Vale, mil pole üldse jalgu, ei lühikesi ega pikki

Peaminister Andrus Ansip kohtus 12. märtsil Luksemburgi välisministriga. Kohtumisel ta ütles: «Euroala lagunemisest ei räägi enam keegi.»

http://www.e24.ee/1166902/print/ansip-euroala-lagunemisest-ei-raagi-enam-keegi/

Vaid päev varem, siis 11.märtsil, kogunes uue erakonna „Alternatiiv“ kohtumisele Frankfurdi jõukas eeslinnas Oberurselis umbes 1200 inimest. Uue partei loojate tuumiku moodustavad endised majandusprofessorid, kelle arvates Berliin toetab maksumaksjate raha eest läbikukkumisele määratud süsteemi. 11.03.2013 nädalalehes Focus avaldatud arvamusuuring näitas, et neljandik sakslastest võiks hääletada partei poolt, mille kampaania põhineks Saksamaa lahkumisel euroalast.

http://www.postimees.ee/1167034/uus-saksa-erakond-loodab-loigata-kasu-eurovastasuselt

Kooste: EIP teabetoimkond

1,807 total views, no views today

EESTI ISESEISVUSPARTEI ESIMEHE VELLO LEITO 13.03.2013 AVALIK PÖÖRDUMINE

1. Eestil puudub põhiseadus ja põhiseaduslik võim. Eesti on Euroopa Liidu nimelise liitriigi liiduvabariik. Eesti territooriumil kehtib EL Konstitutsioon, mis on asja olemuse peitmiseks ümber nimetatud Lissaboni lepinguks. EV Põhiseaduse kehtivuse tühistas eesti rahvas 2003. aasta referendumil selle küsimuse nr 2 heakskiitmise läbi.

2. Eesti Vabariigil liiduvabariigi staatuses – nii juriidiliselt kui faktiliselt – puudub igasugune õigus muuta 1920 aastal sõlmitud Tartu rahu ja sellejärgset piirilepingut. Igasugused piiriläbirääkimised tuleb lõpetada.

3. Küll aga on liiduvabariigi valitsusel ja riigikogul õigus ja kohustus parandada oma vead ja tunnistada 2003. aasta referendum EV Põhiseaduse vastaseks ja seega õigustühiseks.

4. Eesti iseseisvuse uus taastamine avab tee kolmepoolseteks läbirääkimisteks Euroopa Liiduga ja Venemaaga kokkuleppimaks kolmepoolselt Eesti kui kahe geopoliitilise ruumi vaheruumi staatuse õigustes ja kohustustes, nii nagu seda on kirjeldatud EIP 24.02.2013 pöördumises.

5. See on ainuke tee eesti rahva omariiklusvõime säilimiseni, eesti rahva ja riigi allesjäämisele, kõige õiglasem, otstarbekam ja kasulikum kõikidele osapooltele.

6. Nõuan pöördumise avaldamist riiklikus meedias. Tekst on edastatud: BNS, ERR, Delfi, Postimees, Õhtuleht, Kanal2, TV3, Äripäev, Maaleht.

Vello Leito

Eesti Iseseisvuspartei esimees

13.03.2013

1,262 total views, no views today