Välisettevõtjatele kirjutatakse elamislube, eesti ettevõtetele surmatunnistusi

Riigireeturitest riigikoguparteid on ühisjõul käivitanud järjekordse propagandatormi veeklaasis – vahupritsimise hüdropuldid on võidu tööle pandud ühe või teise väliskapitali kaitseks või kahjuks.

EIP kutsub kõiki mõistmisele, et skandaali taga ei ole riigikoguparteide mure välisinvesteeringute päritolu pärast – idaraha on pidevalt sisse tulnud ilma skandaalideta ja ilma igasuguste takistusteta – vaid eesmärgiks on vastastikku oma mainet teiste arvel upitada, ülistada oma patriootilist teguviisi olematus võitluses idaraha vastu. Peamiseks eesmärgiks on neil hoopis varjata avalikkuse eest fakti, et rahvuslik majandus on põhimõttekindla tegutsemisega hävitatud väliskapitali kasuks.

Seega skandaali keskmes peab olema hoopis Indrek Raudse ülestunnistus, et Eesti püsib elamisloa saanud välismaalaste toel.

ULTIMATIIVNE!  Riik peab tugevalt püsti püsima rahvusliku majanduse vundamendil, kohalik kapital ja ettevõtjad peavad olema absoluutne prioriteet. Igasugusel väliskapitalil võib olla üksnes abistav roll. Ja kui idakapital meie rahvuslikku ettevõtlust ei abista, siis tuleb idakraanid kinni keerta ja elamislubade väljakirjutajad kohtupinki saata. Kui lääne kapital meie rahvuslikku ettevõtlust ei abista, siis tuleb schengenikraanid kinni keerata ja elamislubade väljakirjutajad kohtupinki saata. Kummastavad on arutelud, et kumb surm on parem, kas idakiskja või lääne kiskja hammaste vahel.

Ärge laske ennnast eksitada valitsusparteide vastastikuste süüdituste omakasupüüdlikust ping-pongist. Seega: miks kirjutatakse välisettevõtjatele elamislube aga eesti ettevõtetele surmatunnistusi. See küsimus esitage ka presidendile.

RAHVUSLIK MAJANDUS KUNINGAKS, VÄLISKAPITAL TEMA TEENRIKS!

Eesti Iseseisvuspartei

02.12.2011

1,101 total views, no views today