EL kaalub võimalust sõjaliseks sekkumiseks liiduvabariikides

EL kaalub võimalust sõjaliseks sekkumiseks liikmesriikides

postitas neocon valmistutakse-diktatuuri-kehtestamiseks osak. 9:12 15. veebruar, 2013

sõda Tundmatu Sõdur kirjutab: “Sama saksakeelne väljaanne, milline tekitas väikese tormi kui kritiseeris Jürgen Ligi selle eest, et viimane julges kritiseerida Saksa konstitutsioonikohtu aeglust ESM asja arutamisel, on avaldanud järjekordse näite EU tegemistest: Nagu kaheksajalg haarab EU komisjon endale ikka enam otsest võimu EU liikmesriikide üle. Euroopa Komisjon ja ELi esindaja välis-ja julgeolekupoliitika alal on esitanud oma ettepanekud niinimetatud “solidaarsusklausli” (klausel 222, Lissaboni leping) sisulise osa kohta, milline oli küll vastu võetud, aga targu jäetud senini Lissaboni lepingus lahti kirjutamata. “

Praeguseks lahti seletatud/kirjutatud Lissaboni lepingu “solidaarsus klausli” järgi lubatakse “riigisiseste erakorraliste asjaolude ilmnemisel” vennalikku kiiret abi saabumist, st. kui miski Brüsselile ikka ei meeldi, võib toimuda sissetung allumatusse riiki ka sõjalise jõuga. Nimetatud ettepanek põhineb artikkel 222, milline juba Lissaboni lepingu koostamisel tekitas erimeelsusi. Euroopa Liit ja EU liikmesmaad kohustuvad selle järgi üksteist erakorraliste ja kahjulike sündmuste korral toetama. See hõlmab sõnaselgelt tuge politsei, luure-ja sõjaliste (!) vahenditega. Käesoleva ettepanekuga nähakse ette riigikaitselist tuge “erakorraliste asjaolude” korral. Poliitilised erimeelsused riigi sees ei ole küll eraldi määratletud, et need kuuluksid samuti “solidaarsus klausli” alla. Kuid sellest hoolimata kuuluvad vastavalt kaasapandud definitsioonile “katastroof” alla ka rahvarahutused, sabotaaz jne. “..mistahes olukord, mis võib avaldada kahjulikku mõju inimestele, keskkonnale või varale..” Samuti definitsioon “kriis” hõlmab kõiki teisi võimalikke ohte, sealhulgas “…tõsine, ootamatu ja ohtlik olukord, mis nõuab kiiret tegutsemist,” ja milline võib “mõjutada või ohustada tähtsaid sotsiaalseid funktsioone”. Selliste sündmuste alla võivad kuuluda ka näiteks sadamatööliste streigid ja üldstreigid. Eriti kui konkreetse riigi jõustruktuurid nagu politsei liituvad streikijatega, on selle riigi valitsuse tegutsemis võimalused piiratud. Muide, Portugalis ja Kreekas on olnud juhuseid, kus juba politsei ja osaliselt ka sõjavägi on streikinud. EU komission ja tema alamkomisjonid ei lase ennast sellises olukorras muidugi eksitada. Juba on toimunud kolm kuuenädalast üleeuroopalise polisei (EUROGENDFOR) harjutust. Nende „European Police Force Trainings“ (EUPFT) käigus harjutati rahvamasside ülestõusu mahasurumise võimekust ja tegutsemist erinevates riikides. 2. märtsil 2013 toimub aga Brüsselis selle “solidaarsusklausli” täiendatud ja lahtikirjutatud variandi esimene lugemine.”

___________________________________________

Allikas: www.minut.ee

Postitas: EIP teabetoimkond

1,141 total views, 1 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>