EKRE jättis end poliitiliselt määratlemata. Kõne: sisult demagoogia, vormilt Münhausenlik belletristika

Partei teeb ideoloogiliselt ja juriidiliselt parteiks selle programm, mis kohustuslikult määratleb tema asukoha kolmel teljel: sotsiaal-, riski- ja õkoloogilisel teljel -2007/02/23/iseseisvusrahvuslased-contra-eurorahvuslased- .

Vaid klassikalisel kujul vormistatud enesemääratluse olemasolu võimaldab parteid võtta parteina, sest sellise vormistuse korral on ta võrreldav teistega, oleks identifitseeritav. EKRE on jätnud selle tegemata, mis tähendab, et teda ei saa võtta parteina, vaid tuleb käsitleda kui jõudu (nagu Helme ka õieti väljendus), mis oma tegevusvaldkonnad on seadusevastaselt jätnud määratlemata. EKRE programm on mõnus näide belletristikast ehk ilukirjandusest.

Võtame nõiteks EKRE programmist rubriigiigi “Riik ja valitsemine”:

Eesti on eesti rahva ajalooline kodumaa, ainus koht maailmas, kus eestlastel kui põlisrahval on eelisõigus ja kohustus luua tingimused oma rahvuse, keele ja kultuuri kestvaks arenguks ning rahvuslikuks julgeolekuks. Omariiklus tähendab Eesti põhiseaduse preambulis sätestatud väärtuste ja eesmärkide tingimusteta täitmist, hoidmist ja kaitsmist, vastastikust austust ja võrdväärset koostööd teiste riikide ja rahvastega. Avalikud eesmärgid peavad kaaluma üles erakondlikud ja ametkondlikud huvid. Hea elukorralduse üks tugisambaid on demokraatlik, aus ja korruptsioonivaba õigusriik, heade tavade järgimine valitsemisel ning tõhusalt toimiv riigiaparaat. Meie valitsemispoliitika eesmärk on eelpooltoodud printsiipide elluviimine ja täitmine.” See ei ole kanooniline programm ja ei kohusta “jõudu” millekski, ei anna võimalust kontrollida ega anda hinnangut partei kui sellise tegevusele. Tegemist on ideoloogilise anarhiaga, seadusetusega, mis võimaldab ujuda sogases vees.

Mart Helme kõne pole poliitiliselt analüüsitav, sest tegu ei ole programmilise kõnega, vaid lihtsalt kihutuskõnega. Olemusliku hinnangu olen aga loole siiski andnud juba arvamuse pealkirjas. Kurvastab see, et lahendid on rõhuvas enamuses mahakirjutatud EIP dokumentidest, kuid välja on jäetud kõige olulisem, nimelt see, mis lahendid tööle paneb: kohustuslik taasiseseisvumine, ilma milleta Eesti riik ja rahvas mingil juhul ellu ei jää, sest Euroopa Liit on eriprogramm rahvusriikide kustutamiseks, rahvuste segustamiseks.

Helme kõne on tüüpilise demgoogia, mida lausjalt kasutab IRL. Nagu oma 24.02 Avalikus pöördumises tõdesin, siis EKRE=ERL=IRL2, mistõttu Kongressi tulemus kujunes igati ootuspäraseks.

Vello Leito

13.04.2013

1,201 total views, 1 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>