Vello Leito: Nad väidavad, et nemad on paremad!!!

Lugu kirjutama ajendas mind Märt Meesak, tema avang teemal, et Eesti poliitika vajab värsket õhku (Õhtuleht, 21.10.2014). Kui selline eesmärgipüstitus oleks poliitikas esmakordne, siis oleks see tegu vahva, ent tegemist on siiski kõige kulunuma poliitrituaaliga, et nood on ju nii- ja naasugused ning vaja läheb paremaid. Seega poleks nagu midagi põnevat õhus. Intriigi loob aga see, et Märt Meesaku arvates Vabaerakond (EVA), mille juhatuse liige ta on, just ise ongi need paremad kui praegused! Ei või olla, aga kontrolligem siiski järele!

Süüdistusi on Meesakul mitmeid, hambulisim neist: „Juhivad ja juhivad, kuid ise nad ka päris täpselt pole veel teadmiseni jõudnud, kuhu nad siis riigi juhivad.“ Tõestatavalt väga läbimõtlemata väide Eesti Vabaerakonna poolt. Kõik erakonnad teavad, mis on poliitkorrektne „õige“ juhtimine ja kuhu see poliitkorrektsus viib – selles osas mingit vabadust või meelevalda ühelgi parteil ei ole. Eesti rahvas ütles ju 2003. aasta referendumil ühemõtteliselt, et ta ei soovi iseseisvat ja suveräänset Eesti riiki ning tühistas referendumi 2. punktiga EV Põhiseaduse kehtivuse. Eesti rahvas deklareeris, et soovib olla föderatiivse Euroopa Liidu osa ilma omariikluseta. Siit see tulenebki, et riigile suuna etteandmine ja käsukorras juhtimine toimub Euroopa komisjoni poolt: rohkem kui kolmveerand õigusaktidest, nende eelnõudest, käskudest, korraldustest jne tuleb käsukorras otserakendamiseks ELst! Juhtida pole siin mitte kui midagi! Riigikogu ei jõua kõike õigeaegselt vormistada ja vastu võtta. Mingit sumbumist ei ole, vaid on meeleheitlik kõhuli kõndimine EK käskude õigeaegseks täitmiseks.

Meesaku väide „et laseme seisva õhu välja“ on aprioorne kehkenpükslus – ei lase keegi õhku välja, selle eest kannab kõikeväljapanevalt hoolt Euroopa Komisjon ja tolle kohapealsete ülevaatajate kohordid. EVA programmiline väljakuulutatud põhieesmärk, et anname riigi rahvale tagasi on midagi erilist, millele vabahärra parun von Münchhausen esimesena oma ‘meeldib’ juurde märgiks. Ei saa ükski suuresõnaline EVA rahvale riiki tagasi anda kui see seda ei soovi. Et ei soovi, selle tõestuseks on fakt, et rahvas süsteemselt – isegi oma näljasurmas – valib tagasi EL liikmelisuse eest kompromissitult seisvad riigikoguparteid.

Seega Eesti suunaks on, mis väljastpoolt ette antakse. Impeeriumi koosseisu jäämise variandis on eesmärk meile hästi teatavaks tehtud. Esmakordselt sätestati see ELiidu ajaloo kõige fundamentaalsema alusdokumendi „Ühtne Euroopa akt“ (ÜEA) abil. „Vundamendi“ väljatöötamist alustati 1985ndal aastal ja võeti vastu 1. juulil 1987. Kes seda ei tea ja viidatud dokumenti ei tunne, see ei tunne kogu poliitilist kaasust, põhjalikult kavandatud tulevikku (mis muidugi ei pruugi realiseeruda) samuti mitte. Teadjaks teeb see, kui läbi töötada ÜEA teksti 1120 lehekülge ja jõuda sedakaudu veendumuseni, et just nimetatud dokument sätestas emakordselt liidule poliitilise sisu – Euroopa Liidule omariikluse staatuse saavutamise.

Euroopa Liidu kui riigi loomine ja käigushoidmine on USA eriprojekt, mille eesmärgiks on ühendada kogu Euroopa – sealjuures ka Venemaa – ning muuta konglomeraat unitaarseks riigiks, milles puuduvad rahvusriigid, valitseb rahvuste segamine, kultuuride segamine, zombiestav moraal jne. Teadmiseks, et just sellisel kokkuleppel anti Marshalli plaani alusel hiigelrahad Saksamaale, et too looks taolistele tingimustele soodsa kohaliku omavalitsusüksuse – mida Saksamaa siiski väga edukalt ei tee, nagu näeme.

1985ndaks aastaks oli Euroopa Ühenduse areng takerdunud ja eesmärk hägustunud, mis tingiski ÜEA loomise. ÜEA ei erine olemuslikult Maastrichti lepingust (ML) ja oli viimase loomisel alusdokumendiks. Maastrichti lepingu vastuvõtnud riigid ühinesid nii faktiliselt kui ka juriidiliselt liitriigiga ehk föderatsiooniga. ML oli omakorda aluseks Euroopa Konstitutsiooni loomisel, mida sellise pealkirja all neil siiski vastu võtta ei õnnestunud – Euroopa rahvad hakkasid vastu. Seejärel muudeti konstitutsioon nime poolest Lissaboni lepinguks ja kõik olid hoobilt lambaks löödud.

Täpselt 1. juulil 1987. aastal rakendus ÜEA ja täpselt samal päeval alustas NSVL eesotsas Mihhail Gorbatšoviga liidu reorganiseerimist, mingit liidu kontrollimatut lagunemist või kokkukukkumist ei olnud. NSVLi majanduslangus algas alles 1990. aastal seoses turumajandusele üleminekuga. ÜEA põhiliseks praktiliseks järelmiks oligi NLiidu likvideerimine, liiduvabariikidele näiliselt nende iseseisvuse tagastamine eesmärgiga nad hiljem ELiidu liiduvabariikideks ümber kantida – mis tänaseks ka suuremalt jaolt teoks saanud on. Tähtsamatest liitmata liiduvabariikidest on veel kantimata jäänud Ukraina – lööma selle ümber alles käib.

Euroopa Liidu imperiaalse olemuse fikseerivad kolm järgnevat tõsiasja (vt ka eurovalimiste materjalidest Raadio 2 intervjuud minuga):

fakt 1: europarlament ei oma seadusloome õigust;

fakt 2: seadusloome õigus ja seaduste rakendusõigus (täitevvõim) on ainult Euroopa komisjonil;

fakt 3: EK on nii seadusandliku kui ka täitevvõimu ainuvaldaja; selline olukord markeerib omakorda fakti, et Euroopa Liit on riikluse vormilt puhas imperiaalsus – imperaatori ehk ainuvalitseja valitsemisala.

Järgneb …

Vello Leito

30.10.2014

1,620 total views, 1 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>