetuse vahel 10%, kohalikel valimistel aga koguni kahekordne.”

 

Nüüd Eesti Iseseisvuspartei reitingust. Loogiline oleks, et saaks teile teatada ka riigikoguväliste erakondade novembrikuised reitingud. Aga ei. Alles nädal tagasi ilmus Emori kodulehele teave oktoobrikuu kohta. Saame teada, et ”silma sai pähe” novembrikuus üksnes Eesti Iseseisvuspartei oma 1%-se toetusega. Kõik teised riigikoguvälised erakonnad jäid nullipoisteks.

 

EIP teabetoimkond

22.11.2010

1,592 total views, 3 views today

Eesti Iseseisvuspartei TNS Emori reitingu-uuringutes, september

TNS Emori reitingu-uuringute järgi oli Eesti Iseseisvuspartei toetus septembrikuuus 1%.

Meedias on toodud küll nelja suurema riigikogupartei toetused, kuid märkimata on jäetud Rahvaliidu ja Roheliste toetused. Selles osas on üsnagi suureks üllatuseks see, et Roheliste toetus langes esmakordselt alla 5 protsendi ja oli septembris võrdne 4%-ga. Rahvaliidu toetus oli 2%.

EIP teabetoimkond

1,263 total views, 1 views today

Eesti Iseseisvuspartei TNS Emori reitingu-uuringutes

24. septembril avalikustas TNS Emor on reitingu-uuringu erakondade kohta septembrikuus. Pealkirjadest võisime igal pool lugeda, et riigikoguerakondadest ei kaotanud oma toetust ainult IRL. Vist mitte kunagi pole Emor andnud oma avaldustes isegi mõista, et peale riigikoguerakondade on olema riigikoguvälised erakonnad. Taoline sõnastus seekord viib aga mõtted vägisi sellele, et riigikoguväliste erakondade reiting tõusis. Kuid mis erakonna? Sellele me Emori kodulehelt vastust ei saa. Viimastel kuudel on tulnud info nende kohta kuudepikkuste viidetega. Täna võime Emori kodulehelt lugeda vaid seda, et Eesti Iseseisvusaprtei reiting augustikuus oli 1%.

EIP teabetoimkond

1,290 total views, 1 views today

Eesti Iseseisvuspartei suvepäevad 2010

Suvepäevad EIP liikmetele toimuvad sel aastal 20. augustil Taalis, Tori vallas Pärnumaal samas paigas, kus kahel eelneval aastalgi. Suvepäevad algavad kell 15.00 lipu heiskamisega. Järgnevad partei esimehe sõnavõtt ja sportmängud. On võimalus telkida, supelda ja telgisaunas käia. Kostitatakse sooja söögi ja külma joogiga.
Lisainfo: Andrus Õismaa tel 55609835 või evelin.jakobsoo@mail.ee
Osavõtusoovist teatada hiljemalt 15. augustil 2010! Osavõtumaks 150.- inimese kohta kanda samuti hiljemalt 15. augustil Andrus Õismaa a/a 10902400744009 SEB.

Ülekandest võimlusel teavitada evelin.jakobsoo@mail.ee

 

Kohtumiseni Taalis!

1,329 total views, 1 views today

Maikuus oli toetus Eesti Iseseisvusparteile TNS Emori reitingu-uuringute järgi 1%

Riigikoguvälistest erakondadest on TNS Emori reitingu-uuringutes esindatud peale Eesti Iseseisvuspartei veel Eesti Kristlikud Demokraadid, Ühendatud Vasakpartei ja Vene Erakond Eestis. Nii EIP kui EKD toetus oli maikuus 1%, teised kaks erakonda ei jõudnud seekord pildile.

EIP teabetoimkond

1,272 total views, 1 views today

29.05.2010 Üldkoosolekust

22.05.2010 väljakuulutatud Üldkoosolek toimus väljakuulutatud ajal ja õnnestus igati – kõikides päevakorrapunktides jõuti parima lahendini. Vastavalt Mittetulundusühingute seadusele peab Üldkoosoleku protokoll erakonna liikmetele olema kättesadav hiljemalt 14 päeva pärast koosolekut. Nii saabki olema. Kõik erakonna liikmed, kes soovivad protokolli koopiat, saatke tellimus EIP üldisel e-aadressil.

Juhatus

1,795 total views, 3 views today

Teade erakonna liikmetele: Eesti Iseseisvuspartei 2010.a. korraline Üldkoosolek toimub 29. mail

EIP juhatus teatab Eesti Iseseisvuspartei liikmetele, et 29.05.2010 toimub Pärnus hotell Viiking saalis kell 12.00 Eesti Iseseisvuspartei korraline Üldkoosolek päevakorraga:

  1. Seadusemuudatuste sisseviimine põhikirja; põhikirja eelnõu leiate lingi alt “Põhidokumendid”

  2. EIP 2009. a. majandustegevuse aastaaruande menetlemine

  3. Eesti Iseseisvusparteile esitatud ühinemistaotluse menetlemine

  4. Juhatuse liikmete ametist tagasikutsumine (seadusandlikus terminoloogias tähendab tagasikutsumine juhatuse koosseisust väljaarvamist ja kohtu registriosakonna poolt tagasikutsutute kustutamist B-kaardilt).

EIP juhatus

1,132 total views, 2 views today

Eesti Iseseisvuspartei TNS Emor’i uuringutes toetusest erakondadele

 

04.01.2010 avaldas TNS Emor oma detsembrikuu uuringute tulemused. Selle kohaselt oli Eesti Iseseisvuspartei toetus 1%.

2008. aasta keskmine toetusprotsent oli samuti 1%, 2009. aasta keskmist toetusprotsenti avaldatud pole. Kogu teave asub aadressil: http://www.emor.ee/failid/erakonnad.html

EIP teabetoimkond

1,155 total views, 2 views today

Pärnu linnapea kandidaadi Sven Sildniku vastused Pärnu Postimehe küsimustele

 

Pärnu Postimehe uudistetoimetajale

Eesti Iseseisvuspartei vastused esitatud küsimustele

Kas teie erakond hääletab 2010. a. Pärnu linna eelarve poolt, milles on Pärnu linnavalitsuse palgafondis ette nähtud 13 kuupalka?

EIP ei hääleta Pärnu linna eelarve poolt ega vastu enne kui see on põhimõtteliselt korrastatud.

Olukorras, kus alles maikuus eelarve mahtu vähendati lisaeelarvga 11,7% (86 miljonit), kusjuures eelarve mahuks jäi 657 miljonit, ning linnavolikogu esimehe hinnangul võib eelarve defitsiit ulatuda aasta lõpuks 70 miljonini, on selge, et eelarve on koostatud teadlike valimispropagandistlike vigadega kahasse.

Peale selle võttes arvesse, et kogu Eesti majandus on kollapsikursil (mida EIP prognoosis täpselt ette juba 2007.a. valimiste televäitluse otsesaates), ning statistikaandmed näitavad numbriliselt, et languse märkimisväärset aeglustumist sellel aastal ei tule, vastupidi, aeglustumist ka enne kevadet ei tule, võttes arvesse ka seda, et majanduslangus riigis kukub oluliselt allapoole -20%-i (EIP prognoosis märgitud olukorras ETV-s -22%), veel sedagi, et krooni devalveerimine on objektiivne vältimatus sellisel tasemel, et sissetulekute ostujõud langeb vähemalt kaks korda, ning et riigi reservid ammenduvad ja klantspildi purunemine peale valimisi on vältimatus, siis seepärast näemegi ette kogu eelarveprotsessi uuesti käsilevõtmist peale valimisi arvestades kujuneva olukorraga kogu riigi majanduses.

Seega: Lähikuudel kujunev majandusolukord ei võimalda 13. palga maksmist kellelegi, ei linnavalitsuses ega riigi valitsuses.

Kas volikogu esimees peaks Pärnus olema põhikohaga või osalise tööajaga lepingu alusel?

Volikogu esimees peab olema vormistatud lepinguga osalise tööajaga. Tasu maksmise vorm määratakse lepingus ja on vajadusel jooksvalt muudetav.

Kas teie erakond kavatseb kärpida või suurendada volikogu kantselei eelarvet?

Volikogu kantselei eelarve kuivab kokku niikuinii, millisel määral, see pole praegusel hetkel prognoositav, sest Eesti läheb üle kriisijuhtimisele.

Kas teie erakond säilitab linnapea ja aselinnapeade lisatasu linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogudest?

Säilitame lisatasustamise kuid kärbime seda praegusega võrreldes proportsionaalselt vähemalt kaks korda.

Kas teie erakond säilitab volikogu liikmete lisatasu linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogudest?

Kärbime proportsionaalselt vähemalt kolmekordselt.

Kas teie erakond pooldab seda, et iga selleks soovi avaldanud volikogu liige saab linnavalitsuselt aastase parkimisloa?

Volikogu liikmele tasuta parkimine on põhjendatud, sest asi pole mitte ainut rahas, vaid ka aja kokkuhoius.

Millised soodustused-hüvitised teie arvates peaks volikogu liikmel olema?

Volikogu liikmele akordtasu istungil osalemise eest, komisjoni esimeestele osalise tööaja leping, fraktsioonide esimees mingit lisatasu ei saa.

Kui suur peaks teie erakonna arvates olema linnapea, abilinnapeade kuupalk?

Praegusega võrreldes proportsionaalselt 30% madalam.

Kas te kavatsete linnavalitsuse töötajate palku muuta?

Kõikide riigi ja omavalitsutöötajate palk kukub automaatselt. Kui palju, kõik see sõltub kujunevast majandusolukorrast; selleks näemegi ette kogu eelarve muutmist.

Millise linnavalitsuse osakonna või struktuuriüksuse töötajate arvu on teil kavas muuta?

Ümberkorraldust maht ja iseloom pole praegusel hetkel põhimõtteliselt prognoositav, sest kõik sõltub devalveerimise sügavusest.

Kas teie erakond kavatseb linnavalitsuse ametiautode arvu piirata? Kas selle võrra maksaksite rohkem isikliku auto kasutamise kompensatsiooni?

Ametiautode arvu piirame, isikliku auto kasutamise eest ei maksa.

Kas erakonnal on kavas piirata linnavalitsuse töötajate ametiautode kasutamist töövaälisel ajal?

Linnavalitsuse töötajatel lubame ametiauto kasutamise töövälisel ainult tippjuhtidele, sedagi vaid tööülesannete täitmiseks. Teised saavad nõuda tööülesannete täitmisel akordset tasustamist.

Kas erakond toetab ajalehe Pärnu väljandmist või kavatseb selle sisus midagi muuta?

Toetame „Pärnu“ väljaandmist, tagame kõikidele parteide (ka riigikoguväliste) võrdse kohtlemise ajalehe veergudel.

Kas erakond jätkab mainekujunduslepingute sõlmimist PR-büroodega või piirdub avalikus suhtluses ühe-kahe linnavalitsuse töötajaga?

Ühest töötajast piisab, aparaaditöötajad tuleb viia tasemele, kus nad on võimelised ise rääkima, ehk koguni kirjutama!

Sven Sildnik

Pärnu linnapea kandidaat Eesti Iseseisvuspartei poolt

1,062 total views, 2 views today

Valimistest

 

28. augustil k.a leppisid Eesti Iseseisvuspartei, Libertas Eesti Erakond ja Põllumeeste Kogu esimehed kokku, et valimisliitu Alternatiiv meedias ei kajastata enne kui nimekirjad on komplekteeritud. Seega lepingu täisteks on ainult EIP liikmetele sisekasutamiseks ilma õiguseta avalikustada meedias lepingut ja selle sisu.

Kutsun kõiki erakonna liikmeid kandideerima KOV valimistel valimisliidu ALTRNATIIV nimekirjas. Kandideerimissoovist teatage kas minule või Kaido Nõmmikule.

Vello Leito

29.08.2009

Lisa: Valimisliidu lepingu täistekst

Erakonna Libertas Eesti, Eesti Iseseisvuspartei ja Põllumeeste Kogu

leping

valimisliitude moodustamisest KOV valimistel 2009. aastal

Libertas Eesti Erakond, Eesti Iseseisvuspartei ja Põllumeeste Kogu tõdevad, et Eesti Vabariigi Riigikogus esindatud erakonnad, eriti aga valitsuskoalitsiooni erakonnad, on viimastel aastatel seadusandliku ja täitevvõimu tihedas koostöös kujundanud enestele ülisoodsad poliitilised ja rahalis-majanduslikud tegevustingimused. Omakasupüüdliku ja demokraatiavastase seadusandluse alusel on nad kindlustanud Riigikogus esindatud erakondadele rohke riikliku rahastamise, rakendanud oma huvides ulatusliku riikliku administratiivressursi, loonud eriseisundi riiklike ametikohtade täitmisel ning meediaga manipuleerimisel.

Teatud ringkondade ja professionaalsete poliitik-ärimeeste „poliitikaärile“ ning võimulpüsimisele ja võimujagamisele keskendunud erakonnad on jätnud hooletusse suure osa inimeste elulised vajadused, pole adekvaatselt reageerinud riigi ees seisvatele majanduspoliitilistele väljakutsetele ning on jätnud unarusse ka Eesti omamajanduse ja omavõimaluste igakülgse toetamise ja arendamise.

Seniste võimuparteide ideoloogiast tulenevalt on Eesti asustuse ja arengu küsimused olnud aastaid tagaplaanil. Pikka aega kestnud pealiskaudsuse, hoolimatuse, minnalaskmise ja vastutamatuse tagajärjel on Eesti maaelu korralduses ja maa-asustuse alal puhkenud terav kriis. Eesti külad, maa-asulad, alevikud ja väikelinnad kärbuvad ja jooksevad rahvast tühjaks. Elanikud koonduvad stiihiliselt suuremate linnade ümber. Palju maad jääb tühjaks, endisaegne põllumaa kasvab võssa ning jääb tõhusamast, sihipärasest kasutamisest välja. Riigiasutustel ei ole täpset ülevaadet siserändest ja selle kaugematest, tulevikulistest tagajärgedest.

Silmas pidades olukorda, kuhu Eesti rahvas ja riik on Riigikogu võimuerakondade poolt juhitud ning rahvale ja riigile ohtlikult kahjulikke arenguid, rõhutavad ülalnimetatud erakonnad vajadust teha omavahel tõhusamat koostööd, murdmaks eesti sise- ja majanduspoliitikas valitsevaid kahjulikke tendentse. Erakonnad lepivad omavahelise edasise tihedama koostöö huvides kokku järgmises:

1.Ühiste seisukohtade kaitseks ja nende ellurakendamiseks moodustatakse 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimisteks võimalikult paljudes valdades ja linnades valimisliit nimega “ALTERNATIIV” .

2. Valdades ja linnades, kus mõnel erakonnal kolmest on head koostöösuhted olemasolevate valimisliitudega või teiste koostööpartneritega, jätkatakse koostööd, kaasates ka teisi, käesoleva koostöölepinguga ühinenud erakondi.

3. Valdades ja linnades, kus mõnel erakonnal kolmest on kujunenud kindel valijaskond ja toetus, peetakse otstarbekaks osaleda valimistel ühiselt ühe või teise erakonna nimekirjas.

4. Erakondadevahelise koostöö korraldamiseks ja koordineerimiseks kujundatakse võimalikult kiiresti pariteetsetel alustel valimiste edukaks läbiviimiseks koostöökomisjon.

5. Erakondade koostöökomisjon koordineerib ja nõustab valimisliitude moodustamist, programmdokumentide põhialuste kujundamist ning üldettevalmistusi valimisteks.

6. Valimisliit on avatud ülalkirjeldatud koostööst huvitatud erakondadele, ühiskondlikele liikumistele, parteidevälistele valimisliitudele ja kõigile vastutustundlikele ning aktiivsetele, Eesti edukat majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut kalliks pidavatele kodanikele.

Jaan Laas, Vello Leito, Rein Koch,

LEE esimees EIP esimees PK esimees

1,239 total views, 2 views today

Eesti Iseseisvuspartei suvepäevad

 

Erakonna suvepäevad toimusid 15-16 augustil Pärnu maakonnas Taalis. Tänud taaskord Vellole, kes lubas meid kõiki oma suurele turismitalu õuele Pärnu jõe ääres.

Suvepäevad algasid kell 18 partei lipu heiskamisega Marko Sippi ja Tarmo Talvi poolt koos lühikese tervitusega. Lipp heisati partei hümni saatel.

Sai paika pandud erakonna tegevuse järgmised kaks põhirõhuasetust: osakondade iseseisva töö tagamine, ettevalmistumine kohalikeks omavalitsuste valmimiseks.

Edasi juba sportmängud, grillvorstid-lihad, värske salat ja külm õlu. Ei puudunud ka sel aastal kuum saun ja kümblus külmas jõevees.

Ja muidugi poliitilised vaidlused uute tuttavatega. Õhtul süüdati lõke, Margus Põldsepp esitas erinevaid lugusid, teda aitas kohalik mees Meelis Pihelgas omapoolse pillimänguga.

Rahvast oli küll ilmselt vähem, kui eelmisel aastal, ent vaatamata nn. masule, oli rahvast siis üllatavalt palju. Osa rahvast jauras veel pühapäeva õhtuni. Ja ilm oli EIP-d soosiv.

Tänud kõigile, kes kohale tulid!

Andrus Õismaa

1,222 total views, 2 views today

Pilistveres toimusid rahvuslaste suvepäevad

 

Eile, 08 augustil toimusid Pilistveres Põllumeeste Kogu eestvedamisel rahvuslaste suvepäevad. Midagi rõõmustavat mul kahjuks teatada pole. Toimunu vaid süvendas arusaama, et need, kes nimetavad endid rahvuslasteks, on üldjuhul vaid libarahvuslased, kui mitte provokaatorid.

Eriti perverssed on need, kes on IRL liikmed ja nimetavad endid seejuures rahvuslasteks. Ühel sellisel oli särgil isegi kiri EESTI LEEGION, kuid see ei takistanud teda suure tunderõhuga väitmast, et kui Eesti asuks seal kus Šveits, siis ta isegi ei mõtleks EL liikmelisusele, aga siin kus meie oleme, olevat iseseisvus võrdne Venemaa tagasikutsumisega. Õnneks seepeale ei pidanud vastu Kalju Mätiku närvid ja ta tegi selgeks, et EL küll see ei ole, mis Venemaa vastu astuks ja meid kaitseks. Kahjuks jättis ta ütlemata, et seda ei tee ka NATO, eriti nüüd kus seisab ees Venemaa NATO täisliikmeks saamine (praegu seob neid partnerluslepe).

Minu hinnangul 3-4 kohalviibinut võis probleemideta lugeda eesti rahvuslasteks, ülejäänuid aga mitte. Silmatorkava püüdlikkusega kordasid need „rahvuslased“, et Eesti majanduskaos on vaid üleilmse majanduskriisi ilming, et kui me teeme niipidi või naapidi, siis tulevat Venemaa tagasi, või siis teeb meile Gruusiat. Isegi täna veel ei julge nad tunnistada, et Gruusia ründas Osseetiat USA mahitusel. Halb oli vaadata nende ülipüüdlikke kinnitusi, et Eesti ja eestlased on kõiges ise süüdi, keegi ei tunnistanud, et süüdi on Venemaa mahitatud eurookupatsioon. Väideti Euroopa Liidul olevat päästev roll, Euroopa Liidust väljaastumise mõtet peeti arualgedaks. Sellised „rahvuslased“ ma lahterdan riigireeturite poliitilise peavoolu koorilauljateks.

Minus süvenes ka arusaam, et Eesti iseseisvusaadet kaitseb ja ellujäämisalternatiivi pakub vaid Eesti Iseseisvuspartei. Üles leida põrmu langenud „NSVL lagundajate“, „vabakslaulajate“, „majandusime loojate“, jne, hulgast inimlikku palet säilitanud inimesi on päris keeruline.

Nii et olge ettevaatlikud „rahvuslastega“. Kuidas nende ja eesti rahvuslaste vahel vahet teha, selleks on kasulik lugeda rubriigist Temaatilised artiklid kirjutist „Libarahvuslast ära tunda on väga lihtne“, 15.07.2009.

Kohal olid erakonna esimeeste tasandil ka EIP endised läbirääkimispartnerid: „Põllumeeste Kogu“ ja „Libertas Eesti Erakond.“ Otsustasime, et jätkatakse konsultatsioone selles suhtes, kas on võimalik ja otstarbekas luua valimisliit kandideerimaks nendes omavalitsustes, kus erakonnad ei suuda välja panna oma nimekirjaga.

Vello Leito

1,224 total views, 2 views today