Ja reeturid sabarakud on meie enda rahva hulgast …

MERIKE LILLENBERG KIRJUTAS FACE BOOK`IS

“Postimehe” artikkel: http://arvamus.postimees.ee/1139088/merle-haruoja-rassism-kreekas-rikub-pohimotteid-millele-euroopa-liit-on-rajatud/

Minule, kui eestlasele teeb selline arvamus väga haiget. Mul on kahju ja mul on häbi, et minu kaasmaalane on on ennast eurosakstele maha müünud ja laulab nüüd seda mis kästakse. Kreeka rahvale ja rahvuslikule parteile edu ja õitsengut! Sama Ungarile ja kõigile teistele rahvastele, kes julgevad Uuele Maailmakorrale vastu hakata!

Haruoja: “Kui me eeldame, et teised riigid on solidaarsed meiega, kui me seda vajame, on meil vaja ka ise näidata üles solidaarsust teistega. Praegu teeb Eesti jõupingutusi Euroopa Nõukogu raamotsuse ülevõtmiseks, mis käsitleb võimalusi võidelda kriminaalõiguse vahenditega rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu”. No millest me enam räägime! Pilt on selge! Kes julgeb eestlane olla omal maal ja seda ka välja öelda, läheb vangi rassissmi õhutamise eest. Ja reeturid-sabarakud on meie enda rahva hulgas… Neil pole isegi häbi. Naiivsete siniste silmadega tädi täidab käsku. Täpselt nii nagu NSVL okupatsiooni ajal. Kas tuleb tuttav ette? Venelaste tallalakkujad hakkasid oma rahva peale koputama ja neid küüditama.

Mina olen südamest solidaarne teiste Euroopa riikidega, kes koos Eestiga tõusevad üles euroimperialistide vastu. Nii et solidaarsuse puudumiseta ei saa.

___________________________________________

Allikas: www.rahvuslane.blogspot.com

Postitas: EIP teabetoimkond

3,980 total views, 2 views today

Raivo Orgusaar: EMORi litsents tuleb tühistada

Kas te teate, miks kogu maailmas – väljaarvatud muidugi „edumeelses“ Eestis – kasutatakse valimistel üksnes valimisjaoskonnas valimissedelitega hääletamist ja hääletuskastid on läbipaistvad? Loomulikult sellepärast, et valimised oleksid kontrollitavad ja vabad võltsimistest. Sellepärast on valimisruumis lubatud viibida vaatlejatel. Ei mingeid eelhääletamisi ega e-hääletamisi, sest viimased on takistamatult võltsitavad, kuna vaatlejad ei saa hääle(tussedeli) liikumist katkematult näha.

Seda teavad muidugi kõik, et parteide reitingu-uuringutel on ülisuur mõju poliitilise kliima kujunemisele ja parteide endi populaarsuse kujunemisele ühiskonnas? Seepärast peavad olema ka reitingu-uuringud vaadeldavad, tulemused kontrollitavad. Üldiselt reitingu-uuringufirmad aga vaatlejaid ei salli ja loevad seda nende usaldusväärsuse kahtluse alla seadmiseks – firma mainet kahjustavaks. Seepärast üldjuhul kasutatakse maailmas mitme reitingufirma tulemuste ja töö võrdlevat kõrvutamist, lähtudes eeldusest, et kartellikokkulepet firmade vahel ei ole. Reitingu-uuringute veamarginaal paikneb tavaliselt 2-4% vahel ja see märgitakse iga uuringu juures eraldi ära.

Aga kas te seda ka teate, et Eestis teeb parteide reitingu-uuringuid vaid firma EMOR ja võrrelda/kontrollida tema tulemusi pole võimalik mitte mingil moel. Ja seda, et pidevalt laekub inimestelt väiteid, et küsitlejad käituvad kurioosselt, aeg-ajalt kuuleb neilt selliseid väiteid, et küsitluslehel üldse riigikoguväliseid erakondi polegi, või siis, et „limiit“ mingi erakonna osas on küsitlusel täis. Vahete-vahel katketavat telefoniküsitlejad kõne, kui küsitletav mainib mõne riigikoguvälise erakonna või „ebasoovitava“ erakonna nime. Seejuures üksikud küsitlejad ise aeg-ajalt möönavad kõike eelpoolöeldut, sealjuures isegi seda, et erakonnaväliseid parteisid ankeedis pole. Mina olen kõike seda kuulnud ja sellepärast hindan EMORi küsitluste usaldusväärsust numbriga „0“, kuna usun inimeste väiteid rohkem, kui EMORi numbrikõlkse.

Nii ei saa jätkuda, tuleb midagi ette võtta, näiteks peaks Iseseisvuspartei (mina ei ole EIP liige!) ise hakkama läbi viima küsitlusi, või neid ostma võrdlemiseks mõnelt teiselt küsitlusfirmalt. Võib oletada, et EMOR ei luba EIP vaatlejaid valimi koostamise juurde ega küsitlejatega kaasas käima. Kuid on üks asjaolu, millega EMOR on end raskelt sisse rääkinud ja teda saab kohtusse anda, nõuda tema litsentsi tühistamist.

Vaadake, ka küsitluse juures kehtib kord, et küsitlus peab olema kirjalikult vormistatud ja sellel peab olema nii küsitletava, kui küsitleja allkirjad, ning üks eksemplar peab jääma küsitletavale. Küsitleja ankeet peab minema aga arhiveerimisel, nii et järelkontroll oleks teostatav. Ainult selline küsitlus on legitiimne ja usaldust vääriv. Tegelikkus selline ei ole, muidugi.

Nagu ütlesin, EMOR on teinud räige vea ja tema litsents on tühistatav. Lugege järgmist lõiku EMOR kodulehelt: „Ainsana Eestis kasutame uuringu läbiviimiseks sülearvuteid.“

Nii-nii, aga kus on järelkontrolli võimalus, allkirjastatud materjali arhiveerimise võimalus? Seda ei ole. Sellepärast EMOR ainsana kasutabki arvutit, et soovib tulemusi manipuleerida/võltsida – seda, et tulemus oleks absoluutselt vastaja ja vaatleja kontrolli alt väljas. EMOR teeb, mis tahab ja kellelegi aru ei anna, kontrollida ka ei saa! Kurioosum!!! Poliitilised parteid sellise olukorraga absoluutselt ei tohiks leppida! Muide, selsamal põhjusel on ka rahvaloenduse andmed kehtetud, sest andmed salvestati küsitluse käigus ainult arvutisse.

Olen pidevalt tegelenud võltsingute teemaga, eriti valimisvõltsingute teemaga ja olen sellest kirjutanud ka siinsamas EIP kodulehe rubriigis, vt 28.08.2011 http://iseseisvuspartei.ee/2011/10/24/raivo-orgusaar-taielik-valimispettus-2011/. Minu soovituseks Eesti Iseseisvusparteile on tühistada EMORi litsents! Muidugi, omapoolseid kontroll-uuringuid tuleb teha pidevalt. Minu hinnangu kohaselt ausa reitingu-uuringu korral asub EIP reiting kuskil 3-5% regioonis, mitte 1-2%, nii nagu EMORi uuringud seda „näitavad“.

Raivo Orgusaar

16. veebruar 2013

1,825 total views, 1 views today