Vello Leito: Mis ootab Eestit ees? XI – Omariiklusvõime ärakustutamine. Direct action

Väikesearvulise rahva omariiklusvõime ärakustutamine rohujuuretasandi kaudu on suhteliselt lihtne ja ka üsna töökindel, ent täiesti riskivaba siiski mitte. Kui riigi majandus on korras, või vähemalt seisab jalgadel, siis on alati võimalus, et mingil hetkel marsib rahva hulgast kalevipojana esile keegi maine kangelane või siis ebamaine valgustaja ja pöörabki rahva ära. Eesti rahva puhul on viimane üsna vähetõenäoline arvestades rahva meelsust – Järva-Jaani kuulutaja väidetavalt peksti surnuks ebameeldivate tulevikuennustuste pärast, paljasjalgne Tõnisson (hiljem pühak Vend Vahindra) aeti riigist välja, prohvet Karl Reits sai avalikku ihunuhtlust – ent risk on ikkagi olemas, ei või iial teada … Pealegi on rohujuuretasandikustuti aeglase toimega. Seepärast on samaaegselt käigus ka otsesihtimisega relvad omariiklusvõime kaotamiseks rahvusliku majanduse äratinistamise kaudu.

Tüüpiline üleminekuvorm rohujuuretasandilt otsesihtimisele näeb laias laastus välja nii nagu see avaldub ühe gümnaasiumiõpilase artiklis: „Eestis pettunud: „Riik ajab kõik talendid oma isekuse tõttu minema,““ Delfi, 19.12.2011:

“Arvan, et süüdi on Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeerium, kes on nõrgestamas eelkõige keskklassi, kavatsedes jätta Eestisse vaid pisut üle saja (ligi 130) gümnaasiumi. Sulgeda soovitakse eelkõige maagümnaasiume, võttes ära sealsetes põhikoolides õppivatelt noortelt valikuvõimaluse. Enam ei ole paljudel põhikoolilõpetajatel võimalik valida, kas minna gümnaasiumisse või jätkata haridusteed kutsekoolis. /-/ Kuid kui riik koolitab võimalikest energeetikutest ning juristidest kangekaelselt pagareid ja põllumehi, siis ei ole võimalik enam rääkida Eestist kui kõrge haridustasemega riigist. Odav tööjõud – kas see ongi meie pluss? /-/ Tekib küsimus – miks haridusministeerium teeb taolisi käike? Miks ei toeta ministeerium õpilasi niigi palju, et tagada neile tasuta võimetekohane haridus, millega oleks võimalik ka kodumaal karjääri teha? Vastus peitub rahas. Tunduvalt odavam on koolitada õpilasi, kes õpivad kutsekoolides – õppetöö kestab 4 aastat ning pärast seda minnakse tööle. Hoopis kulukamaks osutub gümnasistide õpetamine, sest nemad lähevad pärast kolme gümnaasiumiaastat enamasti edasi ülikoolikraadi omandama. Siin peitub ka gümnaasiumide sulgemise põhjus. Järeldub, et riik ei tegutse antud juhul mitte rahva, vaid iseenese rahakoti huvides, elades vaid praeguses hetkes ning mõtlemata tagajärgedele. Kas see on demokraatia? … „

Otsesihtimisega ärakustutamine ongi kaasajal oma vormilt selline: kontsa sihid, ninna kargab – rünnak pole käega katsutav, kuid tagajärgedest tuntav, sest kõik peab toimuma inimese „vabal tahtel,“ nagu lugematuid kordi juba korranud olen. Gümnasist tunneb ja näeb ette tagajärge, kuid ei näe siiski selle tegelikku tekkepõhjust, ehkki pääses üsnagi lähedale. Assimileerimisele määratud riikide otsustajate ette seatud ülesandeks on tekitada odav tööjõud ja tööpuudus, nn demokraatia on vaid sillerdav aksessuaar timuka rüül. Gümnaasiumite kaudu intelligentsi toota ei tohi, siis võivad tekkida iseseisvuse ja riiklusvõime eeldused. Edasi selle kandi pealt täpsemalt.

Mul on ees 2010. aasta alguse seis Eesti leiunduse kohta. Eelmisel aastal (siis 2009. a.) oli Eestis kehtivaid patente 1413, Eesti isikutele kuulus neist ainult 57. Anti välja 132 patenti, millest Eesti isikutele kuulus vaid 12 kusjuures samal aastal kustutati Eesti isikute patente 7. Kas need numbrid iseloomustavad iseseisvat riiki? Muidugi mitte, need iseloomustavad silmini koloniseeritud riiki. Asja tuum seisneb selles, ikka ja endiselt selles, et hävitatavale riigile ei saa anda midagi, mis võimaldaks üles ehitada iseseisva tootmise, eriti eksporttootmise.

Aga just leiutis ja sellele võetud patendid on need, millele saab rajada välisvalitsejatest sõltumatu toodangu-eksportartikli. Lihtne ju, miks ei tohi Eesti isikutel olla patente. Kuidas selleni jõuti ja jõutakse, see on eraldi teema, väga tähtis ja sügav teema, mille käsitlemisel peab jõudma muuseas ka selleni välja, et miks on Patendiameti direktor katkematult alates aastast 1992 Matti Päts (sünd 1933), Konstantin Pätsi pojapoeg. Seda olukorras, kus seis Eesti leiunduses/patendinduses on paduskandaalne. Patendiametil oleks paljugi võimalusi asjade käiku mõjutada Eestile kasulikus suunas.

Muinasjutus puunukk Buratinost on peategelaseks puust ajudega Buratino, kes mattis Lollidemaal maha oma raha ja jäi siis ootele, et rahapuu kasvama hakkaks – röövlite kass Basilio oli talle nii öelnud. Et rahapuu kohe kasvama ei hakanud, siis suikus Buratino unne. Vahepeal viis kass aga raha minema ja kui Buratino üles ärkas, ei olnud ei raha ega rahapuud! No, mis sa selle peale kostad? Force majeure, mis muud!

Kord 2007. aastal matsid 101 puisete ajudega inimest miljardeid kroone Arengufondi – targad väliseksperdid olid öelnud, et siis tuleb kõva areng – ja jäid ootama. No, ei tulnud, isegi rahapuu ei hakanud kasvama. Tulid küll 15 pikantset arenguideed-investeerimisprojekti nagu: lemmikloomaomanike suhtlusportaal, pilgujälgimise tehnoloogia arendamine, privaatne keskkond internetisuhtluseks, …. ja ainukese füüsist liigutava investeeringuna Smartpost AS pakiautomaatide võrk, mis Eesti siseturu agooniasentidest elatub. Ei mingit toodanguartiklit, mingit eksporti, ei ühtki leiutist tootmisele kandjaks. Mitte midagi. Loodetavasti on siinkohal juba kõikidelel arusaadav, et see ongi eesmärk – leiundus majandusest eemal hoida.

Aga veel enne seda aastal 2004 panid kohalikud 101 buratinot kasvama ju Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse – 7,4 miljardit krooni kaevati kuueks aastaks maasse. Jällegi ei kasvanud puud ja miljardidki maa seest kadunud.

Tegelikult on tänase Eesti basiliod siiski veidi mures, sest raha pole ju buratinode oma. Selle tegelikud omanikud võivad asjast aru saada – neil ei ole ju ajud puidust – pahandada ja buratinod rattale tõmmata. Mure siiski helveskaalus, risk kröömikene, sest buratinode-basiliote armee seljataga seisab mõjukaim võimalikest kaitseadvokaatidest – Riigikontroll ise. Lugege refereeringut Riigikontrolli kaitsekõnest: „Riik külvab ettevõtlustoetusi tuulde,“ www.e24.ee, 26.08.2010:

„Miljardid kroonid maksumaksjate raha, mille riik on viimastel aastatel maksnud ettevõtlustoetustena, pole kasvatanud eksporti ega meie firmade tööviljakust, selgub riigikontrolli värskest uuringust. See ei tähenda, et riigikontroll oleks avastanud toetusteks makstud raha varguse või raiskamise. Riigikontrolli audiitorid Urmet Lee, Piret Tõnurist ja Ermo Liedemann seadsid mullu sügisel alanud uurimistöö eesmärgiks küsimuse: kas riik toetab oma ettevõtteid parimal viisil?

Üheksa kuud väldanud analüüsi tulemusena kinnitavad audiitorid, et riik ei tee seda. Riigiametnikest audiitorid väldivad emotsionaalset kõnepruuki, kuid ajakirjanikul lubavad nad öelda, et senisel moel jagamine võrdub toetusraha tuulde lennutamisega. «Eesti ettevõtete vähene tootlikkus ja ekspordivõime ei ole toetuste mõjul oluliselt suurenenud. Vähese mõju põhjuseks on jäik, rõhuasetuseta ja killustunud toetuste süsteem, mis püüab tegeleda paljude probleemidega ega arvesta tegelike vajadustega,» seisab riigikontrolli täna avalikustatavas auditis.

Puudub sihikindel poliitika. Et raha läheb tühja, tõestab ka fakt, et suurema osa toetust saanud projektidest oleks ettevõtjad auditi ajal tehtud küsitluste põhjal suuremas või väiksemas mahus niikuinii ellu viinud. Seega on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) või Kredexi toetusraha nagu kirss tordi peal või väike riigipoolne preemia tublile ettevõtjale. Riigikontroll leidis ka, et toetused rikuvad riigisisest konkurentsi. Välisturgudele meie ettevõtted toetuste abil reeglina ei lähe ja toetust saanud on seetõttu eelisolukorras kodumaal … “

Ja mis sai edasi? Sai see, et midagi ei saanud – ükski kohtu-uks ei liikunud ega vanglauks ei kolksunud. Nad ei ole ju süüdi, ütles Riigikontroll, nad ei tulnud toime, keegi ei raisanud ega varastanud … rahapuu ei läinud lihtsalt kasvama, arengukanalid ei avanenud, tarkusetorud jäid umbe. Aga kus 7 miljardit krooni raha on? Öeldi ju, et tuulte tiivul, keegi pole midagi varastanud ega raisanud! Järelikult – force majeure!

Siinkohal on kohustuslik täpsustada, et raha pole antud juhul üldsegi mitte asja sisu. Selle ettevõtmisega veeretati arengule sihipäraselt ette emotsionaalne tõkend: ärge muretsege, kõik on korras … me teeme riigi arenguks kõik, mis inimlikult võimalik. Vaid nägija näeb ja kuulja kuuleb, et maksimum tõesti tehaksegi, aga arengu tõkestamiseks, mis Arengufondi ja EAS ainukeseks otseseks eesmärgiks seatud oligi. Ja see oli käsk väljast. Selle peale on teavitamata inimesel väga raske tulla, sest vale ja pettus on püsti pandud sedavõrd jultunult.

Sellised olid siis mõned näited otsetegutsemisega ärakustutamis-strateegiatest, malbed sellised, tulekeelekesed enne tulekahjut, kui võrrelda direct action kustutusrelvastuse absoluutse tipuga …

Järgneb …

Vello Leito

14.01.2012

1,301 total views, 1 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>