Valimisliidu “ALTERNATIIV” esinumbrid Tallinna linnaosades 2009. aasta KOV valimistel

 

Haaberstis:       Jüri Böhm; kandidaadinumber: 811

Kesklinnas:       Jaanus Glaase, nr. 813

Kristiines:         Jaak Mets, nr. 820

Lasnamäel:       Lembit Poobus, nr. 821

Mustamäel:       Martin Arnhold, nr. 824

Nõmmel:           Vaikus Jõgisu, nr. 828

Pirital:              Toomas Tuulas, nr. 833

Põhja-Tallinnas: Tõnu Kalvet, nr. 834

1,047 total views, no views today

EIP osalus Tallinna linnas valimisliidus “ALTERNATIIV” ja Tartu linnas valimisliidus “TARTU ALTERNATIIV”

 

Valimisliidu „Alternatiiv“ nimekiri 2009. aasta KOV valimistel Tallinnas:

 1. Jaanus Glaase
 2. Peeter Paemurru, EIP
 3. Kalju Mätik
 4. Jüri Böhm
 5. Tõnu Kalvet, EIP
 6. Lembit Poobus
 7. Jaak Mets, EIP
 8. Mati Riipulk, EIP
 9. Enn Ellandi; EIP
 10. Urmas Iisop, EIP
 11. Johanna Ranne
 12. Arvi Vain
 13. Toomas Gailis, EIP
 14. Vaikus Jõgisu
 15. Sirje Salem
 16. Jaan Kirs
 17. Pille Roosileht
 18. Mart Arnhold
 19. Kristel Maiberg, EIP
 20. Kalle Tagapere, EIP
 21. Andres Justi
 22. Martin Ojap
 23. Andres Kruusmaa
 24. Geit Eero
 25. Mikk Kündre
 26. Toomas Tuulas
 27. Juhan Schütz

Valimisliitu TARTU ALTERNATIIV kuuluvad:
1. Sean Thomas Donohoe
2. Katrin Johanson
3. Joel Kliiman
4. Rein Koch
5. Rein Kolk
6. Vahur Orrin
7. Taavi Palm
8. Ravo-Aleksander Sabrodin
9. Margo Välb, EIP

1,080 total views, no views today

EIP kandideerib Tallinnas, Tartus ja Pärnus; viimases oma nimekirjaga

 

Tallinnas ja Tartus Eesti Iseseisvuspartei kandideerib valimisliidus ALTERNATIIV (vt 29.08.2009 uudist “Valimistest”). Pärnus väljus EIP valimistele oma nimekirjaga milles on 40 kandideerijat.

Eesti Iseseisvuspartei kandidaatide nimekiri Pärnu linna volikogu valimistel 18.10.2009:

 

 1. Sven Sildnik
 2. Leo Tammiksaar
 3. Kaido Nõmmik
 4. Andres Pinka
 5. Ago Truuts
 6. Tiia Ots
 7. Kadri Varjak
 8. Mario Kaldmaa
 9. Kadri-Ann Raidlepp
 10. Elen Kinnep
 11. Andrus Erapart
 12. Katrin-Uta Puldre
 13. Ave Treirat
 14. Andrus Laaso
 15. Doora Talvi
 16. Tauno Mitt
 17. Lauri Orav
 18. Tanel Tõniste
 19. Liis Sommer
 20. Birgit Tamm
 21. Tõnu Malva
 22. Helen Nurmik
 23. Janar Palu
 24. Liina Danilova
 25. Riho Täht
 26. Argo Ring
 27. Matiko Arde
 28. Arvo Antso
 29. Sten Savi
 30. Priit Tamm
 31. Allan Kalda
 32. Rome Fros
 33. Siimo Sellin
 34. Priit Rebane
 35. Kristel Abi
 36. Ermo Kask
 37. Sandra Miländer
 38. Geili Kruglov
 39. Karin Kaugeranna
 40. Simo Lukka

 

EIP teabetoimkond

1,221 total views, no views today

Valimistest

 

28. augustil k.a leppisid Eesti Iseseisvuspartei, Libertas Eesti Erakond ja Põllumeeste Kogu esimehed kokku, et valimisliitu Alternatiiv meedias ei kajastata enne kui nimekirjad on komplekteeritud. Seega lepingu täisteks on ainult EIP liikmetele sisekasutamiseks ilma õiguseta avalikustada meedias lepingut ja selle sisu.

Kutsun kõiki erakonna liikmeid kandideerima KOV valimistel valimisliidu ALTRNATIIV nimekirjas. Kandideerimissoovist teatage kas minule või Kaido Nõmmikule.

Vello Leito

29.08.2009

Lisa: Valimisliidu lepingu täistekst

Erakonna Libertas Eesti, Eesti Iseseisvuspartei ja Põllumeeste Kogu

leping

valimisliitude moodustamisest KOV valimistel 2009. aastal

Libertas Eesti Erakond, Eesti Iseseisvuspartei ja Põllumeeste Kogu tõdevad, et Eesti Vabariigi Riigikogus esindatud erakonnad, eriti aga valitsuskoalitsiooni erakonnad, on viimastel aastatel seadusandliku ja täitevvõimu tihedas koostöös kujundanud enestele ülisoodsad poliitilised ja rahalis-majanduslikud tegevustingimused. Omakasupüüdliku ja demokraatiavastase seadusandluse alusel on nad kindlustanud Riigikogus esindatud erakondadele rohke riikliku rahastamise, rakendanud oma huvides ulatusliku riikliku administratiivressursi, loonud eriseisundi riiklike ametikohtade täitmisel ning meediaga manipuleerimisel.

Teatud ringkondade ja professionaalsete poliitik-ärimeeste „poliitikaärile“ ning võimulpüsimisele ja võimujagamisele keskendunud erakonnad on jätnud hooletusse suure osa inimeste elulised vajadused, pole adekvaatselt reageerinud riigi ees seisvatele majanduspoliitilistele väljakutsetele ning on jätnud unarusse ka Eesti omamajanduse ja omavõimaluste igakülgse toetamise ja arendamise.

Seniste võimuparteide ideoloogiast tulenevalt on Eesti asustuse ja arengu küsimused olnud aastaid tagaplaanil. Pikka aega kestnud pealiskaudsuse, hoolimatuse, minnalaskmise ja vastutamatuse tagajärjel on Eesti maaelu korralduses ja maa-asustuse alal puhkenud terav kriis. Eesti külad, maa-asulad, alevikud ja väikelinnad kärbuvad ja jooksevad rahvast tühjaks. Elanikud koonduvad stiihiliselt suuremate linnade ümber. Palju maad jääb tühjaks, endisaegne põllumaa kasvab võssa ning jääb tõhusamast, sihipärasest kasutamisest välja. Riigiasutustel ei ole täpset ülevaadet siserändest ja selle kaugematest, tulevikulistest tagajärgedest.

Silmas pidades olukorda, kuhu Eesti rahvas ja riik on Riigikogu võimuerakondade poolt juhitud ning rahvale ja riigile ohtlikult kahjulikke arenguid, rõhutavad ülalnimetatud erakonnad vajadust teha omavahel tõhusamat koostööd, murdmaks eesti sise- ja majanduspoliitikas valitsevaid kahjulikke tendentse. Erakonnad lepivad omavahelise edasise tihedama koostöö huvides kokku järgmises:

1.Ühiste seisukohtade kaitseks ja nende ellurakendamiseks moodustatakse 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimisteks võimalikult paljudes valdades ja linnades valimisliit nimega “ALTERNATIIV” .

2. Valdades ja linnades, kus mõnel erakonnal kolmest on head koostöösuhted olemasolevate valimisliitudega või teiste koostööpartneritega, jätkatakse koostööd, kaasates ka teisi, käesoleva koostöölepinguga ühinenud erakondi.

3. Valdades ja linnades, kus mõnel erakonnal kolmest on kujunenud kindel valijaskond ja toetus, peetakse otstarbekaks osaleda valimistel ühiselt ühe või teise erakonna nimekirjas.

4. Erakondadevahelise koostöö korraldamiseks ja koordineerimiseks kujundatakse võimalikult kiiresti pariteetsetel alustel valimiste edukaks läbiviimiseks koostöökomisjon.

5. Erakondade koostöökomisjon koordineerib ja nõustab valimisliitude moodustamist, programmdokumentide põhialuste kujundamist ning üldettevalmistusi valimisteks.

6. Valimisliit on avatud ülalkirjeldatud koostööst huvitatud erakondadele, ühiskondlikele liikumistele, parteidevälistele valimisliitudele ja kõigile vastutustundlikele ning aktiivsetele, Eesti edukat majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut kalliks pidavatele kodanikele.

Jaan Laas, Vello Leito, Rein Koch,

LEE esimees EIP esimees PK esimees

1,219 total views, no views today