Eesti Iseseisvuspartei vastus Riigikogu põhiseaduskomisjoni 11.06.2012 pöördumisele

Eesti Iseseisvuspartei vastus Riigikogu põhiseaduskomisjoni 11.06.2012 pöördumisele

Eesti riik on totaalselt kraavis. Praeguse kursi jätkudes kustub eesti rahva riiklusvõime pöördumatult juba lähiaastatel. Üheks olulisemaks põhjuseks taolisele asjade olekule ja käigule on erakondade rahastamise põhimõtted seadusandluse tasandil.

Praegune Erakonnaseadus (ES) ei taga riigikoguerakondade rahastamise osas sisuliselt mingit järelvalvet, ega sea riigikoguerakondade rahastamises ka mingeid mahulisi piirangud. ES aga tagab, et riigikogus olevad erakonnad on kindlustanud endale ainuvõimu, sest riigikoguvälised erakonnad ei saa korruptsioonivaba raha (loe: seadusega sätestatud rahastamist) tõusmaks riigikokku. Riigikoguvälised erakonnad saaksid praegu tõusta riigikokku ainult musta raha kasutades, muutudes sedakaudu ”raha” käsutäitjateks, nii nagu praegu kõik riigikoguparteid seda on.

Eesti Iseseisvuspartei ei ole nõus kasutama musta raha, hakkama ”raha” teenriks, vaid nõuab seadusandlikult tagatud võimalust riigikokku pääsemiseks, nõuab põhiseadusega sätestatud poliitilise diskrimineerimise keelust kinnipidamist. Praeguse olukorra jätkumine viib silmitu viha kiire kasvamiseni riigikoguparteide vastu nii elanikkonna hulgas, kui riigikoguväliste erakondade osas. Selline olukord saab lõppeda vaid katastroofiga.

Eesti Iseseisvuspartei on nõus erakondade rahastamisega üksnes riiklikest vahenditest, kusjuures seaduses peab olema täpselt määratud rahastamise kord ja määrad. Rahastada tuleb ka riigikoguväliseid parteisid. Sobivaim (EIP jaoks ainuvastuvõetav) viis on rahastamine riigikoguvalimistel saadud häältearvuga proportsionaalselt määraga 10 eurot hääle kohta aastas.

Erakond tohib võtta laenu ainult sellises mahus, et kogu sissetulek jääks eespool märgitud mahu piiridesse, st et erakondadele ei tohi olla lubatud äritegevus. Ainukeseks lisasissetuleku allikaks võib olla liikmemaks, kusjuures selle maksimummäär liikme kohta peab olema seadusega määratud nii, et liikmemaksude maksimaalne võimalik üldmaht ei ulatuks üle 50% riiklikust rahastmisest. Ära tuleb kaotada valimiskautsjonid.

Esitatud nõudmised ja ettepanekud tagavad poliitilise diskrimineerimise lõppemise erakondade rahastamises, tagavad selle, et Eestis ei saa tekkida nn Berlusconi parteisid, siis selliseid parteisid, mille moodustab ja rahastab sisuliselt üksainus erakonna liige.

Kirja koostas juhatuse liikmete seisukohtade alusel Vello Leito. Järgnevalt on lisatud juhatuse liikme Sven Sildniku eriarvamus:

Minu ettepanek on järgmine: me kutsume kõik riigikogujad tagasi. Need, kes on võimelised tõestama, et nad on korrektselt rahastatud võivad tööd jätakata. Aruandluseks on aega, ütleme nt 1 kuu. Kes selle aja jooksul ei ole võimeline oma rahaasju valgustama, seda koheldake vastavalt seadusele.(:).”

Vello Leito

Eesti Iseseisvuspartei esimees

29.08.2012

1,048 total views, no views today