Kas kommentaatoril on õigus?

Tänases Delfis on Ando Raukase arvamusavaldus: “Elektri hind tõuseb lähiaastatel palju“. Selle kommentaariumist:

“EE kinnimakstud lugu hr Raukas?!, 14.10.2010 09:03
hr Raukas…Liive 200 000 kroonine palk ja lisatasud ning pea samasuur krediitkaart kuidagi ei näita, et energeetika oleks alarahastatud, palk, mis suurem isegi neljandiku võrra, kui 10 miljonilise Moskva linnapea kuupalk, linn, mis isegi 8 korda suurem, kui terve eesti riik kokku, ja suurem palk, mis ületab lausa miljoniga Venemaa president Medvedjevi aastapalga!!!

kas see on alarahastamine, kui pea samakõrget palka saavad nii Eesti Põlevkivi juht ja Narva Elektrijaamade juht…, kus palju ei jää maha ka juhatuse liikmed…ja kõik see koormab elektritootmise omahinda, kus näiteks veel 1995.a. moodustas palk omahinnast kõigest 1 % Balti Elektrijaamas, siis juba 2005.a. oli see 13% ja koos toasooja kaastootmisega juba isegi 25 %, millest lõviosa langes tippjuhtidele, ja kelle palk võrreldes tavalise elektrioperaatoriga pea 20 korda suurem, mis iseenesest absurd!?

ja kui vaadata veel miljardeid Narva Elektrijaamade renoveerimisse, kus uute katelde nn kasulikku tegevuse koefitsent on kõigest 39 %, kui ta peaks olema 70 % lähedal, siis pole ka ime, et ülimadalate Euroopa palkadega võrreldes, on meie rahvas elektriga sisuliselt ennast pankrotti ajanud, aetud, ja väljas 100 000 töötut, mis oluliselt tõstnud riigi julgeolekuriske…

pole juba ammu saladus, et kõik suuremad riigihanked EE-s on paksult ülemakstud, sest kõik, mida Liive on küsinud, on ka läbi läinud, sisuliselt varjatud santaazi tulemusel, ja seetõttu, et Energiaturu Inspektsioon (ETI) muudetud EE ripatsiks, sh huvide konfliktiga, kuna asutakse koos EE-ga majandusministeeriumis ühes haldusalas, mis absurd…, kus töö teostajal ja kontrollijal on üks ülemus… !?

hr Raukas, tasuks vaid sõltumatutel energiaekspertidel näiteks USA-st viia läbi Narva EJ renoveerimise üle analüüs-kontrollmõõtmised katelde üle, näete ise, kuivõrd paksult ülemakstud on riigihanked, kuivõrd ebaeffektiivsed on justkui uued paigutatud katlad Narva EJ, ja kui kõik see pole hüperkorruptsioon, siis poliitline kahjurlus kindlasti, mida teostatakse IRL ja Parts-Laar poliitilise katuse all…ja võõrriigi huvides!?”

Kas kommentaatoril on õigus?

EIP teabetoimkond, 14.10.2010

1,308 total views, no views today