EESTI ISESEISVUSPARTEI VALIMISPROGRAMM 2014. a. EUROPARLAMENDI VALIMISTEL. Täiendatud

I Kõik parteid teavad, et:

  1. Eesti ei ole riik, vaid on Euroopa Liidu nimelise liitriigi liiduvabariik, et euroreferendumi küsimusega nr 2 tühistati EV põhiseaduse kehtivus ja praegu on Eesti territooriumil ülimuslikuks Lissaboni leping kui EL konstitutsioon.

  2. Eesti edu pole olemas: Eesti elatustase ja põhilised sotsiaalpoliitilised näitajad on kolme kõige viletsama EL liikmesriigi hulgas, meie majandus on majanduskolonistide poolt üle võetud, Eestis pole lubatud isegi rahvuslik pangandus jne.

  3. NATO ei kaitse Eestit, mitte kunagi, mitte mingitel tingimustel ei astu NATO (USA) Eesti pärast sõjalisse konflikti Venemaaga. Eestil puudub igasugune võime ja võimalus end kaitsta Venemaa sõjalise jõu vastu. Maniakaalsed hüüded stiilis, et „me vajame tankipataljoni!“ lähevad ajalukku oma primitiivsuses.

Ometi mitte ükski partei peale EIP ei tunnista neid loetletud tõdesid, seega kõik ülejäänud on omaks võtnud Lääne poliittehnoloogia, et tõde on kokkulepitud vale. Seeläbi on EIP ainuke poliitilise opositsiooni partei Eestis, kõik ülejäänud on võimuopositsioonilised parteid.

II Kõik parteid peale EIP ei tea/ei saa aru/keelduvad tunnistamast, et:

  1. Pole olemas Ukraina konflikti, vaid on Oranž revolutsioon nr 2., mille alustas EL peale seda kui Ukraina keeldus assotsiatsioonilepingu sõlmimisest Euroopa Liiduga.

  2. Euroopa Liit jõudis oma loomuliku lagunemisstaadiumini peale seda kui USA keeldus Süüria ühispommitamisest ja võttis ära oma doonorluse Euroopa Liidult. Alanud on ELiidu ümberformeerumine Saksa-keskseks geopoliitiliseks ruumiks kuhu hakkavad kuuluma Vana-Euroopa ja Ida-Euroopa.

  3. Venemaa on lõpetamas oma georuumi lõplikku formeerimist ja sellesse saab kuuluma ka Ukraina, saavutab Venemaa siis selle kuidas iganes.

  4. Samaaegselt on alanud kahe georuumi assotsieerumine ühiseks geopoliitiliseks koosluseks, kus puudub otsene võimuhierarhiline ülesehitus, sest nemad koos pärivad kogu Lääne kultuuriruumi, valge rassi asuala. Siit on ka lihtsalt mõistetav, miks Angela Merkel sisulisel on Oranž2 puhul Venemaa poolel.

III Eesti Iseseisvuspartei deklareerib:

  1. Eesti peab koheselt tulema oma arusaamade ja välispoliitikaga 21. sajandisse, võtma aluseks kõik geopoliitilised seaduspärasused ja kohustuslikud rollid – hakkama täitma geopoliitilise vaheruumi staatusega kaasaskäivaid kohustusi ja nautima privileege, mis võimaldavad uskumatult kõrgel nivool lahendada kõik Eesti probleemid ja veelkord riiklikult iseseisvuda.

  2. Tuleb koheselt lahkuda EL käsundusalast, lõpetada lapsik vastandumine Venemaaga, tuleb liituda georuumide väljaehitamise ja nende koostöö vahendamise ajaloolise missiooniga.

  3. Euroopa Liidu hülgamine on paratamatus ja see juhtub niikuinii, mida targemalt, vabatahtlikumalt ja koostööaltimalt see toimub, seda kasulikum Eesti riigile ja rahvale. Valida on kahe tee vahel: hääbuda tegevusetuses kahe georuumi vaheliseks territooriumiks ilma omariikluseta või siis tõusta missiooni-riigiks. EIP toetab ainult viimast varianti, meie valimiskampaania on üles ehitatud sellele eesmärgile. Meie tegevus juhindub EIP doktriinist: „Eesti iseseisvus ja majandus – Eesti kui uusautarkiline geopoliitiline ruum“

IV   Veelgi enam, Eesti Iseseisvuspartei deklareerib, et näeb Eestit  ka ökoriigina, kus:

1. On välistatud ohtlike kemikaalide ja mürgiste ainete sattumine loodusesse. Avalikkuse tähelepanu Eestis ja Euroopa Liidus suunatakse jätkusuutliku keskkonnasõbraliku majandamise vajalikkusele, välistades niisugused kiire kasumi teenimisest ajendatud projektid, millega võib kaasneda põhjavee või õhu reostus (kildagaasi ja fosforiidi kaevandamine). Taotletakse pidevat üleminekut alternatiiv­setele keskkonnasõbralikele energiaallikatele ning välistatakse tuumaenergia kasutusega seonduvad ohud. Riiklikul tasandil uuritakse keemiapilvede olemust.

2. Riiklikult toetatakse ökokülade ehitust, mis võimaldab rahval alustada elu maal. Kogu põllumajandus läheb prevaleerivalt üle mahetootmisele, keelatakse ohtlikud putukatõrje- ning taimekaitsevahendid ja GMO-kultuurid. Toidu koostises välistatakse keemilised mürgid ning olmekasutuses niisugused plastid ja pakendid, mis ei sobi taaskasutuseks ning kujutavad ohtu looduskeskkonnale.

3. Loodusmeditsiin saab riikliku heakskiidu ja rahastuse. Avalikustatakse elektromagnetkiirgusega seonduvad ohud tervisele.

Eesti Iseseisvuspartei juhatus

Aprill, 2014

1,953 total views, 2 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to www.sweetcaptcha.com:80 (Connection timed out) in /data01/virt2191/domeenid/www.iseseisvuspartei.ee/htdocs/wp-content/plugins/sweetcaptcha-revolutionary-free-captcha-service/library/sweetcaptcha.php on line 81