Vello Leito: Nad väidavad, et nemad on paremad!!!

Lugu kirjutama ajendas mind Märt Meesak, tema avang teemal, et Eesti poliitika vajab värsket õhku (Õhtuleht, 21.10.2014). Kui selline eesmärgipüstitus oleks poliitikas esmakordne, siis oleks see tegu vahva, ent tegemist on siiski kõige kulunuma poliitrituaaliga, et nood on ju nii- ja naasugused ning vaja läheb paremaid. Seega poleks nagu midagi põnevat õhus. Intriigi loob aga see, et Märt Meesaku arvates Vabaerakond (EVA), mille juhatuse liige ta on, just ise ongi need paremad kui praegused! Ei või olla, aga kontrolligem siiski järele!

Süüdistusi on Meesakul mitmeid, hambulisim neist: „Juhivad ja juhivad, kuid ise nad ka päris täpselt pole veel teadmiseni jõudnud, kuhu nad siis riigi juhivad.“ Tõestatavalt väga läbimõtlemata väide Eesti Vabaerakonna poolt. Kõik erakonnad teavad, mis on poliitkorrektne „õige“ juhtimine ja kuhu see poliitkorrektsus viib – selles osas mingit vabadust või meelevalda ühelgi parteil ei ole. Eesti rahvas ütles ju 2003. aasta referendumil ühemõtteliselt, et ta ei soovi iseseisvat ja suveräänset Eesti riiki ning tühistas referendumi 2. punktiga EV Põhiseaduse kehtivuse. Eesti rahvas deklareeris, et soovib olla föderatiivse Euroopa Liidu osa ilma omariikluseta. Siit see tulenebki, et riigile suuna etteandmine ja käsukorras juhtimine toimub Euroopa komisjoni poolt: rohkem kui kolmveerand õigusaktidest, nende eelnõudest, käskudest, korraldustest jne tuleb käsukorras otserakendamiseks ELst! Juhtida pole siin mitte kui midagi! Riigikogu ei jõua kõike õigeaegselt vormistada ja vastu võtta. Mingit sumbumist ei ole, vaid on meeleheitlik kõhuli kõndimine EK käskude õigeaegseks täitmiseks.

Meesaku väide „et laseme seisva õhu välja“ on aprioorne kehkenpükslus – ei lase keegi õhku välja, selle eest kannab kõikeväljapanevalt hoolt Euroopa Komisjon ja tolle kohapealsete ülevaatajate kohordid. EVA programmiline väljakuulutatud põhieesmärk, et anname riigi rahvale tagasi on midagi erilist, millele vabahärra parun von Münchhausen esimesena oma ‘meeldib’ juurde märgiks. Ei saa ükski suuresõnaline EVA rahvale riiki tagasi anda kui see seda ei soovi. Et ei soovi, selle tõestuseks on fakt, et rahvas süsteemselt – isegi oma näljasurmas – valib tagasi EL liikmelisuse eest kompromissitult seisvad riigikoguparteid.

Seega Eesti suunaks on, mis väljastpoolt ette antakse. Impeeriumi koosseisu jäämise variandis on eesmärk meile hästi teatavaks tehtud. Esmakordselt sätestati see ELiidu ajaloo kõige fundamentaalsema alusdokumendi „Ühtne Euroopa akt“ (ÜEA) abil. „Vundamendi“ väljatöötamist alustati 1985ndal aastal ja võeti vastu 1. juulil 1987. Kes seda ei tea ja viidatud dokumenti ei tunne, see ei tunne kogu poliitilist kaasust, põhjalikult kavandatud tulevikku (mis muidugi ei pruugi realiseeruda) samuti mitte. Teadjaks teeb see, kui läbi töötada ÜEA teksti 1120 lehekülge ja jõuda sedakaudu veendumuseni, et just nimetatud dokument sätestas emakordselt liidule poliitilise sisu – Euroopa Liidule omariikluse staatuse saavutamise.

Euroopa Liidu kui riigi loomine ja käigushoidmine on USA eriprojekt, mille eesmärgiks on ühendada kogu Euroopa – sealjuures ka Venemaa – ning muuta konglomeraat unitaarseks riigiks, milles puuduvad rahvusriigid, valitseb rahvuste segamine, kultuuride segamine, zombiestav moraal jne. Teadmiseks, et just sellisel kokkuleppel anti Marshalli plaani alusel hiigelrahad Saksamaale, et too looks taolistele tingimustele soodsa kohaliku omavalitsusüksuse – mida Saksamaa siiski väga edukalt ei tee, nagu näeme.

1985ndaks aastaks oli Euroopa Ühenduse areng takerdunud ja eesmärk hägustunud, mis tingiski ÜEA loomise. ÜEA ei erine olemuslikult Maastrichti lepingust (ML) ja oli viimase loomisel alusdokumendiks. Maastrichti lepingu vastuvõtnud riigid ühinesid nii faktiliselt kui ka juriidiliselt liitriigiga ehk föderatsiooniga. ML oli omakorda aluseks Euroopa Konstitutsiooni loomisel, mida sellise pealkirja all neil siiski vastu võtta ei õnnestunud – Euroopa rahvad hakkasid vastu. Seejärel muudeti konstitutsioon nime poolest Lissaboni lepinguks ja kõik olid hoobilt lambaks löödud.

Täpselt 1. juulil 1987. aastal rakendus ÜEA ja täpselt samal päeval alustas NSVL eesotsas Mihhail Gorbatšoviga liidu reorganiseerimist, mingit liidu kontrollimatut lagunemist või kokkukukkumist ei olnud. NSVLi majanduslangus algas alles 1990. aastal seoses turumajandusele üleminekuga. ÜEA põhiliseks praktiliseks järelmiks oligi NLiidu likvideerimine, liiduvabariikidele näiliselt nende iseseisvuse tagastamine eesmärgiga nad hiljem ELiidu liiduvabariikideks ümber kantida – mis tänaseks ka suuremalt jaolt teoks saanud on. Tähtsamatest liitmata liiduvabariikidest on veel kantimata jäänud Ukraina – lööma selle ümber alles käib.

Euroopa Liidu imperiaalse olemuse fikseerivad kolm järgnevat tõsiasja (vt ka eurovalimiste materjalidest Raadio 2 intervjuud minuga):

fakt 1: europarlament ei oma seadusloome õigust;

fakt 2: seadusloome õigus ja seaduste rakendusõigus (täitevvõim) on ainult Euroopa komisjonil;

fakt 3: EK on nii seadusandliku kui ka täitevvõimu ainuvaldaja; selline olukord markeerib omakorda fakti, et Euroopa Liit on riikluse vormilt puhas imperiaalsus – imperaatori ehk ainuvalitseja valitsemisala.

Järgneb …

Vello Leito

30.10.2014

1,744 total views, no views today

Isegi Ukraina kasutab läbipaistvaid hääletuskaste

Valimisjaoskond
Valimisjaoskond Foto: Scanpix

Eestis viibivad Ukraina kodanikud saavad pühapäeval valida

Eestis alaliselt või ajutiselt viibivad Ukraina kodanikud saavad pühapäeval toimuvatel ülemraada valimistel osaleda Tallinnas asuvas Ukraina saatkonnas.

Ukraina kodanikud saavad ülemraada valimistel hääletada 26. oktoobril Tallinnas Lahe 6 asuvas saatkonnas kella 8st 20ni.

Ukraina saatkonna konsul Artjom Puškin ütles BNSile, et reedese seisuga oli valmisnimekirjadesse kantud 4284 inimest. Ta märkis, et see näitaja langeb peaaegu äielikult kokku Eestis elavate täiskasvanud Ukraina kodanike arvuga.

Konsul tõi esile, et 2012. aastal käis saatkonnas hääletamas umbes 800 inimest ning hiljutistel presidendivalmistel ligi 750 inimest.

Parlamendivalimistel saavad osaleda vähemalt 18-aastased Ukraina kodanikud. Hääletama tulles peab Ukraina kodanikel olema ette näidata Ukraina välispass, siseriiklik pass, diplomaatiline pass, teenistuslik pass või Ukraina kodaniku ajutine tunnistus.

Eestis elab umbes 22 000 etnilist ukrainlast, Ukraina kodakondsus on enam kui 4500 inimesel.

Autor: BNS Avaldatud: Laupäev 25. oktoober 2014 21:35
URL: http://www.postimees.ee/2967695/eestis-viibivad-ukraina-kodanikud-saavad-puhapaeval-valida
__________________
Postitas EIP teabetoimkond

1,375 total views, no views today

Vello Leito: Salaokupandid punnpositsioonidelt minema!

EIP on painavalt palju kordi hüüdnud, et Venemaa tuleb tagasi ja hävitab eesti rahva riiklusvõime, assimileerib riigi ja meie asuala. Kuid ta ei tee midagi seejuures relvastatud okupatsiooni teel, sestap sellisel juhul ei oleks ülevõtmine lõplik, see kui relvastatud okupatsioon lõpeb alati kord, aga rahva riiklusvõime hävitamise kaudu ülevõtmine on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.

Papa Ossinovski tuli paremat elu otsima, sai selle ja pani kinni punnpositsiooni Eesti majanduselus. Kas ta sellega viis edasi majandust? Ei, hoiab vaid punnpositsiooni. Poeg Ossinovski pani kinni järgmise, veelgi olulisema sektori Eesti elus. Kas ta viib edasi rahvuslikku kultuuri, haridust, tõkestab multikultit, (seksuaalset) amoraalsust, tõkestab kõige lähemal ajal plahvatavat immigratsioonilainet? Ei, roosa partei ei tee selliseid asju, see partei on ELiidu nn püsiväärtuste (=värdväärtuste)  eest võitleja. Veelgi vingema positsiooni pani kinni aga Yana Toom, kelle kompetents ei küüni isegi seda mõistma, et europarlamendis ei kasutata digiallkirja mitte sellepärast, et nad ei teaks, mis asi see on, vaid sellepärast, et digiallkirja võib võltsida iga intelligentne IT-kaabakas.

Sissemarss jätkub ülbuse ja bravuuriga: “Sisserännanu pojana ei saa ma enam Eesti poliitikast eemale hoida, tunnen kutset ühineda “roosa erakonnaga”. Hoiatan põlisrahva poegasid, et ma ei kavatse olla ettevaatlik mitte ühegi Eesti elu tahu käsitlemisel,” ütleb Andrei Hvostov tänases Postimehe artiklis. Lihtne ja selge.

Kas kõik Eesti patrioodid saavad aru, et Eesti ei vaja tanke, vaid vajab vastuseisjad okupantidele, olgu need siis „palmioksaga“ idaokupandid või reformierakonna ja Jürgen Ligi poolt mahitatavad lääneokupandid, kel palmioksa asemel värskelt trükikojas juurdetrükitud eurode pakid pea kohal lehvitada.

1,283 total views, no views today

Saage tuttavaks: see ongi demokraatia tänapäeval

Vaade meeleavaldajate telkidele Hongkongi tänaval. Foto: Scanpix

Hongkongi juht: vabadel valimistel tuleksid võimule vaesed

Hongkongi liider Leung Chun-ying hoiatas enne kõnelusi kolm nädalat väldanud protestide lõpetamiseks, et vabade valimiste korral hakkaks Hongkongi poliitikas domineerima linna vaesem elanikkond, ning välistas demokraatlikud reformid.

Usutluses välismeediale, mille Wall Street Journal ja International New York Times avaldasid mõni tund enne tundengijuhtide ja Hongkongi võimude kõneluste algust, kinnitas Leung, et vabade valimiste korraldamine ei ole võimalik.

Kui juhtkonna kandidaadid esitaks avalikkus, domineeriks valimisprotsessis tõenäoliselt kogukonna suurim sektor ehk linna vaesed, ütles Leong, kellelt meeleavaldajad nõuavad tagasiastumist.

«Kui asi läheb täielikult arvulisele esindatusele, siis räägiksite ilmselt poole Hongkongi elanikkonnaga, kes teenivad kuus alla 188 USA dollari,» ütles Leung usutluses.

Osa poolautonoomse Hongkongi suurematest teesõlmedest on üle kolme nädala tõkestatud meeleavaldustega, kus nõutakse vabade valimiste korraldamist.

Hongkongi protestid on Pekingi võimule suurim väljakutse alates Tiananmeni meeleavaldustest 1989. aastal.

Hiina on pakkunud Hongkongi elanikele võimalust valida 2017. aastal linnale järgmine juht, kuid kandidaatide valik jääks Pekingile lojaalse komitee hooleks.

Meeleavaldajad peavad pakkumist libademokraatiaks.

Autor: AFP/BNS Avaldatud: Teisipäev 21. oktoober 2014 12:25

URL: http://www.postimees.ee/2961911/hongkongi-juht-vabadel-valimistel-tuleksid-voimule-vaesed

Postitas EIP teabetoimkond

1,918 total views, no views today

Falkvinge: e-valimised on katastroofiliselt halb mõte

Rootsi Piraadipartei ja piraadiliikumise algataja Rick Falkvinge Foto: Scanpix

Falkvinge: e-valimised on katastroofiliselt halb mõte

Rootsi Piraadipartei ja piraadiliikumise algataja Rick Falkvinge sõnul on e-valimised katastroofiliselt halb mõte, sest valimisprotsessist ei jää jälgi, ei ole võimalik kindlaks teha võltsimisi ning puudub võimalus garanteerida hääle saladus.

«Ma arvan, et see [e-hääletamine] on väga halb mõte. Katastroofiline. Seda mitmel põhjusel. Esiteks, on vaja ette kujutada analoogvarianti, et aru saada, kas miski on hea idee. Kui ma teen ettepaneku: paneme kasti – suletud kasti – ühe inimese, kes võtab päeva jooksul hääli vastu ning ulatab päeva lõpus selle, mida ta väidab olevat hääletustulemuse, kas te nõustuksite sellega? Ei, te ei nõustuks, keegi ei nõustuks sellega. Samas juhtub e-valimistel täpselt see,» rääkis Falkvinge BNS-ile pärast ettekannet IT-konverentsil Atea Action.

Falkvinge sõnul ei ole e-valimistel mingit võimalust saada auditeeritavat jälge, ei ole võimalik kontrollida võltsimise toimumist ning, kõige olulisem, valitsus ei saa garanteerida hääle salajasust. «Kui hääletada üle distantsi, ei ole mingit võimalust teha kindlaks, et su selja taga ei seisa ärakasutav abikaasa – või ärakasutav tööandja, kes ütleb, kuidas hääletada. Üks valitsuse ülesandeid on kaitsta privilegeeritud, salajast ja individiuaalset häält. Seda ei saa elektroonilise hääletamise puhul teha,» märkis ta.

«Mida saab teha, mida ma toetaksin, on printerite paigaldamine kõikidesse valimisjaoskondadesse. Sa lähed kabiini, vajutad nupule, vastavalt sellele, kuidas hääletada tahad, ning tulemuseks on masin- ja inimloetav valimissedel. Sa asetad selle kinnisesse ümbrikusse ja annad valimisametnikule. See annab kõik e-valimise positiivsed küljed ilma ühegi negatiivseta,» ütles Falkvinge.

Rootsi Piraadipartei on 2006. aastal asutatud erakond. Piraadiparteid on parlamendivalimistel osalenud Rootsis, Saksamaal, Ühendkuningriigis, Tšehhis, Hollandis, Soomes, Kanadas, Šveitsis, Hispaanias, Kreekas, Iisraelis, Islandil, Austraalias, Norras, Austrias ja Sloveenias.

Autor: BNS Avaldatud: Reede 17. oktoober 2014 19:51

URL: http://www.postimees.ee/2958793/falkvinge-e-valimised-on-katastroofiliselt-halb-mote

Postitas EIP teabetoimkond

1,999 total views, no views today

Kivisildnik: Vaesuse seksualiseerimise projekt

(STANISLAV MOSHKOV)

Nagu me hästi mäletame, oli kommunism nõukogude võim pluss kogu maa elektrifitseerimine. Kommunism kukkus läbi ja meil ehitatakse parasviisi üles ilmakorda, millel on palju nimesid, aga üks kindel retsept: vaesus pluss kogu maa seksualiseerimine.

Vaesus on fakt, OECD uue suure uuringu järgi oleme kolme vaeseima tsiviliseeritud riigi hulgas, kusjuures lisaks vaesusele hiilgab Eesti vabariik ka ruineeritud tervise, näruste elamistingimiste ja pea olematu turvatunde näitajatega.

Seks vaesuse varjamiseks

Klassikaline õnnemudel – leiba ja tsirkust – on meil leidnud huvitava arenduse, vähem leiba ja rohkem anaaltsirkust. Vaeste, haigete ja õnnetute seksualiseerimine algas kärarikka heterokiima ülistamisega kõigis meedia, meelelahutuse ja propagandavalede kanalites. Alates šampoonireklaamide orgastilistest karjetest ja mitmesugustest paaritumisformaatidest televisioonis ning lõpetades jätkuvate poliitiliste prostitutsiooni mahitamise püüdlustega.

Iseenesest on vaesuse seksualiseerimise poliitikas oma loogika. Kui lääne tsivilisatsiooni kõrgeim ja ainus väärtus on hooramine, siis võib majandusliku edenemise kui eduka hooramise saavutamise vahendi vahele jätta. Paraku ei ela inimene üksipäini spermast. Kommunaalid on vaja maksta, sest meie kliimas pole võimalik lõplikult seksualiseeruda kõnniteel pappkastil lesides. Sealt tulevad need halvad tervise ja elamistingimuste näitajad.

Ma pean debatti euroseksualimi teemadel ülearuseks. Piisab sellest, kui teame, et kõik eliidi projektid on siiani läbi kukkunud. Mis debatti meil veel vaja on, kui meenutame armetuid põrumisi euroopaliku heaoluühiskonna ülesehitamisel (teoorias viie rikkama riigi hulgas, objektiivses reaalsuses aga kolme vaeseima hulgas), äpardumine töökohtade loomisel euroraha imevõime abil. Tulu ei tõusnud ka lollist maksusüsteemist ega orjastavast töölepinguseadusest ja kinnisvaramullist, lisame siia häbistavad kaotused kõrbesõdades ning heas usus valatud verele vaatamata Ukraina arengute valguses ikkagi täiesti olematud julgeolekugarantiid jne.

Nii nagu USA on alustanud ja kaotanud peale Teist ilmasõda kaheksakümmend sõda ja ei lase ennast eksitada, nii käivitab ka Eesti eliit vääramatus tahtes ja kindlas usus ühe hävinguprojekti teise järel. Eks ta ole, euroseksualistide eelisarendamise argument on see, et toimuv on Eesti edu pant, tulevikuväljavaade maailmas ja demokraatia mõõdupuu. Demokraatia mõõdupuu on kooseluseadus tõesti, vähemuse tahte läbisurumine vahendeid valimata ja võõrvõimude survel (ikka see maailmas läbilöömine ja edu, mis ootab alati kauges tulevikus, aga ainult siis, kui teha kellelegi järeleandmisi ja anda kellelegi teenimatuid eeliseid) on demokraatia hauakiri. Tore, kui hauaplaadil on risti asemel kurtvonnegutlik urruaugumärk *.

Eliit pingutas, aga heaolu ei vedanud välja, siis hakkas eliit pingutama, et varjata heaolu puudumist genitaalide liputamisega ning jagada uusi valelikke lubadusi ja lasta käibele uusi katteta ähvardusi. Eliidi lubadusi ei ole alust uskuda ja tõsiselt ei ole vaja ka ähvardusi: kes vireleb niigi viletsuses, orjuses ning haigustes, selle elu ei saa enam halvemaks minna. Kui kukume tagant kolmandalt kohalt teisele, mis siis ikka, see juhtub idiootide juhtimisel niikuinii.

Eestilik anaaldiskussioon

Ometigi käib pidevalt mingi anaaldiskusioon. Mõttetus, meil on ainul üks arutelualus ja kõikide asjade mõõdupuu, see on Eesti vabariigi põhiseadus. Kas te olete kunagi kuulnud, et keegi räägiks põhiseadusest? Kus sa sellega, ikka iniseb mingi tola õnnest ja mingitest tunnetest, võrdsusest ja ajab muud löga suust välja. Tunnetest ja õnnest ei ole põhiseaduses sõnagi, siiras tunne ei ole argument, ka sarimõrvarid tunnevad midagi eriti ülevat, kui nad lapsi ja naisi tükeldavad – te ei kujuta ette nende tunnete ülevoolavust. Samas kuuekümne tuhande Eesti vabariigi valitsuse haldusalas puudust kannatava lapse tunded ei ole argument.

Seksualistid peavad olema võrdsed kõigi teistega, heakene küll, aga olgu siis pankurid ka võrdsed kõigi teistega, eelkõige oma sissetulekutes. Seni, kuni pole lasteaiakasvataja võrdsust pankuriga ja poeedi võrdsust Sandor Liivega, ärge tulge mulle võrdsusest rääkima. Seoses Sandoriga lisame häbiväärsete läbikukkumiste nimekirja ka Eesti Energia Jordaania ja Utah’ projektid, eliidi VEB fondi traditsioonid on visad kaduma.

Minu arvamus on, et kui eliit ei suuda keskmisi palku, pensione ja sotsiaaltoetusi tõsta isegi Soome tasemele, siis olgu ta vait, häbenegu ja tehku tööd. Soomlaste haridus on halvem, kliima on halvem, geneetiliselt on soomlased vähem eurooplased kui meie, ajalooliselt on nad olnud meist alati vähem arenenud ja rohkem joonud – mis toimub? Ma saan aru, kui meil on väike mahajäämus Šveitsist, see oleks mõistetav, aga meil on juba tekkimas mahajäämus sõjašovinistlikust Venemaast.

Kuid tulgem tagasi põhiseaduse juurde. Milline on kooseluseaduse kasu põhiseaduse, eriti selle preambuli vaimust lähtudes? Vaatame, mida annab uus suur seadus Eesti rahvale, eesti keelele ja Eesti kultuurile:

1. Seadus oma praegusel kujul on rahva taastootmise seisukohalt kasutu. Laste tootmist see ei taga, laste ümberjagamine ei ole aga lahendus. Kusjuures seadus ei taga ka laste ümberjagamist. Seadusel oleks teatav mõte vaid sel juhul, kui bioloogiliselt mittefunktsionaalsed pered lapsendaksid funktsioneerivate perede lapsi, võttes endale osa laste kasvatamise ülesandest ning võimaldades sel viisil sünnitajate lastekasvatamiskoormust vähendada ja suunata kogu jõud kasvatamise asemel sünnitamisele. Selline lähenemine võimaldaks iivet suurendada. Samas puuduvad uuringud, mis kinnitaksid, et mittekvaliteetsed kasvutingimused, eelkõige bioloogilise ema või isa puudumine, kaaluvad üles suurema sünnitamisvõimsuse ja meil on sügavaid kahtlusi, et kvantiteet läheb üle kvaliteedi puudumiseks.

Samuti pole kindlust, kas seda lisasünnivõimsust üldse tekib, on enam kui tõenäoline, et hedonistlikud kiusatused, eelkõige hooramine, kaaluvad üles väärika sünnitamiskohustuse au ja valu isegi siis, kui tekib võimalus lisasünnitamiseks. Ütleme, et pere suudab ainelistel põhjustel kasvatada üles kaks last, kuid oleks bioloogiliselt võimeline sünnitama veel seitse last – kas need seitse last sünniksid, kui keegi nad lapsendaks? Sünnitajatelt tuleks küsida, kas nad vajavad lisasünnitamisvõimsust, ning kui jah, teha reaalselt toimivate sünnitajatega lisasünnilepingud ning alles siis võtta vastu laste ümberjagamisseadus, mida, ma rõhutan, meil ikka veel ei ole.

2. Eesti keele seisukohalt on seadus eksitav, ähmastab perekonna termini mõtet ning takistab sellega keele kui tegelikkuse tunnetamise aparaadi tööd.

3. Kultuuri seisukohalt on seadus aga otse kahjulik, seadus loob raamistiku loovast tegevusest kaugenemiseks ning on otseses vastuolus põhiseaduse vaimuga, võttes bioloogiliselt sigimatult seltskonnalt nende ainsa põhiseadusliku eelise – võimaluse demograafilistest kohustustest vabana täielikult ning segamatult Eesti kultuurile pühenduda.

Kokkuvõtteks võib öelda, et põhiseadusest lähtudes ei oma kooseluseadus kõrgema võimu kandja püsimajäämise seisukohast mingit tähtsust, küll aga kahjustab oluliselt eesti keele ja Eesti kultuuri tulevikuväljavaateid.

Postitas EIP teabetoimkond

Allikas: Õhtuleht, 17.10.2014

1,821 total views, no views today

Saksamaa huvi Eesti vastu kasvab

Väljavõtteid Hardo Aasmäe artikli kommentaariumist

Hardo Aasmäe arvamusartiklile http://arvamus.postimees.ee/2951809/hardo-aasmae-ho-chi-minhi-rada-ja-kiievski-rus#comments on  kommentaatorid paksult peale raputanud  igatsorti vürtse. Siin mõned särtsumad:

Tõnis Siim4 tundi tagasi

Vietnami sõja meenutamine Hardo poolt on siiski väga asjakohane meeldetuletus selleks, et mõista Ukraina konflikti/kriisi kogu Läänemaailma jaoks võimalikele ülirasketele tagajärgedele, juhul, kui Lääne suurriikide liidrid ei suuda ohjeldada USA-Iisraeli-EU toetuse ja tagapõhjaga oligarhide kitsalt omakasupüüdlikke ambitsioone – iga hinna eest võimu haaramist ja selle kindlustamist Ukrainas verise kodusõja hinnaga. USA-Iisraeli-EU toetuse ja tagapõhjaga oligarhid tulid Putini Venemaaga kokkulepete räige rikkumise teel võimule, kuid verise kodusõja käivitamise hinnaga.
USA-Iisraeli-EU oligarhid ja plutokraadid asetasid Venemaa raske sundkäigu olukorda – kiusatuse ette alliansi sõlmimiseks vanakuradi endaga – imperialistliku, totalitaristliku ja invasionistliku Puna-Hiinaga.
Sellise stsenaariumi käivitumise korral korduks Vietnami sõja aegne vastasseis – Venemaa ja Puna-Hiina allianss vs USA+liitlased. Vietnami sõda aga lõppes USA-le sõjalise krahhiga ja häbiväärse kapitulatsiooniga, ca 59.000 tuhande hukkunuga ja ca 300.000 haavatuga, lisaks ca 2 miljonile hukkunud vietnamlasele.
Säärase vastasseisu kordumine nüüd ca 40-50 aastat hiljem lõppeks aga kogu Läänemaailmale (incl Venemaale endale) veelgi suurema krahhiga (kogu Läänemaailma kiire ümberrahvastamisega aasialaste jt ülerahvastatud planeedi invasiivsete rändrahvaste suurte hulkadega) ja totaalse kaotusega, sest Puna-Hiina pole enam ligi poole sajandi tagune arenguriik, vaid on muutunud maailmamajanduseks nr.1., kuid muutunud veelgi imperialistlikumaks, totalitaristlikumaks ja invasionistlikumaks (seda ennekõike majanduslikult ja demograafiliselt).
Näib, et erinevalt USA marionettriigi Euro-Eesti valitsejatest – oma uute peremeeste meeleheaks nurka surutud Vene karu suunas hullunud õuekoerana 24/7 klähvimisest on Lääne suurriikide liidrid – hullunud õuekoera peremehed ise säilitanud siiski veel mingil määral kaine mõistuse ja püüavad säärase kogu Läänemaailma hukutava alliansi(Venemaa+Puna-Hiina) tekkimist ära hoida. Sellise kaine mõistuse elementide olemasolule Lääne suurriikide valitsejate mõtlemises viitavad mitmed Ukraina kriisi eskaleerimist ärahoidvad otsused nende poolt ja nüüd ka Venemaa liidri kutsumine G20 tippkohtumisele, vastupidiselt Euro-Eesti sõjahüsteerikutest marionettvalitsejatele-intrigantpoliitikutele, kes uute peremeeste selliste hoiakute domineerimise puhul ei saa enam täie rinnaga harrastada oma lemmikspordiala – eesti korriidat – pikkade oradega nurka surutud vene karu suskimist ja torkimist oma uute peremeeste selja tagant!

Tonis Siim9 tundi tagasi

Hardo fantaseerib Ukraina sõja teemal ja fantaasiakirjanikele omaselt segab tõepäraseid detaile meelevaldselt ja fabuleerib selliselt, et lõpuks sünnib nonfiktsioonist ikkagi pigem fiktsioon kui tõepärane kirjeldus. Ja seda USA marionettriigi Euro-Eesti valitsejatele (poliitsardellidele) ning ajupestud ja sõjahüsteeria seisundisse viidud pööblimassidele meelepärasel kujul – kuri ja julm tsaar, 21.saj. Venemaa Ivan Julm – Peeter esimene – Jossif Stalin – DDR-i Leipzigi messi kunagine NSVL-i näitusepaviljoni klubijuhataja Putin – Ho Chi Minhi õpilane ründab Ukraina seaduslikke valitsejaid – USA-Iisraeli-EU toetuse ja tagapõhjaga oligarhe.
Paraku Serbia albaanlastega ümberrahvustunud Kosovo maakonna/provintsi iseseisvumine ja separeerumine – Albaania riigi nr.2.tekkimine (seda küll pärast Serbia linnade pommitamist USA lennukitega) legitimiseeris täielikult Krimmi autonomiseerumise ja separeerumise referendumiga ning legitimiseerib ka Ida-Ukraina vene enamusrahvaga piirkonna autonomiseerumise ja samuti 100% mingi uue olukorra tekkimise korral ka Ida-Virumaa referendumiga autonomiseerumise ja separeerumise. Ida-Virumaa paljudes piirkondades on praegu 23 aastat pärast nn taasiseseisvumist põlisrahvast arvuliselt veelgi vähem kui ENSV ajal ja protsentuaalselt vähem alates Sillamäest kui Krimmis oli ukrainlasi ja Kosovos serblasi.
USA marionettriigi Euro-Eesti valitsejad toetasid nurka surutud Vene karule koha kättenäitamiseks ja uutele peremeestele liialdustega pugemiseks Kosovo maakonna iseseisvust ja separeerumist – Albaania riigi nr.2. tekkimist esimeste hulgas maailmas. Olukordade muutumise korral tunnustavad nad pärast esimese sellekohase nõudmisega telefonikõne järel või meilisõnumi saabumist USA peremeestelt ka Ida-Virumaa autonomiseerumist ja separeerumist esimese riigina maailmas!
Maapiirkondade taasasustamisele ja ennekõike kunagiste etnilise puhastuse tsoonide taasasustamisele põlisrahvaga, seda ka demograafilise kriisi ületamise ühele meetmele kui Eesti kaitsepoliitilisele prioriteedile – selle mittesõjalisele osale pole 23 nn taasiseseisvuse aasta jooksul eraldatud ei ühtegi uut ega vana senti! Kogu kaitsepoliitiline ressurss – nii vaimne kui ka füüsiline on 23 aasta jooksul kulutatud USA-Iisraeli oligarhide kriitikavabaks toetamiseks nende sõdades ja sõjakuritegudes maailmas – põhjendusega, et käsi peseb kätt poliitika alusel saadavad USA-Iisraeli oligarhid vajaduse korral NATO väed Narva jõe äärde Euro-Eesti kääbusoligarhidele appi 1944. aasta minevikusõda pidama, mis 1944. aastal lõppes liitlaste reetmise tõttu 1.dets. Teherani konverentsil väikerahva jaoks rahvusliku katastroofiga (ülisuured inimkaotused, purustatud linnad, hilisemad etnilise puhastuse tsoonid ja massiivne ümberrahvastamine, territoriaalsed kaotused, …) millest väikesearvuline põlisrahvas pole taastunud tänaseni!

 

Tonis Siim8 tundi tagasi

Kiirustamise tõttu unustasin lisamast, et Teherani konverents toimus 28.nov.-1.dets. 1943 – 2 kuud enne võitluste algust Narva jõe ääres ( 2.veebr.1944), kus salakokkuleppega loovutati Balti riigid Stalini Venemaale (kokkuleppest ei informeeritud Balti riikide saadikuid läänes), mis muutis eestlaste 1944. aasta vastupanu – 2.Vabadussõja mõttetuks verevalamiseks.
1.dets. 1943 Teheranis sõlmitud salakokkulepe tõi väikerahvale kaasa veelgi raskemaid rahvuslikke kaotusi (ülisuured inimkaotused, puruks pommitatud linnad kättemaksuks eestlaste kangelasliku, ennastsalgava ja kaalukeelise tähtsusega vastupanu eest veebruaris ja märtsi alguses 1944 Narva jõe ääres, viimastele päevadele ja tundidele jäänud paaniline põgenemine läände rohkem kui 1200 hukkunuga, hilisemad etnilise puhastuse tsoonid ja massiivne ümberrahvastamine kuna loodus tühja kohta kaua ei hoia), kui 23.aug.1939 sõlmitud MRP neid põhjustas. Kui 1944 aasta minevikusõda Narva jõe ääres korduks, kuigi see ei kordu nagu Ümera jõe lahingudki, korduks ka liitlaste reetmine, selles pole vähimatki kahtlust!

Jaak Saks9 tundi tagasi

Mitte ükski arutlus Ukraina teemal ei vii mitte kuhugi, kui see ei käsitle riigipööret Kiievis. Idee, et muidu heas maailmas tegutseb üks kuri Venemaa, on lollakas.

Postitas EIP teabetoimkond

2,180 total views, no views today

Briti Iseseisvuspartei pääses parlamenti

Suurbritannia Iseseisvuspartei UKIP liige Douglas Carswell koos abikaasa  Clementine'iga.
Suurbritannia Iseseisvuspartei UKIP liige Douglas Carswell koos abikaasa Clementine’iga. Foto: Scanpix

Briti Iseseisvuspartei sai esimese parlamendikoha

Euroopa Liidu vastane Briti Iseseisvuspartei (UKIP) sai reedel oma esimese koha Suurbritannia parlamendis.

Konservatiivide seast augustis erakonda UKIP üle jooksnud ja erivalimised põhjustanud Douglas Carswell valiti 12 404 hääle ehk 60 protsendilise toetusega kohale mereäärses linnas Clacton-on-Sea. Tema vastaseks olnud konservatiiv Giles Watling jäi teiseks 8709 häälega.

Maikuistel Euroopa Parlamendi valimistel oli väidetavalt Briti kodanikega töökohtade pärast konkureerivate Ida-Euroopa sisserändajate küsimus Briti euroskeptilise UKIP kampaania peateema.

UKIP  kogus valimistel 28-protsendise toetuse ja lõi nii Cameroni konservatiive kui ka leiboriste.

Toimetaja: AP/BNS Avaldatud: Reede 10. oktoober 2014 08:44
________________________
Postitas EIP teabetoimkond

1,533 total views, no views today

Jaak Uibu: Hoog maha homoapologeedid

Jaak Uibu, D.Sc.

Raske on mõista, miks te jahute oma homofiiliaga. Üht väga selget inimarengu tingimust – naise ja mehe vahelist kaunist seksuaalelu – ähmastatakse inimõiguste, vabaduse, demokraatia, sallivuse ja mistahes argumentidega, aitamaks perversset vähemust domineerimisele. Aga inimkonna, rassi, rahvuse, eesti rahvuse jätkusuutlikkuse tagab vaid reproduktiivses eas mehe-naise normaalne suguelu, millest sünnivad järglased – elu edasikandjad. Seda pole vaja tõestada, sest samasooliste abielude fännid on ka ise sündinud mehest-naisest, mitte uruaugu seemendamisest. Hoolimata mõne erakonna, riigikogu fraktsiooni või pööbli anaalpoliitilistest hoiakutest. Minu tutvuskonnas on mitmeid inimesi, kellel on kalduvus samasoolise ihalusele. Nad ei häiri mind ja austan neid, kuni nad ei hakka edvistama oma ihalusega. Jätkusuutlikkuse aspektist on homofiilia puue, võib-olla sügav puue. Selles mõttes on homofiilia vastuolus põhiseaduse vaimuga.

Seadusandlus püüab arvestada ühiskonnas levivaid perekonna uusi vorme, milles vähepõhjendatult nähakse ühiskonna arengut. On riigiasutusi, kes esimese eluvajadusena rõhutavad seksi ja elu on neile nagu lõputu koerapulm. Kooselu asendab abielu. Üle poole lastest sünnib juba väljaspool registreeritud abielu, samas Euroopa surub peale samasooliste abielu registreerimist. Aga laps vajab kasvamiseks nii ema kui isa, ka vanavanemaid. Kuigi iga laps on ime, näeme poolikutest peredest võrsumas enam hälvikuid.

Olen juba kaks aastakümmet hoiatanud riigivõimu üha kahaneva Eesti rahvaarvu pärast – trendi jätkudes pole rahvas enam jätkusuutlik. Olen appi kutsunud ühisele arutelule riigikogu liikmeid, peaministreid, ministreid, akadeemikuid, loomeliite, ülikoole, arstide/õdede liitusid. Üldjuhul on pöördumised jäänud vastuseta või on esitatud mittemidagiütlevad paarirealisi vormitäiteid. Seda just riigikogu poolt, kus jõuliselt on hakatud nüüd läbi suruma kooseluseadust. Nagu see aitaks tõsta iivet. Vastupidi – see kõrvaldab käibest potentsiaalsete eluandjate kohordid! Tule Taevas appi! Nüüd on koht tsiteerida Euroopa Liitu emigreerunud ekspeaministrit.

Juhuse tahtel selle homohulluse foonil loen praegu Mari Raamoti mälestusi pea saja-aastasest sündmusteahelast. Olgu tänatud EPL ja Akadeemia, et tegite mälestusteraamatu kätte-saadavaks. See on nagu sõõm puhast vett! Jaan Raamotit kui maareformi üht autorit ma muidugi teadsin. Tema abikaasa Mari mälestustes avanes aga ajalugu rohujuuretasandil, mida enamasti ei kohta. Kangelaslikkus abikaasa päästmisel kindral Bezobrazovi karistussalga kohtu käest, korduv vanglaelu selle robustsuses, põrandaalune tegevus oma riigi loomisel, Eesti Vabariigi sünd, kasvuraskused, Vabadussõda. Kust nad võtsid selle jõu, mille abil nii palju suudeti! Vastus on – armastusest kodumaa vastu, aga ka nende ühisest kodust ja eeskujulikust perekonnaelust.

Homoapologeedid apelleerivad ei tea mis argumentidele. Aga mina Homerosele: “… Sest pole tõesti maailmas ju asju, mis õilsam ja kaunim, kui et naine ja mees ühes meeles ja ainsas armus koos maja peavad…”

1,542 total views, no views today

Vello Leito: homoaktivistid on inimkonna zombiestamise sõdalased

 Kõigepealt lugege läbi EIP pressiavaldus, et saaksite teada, mida ütlesime juba 2009. aastal:
“EIP pressiavaldus: Eesti Iseseisvuspartei sesukohavõtt homoseksualismi küsimuses” ??

Me ei tunne olemise vormi, kus valitseks ainult sallivus. Me ei tunne ka olemise vormi, kus valitseks ainult sallimatus – elusloodus ei saa eksisteerida Browni liikumisena. Tsivilisatsiooni teeb võimalikuks üksnes sallimatus, sest selle kaudu tekivad eelistused, normid ja lõpuks seadused, mis fikseerivad sallivuse piirid. Igasugune sallimatuse ja sallivuse omavahelise piiri muutmine muudab tsivilisatsiooni olemust.

Oli kord täies jõus vägivaldne grupp, kes nimetas end kommunistideks – punasteks kommunistideks. Nad püüdsid sallimatuse piiri nihutada selles suunas, et kaotada planeedilt rahvused ja rahvusriigid. Seatud eesmärgi saavutamise hõlbustamiseks andsid nad taolisele, neile soovitavale asjade käigule ise hinnangu: kommunismi võit kogu maailmas on objektiivne paratamatus. Enesekesksuse deliiriumis uskusid nad isegi seda, et suudavad muuta jõgede voolu suunda. Punase kommunismi võidukäigu Euroopas tõkestas II MS, hoog rauges lõplikult kommunistliku impeeriumi majanduskasvu tagasihoidlikkuse läbi.

On kiiresti jõudu kogumas uus vägivaldne grupp, kellele samuti ei meeldi rahvusriigid ja rahvuste paljusus planeedil, vaid nad soovivad kõik rahvused omavahel ära segada, luua nivelleeritud tsivilisatsioon mida valitsevad vähesed inimesed ja loetud arv suurettevõtteid. Ise nimetavad nad endid globaliseerijateks. Meie nimetame neid uuskommunistideks – kollasteks kommunistideks, sest viisnurk neil kollane ja jumalaks kuld. Nende hulgas annavad tooni illuminaadid, vabamüürlased, trilateraalne komisjon, maailmavallutusprojekti Novus Ordo Seclorum elluviijad, jne.

Kollased kommunistid ei sea endale nii labaseid eesmärke nagu jõgede voolu suuna muutmine, nende eesmärgiks on kogu tsivilisatsiooni alistatud osa kiibistamine, nende muutmine elektroonselt jalarauastatud orjadeks, kogu tsivilisatsiooni arvukuse vähendamine 2 miljardini. Selleks peavad nad heaks kõiki vahendeid. Juba ammu on sel eesmärgil rakendatud haigusviiruste levitamine (sealjuures HIV).

Täna on aktualiseerunud üleilmne homopropaganda eesmärgiga nõrgestada tsivilisatsiooni tervislikku seisundit, soojätkamisvõimet, painutada lapsed pedofiilia meelevalla alla juba enne nende isiksuse väljakujunemist. Kõigeks selleks vajavadki homoseksuaalid homoabielude seadustamist, neile laste adopteerimisõiguse andmist. Sel eesmärgil ei säästa kollased kommunistid energiat ja totaalse ajupesu kvaliteetseks läbiviimiseks ka parimat ajupesuvahendit – raha. Nad on rakendanud sallivuse ja sallimatuse piiri nihutamiseks neile meeldivas suunas inimkonna seksuaalhälvikud – homoseksuaalid.

Seepärast: homopropagandistid ei ole tavainimesed, nad on globaalterroristid, tsivilisatsiooni vägivaldse muutmise tööriistad, kollase kommunismi sõdalased. Homo- ja pederastiapropaganda tuleb karistusmäärades seada ettepoole karistusmääradest mida kasutatakse rahvusvahelise terrorismi puhul, sest omasooiharate ja lapsepilastajate tegevus kahjustab mitte ainult üksikuid riike, vaid on rünnak kogu inimkonna vastu. Selle rünnaku jätkumisega kaasnev agoonia jõuaks lõppkokkuvõttes iga inimeseni tsivilisatsiooni suureneva invaliidistumise läbi.

Seetõttu pole süütu tegevus ka ükskõiksus ja kõrvalseismine toimuva suhtes, vastupidi, tegevusetus tekitab kaassüü. Eesti Iseseisvuspartei kuuulutab: homopropaganda on inimsusevastane kuritegu.

Eesti Iseseisvuspartei, 21. juuli 2009“

No nii, ja nüüd on homoteema hoopiski hoogu läinud, sedapuhku eesmärgistatult salakäikepidi pedofiilia ning insestia seadustamiseks, mis koos hedonismi võidukäiguga tagavad kiireima tsisvisatsiooni tervise hävingu, zombiestatud orjade tsivilisatsiooni kõige kiirema loomise.

Seekordse turmtule käigus on tsivisatsiooni vastaste sõdalaste keelepruugiga valla päästetud eriti märkimisväärne loosung, et enamus ei saavat otsustada vähemuse üle! Suure hämmastusega panen siinkohal paberile omapoolse avalduse-meeldetuletuse, et demokraatia ongi enamuse võim vähemuse üle. Ei midagi rohkemat, ei midagi vähemat!

Vello Leito

07.10.2014

1,681 total views, no views today

Läti valimised on demokraatlikud ja õiguslikult legitiimsed, Eestis on valimised ebademokraatlikud ja õiguslikult mittelegitiimsed

Foto: Scanpix

Läti valimised on demokraatlikud ja õiguslikult legitiimsed, sest kasutatakse läbipaistvaid hääletusurne ja puudub e-hääletamisvõimalus. Valimised Eestis on kehtetud alates aastast 2005 kui võeti kasutusele e-hääletamine. Ja on õiguslikult kehtetud veel sellegipärast, et hääletusurnid on läbipaistmatud. Nii on valimisvaatlejate töö tehtud võimatuks, sest valimised loetakse legitiimselt toimunuks vaid siis kui ‘hääl’ on vaatlejatele nähtav algusest lõpuni: kasti laskmise hetkest kuni kõik hunnikutesse jaotatud ‘hääled’ on üle loetud.

Läti parlamendivalimistel 04. septembril sai “Rahvuslik Ühendus Visu Latvija!” 17 saadikukohta 100st.

_________________________

EIP teabetoimkond, 05.09.2014

1,399 total views, 1 views today

Mida netikommentaatorid arvavad SOOME TEE’st

Kuna EESTI TEE pole teostatav enne kui iseseisvuslased võimule saavad, siis on huvitav tutvuda, mida arvatakse SOOME TEE’st. Artikli http://www.postimees.ee/2938475/marjo-nakki-sona-soometumine-kasutamine-tanapaeva-kontekstis-on-aarmiselt-vale#comments kommentaariumist:

Kringel 5 tundi tagasi

Minule tundub Soome välispoliitika, kaasa arvatud Venemaa suunaline poliitika, lihtsalt tark, eriti just strateegilises plaanis tark. Venemaa ei kao kuskile, Soome ei kao kuskile – naabriteks tuleb jääda – edasine on poliitika ja kompromisside küsimus, kas mõistlik on naabriga läbi saada või naabriga igal võimalusel kiusu kiskuda – sellistes suhetes ahkkavad määrama realiteedid, mis positsioonid sul naabri mõjutamiseks on ja kui tõsiseltvõetavad ja jätkusuutlikud need positsioonid on. Eestiga on asi lihtne, Venemaa on vaenlane number üks ja ülejäänud poliitika juhindub sellest. Kuna meil enda väiksuse tõttu poliitiline tõsiseltvõetavus puudub, siis venemaa vastaseks poliitikaks kasutatakse NATO-t ja külmasõjaaegset vastandumispoliitikat. Selle poliitika nõrkuseks on otsene Venemaa huvide kahjustamine (NATO liikmelisus), tassides Venemaa piirile USA vägesid ja teadlikult seatakse end Venemaaga poliitilis-sõjalisse konfrontatsiooni. See on võimalik aga see oma olemusel riskantne, sest selle konfrontatsiooni sisu loovad meie jaoks teised sõjalist jõudu omavad nn liitlasriigid. Teistel riikidel on teatavasti omad huvid, mingi aeg võivad need huvid meiega kattuda, ent ajalooline tõde näitab selgesti, et ka suurimad, tugevamad liidud ja riikide huvid võivad päevapealt muutuda ja põrmu variseda. Eesti jaoks tähendaks see katastroofi, Soome jaoks eee ei juhtuks suuremat midagi. Lisaks meie nn vastandumis ja liitlaspoliitika toodab meie oma “eestustumist” – liitlasuhete poliitika toimimiseks me peame loobuma oma suveräänusest ja liitlaste poliitikat toetama, mõne sõnul lausa pugema. Seetõttu me ei näe ega kuule Eesti poolelt näiteks USA suunal kriitikat või seal ilmsiks tulnud kuritegelike poliitikate või tegevuste hukkamõistmist, olgu tegemist inimröövide, süstemaatiliste tsivilistide tapmise, piinamiste, salavanglate, lausnuhkimise või muuga – Eestil on suu rohkem vett täis, kui Soomel Venemaa suunal.
Soome Venemaa poliitika põhineb tuntud tõsiasjadel – hoia sõbrad lähedal, vaenlased veel lähemal. Venemaa jaoks on Soome sõbralik riik keda kõnetatakse eesnime pidi. Kui tekib konfliktne olukord ja Soome osutub olevat täbaras olukorras olevaks, on “pantvangid”, keda pantvangistaja kõnetab eesnimepidi või lausa isiklikult tunneb palju soodsamas seisu, kui pantvangid kes anonüümsed või lausa vaenlased.
Eesti kõnnib Venemaa poliitikaga õhukesel jääl ja kui jää praguneb ning murdub on meie saatus otsustatud, Soome strateegiline positsioon on palju mitmekülgsem ja saatuslikul tunnil enam valikuvariante.

Mitte-kringel 5 tundi tagasi

Soome ei peagi Venemaaga kiusu kiskuma! Venemaaga ei kisu kiusu ka Eesti, Läti ega Leedu!
Venemaa ise on see, kes naabritega kiusu kisub ja kes neile territoriaalseid pretensioone esitab. Eestilt rebiti äta Setumaa ja Lääne-Ingerimaa; Soomelt Karjala kannas; Gruusialt Abhaasia ja Lõuna-Osseetia; Moldovalt Transnistria; Ukrainalt Krimm ja nn Novorussia jne, jne, jne.
Sellises olukorras ei päästa mingi pugemine Venemaale, kui see pugemine pole just täielik ja lõpmatu sõltumine Venemaast – tema poliitikast ja majandusest. Vaid sel juhul võib Venemaa tollele riigile säilitada sisemise omavalitsuse, nagu näiteks Soomele, Valgevenele, Armeeniale, Mongooliale. Ent mingi tegelik iseseisvus see enam pole – eriti maades, kus on arvukas vene elanikkond. Sama koges ju näiteks ka Ukraina Janukovõtši ajal – sellest rahva protest tekkiski.
Eesti poliitika pole mitte Venemaaga vimma kiskumise poliitika, vaid paratamatu liikumine Läände olukorras, kus Venemaa jõuga pressib peale oma tahtmisi ja ida-mentaliteeti.
Soome on aga selges sõltuvuses Venemaast.

Kringel 3 tundi tagasi

“Soome on aga selges sõltuvuses Venemaast.” – otse vastupidi, Soome poliitiline suveräänsus ja valikuvabadus oma poliitikaid kujundada on oluliselt suurem, kui Eestil. Eesti kogu välispoliitiline kontseptsioon sõltub Venemaast, valdav osa meie välispoliitilistest otsustest on sõltuvuses Venemaast – me ei ole oma poliitikas vabad. Kui Venemaa köhatab ja Venemaal on mingi probleem kuskil nt Gruusias või Ukrinas – on Eestis sisuliselt juba paanika – vot nii sõltuvad oleme. Piltlikult, kui USA osutuks uueks Staliniks ja Hitleriks, kes paneb toime inimsusvastaseid-, sõja- või muid kuritegusid, siis Eesti tänane välispoliitiline kurss sunnib USA “väärtustele” kaasa kiitma, osa võtma, või parimal juhul vait olema.

Kummaline 5 tundi tagasi

Jätke Soome rahule!See riik oskab raskes olukorras käituda ja ka ennast kaitsta.Selle asemel, et Soome kallal iriseda, peaks püüdma hoopis temalt eeskuju võtta, kuidas suure naabriga läbi saada ja kasulikult äri ajada, mis aga ei tähenda enda mahamüümist.Mõelge veidi: kui Soomet poleks, mida teeksid meie ligi 100 000 inimest, kellele Soome tööd ja peavarju annab?Millest need inimesed elaksid ja millega oma peret toidaksid-oma riik ju ei hooli?Ja nüüd kobisevad need alatud tüübid Soome kallal.Eilses Vaba Mõtte Klubis ütles Ignar Fjuk, et Eesti mitte ei klähvi USA ja teiste lääneriikide sabas Venemaa kallal, vaid on ise esiklähvija ning venelased peavad väikest Eestit üheks peamiseks vaenlaseks.Kas see on normaalne?Millele meie ideoloogid loodavad?Kas Artikkel 5 on nende pead lõplikult segi ajanud?

Postitas EIP tebetoimkond

1,436 total views, no views today