Eesti Iseseisvuspartei 17.02.2014 teadaanne Eesti-Vene piirilepingu asjus

Eesti ühiskonnas on tekkinud kahetsusväärselt palju erinevaid arusaamu kavandatava Eesti-Venemaa piirilepingu allkirjastamise asjus, selle protseduuri õigusliku jõu osas. Segaduse tekitamisel on suur süü kanda nn rahvuslastel, kes ei vaevu kunagi täpsustama, mis rahvuslased nad on, kas näiteks vene, eurorahvuslased, juudi, … või on nad siiski eesti rahvuslased. Lisaks neile muidugi nn rahvuslikud jõud, mis ei vaevu sedagi täpsustama, mis poliitilised jõud need niisugused on.

Igaüks, kes võtab sõna piirilepingu teemal, peab elementaarset tõde tunnistama, et piirilepingu teksti allkirjastamine välisministrite poolt ei oma seadusandlikult mitte mingisugust tähtsust, see on formaalne akt, mille täitmiseks on antud korraldus valitsuse ametnikule – välisministrile. Viimasel ei ole õigust keelduda, sest valitsuse korralduste täitmine on talle tööalane kohustus ja ei too endaga kaasa mingit süüd, saati riigireetmises.

Allkirjastatav tekst omandab juriidilise dokumendi jõu alles ratifitseerimise läbi riigikogus. Selle protsessi juures iga riigikogu liige on vaba otsustama, kas hääletada poolt või vastu, misläbi vaid riigikogu liige saab omandada riigireeturi staatuse. Kogu ühiskondlik surve peab seetõttu rakenduma ratifitseerimise protsessile, selle takistamisele, riigikogu liikmetele ratifitseerimisega kaasnevate tagajärgede selgekstegemisele. Nn rahvuslaste ja rahvuslike jõudude ühiskonda desinformeerivat tegevust võib käsitleda tahtliku tegevusena riigireetmisele kaasaaitamisel.

Oma ametliku õigusliku hinnangu piirileppele ning selle ratifitseerimisele andis Eesti Iseseisvuspartei juba 7. juulil 2013. aastal ja on loetav siit: http://iseseisvuspartei.ee/2013/07/26/eesti-iseseisvuspartei-deklaratsioon-kavandatava-eesti-vene-piirilepingu-kohta

Eesti Iseseisvuspartei juhatus

17.02.2014

1,182 total views, no views today

Eesti Iseseisvuspartei deklaratsioon kavandatava Eesti-Vene piirilepingu kohta

Eesti ühiskonnas on tekkinud kahetsusväärselt palju erinevaid arusaamu kavandatava Eesti-Venemaa piirilepingu ratifitseerimise osas, selle mõju osas Tartu rahu kehtivusele. Leidub hüsteerilisi arusaamu, et juhul kui ratifitseerimisel EV Põhiseadusega määratud lõikudes täpset kokkulangevust ei ole, siis toob see endaga kaasa ka Tartu rahu kehtetuks muutumise.

Eesti Iseseisvuspartei deklareerib, et Tartu rahuleping on 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping, millega lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti riigi idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi eksistentsi ja selle iseseisvust. Seda kinnitab fakt, et Tartu rahuleping on võetud ÜRO kehtivate rahvusvaheliste lepingute registrisse nr 11LTS29 all.

See tähendab, et ükskõik millise uue piirilepingu sõlmimisel Vene Föderatsiooniga on aprioorselt kohustuslik lähtuda Tartu rahulepingust, ilma selleta ei saa jõustada ühtki uut, ega kanda seda ÜRO rahvusvaheliste lepingute registrisse. Seega kavandatav piirileping peab oma tekstis lähtuma lepingust nr 11LTS29 ja see peab olema uue piirilepingulepingu teksti sisse kirjutatud.

Siinjuures tuleb kõiges aluseks võtta enne 1940. aasta riigipööret kehtinud EV Põhiseadus, mille § 2 sätestab: „Eesti riigi maa-ala on lahutamatu tervik“, ja selle § 122 sätestab: „Riigi piire võib muuta ainult Põhiseaduse muutmiseks ettenähtud korras kinnitatud välislepingutega.“

Olgu rõhutatud, et ekslik on õiguskantsleri poolt väljakäidud väide, nagu poleks piirileping põhiseadusega vastuolus, kuna põhiseadust võivat tõlgendada nii, et § 122 lubab Tartu rahu teiste lepingutega muuta. Kavandatava piirilepingu näol pole tegu lepingumuudatusega (amendment), sest viimane saab olla vaid juhul, kui on viidatud algdokumendile – Tartu rahulepingule. Viide aga puudub.

Seega ei midagi keerulist: kavandatav uue piirilepingu ratifitseerimine pole seaduslikult võimalik. Kuid uus riigipööre riigikogu poolt on muidugi võimalik.

Edastatud: BNS, ERR, Delfi, Postimees, Õhtuleht, Kanal2, TV3, Äripäev, Maaleht.

Eesti Iseseisvuspartei juhatus

26.07.2013

1,592 total views, 2 views today