Vello Leito: TNS Emor – soome majanduskolonialismi salaprojekt – lõi kartma II

Üks majanduskolonistide instrumentidest mõjutamaks olukorda riigis nende poliitiliste parteide võimulhoidmise ja võimuleupitamise kaudu, mis on nõus olema neile käsualusteks. Eestis on sellised parteid Reformierakond ja IRL. Järelikult peavad nad hoolitsema reitinguuuringutes selle eest, et eelkõige REF reitingud oleksid teiste riigikoguparteidega võrreldes võimalikult kõrgele võltsitud.

 

Kuidas näevad riigikoguparteid välja reitingu-uuringutes kahe firma võrdluses: TNS Emor versus Turu-uuringute AS (T-u AS) ajavahemikus 2009. aasta jaanuarist kuni märtsini 2011, seega siis riigikogu valimisteni. Niimoodi sellepärast, et valimiste järel T-u AS lõpetas reitingu-uuringud. Allpool on joonistel 1-4

 

toodud praeguste riigikoguparteide reitingud graafilisel kujul (vt www.neti.ee/erakonnad/erakondade ajalugu/reitingud – LINK ) kusjuures graafikule on arvutiprogrammi poolt kantud ka kõverate keskjooned.

 

Kuna T-u AS materjale võis meediast leida vaid vahel harva ja üksnes Postimehest, siis ühiskond hindas parteide populaarsust ikkagi ja ainult Emori uuringutulemuste alusel, sest neid anti ja antakse ühiskonnal ette tähelepanuväärses mahus ja viksi metoodilisusega.

 

Kui mõlemad firmad oleksid ausad ja eksaktsed, siis tulemused langeksid pikas perspektiivis (22 kuud käesoleval juhul, neli kuud on puudu sellepärast, et nendel kuudel T-u AS uuringuid ei teinud) täpselt kokku – puuduks süstemaatiline viga. Antud juhul muidugi ei saa tõestada kummagi firma (võimalikku) eksimatust ja see polegi vältimatult oluline, tähtsam on erakonadade reitingute omavaheline suhe – valija ju ei pea meeles numbreid kuivõrd seda, kes on kõvem.

 

Ootuspäraselt ei lange reitingufirmade numbrid kokku, ilmneb süstemaatiline viga REF-i kasuks, ning Keskerakonna (ja ka Sotsiaaldemokraatide) kahjuks. Nagu nähtub graafikute keskjoontest on süstemaatilised vead (st võltsingud) numbriliselt sellised: REF +1,9%, Keskerakond -1,4%. Niisiis pole võltsingud siinkohal just vapustavalt suured, ent need erinevused ongi pärit vaiksest perioodist – poliitika hapukurgihooajast. Kuid meeles tuleb siiski pidada, et näiteks süstemaatiline viga 1,9 protsendipunkti pole küll ehk skandaalselt suur, ent alarmeeriv ikkagi, sest tegemist pole ju ühekordse uuringu veaprotsendiga, vaid pikaajalise keskmise veaga – süstemaatilise veaga.

 

Pilt muutub oluliselt kui võrdleme reitinguid tapluse kõrghooajast, st enne valimiste-eelsest perioodist, antud juhul siis kaheksa kuu jooksul: 2010 aasta keskpaigast kuni valimisteni. Jättes IRL ja sotsid siinkohal välja kui tookord siiski taustategijad, pangem luubi alla otsustav vastasseis: REF versus Keskerakond, vt joonised 5-6.

Kaheksa kuu süstemaatiline viga aritmeetilise keskmise tasandil on Reformil +1,8% ja Keskerakonnal –3,4%. Neid numbreid tuleb tõlgendada selliselt: kui vaadelda mingi konkreetse kuu reitingut, siis kõige tõenäolisemalt me saame petta niipalju nagu näitavad ülaltoodud numbrid.

 

Nagu eespool juba märkisin, pole reitingute puhul esmaoluline mitte niivõrd tegelik toetuse määr, kuivõrd toetuste omavaheline suhe. Sellest vaatevinklist on kõige sagedamine esinev kuine eelis (st võltsing) Reformierakonnal +5,2% Keskerakonnaga võrreldes. Ja see on juba midagi, anda saab vaid ühese hinnangu – räige võltsing majanduskolonialismi toitva partei kasuks.

 

Võttes kokku reitingu-uuringute analüüsi tulemused ajavahemikust 2009. aasta algusest kuni 2011.a. valimisteni, siis saab teha järgmised põhimõttelised järeldused:

 

  1. Mõlemad firmad valetavad eesmärgipäraselt vastavalt oma tellija soovile põhimõttel, et kes maksab, see tellib muusika. Väidet kinnitab fakt, et mõlemad väldivad igasugust uuringute esitamist omavahel võrreldaval kujul. Kuna uuringutulemusi võrreldavateks taandama hakkavad vaid üksikud, siis jääb süstemaatiline võltsing rahvale tabamatuks. See ongi reitingu „kontrollifirmade“ poolt eesmärgiks seatud.

 

  1. Kumbki uuringufirma ei anna ausat teavet, mistõttu võrdlemisel aluseks võtta ei saa kumbagi, küll aga on võimalik nende omavahelise võrdlemise järgi öelda kõige tõenäolisem võltsingu suurus mingil ajahetkel.

 

Niisiis kahe uuringufirma võrdlus ei anna maksimaalselt võimalikku teavet reitingute kohta, kuid olulist teavet edastab siiski. See võltsingute tellijatele loomulikult ei meeldinud, ning alates märtsist 2011 võeti T-u AS „rajalt maha“, reitinguid avaldab nüüd ainult Emor! Eesti astus ühe ja „ainuõige“ ajastusse …

Järgneb …

 

Vello Leito

06.04.2012

1,452 total views, 3 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>