Vello Leito: Nad väidavad, et nemad on paremad!!! II osa

Noh, EVAkene, kuidas tundub, kas sul mitte müüri ees pole? Mitte betoonist, nagu sakemannide maal omal ajal oli, et lükka ümber, vaid palju kavalam ja tugevam müür. Nii kaval, et enamus inimesi isegi ei näe seda. Toetuseks sulle olgu öeldud, et sinu kolleeg erakonnaloomise alal, Kristiina Ojuland ka ei näe. 01.01.2014 toimunud erakond RÜE üldkoosolekul, kus kinnitati programm ja põhikiri ning valiti Ojuland erakonna esimeheks, ütles ta: „Eestil puudub suur siht ja selge eesmärk.“ Kahetsusväärne, selge siht peaks erakonna esimehel olema. Minu arust peaks selleks olema, et eesti rahvas jääks alles, oleks oma kodumaal peremees ja saaks jälle iseseisvaks – lõppeks riiklusokupatsioon Euroopa Liidu poolt. Senise trendi jätkudes nii ei juhtu http://www.iseseisvuspartei.ee/test/index.php/uudiseid-siit-ja-sealt-avatud/items/vello-leito-salaokupandid-punnpositsioonidelt-minema.html . Aga selge muidugi, et si..s saia nägemine on keeruline.

Millega meil on EVA puhul tegemist, kas praegustele riigikoguparteidele alternatiiviga või siis hoopis poliitilise opositsiooniga? Ei kummagagi, selle ütleb kohe ära ilma lakke vaatamatagi, sest EVA on kogu aeg märgiliselt kartellimeedia pildil. See aga tähendab, et tegu ei ole rajaleidjaga, vaid tegu on rajaläbijaga – mil eesmärgiks seatud tuntud ja turvaline rada üksnes kiiremini läbida. Kvalitatiivset edasiminekut – saati siis murrangut – ei pakuta.

Et EVA puhul on tegemist võimuopositsioonilise parteiga, mitte poliitilise opositsioonilise parteiga, see võib saada lõpliku näidustuse ikkagi vaid programmist, mis partei profiili kirjeldamisel ainuke ametlik dokument on. Sellest loeme:

Eesti riigikord peab jääma parlamentaarseks demokraatiaks …“ /—/. “Muudame seadusloome aluseid, lõpetame seaduste masstootmise ministeeriumite poolt …“. Minu kommentaarid: Eesti riiki ei ole, on EL föderatsiooni liiduvabariik, meie ministeeriumid ei tooda seadusi, vaid vormistavad EL poolt etteantut, parlamentaarset demokraatiat Eestis pole juba ainuüksi sellepärast, et demokraatlikus riigis pole mõeldav e-hääletamine jne. EVA võistleb seega teiste erakondadega (välja arvatud EIP), kuulub rindejoonel ‘tõde on kokkulepitud vale’ kartellivõimu hulka, kuulub valetamisfundamentalistide leeri.

Programmist veel: „Eesti on sõltumatu vabariik, mis arendab häid suhteid naabrite ja kõikide teiste riikidega. /—/ Eesti geopoliitiline asend lihtsalt ei võimalda sõltumatust sõjalistest ja poliitilistest liitudest. /—/ Riigikaitse eesmärk on tagada Eesti püsimine kultuuriliselt ja poliitiliselt sõltumatu riigina.“ Selliste vastuoluliste avalduste kommenteeriminegi oleks pigem mind kompromiteeriv kui tark tegu.

Peale taolist Münchhauseni doktriini, millele nad on pealkirjaks pannud „Vabaerakonna programm: Anname riigi rahvale tagasi“, tekib loomulikult küsimus, et kui IRLga erinevust pole ja IRL puhul fanfaaritakse marginaliseerumist, siis milleks veel IRLle kontrollitud opositsiooniline, mikroparteist hädapätakas vajalik on ? Kas pole mitte IRL poolt ressursi raiskamise?

Osaliselt ehk ongi, aga neil polnud ilmselt valikut, sest sisepinged erakonna sees kasvasid ja nii tekkiski EVA. Kuna uue erakonna otsene ärakasutamine ei osutu IRLle ilmselt võimalikuks, siis rakendatakse see poliitilise opositsiooni, esmajärjekorras EIP takistamiseks (et eeldatavat elektoraati kaaperdada), nii nagu IRL seda tegi 2006. aastal luues tookord Eesti Rahvusliku Liikumise (ERLi), millest EIPle siiki erilist pahandust ei tõusnud. Seepärast enne 2007. a. aasta valimisi loodi partei Eestimaa Rohelised. Seekord tekkis siis EVA.

Oli tookord nii, et 2006. a. kevadel loodi ERL ja algas jõuline tegevus EIP ülevõtmiseks. Tegevus ei andnud IRLle siiski soovitud tagajärgi ja too läks 2006. a. suvel välkkiirelt teist teed mööda kui järsku, seadust rikkudes oli EIP juhatuse koosseisust välja arvatud Anti Poolamets. Nimelt juhatuse liikme saab ametist vabastada vaid erakonna üldkoosolek, aga Poolamets vabastati võimude poolt väljaspool seadust, nii et see sai liituda Eestimaa Rohelistega ja selle juhatusega! Kaasnes müstiline asjaolu – kuni EER püüdis toime tulla omade jõududega ei suutnud nad kuidagi oma liikmete arvuga jõuda isegi 400ni aga Poolametsa liitumisega liikmete arv otsekui plahvatas peaaegu 1000ni, puudujääva näputäie eest kandis hoolt meedia oma marulise promoga Roheliste kasuks.

Jällegi on valimised ees, jälle poliitilist opositsiooni vaja takistada, sest rakendatud meediablokaad ei pruugi olla piisav. EVA aitab. Selleks on osa nende programmist meie oma pealt lausa maha kirjutatud. EVA erimissiooniga on seletatav ka tolle jäik vastuseis koostööle teiste riigikoguväliste erakondadega – väidavad, et saavad oma jõududega hakkama. Võib prognoosida, et ei saa, sest siseministri portfell ja seega siis ka kontroll e-häältuste tulemuste (võltsingute) üle ei ole sedapuhku mitte IRLi käes, nagu nendel valimistel, kus IRL on saanud ebaproportsionaalselt suure häältesumma e-valimiste kaudu. REF aga IRL reanimeerimisest huvitatud pole, pigem vastupidi. Kuidas siis võiks EVA saada riigikokku? Ei saagi, ei saa ka Reformi ega ELiidu vastu, autosugestioon siin ei aita. Kuid poliitilisele opositsioonile saab kahju tekitada küll.

Vello Leito

08.11.2014

1,577 total views, 1 views today