EIP esimehe intervjuu Postimees Online’le

21.02.2011 kell 12-13.30 vastas Postimees.ee lugejate küsimustele Iseseisvuspartei esinumber riigikogu valimistel Vello Leito.

 

Miks te riigikokku kandideerite, kui igasuguste küsitluste andmetel te sinna nagunii ei saa? Kes peaks teid valima?
Eranditult kõik küsitlused on manipuleeritud. Olen teinud analüüsi TNS EMORi kohta ja tõestanud, et tahtlik süstemaatiline viga on 4-5 protendipunkti ühe erakonna kasuks. Sama käib ka Turu-uuringute aktsiaseltsi kohta, ainult et nende puhul on kallutatus ühe teise erakonna kasuks. Peale valimisi avaldan mahuka analüüsi nende “uuringufirmade” kohta, enne valimisi lihtsalt ei jõudnud. Meedias jooksvad gallupid on puhas ilukirjandus, tahtmise korral saaks iga erakond endale klikkida kui ilusa numbri tahes. Vahe seisneb lihtsalt selles, et Eesti Iseseisvuspartei ei manipuleeri, riigikoguparteid aga küll.

-71      +384

 

Kuidas peaks välja nägema väliskapitali väljatõrjumine Eestist?
Eesti Iseseisvuspartei pole öelnud, et tõrjume väliskapitali välja, me lihtsalt võtame 2/3 turuosast nende käest ära – 1/3 läheb riiklikule kommertspangandusele, ülejäänud läheb rahvuslikul kapitalil kommertspangandusele.

-79      +320

 

Kui kaua suudaks Eesti Teie hinnangul püsida iseseisvana poliitilise isolatsiooni tingimustes, millest te unistate? Kas Te ei leia, et viies Eesti EList lahkudes majanduslikku isolatsionismi, kaotaksime iseseisvuse kaudsete tegurite (Venemaa mõju) kaudu veel enam, kui me seda ELis teinud oleme?
Eesti ei lähe kunagi poliitilisse isolatsiooni. EIP, vastupidi, viib Eesti väärikasse rahvusvahelisse rolli geopoliitiliste ruumide vahedajana. Majandusliku isolatsiooni teke on välistatud. Kordan, EList lahkudes ei katke majanduslikud sidemed Euroopa Liiduga, vaid need viiakse vastastikku kasulikele alustele. Praegu toimib ELi ja Eesti vahel majanduspoliitiline strateegia, mille kohta kasutatakse väljendit: võitja võtab kõik. Nn uusliberalism pole midagi muud, kui seesama võitja võtab kõik. Viime Eest protektsionistlikule majanduspoliitikale: me lihtsalt ei lase end enam tuimalt röövida, vaid hakkame väliskapitali agressioonile vastu. See on elementaarne ja lihtne. Näiteks Soome ja Rootsi ei lase end sugugi tühjaks pigistada.. Venemaa mõju suhtes on küsija totaalselt asjatundmatu, sest Venemaa tuleb just tagasi Euroopa Liidu kaudu, juba sel aastal ilmselt rakendub täielik viisavabadus, st piirid kukuvad. Sellele järgneb ühine majandusruum ja lõpuks poliiitline liit. Nii loodi EL ja luuakse Vene föderatsiooni ja EL föderatsiooni ühendföderatsioon. Eesti peab eest ära minema, kui soovib ellu jääda. Kui eest ära ei lähe toimub Eesti pöördumatu ülesostmine ja assimilatsioon. Juba 1987. aastal perestroika alguses teavitas Gorbatšov tüütuseni, et perestroika eesmärk on nn Euroopa ühiskodu.

-73      +306

 

Kuidas suhtute paljude avalikult natsionaal-sotsialistlike vaadetega inimeste osalemisse teie partei tegevuses? Kas natsionaal-sotsialism oleks Teie hinnangul täna Eestile reaalne ja hea valik?
Ainuke veendumuspõhine natsionaalsotsialist EIPs oli Risto Teinonen, kes lahkus Eesti Iseseisvusparteist juba poolteist aastat tagasi.

-33      +237

 

Kas Te adute, et terve Eesti Vabariigi elanikkond on sama suur kui paljudes riikides üks keskmise suurusega linn – milline majandusime siin toimuma peaks, et selline mikroriik saaks üksi hakkama?
Euroopas on palju edukaid iseseisvaid mikroriike. Füüsilisel suurusel pole tänapäeval sisulist kaalu, sest Euroopas ei lahendata enam küsimusi füüsilise suuruse ja tugevuse tasandil. Otsustab strateegiline kaal, geopoliitiline kaal, mis Eesti puhul on maailmas üks suuremaid. Lisaks geopoliitilisele kaalule, mis saab rakenduse vaid siis, kui oleme iseseisvad, on Eesti päratult rikas loodusvarade poolest, maavarade poolest, ainult et valitsejad püüavad sihiteadlikult näidata Eestit väikese, vaese ja vähetähtsana, mis ise hakkama ei saa. See on võimude tahtlik poliiitika, mida nad veavad meid majanduslikult ja poliitiliselt okupeerinud riikide käsul, et eesti rahvas ei saaks aru oma võimalustest, ei nõuaks uut iseseivumist Euroopa Liidu nimelise föderatsiooni okupatsiooni alt.

-49      +289

 

Teie valimisprogrammi majandust puudutavas osas on kirjas järgnev punkt: “Üldist maksukoormust alandame praeguselt 49,6 protsendilt 39%-ni.” Kuidas see ilma riigieelarvet lõhki ajamata võimalik on?
Sellele küsimusele on vastus olemas meie valimisprogrammis: me restruktureerime maksukoormuse jaotumise. Praegu moodustab kapitalikasum 16% üldisest maksukoormusest, me viime selle Euroopa keskmisele tasemele, mis on 31%. Nii vabaneb tohutu maht väljaviidavast väliskapitali kasumist meie eelarve teenistusse. Näiteks oli Eesti eelarve maht 2007. aastal 76 miljardit, väljaviidudud kapitalikasumi maht 37 miljardit. Raha jagub kõigeks.

-30      +284

 

Teie programm ütleb üheselt välja, et EL on liitriik. Palun tooge näiteid või argumenteerige, miks see nii on?
2003. aastal pöördus EIP õiguskantsleri poole ja nõudis liitriigi, riikide liidu ja rahvusvahelise lepingu defineerimist. Õiguskanstsler keeldus, viitas vaid, et legaaldefinitsioon on Eestil olemas üksnes välislepingu osas ja see vastab rahvusvahelise õiguse definitsioonile. Kuna Eestil endal liitriigi legaaldefinitsiooni pole, siis tuleb ka siinkohal kasutada rahvusvahelise õiguse definitsiooni. Seega: kui riikide kooslusel on ühine territoorium, ühine kodanikkond ja sellel kooslusel on ühine ülimuslik õigus, millel on kompetentsi kompetents (st võime oma õiguse ülimuslikkuse haaret laiendada), siis on tegemist liitriigiga. Need tunnused on ELi puhul kõik punktuaalselt olemas, mis tähendab seda, et EL on liitriik. Liitriigi liikmesriigi juriidiliselt täpne nimetus on liiduvabariik.

-26      +284

 

Kui Iseseisvuspartei eelmistel valimistel väga vähe hääli sai, ütlesite enamvähem otsesõnu, et Eesti rahvas ongi loll ja pole teie geniaalseid mõtteid väärt. Kuidas tundub, kas rahvas on vahepeal targemaks saanud?
Seda pole ma öelnud. Küll aga ütlesin ja ütlen praegugi, et eesti rahvas ei saa aru, et valimised on meeskonnavalimised, et üksikisikut valida ei saa. Sellega lähevad paljud hääled sinna, kuhu inimene ise ei tahtnudki, näiteks valis mõne erakonna kellegi kaunite lokkide pärast. Veel ei saa eesti rahvas aru, et andes oma hääle riigikoguvälisele parteile, see hääl ei lähe kaduma, vaid ta, vastupidi, kasutab oma häält kahekordselt. Ühelt poolt nõrgestab kartelliparteisid ja teiselt poolt tugevdab riigikoguvälist sisulist opositsiooni. Tinglikult: tal oleks nagu kaks häält. Kolmandaks: on märgata kahetsusväärset korruptsiooni valijate poolt – nad loovad kokkuleppeid kandideerijatega, kes kuuluvad parteidesse, mis neile tegelikult ei meeldi. Igasugused “lepingud” on korruptsioon, valida tohib üksnes meeskonna ja selle taotluse poolt. “Lepinguid” niikuinii ei täideta, sest seda pole kandidaadil võimalik teha. Ja veel. Inimesed ei suuda vahet teha poliitiliselt ja riiklikult olulisel ja ebaolulisel, ning see maksab valusalt kätte.

-25      +243

 

Miks olete valinud oma erakonna sümboliks rahvusvaheliselt tuntud rassistliku sümboli ratasristi, mida kasutavad neonatsid ja skinheadid kogu maailmas, sageli kirjaga “White Pride Worldwide”? Kas teie erakond on rassistlik organisatsioon?
Ratasrist on eesti muinashõimude poolt kasutatud sümbol ja tuntud palju aastatuhandeid enne seda, kui ilmusid ülbikud, kes hakkasid rahvuslasi sildistama, nagu neonatsid, skinheadid, jne. Kõikidele teadmiseks, kasutage küsimuste esitamisel poliitiliselt korrektset terminoloogiat, nats on sõimusõna, nagu tibla ja eurotibla seda on. Pole uusrahvuslust ega vanarahvuslust, on vaid rahvuslased, kes olid enne nats-skin templitega varustatud poliitiliste tembeldajate toorutsemist.

-42      +316

 

Mis on teie poolt pakutava 10 teesi, ideed, mille alusel võiks määratleda Iseseisvusparteid kui reaalset alternatiivi võimuparteidele? Hea oleks, kui nad oleks reastatud järjekorras, milles neid ka ellu tahaksite viia. Palun ilma ulmesse laskumata.
Keegi ütles kunagi: “I have a dream”. Kellegi jaoks võis see olla ulme, lausuja jaoks mitte. Meie programmis ulmelisi asju pole. Küll aga teeme jäika vahet kõige olulisema ja vähemolulise vahel. Eesti jaoks praegusel hetkel pole midagi olulisemat, kui seda on rahvusliku majanduse jalgeletõstmine ja seejärel taasiseseisvumine – eest ära Venemaa saabumisele ELi kaudu. Eestil on ellujäämiseks teid ainult üks, nagu öeldud: saada majandus kandma. Seda saab teha vaid pangandusreformi kaudu, rahvusriiklikule protektsionismile ülemineku kaudu, mille oluliseks osaks on kõikide nn erapooletute ekspertide väljasaatmine riigist. Sellist asja, nagu seda on sõltumatu väliekspert ‘võitja võtab kõik’ majanduspoliitkas ei eksisteeri, need on välisriikide ja välikapitali agendid. Kapitalil on kodumaa, see kõikidele teadmiseks.

-26      +242

 

Kui Eesti hakkab väliskapitalil põhinevaid firmasid ahistama, siis mis välistab, et Eesti enda ettevõtted üldse välismaal edasi tegutseda saavad ja oma tooteid sinna eksportida? Soovite astuda välja Euroopa Liidust, aga kuidas peaksime üle elama taas kerkivad tollibarjäärid, kui meie suurimad ekspordi- ja improdipartnerid on Euroopa Liidu maad? Kas peaksime praeguse ELi kaubanduspartnerluse tõesti vahetama Venemaa oma vastu? Kuidas saaks natsistlike vaadetega partei läbi Venemaa “antifašistliku” võimuga?
Küsimuste esitamisel ei saa endale lubada sõimamist – kordan üle, nats on sõimusõna ja sel pole poliitilist sisu. EIP ei ahista ühtki ettevõtet kapitali kuuluvuse alusel, me vaid loome tegutsemisvõimalused ka rahvuslikule ja riiklikule kommertskapitalile, praegu neid võimalusi ei ole. On ekslik arusaam, et ELis on meie ettevõtted praegu väljaspool ELi ühist konkurentsi. Kaugel sellest. Teisi liiduvabariike abistavad nende valitsused, Eesti valitsus annab tegutsemisvõimaluste osas ülima eelistuse välismaisele, teiste riikide ettevõtted saavad eksporditoetusi jms, Eesti ettevõtja ei saa (välispangast isegi laenu Eestile kasuliku orienteeritusega projektidele. Tuletan meelde: tollibarjäärid ei teki, vaid tekivad pariteetsed tollid, meie võimalused ennast kaitsta. ELi majandusruum, nagu ütlesin, on ‘võitja võtab kõik’ majandusruum, kõige räigem viis nõrgem muuta odavaks orjaks. Eesti Iseseisvuspartei ei ole nõus odava orja rolliga, mille riigireeturparteid riigiõigusliku riigireetmise kaudu meile kaela määrisid. Me peame praeguse ELi kinnismaisuse vahetama majandusruumi vastu, milleks on kogu maailm.

-28      +234

Väljavõte teie programmist: “Edendame kolonistide repatrieerumist ja Eesti dekoloniseerimist.”
Keda te defineerite kui koloniste? Kas mina kui eesti-vene perest pärit inimene kuulun kah “dekoloniseerimisele”? Kas minu mitte-eestlasest isa kuulub samuti selle kategooria alla?

Palun esitada üks küsimus korraga. 1. Kolonistid on need, kes tulid Eestisse sõjajärgse koloniseerimise kaudu ja kes on kas punase või siis halli passi omanikud. Kui inimene on Eestis sündinud ja omab Eesti kodakondsust, siis ei ole ta kolonist, vaid Eesti kodanik. Kui Teie isa on punase passi omanik, ei soovi Eesti ühiskonnas assimileeruda, siis on siin võõras. Kas ta on ka kolonist, seda saaksin öelda, kui Teie olukorda paremini tunneksin. 2. Uusliberalism ja liberaalne majanduspoliitika on kaks iseasja. Meie programmi ei kuulu natsionaliseerimine, vaid tagasiostmine.

 

 

-23      +218

 

Vaadates Iseseisvuspartei aastatepikkust virelemist, siis oleks mõistlik, et esimees astub tagasi.
Küsimus: kui kaua peab EIP veel virelema, et te tagasi astuksite?

Me ei virelegi, erakonna liikmete arv kasvab lähipäevil üle 2000. Aastaid tagasi oli Eestis ligi kümme rahvuslikku erakonda, nüüd oleme me üksinda, sest oleme kõikidest teistest tugevam olnud (Põllumeeste Kogu ei ole rahvuslik, sest on ELi liikmelisuse poolt). Kui teil oleks õrnagi ettekujutust, millist toorest terrorit on EIP suhtes rakendatud riigikoguparteide poolt, siis mõistaksite, kui tugevad me lõppkokkuvõttes oleme olnud, et ikkagi suutsime väljuda valimistele ja ilmselt oleme seal ka edukad. Esimehe väljavahetamine kuulub üldkoosoleku kompetentsi.

-16      +234

 

Kui pikka iga ennustate tänasele ELi rahanduspoliitikale, majandusmudelile ja eurole?
Iga saab olema lühike, sest need protsessid, mis ELis praegu toimuvad, ei ole midagi muud kui 1997. aastal Amsterdami Lepinguga sätestatud kahekiiruselise Euroopa elluviimine. EL ehitatakse üles geopoliitilise ruumi põhimõtete alusel, milles on tuumik ja perifeeria. Tuumikuks saavad Venemaa, Saksamaa ja Prantsusmaa, ülejäänud surutakse teise kiiruse riikideks, nn doonorriikideks

-16      +198

 

Milliseid praeguse valitsuse ettevõtmisi kõige rohkem hindate? Milliseid praeguse valitsuse otsuseid kõige enam kritiseerite?
Millised on praeguse valitsuse kõige suuremad tegematajätmised?

Eesti rahvas aeti võlalõksu valega Eesti kui majandusime kohta. Mingit majandusimet pole olnud, on olnud vaid mahamüümine ja võlalõksu ajamine valitsuse ja Andrus Ansipi poolt. Seda tehti teadlikult. See on kõige räigem kuritegu kohe ELiga liitumise kõrval. Midagi positiivset pole eelmised valitsused korda saatnud.

-24      +245

 

Kes tegelikult rahastab Teie ilmselgelt provokatiivset parteikest, mille ainsaks tegelikuks eesmärgiks näib olevat üksnes meie riikliku maine järjekindel kahjustamine?
Kogu meie rahastamine toimub erakonna aktiivi poolt, sissetulekute kohta on aruanded avalikud ja leiate koduleheküljelt. Küsin vastu: kes teid rahastab laimukampaanias meie vastu?

-29      +286

 

Kus ja millise poliitilise eriettevalmistuse saite NSVLi ajal; kus ja kellena siis töötasite; kaua olite komparteis?
Pole kunagi kuulunud ei komparteisse ega komsomoli. Kogu NSVLi aja olin üksnes tehnikainimene – väljatöötaja/leiutaja. Poliitikasse tulin 1991. aastal Eesti Komitee juhatuse mittekoosseisulise nõunikuna.

-12      +234

 

Milline on Iseseisvuspartei seisukoht järgmistes teemades:
1. maa müümine välismaalastele
2. Eesti kaitseväelaste osalemises välismissioonidel
3. homoseksuaalide kooselu abieluga võrdsustamise küsimuses ja neile lapsendamisõiguse andmises.

Keelustame maa müügi välismaalastele, kuid sobivas olukorras pakume rentimist. Oleme nõus osalema ÜRO missioonides, kuid mitte NATO missioonides – USA peab pidama oma sõjad oma meestega. Homoseksuaalid kappi tagasi, ei mingit võrdsustamist.

-58      +314

 

Kas Te jätkaks Eesti “ühe Hiina poliitikat” või oleksite valmis Hiina küsimustesse suhtuma väärtuspõhisemalt? Kui nii, siis kas oleksite valmis tunnustama Tiibeti ja Hiina Vabariigi (Taiwani) iseseisvust?
EIPl puudub nendes küsimustes lõplik seisukoht, tunneme teemat ebapiisavalt.

-22      +165

 

Suur tänu, et leidsite aega Postimees.ee lugejate küsimustele vastata!
Ka minu poolt tänu esitatud küsimuste eest!

-15      +166

Toimetas Mirjam Mäekivi, Postimees.ee tegevtoimetaja

4,118 total views, no views today