Kas netikommentaatorid on lollid?

Tiiu Prants: Veel sõjast Ukrainas.

Maidan oli korraldatud hunta poolt USA ja ka Euroliidu riikide kaasabil, et saaks ukrainlasi röövida. Assotsiatsioonileping hävitanuks Ukraina tööstuse lõplikult. Tõeline Maidan toimub Ida Ukrainas, kus rahvas seisab oma kodu, vabaduse ja väärikuse eest. Silmakirjalik jutt Ukraina ühtusest variseb põrmu kohe, kui teadvustame, mis plaanid olid ja on USA-l Ukrainaga ja seda Euroliidu kaasabil: restitutsioon oleks Ukraina ühtsusest riismed jätnud. Krimm läinuks juutide ja NATO käsutusse. Mingit Ukrainat enam ei ole, rahvas ise aitas kaasa endise Ukraina hävingule. Sarnane nähtus, et suur osa rahvast on nõus, toimub Eestiski. Nõus NATO baaside, fosforiidi kaevandamise, aafriklaste röövimise ja Ukraina hävitamisega hunta poolt. Kummalises maailmas elame. Kes Ukraina ühtsusest pasundavad, on variserid. Hunta pooldajad öelgu otse välja, et maailma valitseb vale ja jõud, mitte ärgu jahugu vabadusest ja demokraatliast, euroopalikest väärtustest.

Allikas: Facebook

Postitaja: Matti Ilves kell 11:23

 

Postituse kommentaariumist:

1–3/3

AnonüümneAnonüümne ütles …
Putin aga on nii hea, nii hea ja omakasupüüdmatu. Venelased eesotsas staliniga on nii palju head inmkonnale teinud: katõn, vangillagrid, belamor-kanal.Kohe kõiki venelaste heategusid ei jõuagi üles lugeda. Oleks kõik inimesed nagu venelased oleks inimkonna jalajälg loodusele olematu sest poleks siiani veel puu otsa saanud, allaronimisest rääkimata.

7. august 2014 18:18

AnonüümneAnonüümne ütles …
Jah, ikka nood venelased …”põlisvaenlased” aga kes juhtisid NKVD tegevust Eestis Pasternakid , Okid … kes oli Beria…Dzeržinski , Frunze,…
kes oli see juut Eestis keda ei juletud M. Laari poolt puutuda, kes saatis surma meie kultuuritegelasi , riigimehi , sportlasi (Veldemann jt)
Kuidas 11 esimesest Lenini valitsuse komissarist oli 9 juuti! Juhus? Ei! Seadus!
Mis rahvusest oli K. Marx?? Engels, Luksemburg jt kuritegeliku kommunismi juhid?
Ärge segage vett! See POLNUD juhus!
Vaid sõdur nolk püssimees oli vene nolk aga mitte organisaatorid!

7. august 2014 23:06

AnonüümneAnonüümne ütles …
Loll veneviha täna ja sama loll saksaviha 1919.a on tõestus kui rumal on eestlane!
Midagi ei adu XXI sajandist!

7. august 2014 23:09

________________________________________________________________________

Allikas: rahvuslane.blogspot.com, 07.08.2014

Postitas EIP tebetoimkond

EIP tt märkus: kommentaatorid pole lollid, vaid teevad Euroopa impeeriumi poolt tasustatud tööd

1,860 total views, no views today

Jaak Uibu ristiretk riigiaparaadi tuimuse vastu jätkub

Lp Eesti Vabariigi Peaminister Taavi Rõivas 06. august 2014

riigikantselei@riigikantselei.ee

Selgitustaotlus märgukirja vastuskirja kohta

Oleme saatnud Toompea Haridusseminari poolt märgukirja rahvastikukriisist Teie nimele Riigikantseleisse 27. juunil 2014.a., mis on registreeritud Riigikantselei dokumendiregistris ja seega avalikult kättesaadav. Vastuskirja sellele saime 4. augustil 2014. See on koostatud asjakohaselt Peaministri büroo nõuniku poolt, kuid puudub vähimgi viide, kas Teie olete seda lugenud ja kas olete osalenud vastuskirja koostamisel, s.o. kas olete tuttav Toompea Haridusseminari mõningate ettepanekutega rahvastikukriisist ülesaamisel.

Arusaadavalt on Peaministri ja tema nõuniku vastutus ja ülesanded erinevad ja seepärast on oluline teema jätkamisel teada saada Peaministri roll vastuskirja koostamisel – kas ta annab oma volitused üle nõunikele kirjavastuste koostamisel või rakendab oma tahet. Kunagine Venemaa Peaminister Sergei Witte meenutab oma mälestustes, et tsaar Nikolai II luges oma kohuseks saadetud kirjadele ise ja omakäeliselt vastata. Praeguses ebamäärasuses me ei tea, kas ettepanekute tagasilükkamine vastuskirjas on Peaministri või tema büroo tegu. Tõenäoliselt büroo tegu, sest vastuskirja tekst ettepanekute tagasilükkamisega on omane nõunikele, kes ei otsusta, vaid põhjendavad ettepanekute sobimatust. Ometigi on tegemist elementaarsete tervemõistuslike sammudega, mis on riigis vaja tingimata teha. Neli viiest ei vaja rahalisi vahendeid rakendamisel.

Oleme järjekindlad oma taotlustes, sest tegemist on riigi põhiseadusliku põhiülesande – rahva kestmise – valdkonnaga. Uusimad rahvastikuandmed Statistika Aastaraamatust 2014 (lk 49) ei kõnele demograafilise olukorra paranemisest:

   Loomulik iive oli 2013. aastal negatiivne – suri 1700 inimest rohkem, kui sündis. Selle põhjus on sündide arvu järsk vähenemine – registreeriti 2000 sündi vähem kui kolm aastat varem. (…) 2013.a. sündis 13 531 last ehk 525 võrra vähem kui 2012. aastal. (…) Summaarne sündimuskordaja oli 2013. aastal  1,52. Rahvastiku taastootmiseks aga peaks see olema vähemalt 2,10.

Riigikantseleist saadetud vastuskirjas väidetakse „valitsuses tehakse otsuseid eesmärgiga, et meie rahvaarv kasvaks ning meie heaolu ja elukeskkond muutuks senisest veelgi paremaks ja turvalisemaks“. Paraku pole see õnnestunud, millest meie märgukirigi. Juba Rousseau rõhutas, et kui maa kogu välisest hiilgusest hoolimata rahvast tühjeneb, siis ei saa tõsi olla, et kõik läheb hästi. Vajame rahvastikukriisi tunnustamist Eestis, rahvaarutelu korraldamist, rahvastikuvaldkonna tegelikku prioriteeti Valitsuses ja Peaministri ajagraafikus. Kinnitan  Toompea Haridusseminari  valmisolekust  aidata Valitsust selles osas. Oleme märgukirja avaldanud meedias ja lugejad ootavad, mida ütleb Peaminister. Seaduskohaselt ei tule kaua oodata, sest selgitustaotlusele vastatakse viivitamatult.

Peaministri vastust ootama jäädes,

Jaak Uibu, Toompea Haridusseminar, D.Sc., Ph.D., jaak.uibu@mail.ee

 

Pealkiri: Vastus märgukirjale

Kellele Jaak Uibu / Toompea Haridusseminar
Väljastamise kuupäev 04.08.2014
Dokumendi number 14-01339-2
Dokumendi kuupäev 04.08.2014
Dokumendi liik E-post
Sari 07 Vabariigi Valitsuse ja peaministri muu asjaajamine/7-14 Peaministri ja peaministri büroo kirjavahetus Eesti ametiasutustega ning teiste avalik-õiguslike juriidiliste ja eraisikutega
Tekst Asja viide: 14-01339

Lugupeetud härra Jaak Uibu

Tänan Teid peaministrile saadetud märgukirja ja ettepanekute eest! Mõistan Teie muret ja nõustun, et Vabariigi Valitsuses tehtavad otsused on meie rahva püsima jäämiseks väga olulised. Seetõttu hindan kõrgelt Teie panust ja püüdlust tegeleda rahvastikku puudutavate küsimustega.

Olete samasisulise kirja saatnud ka varasemale peaministrile Andrus Ansip’ile, millele vastas tema nõunik Kalev Kukk. Peaminister Taavi Rõivas’ele saadetud kirjas heidate ette, et Kalev Kuke vastus ei vastanud Teie ootustele. Olles e-kirjade ja telefoni teel Teiega vestelnud täiendan Kalevi vastust.

Vabariigi Valitsus tegeleb rahvastiku püsimajäämise küsimustega peaaegu igapäevaselt. Võin kindlalt väita, et valitsuses tehakse otsused eesmärgiga, et meie rahvaarv kasvaks ning meie heaolu ja elukeskkond muutuks senisest veelgi paremaks ja turvalisemaks. Tänane peaminister on oma valitsuskabineti moodustanud, kuhu ei kuulu Teie poolt soovitatud rahvastikuministri portfelli. Rahvastikuga seotud teemad on olulised, kuid need ülesanded on jagatud erinevate ministeeriumite vahel.

Samuti teete ettepaneku, et tuleks moodustada Riigikogu rahvastikukomisjon ja käivitada rahvastikuseminar Riigikogu liikmetele ja nõunikele. See on Riigikogu töökorralduslik küsimus, mida ei otsusta Vabariigi Valitsus, peaminister ega ühegi erakonna esimees.

Meie telefonivestlusest sain aru, et olete juba varasemalt oma ettepanekud esitanud nii Riigikogu põhiseaduskomisjonile, Sotsiaalministeeriumile ja kohtunud kultuuriministriga, kes nende teemadega igapäevaselt tegelevad, kaasates erinevaid oma eriala spetsialiste. Kahjuks pole ka nende vastused vastanud Teie ootustele, kuid loodan, et need võeti teadmiseks ja võimalusel ka rakendatakse.

Lugupidamisega

Janis Kukk
Peaministri nõunik

 

1,713 total views, no views today