Vello Leito seisukohavõtt 20. augustil 2014

1. Ülirõhuv enamus eesti poliitikutest on lapspoliitikud, lapselikud või siis lapselikustatud poliitikud. Kõigele lisaks on nad tõestanud oma totaalse ebakompetentsuse. Nad väidavad, et Angela Merkel eksib/lähtub valedest eeldustest jne, kusjuures on lihtsalt tõestatav, et nad ei tea, millistest eeldustest Merkel tegelikult lähtub, nad ei tunne isegi Berliin-Moskva „salaprojekti“ sisu. Projekt tegelikult pole salajane, vaid ebakompetents ja Euroopa Liidu kui poliitilise suurprojekti loojate ja käigushoidjate käsud EL poliitikutele jätvad asjast salajase mulje.

2. Ka Eesti üldsus on poliitiliselt rumal ja ebakompetentne, sest riigivõimu usurpeerinud riigkogu-riigireeturparteide ja meedia poolt on täielikult avalikkuse jaoks blokeeritud poliitilise opositsiooni partei – Eesti Iseseisvuspartei – ainuke ametlik poliitilise opositsiooni esindaja ja kandja Eestis. Kõik ülejäänud parteid on võimuopositsioonilised parteid. Parteide koduleheküljed on seadusega sätestatult riikliku tähtsusega ametlik teabeallikas ja seega on meedia kohustatud tundma iga partei kohta selle poliitilist sisu ning võtma kodulehte kui ametlikku riiklikku teabeallikat. EIP koduleheküljel on kogu tõde ja kõik analüüsid esitatud, teadmiste puudust pole, on vaid meediablokeering.

3. Viimase asjaolu tõttu pole ei avalikkuses ega ka poliitilises elus mingitki käsitlust leidnud (vaid kord on seda dokumenti maininud Eiki Berg) Euroopa Liidu kõikide dokumentide alusdokument „Ühendatud Euroopa akt“ (võeti vastu 1987. a. 1. juulil), dokument, millest kasvas välja Maastrichti leping ja käivitati NSVL reorganiseerimine, nn perestroika. Selle käigus Eesti (ja teised liiduvabariigid) ei taasiseseisvunud, vaid toimus NSVLi liiduvabariikide ümberkantimine punase maailmakommunismi projektist Euroopa riigi loomise projekti. Nimelt „Ühendatud Euroopa akt“ on Euroopa riigi loomise stsenaarium.

4. Kõike seda teab Angela Merkel ja veel palju muudki, mida ei tea lapspoliitik Marko Mihkelson, kes väidab, et Merkel lähtub valedest eeldustest. Ei lähtu, sest ta teab, ka mina tean, et EL restruktureerub orienteerivalt 5 aasta jooksul saksakeskseks geopoliitiliseks ruumiks. Merkel teab seda, ka mina tean, et Vene-Saksa nn salaprojekt käivitati juba 1997. aastal kui alustati ettevalmistustega Nord Streami rajamiseks. Viimane muudab Saksamaa ja Venemaa ühtseks georuumiks, mille lõplik formeerumine praeguste arengute juures lõpeb siis orienteerivalt 5 aasta pärast. Saksamaa ja Venemaa võtavad koos üle USA laguneva hegemoonia Vana-Euroopa ja Euraasia territooriumil, loovad Eurussia georuumi. Õigem oleks muidugi kasutada terminit Euraasia georuum, aga kuna Venemaa on õige nimetuse kaaperdanud, siis oma arvukates analüütilistes artiklites olen kasutanud Eurussia nimetust.

5. Merkel teab sedagi, et USA hegemoonia lõpp ja EL lagunemine algas 30. augustil 2013, kui Prantsusmaa presidendi agoonilise hüüde peale rünnata Süüriat ühispommitamiste kujul, vastasid keeldumisega nii Suurbritannia kui USA. Viimasel on võhm väljas. Lõpliku löögi annab talle paralleelvaluutade teke, kullapõhiste valuutade teke, Monroe doktriini juba toimunud kustumine, dollari kadumine arveldusvaluuta positsioonilt. Merkel valmistub hegemoonia ülevõtmiseks Euroopas ja Venemaaga vastuollu ei lähe, sest nad tegutsevad koos ühise eesmärgi nimel.

6. Ta teab veel ja võtab ka arvesse, et NATOt faktiliselt ei eksisteeri, on USA ja ELiidu pugejalikud liikmesriigid oma lapspoliitikutega. NATO mitte kunagi pole kaitsnud kellegi huve nii, et see kahjustaks USA enda huve, täielikult puudub altruism ja empaatia, alati on kõik sätitud USA eesmärkide teenistusse, kus ülejäänud on lihtsal odav kahuriliha. Vastandumisel Venemaaga pole USAl võimalust kasu saada, seepärast NATO mitte mingisugustel asjaoludel ei kaitse Eestit või mõnda teist EL liiduvabariiki Venemaa vastu relvastatud jõudu kasutades. Merkel ju teab seda aga tundub, et meie lapspoliitkud ja lapsistunud poliitikud tõsimeelselt ei saa sellest aru/ei suuda uskuda.

7. Oma hegemoonia surmaeelses agoonias käivitas USA Ukrainas „Oranž revotsioon“ nr 2 peale seda kui Ukraina president keeldus sõlmimast assotsiatsioonilepingut ELga novembris 2013 ja oli valmis sõlmima koostöölepingud Venemaaga. Oranž2 viidi välja kuni relvastatud riigipöördeni Ukrainas, milles oma räpase osa mängis ka Eesti välisminister Urmas Paet Ashton-Paet avantüüriga – püüti veeretada EL relvastatud palgamõrvarite tegevus riigipöördega võimule tulnud jõudude vastutusele.

8. Angela Merkeli võimalused ja roll Ukraina kriisi lahendamiseks ilma vägivalla edasise eskaleerumiseta on otsustava kaaluga. Eesti lapsistunud poliitikute tegevus ja hinnangud ELiidu algloojaid (need, kes töötasid välja Ühendatud Euroopa akti ja hoiavad seda töös) teenides on kui katse kustutada päike selle suunas sülitades.

9. Ukraina konfliktil praeguses arengufaasisi pole Eestile mingit märkimisväärset strateegilist tähendust. Venemaa ei kasuta Eesti vastu sõjalist jõudu, kuna selleks pole vähimatki vajadust – Eesti on Venemaa jaoks sama kindlalt kontrolli all kui viis kopikat, Venemaa käsutab meie lapspoliitikuid oma suva järgi nii püsti kui pikali. Venemaa agressioon Eesti vastu aga toimub igapäevaselt ülevõtmise teel, ostetakse üles maad, ettevõtteid, kinnisvara, imbudes võimuierarhiasse. Väga tabavalt oli eesti meedias hiljuti pealkirjastaud üks artikkel, et millal saab Eesti presidendiks venelane.

10. Tegelikult on Eestil valida siiski kahe võimaluse vahel: kas lasta asjadel minna isevooluteed või rakendada aktiivselt ainukest alternatiivset arenguliini: muutuda kahe georuumi vaheruumiks täites kõiki sellest tulenevaid strateegilisi kohustusi. Selleks aga tuleks EL käsilaspoliitikute diktatuur Eestis lõpetada ja alustada otsekõnelusi Saksamaa ja Venemaaga. Pole kahtlust, et mõlemad on Eesti Teest huvitatud. Lahend on üksikasjalikult lahti räägitud EIP ametlikus teabeallikas – kodulehel. Selle tundmine on meedia kohustus.

Vello Leito

Eesti Iseseisvuspartei esimees

20. augustkuu päeval 2014. aastal

3,480 total views, no views today