Eesti Iseseisvuspartei esimehe aastakokkuvõte: selgus saabus aastal 2012

Sai selgeks, kes on Toomas Hendrik Ilves. Ta on tüüpiline USA jänki, kellest seadusevastaselt on tehtud presidendirolli kandaja Eestis (USA oma mees „Havannas“), kes läbirääkimiste laua taga närib kummi ja temale ebameeldivate isikute kõnevooru ajal pingutab püüdlikul näolihaseid, et kõik saaksid aru, kui tühised ja vääritud need isikud on.

Kasutades jääkeldri ümarlauale kogunenute silmitut alandlikkust ja osade poliitilist ebaküpsust, alandas ta ümarlauad-kohtumise kaudu kogu rahvast. Kasutades ära kujunenud olukorda teeb ta jätkuprotsessiga kogu rahva kaassüüdlaseks valitsejate poolt tehtud vigades. Ta kaasab eelolevasse „dialoogi“ „rahva esindajad“, et siis internetikeskonnas räigelt modereeritud poliitilise shõuga kõigile näidata, et ka nemad – rahva esindajad – ei suuda midagi targemat öelda ja olukordi paremini lahendada, kui senised võimukandjad. Sellisel viisil annavad „rahva esindajad“ rahva eest oma heakskiidu, et kõik, mida toorutsev jänki koos võimuritega on korda saatnud, on hästi tehtud.

Kes on süüdi?

Riigireeeturitest riigikoguparteid, valitsus ja president on sunnitud möönma, et rahva hulgas valitseb kasvav rahulolematus. Rahvas otsib süüdlast. Pole aga midagi otsida, sest tõde lebab pinnal: Isamaa/Isamaaliit seadsid ühiskonna oma reformidega hukkumiskursile, rööbastele, mis kõrvalekaldumatult viivad kuristikku, Reformierakond on näiliselt meelevigase järjekindlusega hoidnud ühiskonda sellel kursil. Eesti ühiskond on omadega sees.

Eesti ühiskond on omadega sees, piltlikult – soos. Ees paistavad üksnes tulukesed – sootuled:

- tuleb muuta valimisseadust,

- Eesti päästaks spetsialistide valitsus,

- jne.

Sootuled on surma ended.

On nii, et ühiskond, antud juhul riik, on isetervenev organism kui selleks on loodud eeldused. Ühiskond terveneb, kui näeb tegelikkust adekvaatselt, teisisõnu, kui näeb tõe valgust, tegelikkusele vastavaid fakte.

Ka siin on täpselt kättenäidatav, kes on süüdi. Selleks on neljas võim, ehk meedia, ehk demokraatia valvekoer ühiskonnas. Mõistagi, kaugeltki mitte kogu meedia!!! Milles on süüdi erameedia, näiteks Postimees, mis on välisomanike ja välisriigi huvide kandja Eestis? Tema ei kaitse ega peagi kaitsma Eesti huvisid, vastupidi, vaid ainult omi ja oma riigi huvisid. Talle on antud riigikogu poolt selline õigus. Väited, et meedia omanikud ei ole poliitikasse segatud persoonid, vaid on üksnes kasumi teenijad, on mõeldud teenima vaimselt alaealisi, neid, kes vajavad kurejutte.

Ainuisikuline süüdlane selles lõikes on aga olemas, selleks on Eesti Rahvusringhääling, mis on nime poolest seatud rahvuslikke huve kaitsma, tõde kandma. Ent ERR ei kanna tõde, ei heida tõe valgust, vaid vastupidi, kurnab piinliku täpsusega lõputuid faktoide, et nende hulgast tõesed faktid üles leida ja siis tsensuuri alla panna. Seejärel nende faktoididega pateetiliselt eteldes toidab ERR suurimat sootuld Eestis.

Kuidas on see võimalikuks saanud?

Selgitusega tuleb alustada kaugemalt. Kuidas on saanud võimalikuks see, et Euroopa Komisjon – üks mittevalitud persoonide kogu – on enda kätte haaranud kogu Euroopa Liidu seadusandliku ja täitevvõimu? Mõelge põhjalikult! Ja on loonud isegi sellise kogu, mida ta europarlamendiks on nimetanud – on loonud parlamendi, mis ei loo seadusi! Mõelge siinkohal jällegi hoolikalt. Seda on tehtud sui generis tehnoloogia abil, millega on loodud ka sui generis Euroopa Liit. See tehnoloogia on loomulikult teadusliku täpsusega analüüsitav ja esitatav, kuid ei mahuks siia teksti. Siia teksti mahub ja kuulub kohustuslikuna veel fakt, et EK on alustanud EL aluslepingute muutmist, et EL õigusest välja võtta kõik konsensuslikud otsused, teha Euroopa Liidust unitaarriik – grupi isikute n-ö monarhistlik riik, kus seadusandlik ja täitevvõim on seatud väljaspoole demokraatlikke mehhanisme.

Samasugust tehnoloogiat kasutab Euroopa Komisjon oma liikmesriikides, sealjuures ka Eestis, et muuta need unisoonseks „monarhistliku“ riigiga – Euroopa Liiduga. Selle tehnoloogia abil on Eestis kaks seadust tõstetud kõrgemale kui riigikogu, need seadused on: Eesti Panga seadus ja Eesti Rahvusringhäälingu seadus. Mõlemal juhul tegi seda riigikogu ise ja „vabatahtlikult“.

Eesti Panga seaduse kohta avasin tõe 2007.a. riigikoguvalimiste otsestuudios Vikerraadios. Saates osalesid veel riigikoguliikmed Liina Tõnisson ja Meelis Atonen, kes peaaegu vahetult peale valimisi lahkusid riigikogust vabatahtlikult. Minu tõlgendus: nad said aru, et poliitiline opositsioon on kõike mõistnud, et EP seadusega hävitati rahvuslik pangandus ja sedakaudu rahvusliku majanduse ellujäämise võimalus, ning sedakaudu eesti rahva omariiklusvõime säilimise eeldused, ja et varem või hiljem tuleb riigikoguliikmetel hakata vastust andma.

Rahvusringhäälingu seadus on oma olemuselt koopia EP seadusest: ERR juhatusele on omas valdkonnas kätte antud kontrollimatu täitevvõim ja seadusandliku võimu analoog, ERR nõukogu on kui europarlament, mil õigus vaid näppu viibutada. Töötage tähelepanelikult läbi ERR seadus ja kõrvutage seda EP seaduse esimese redaktsiooniga 1993. aastast, kui see tookord maikuus vastu võeti – ühehäälselt, muide

Mida ERR eesti riigile ja rahvale kahjulikku teeb?

Nagu öeldud, ta ei haugu seal, kus vaja ja haugub seal, kus vaja ei ole. Senini arvati, et ERR on Reformierakonna käsualune. Aasta 2012 andis selge tõestuse, et see ei ole nii, ERR ei allu üldse eesti ühiskonnale, vaid allub JJ meetodite ja agentide kaudu „soovitustele“ (http://www.iseseisvuspartei.ee/test/index.php/artikleid-liikmetelt-avatud/items/vello-leito-meedias-ei-ole-grupiviisilist-motlemist-vaid-on-totaalne-tsensuur.htmlm). ERR on poliitiliselt Eestist sõltumatu, tal on oma (väljaspoolt kontrollitud) poliitiline tahe, mis käesoleval ajal hävitab Reformierakonda, et võimule viia Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, ehk sotse, ümbernimetatud kommuniste, kes on Euroopa Komisjoni valik nr 1 Eestis.

Nüüd täpsemalt, mida ERR pole teinud, kuid oleks pidanud tegema. Oleks pidanud rahvale selgeks tegema, et:

- Eesti majandust ei mõõda SKP, vaid RKP, mis on oluliselt väiksem;

- individuaalse tarbimise suurust Statistikaamet üleüldse ei avalda;

- oleks pidanud selgitama, et mingit majanduskasvu pole olnud, on olnud vaid SKP numbriline kasv suur- ja keskmise omandi müügi kaudu ja ühiskonna laenukoormuse tõusu kaudu ca ühe aasta RKP mahuni;

- keskmiseks palgaks ei ole mitte statistikaameti „küsitluste“ alused saadud numbrid, vaid maksuameti poolt avaldatud mediaankeskmine palk;

- keskmine palk tuleb esitada mediaankeskmise palga ostujõu kujul;

- majanduslikku ebavõrdsust ühiskonnas ei mõõda mitte kvintiilide jagatis, vaid detsiilide jagatis;

- Eesti ei ole mitte iseseisev riik, vaid föderaalse Euroopa Liidu liiduvabariik;

- EV Põhiseadus ei kehti, sest EL õigus on ülimuslik selle suhte;

- viie rikkama riigi hulka jõudmiseks tuleb ennekõike saada riigiks;

- e-valimised on kuritegelikud, sest välistavad vaatlejate tegevuse, avavad võimaluse kontrollimatult andmed võltsida;

-jne jne jne.

Kui ühiskonnale näidata tõde, siis ta läheb tõe valguse suunas, hülgaks sootulede surmamaagia. ERR on viimane, mis tõde avaldab, esimene meedia seas, mis ühiskonda sohu uputab. Miks ta teeb seda? Olgu üle korratud: ERR ei teeni Eesti huve, vaid välishuve, sealjuures EL föderatsiooni huve.

Kokkuvõte

Kui öeldu veelkord üldistavalt kokku võtta kõikide valdkondade lõikes, siis jääb ainusüüdlaseks ikkagi vaid riigikogu: tema pani paika presidendi, valitsuse, lõi seadused, on enda kätte väänanud nii täitev- kui seadusandliku võimu, viinud Eesti Panga IMF otsejuhtimise alla, ERRi Euroopa Komisjoni juhtimise alla. Siit kasvab ka lahendi ainuvalentsus – olukorda saab muuta vaid riigireeturparteidest koosneva riigikogu koosseisu muutes, selleks rahvale õiget valimiskäitumist õpetades. Praegune riigikogu on teatanud eetikakoodi loomisest – Saatan kohendab  kimbatuses oma parukat!

Otsustavalt tähtis on tõese teabe edastamine. Viimast silmas pidades edastab Eesti Iseseisvuspartei oma avaliku teabe järgnevalt: BNS, ERR, Delfi, Postimees, Õhtuleht, Äripäev, Maaleht, Kanal2, TV3. Vajadusel lisanduvad adressaatide nimekirja kõik maakonnalehed ja vallalehed.

EIP juhtkond ei arva, et meie ametlikud tekstid avaldatakse massimeedias, sellele vaatamata on teabe edastamise massimeediasse põhimõttelise tähendusega: nii kandub ajalukku ja selle uurijateni fakt, et meedia teadis tõde, kuid ei edastanud seda ühiskonnale, st et uputas teadlikult Eesti riiki ja rahvast, viimase riiklusvõimet. See/need, kes purustavad meedia blokaadi faktitäpsele teabele, päästavad riigi ja rahva.

Vello Leito

Eesti Iseseisvuspartei esimees

26.12.2012

1,135 total views, 2 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>