Facebook: 
   Sisu: 
 

Eurotibla ründas SI portaalis

SI  portaalis 26. okt avaldati uudisnupp SI-295pealkirjaga: “Tallinnas toimub isamaalise kasvatuse seminar.”  Selle kommentaariumis arenes huvitav tulevahetus:

 • Õunauss.

  Kahjuks ei saanud üritusest osa võtta,kuid piinab küsimus,et kui korraldajaks on ametlik Eesti Noorsootöö Keskus, kas propageeritakse euroisamaalisust või Eesti isamaalisust.
  Teoreetiliselt on meil ülimuslikud euroseadused.Ei ole küll veel nööriga kõri kallale kiputud, aga tulevik on ebaselge.

 • Enn Oja

  Kui 2/3 jaoks on isamaaks Euroopa Liit siis ei saa isamaalisuses enam küsimustki olla. Pealegi viiakse selliseid “isamaalisi” üritusi läbi mitte maakeeles vaid solkkeeles. Selle tunneb ära sõnadest (esitan nad häälduspäraselt): situatsjoon, ajaperspektiv, naturaalne, vakultatiivne, projekt, motivatsioon, manuaalne, presentatsjoon, kaasting, positsjoon, ospitaliseerima, utreerima, respekteerima, prinsiip, ekstreemne, insident, vront, reserveerima, prhvekktne, narrativ, rehvereerima, elimineerima, produkt, vinasid, sväär, regulaarne, konkurent, level, regjoon, keneratsjoon, masstaap, proportsjonaalne, essee, taatum, likvideerima, korrektne, potensjaalne, komunikatsjoon, resideerima, emotsjoon, sektor…
  Pole vist mõtet solksõnade sõnastikku siin ümber kirjutada. Juhtud aga kasutama mõnd maakeelset vastet, oled kohe nats. Ja seda nii Moskva, Brüsseli, Washingtoni kui ka Jeruusalemma silmis. Rääkimata meie eurotõusikutest.

 • Enn Oja  – õiend

  Mõned toksimisvead sattusid sisse, parem annan need kõik tooni arvestades (kus eristamiseks vaja) uuesti: situatsj”oon, ajaperspektiv, natur”aalne, vakultat”iivne, proj”ekk.t, motivatsj”oo.n, manu”aalne, presentatsj”oo.n, kaasting, positsj”oo.n, ospitalis”eerima, utr”eerima, respekt”eerima, prins”iipp, ekstr”eemne, inside.ntt, vro.ntt, reserv”eerima, perhv”ekktne, narrativ, rehver”eerima, elimin”eerima, prod”ukk.t, vinànsid, sväär, regul”aarne, konkure.ntt, level, regj”oo.n, keneratsj”oo.n, masstaapp, proportsjon”aalne, ess”ee, taattum, likvid”eerima, kor”ekktne, potensj”aalne, komunikatsj”oo.n, resid”eerima, emotsj”oo.n, sekktor

 • IRL valija

  Miks teile isamaaline kasvatus ei meeldi?

 • Enn Oja

  Keegi pole väljendunud et isamaaline kasvatus EI MEELDI.

  Õunaussi huvitas mida selle ISAMAA all mõeldakse – uut isamaad Euroopa Liitu või endist isamaad ehk nüüdset liiduvabariiki Eestit? Et küsis IRL valija siis nende põhimõttest “kõik eestilik maha ärida” lähtudes eeldan vastust Euroopa Liit. Teisiti ei tohikski ma mõelda sest laar-leninlik “kes pole meiega , on meie vastu” ehk “reeturid lastakse maha” seda lihtsalt ei võimalda.

  Mind huvitas kas isamaalisusega sobib kokku ka mitteisamaaline eurosolkkeel.

 • IRL valija

  Enn,

  Kas sa oledki seesama õunauss või?

 • IRL valija

  Küsiks veel siis et miks Laar ka ei meeldi? Liiga rahvuslik või?

 • Enn Oja

  Naerukoht. Reetur nagu teisedki 2/3 seast.

 • IRL valija

  Keda või mida ta reetnud on, sm. Õunauss?

  Stalini suurt asja või?

 • IRL valija

  Ühesõnaga olemegi jõudnud asja tuumani. Paistab, et sm. Enn “Õunaussi” jaoks ongi probleem selles, et Laar on liiga rahvuslik.

  ENSV ülemnõukogusse saades eeldasid Moskva seltsimehed ilmselt Laarilt truudust Stalini suurele internatsionaalsele asjale kuni hauani (kes maksab, tellib muusika), aga Laar, vana “reetur” hakkas hoopis Eesti asja ajama :)

  Nii või?

 • Enn Oja

  Et 20:58 ja 21:08 1. lause pole mulle (erinevalt õunaussist ja IRL valijast on mul olemas ka nimi) siis vastn ainult 21:08 2. lausele:

  1) Ma pole siin kuskil maininud ENSV ülemnõukogu, Moskva seltsimehi ega Stalinit, seetõttu lükkan ERL valija luulud tagasi lükkama.

  2) Sellest Mardist kes kunagi rattaga rahva hulgas eestlust korjas ja jagas, on tänaseks alles vaid DNA. Sedagi parimal juhul.

EIP teabetoimkond

1,734 total views, 3 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to www.sweetcaptcha.com:80 (Connection timed out) in /data01/virt2191/domeenid/www.iseseisvuspartei.ee/htdocs/wp-content/plugins/sweetcaptcha-revolutionary-free-captcha-service/library/sweetcaptcha.php on line 81