Vello Leito: Riiklik vale nr 1. Täiendatud 09.06.2010

Lugege veelkord kodulehelt läbi minu 24.01.2010 artikkel „Riiklik vale nr 1“. Seejärel lugege üle ka EIP 03.06.2010 pressiavaldus OECD liikmelisusest ning 04.06.2010 artikkel Õhtuleht Onlinest: „IMF: Rootsi pankade tegevus laostas baltlased.“ Kõik kolm teksti on äratoodud ka allpool.

Mis neid kolme sisu poolest kõige enam seob? Kindlasti kaks asja. Esiteks see, et IMF saab uuskoloniseeritud riikides peremeheks vaid riigireeturparteide ülesostetavuse kaudu ja teiseks see, et peremees peab ju omi agente orjastatud riikides kaitsma, nende luulelegende kinnitama, vajadusel nende kuuerevääregi puhastama.

IMF saavutas Eestis oma tahtmise, milleks on kapitali vaba sissepääs riiki ja rahva ajamine võlalõksu. Aga nüüd on vapra valitsuse kuuesine räämas!!! Ja IMF näitabki energiliselt näpuga – näe, pangad on süüdi, nemad meelitasidki inimesed lõksu! Ent, oi ei! Rammestavalt magus hüpnoosi-uim, milles „majandus“ oma „tiigerlikus ürgjõus“ vedas riiki rikkaima viie riigi poole, see oli see. Seepärast ma „selle“ nimeks ‘riigisaladus nr 1′ paningi. Pangad ei puutu siin üleüldse asjasse, nemad tegid lihtsalt oma igapäevast rasket tööd koorimaks deliiriumis masse.

Veelkord kõigest toimunust lühidalt. Uusorjastajatel on kaks lihtsat võluvõtet: võimude ülesostmine ja kinnisvara(võla)mulli kasvamise nimetamine majanduskasvuks. Meetod on hämmastav oma lihtsuses ja samas uskumatult tõhus. Ainult „havi käsul, minu soovil“ on veelgi lihtsam ja tõhusam, ent kuuldavasti Eestis selline meetod ei tööta. Samas pole aga täpselt teada, milleks Ülim Olend võimeline on.

Vello Leito

09.06.2010

 

Lisad:

 

IMF: Rootsi pankade tegevus laostas baltlased

04.06.2010 14:02, Õhtuleht Online

Valuutafondi IMF hinnangul laostasid Balti riikides laenubuumi provotseerinud Rootsi pangad kohalikud elanikud.

IMF leiab, et kui poleks olnud pankade õhutatud laenubuumi, poleks nendes riikides ka sellist vaesust kui praegu, vahendab Läti Delfi.

IMF-i eksperdid Anna Maria Gulbe-Volf ja Bas Bekcer kirjutavad oma raportis, et Lääne pankade ekspansioon Ida-Euroopasse tõi kaasa veelgi suurema tasakaalutuse kui enne Aasia kriisi 1997. aastal.

Kuigi laenubuum tõi endaga kaasa kiire majanduskasvu, oli ka kukkumine sedavõrd järsk, et keskmised majandusnäitajad aastatel 2003-2010 olid kiire majanduskasvu läbielanud riikides madalamad, kui nendes riikides, kui polnud hüppelist majanduskasvu.

Baltimaades olid raporti kohaselt laenubuumi taga peamiselt Rootsi kapitalil baseeruvad Swedbank ja SEB. Balkani laenubuumi õhutasid Austria pank Erste Group, Itaalia pank Unicredit ja Saksamaa pank Raiffesen International.

Raporti kohaselt kannatasid Tšehhi, Slovakkia ja Poola tunduvalt vähem, kuna need riigid piirasid väliskapitali sissev

Eesti Iseseisvuspartei avaldus OECD-liikmelisuse küsimuses

18. mail 1993. a. võttis Riigikogu ühehäälselt vastu Eesti Panga seaduse, millega tõsteti Eesti Pank riigiks Eesti riigi kohale – EP viidi väljapoole igasugust alluvust Eesti institutsioonidele, ka Riigikogu võimupiiridest väljapoole. EP vastutus piirdus üksnes aruandlusega omaenese majandustegevuse kohta. Muid kohustusi seadus EP-le ei sätestanud.

Tulemuseks oli, et EP-d hakkas juhtima oma „soovitustega“ Rahvusvaheline Valuutafond, mille liikmeks Eesti oli astunud. Eesti Pank hävitas rahvusliku panganduse, Eesti riik ja majandus läks väliskapitali juhtimise alla, riik uuskoloniseeriti IMF juhtriikide poolt, mis kontrollivad IMF tegevust põhimõttel: üks dollar üks hääl.

2004. aastal lõpetas Riigikogu  Eesti riikliku iseseisvuse riigiõigusliku riigireetmise kaudu, viies Eesti riigi föderatiivse Euroopa Liidu koosseisu – Eestist sai EL föderatsiooni liiduvabariik.

OECD on samasugune nõrgemate riikide uuskoloniseerimisele spetsialiseerunud organisatsioon nagu IMF, WTO ja Euroopa Liit. Küsimusele, et mis kasu saab Eesti OECD liikmelisusest, vastas OECD peasekretär Āngel Curria: „Eelkõige juurdepääsu informatsioonile, sidemetele, kontaktidele, spetsialistidele. Küsimus on selles, kas tahate olla nende riikide seas, kellele OECD ütleb, mida peaks tegema, või nende seas, kes neid näpunäiteid välja töötavad.“ Sellega pidavat OECD tooma Eesti otsustajate sekka! Täpselt samasugusest üleolevast alavääristamisest kantud pealeistumisi kuulsime pidevalt enne IMF liikmelisust, EL-liikmelisust. Täna on aga nende „näpunäidete“ tulemusena kõik eesti rahvale väärtuslik hävitatud. Eesti on silmini uuskoloniseeritud riik.

Eesti Iseseisvuspartei deklareerib: ainult Eesti ise teab, mis on Eestile hea. Seda teab ka Eesti Iseseisvuspartei. Seda teavad ka kõik riigikoguparteid, ent riigireeturparteidena, IMF-i, WTO ja EL huvide teenijatena nad teesklevad, nagu nad ei teaks.

OECD on inimvaenulik organisatsioon, ülemaailmse nõrgemate riikide majandusvampiirluse tööriist.

Eesti Iseseisvuspartei on kategooriliselt vastu Eesti astumisele OECD liikmeks.

Eesti Iseseisvuspartei vanematekogu

03.06.2010

Saadetud: riigikogu@riigikogu.ee; bns@bns.ee; err@err,ee; delfi@delfi.ee; online@postimees.ee; online@epl.ee; online@ohtuleht.ee; uudised@kanal2.ee; uudised@tv3.ee

Vello Leito: Riiklik vale nr 1

 

 

Üha sagedamini näeme-kuuleme nukraid, tükati masendavaid teateid võlgnike maksuvõimetusest ja sellega kaasnevast allakäigust. Enamasti saadab neid lugusid moraliseerimine ülemääraste riskide võtmisest. Iseenesest loogiline järeldus, välja arvatud asjaolu, et too riskide võtmine on kunagise lepingu mõlema poole ühisotsus. /-/ Olekski nagu paras koht resümeerida, et juriidiliselt on kõik korras, välja arvatud üks suur küsimärk. Jutt on tollest kinnisvaramulli lõhkemisest ja hinnalangusest. Kas tõesti pole mingit süüd neil, kes ise toda edumulli täis puhusid, hindu üles kütsid? Kas turusituatsiooni hindamine polnudki äririsk? Ja seda ei teinud laenu taotleja, vaid ikka pank, oma rahale täielikku garantiid kinnitades.“

Eeltoodu oli väljavõte Uno Maasikase artiklist: „Riskide võtmisest,“ 16.01.2010 Õhtuleht Onlinest. Valed ei püsi püsti ilma hoidmata, hoidmine ei toimu ilma hoidjateta. Uno Maasikase artikkel on minu kätte sattunud tekstidest kõige sirgjoonelisem ja ühemõttelisem valevankri veeretamine sellel teemal. (NB! Tsitaadis sisaldub artikli temaatiline sõnum täies ulatuses).

Eestis on orienteerivalt 160 000 leibkonda võtnud eluasemelaenu, mille keskmine suurus on 1 miljon krooni. Laenuvõtmine kasvas kiirenevalt kuni 2007. aasta augustikuuni kui „ootamatult“ selgus, et alates 2007.a. I kvartalist on hakanud majanduskasv kiirsti langema, nii et SKP kasv kukkus miinusesse 2008. aasta veebruarikuu alguses. Ühiskond ehmatas: valitsuse poolt taevani kiidetud majandusime oli kustunud, vabalangemine oli alanud. Kõike seda olid prognoosinud ausad ja sõltumatud analüütikud juba vähemalt 2005. aastast alates, kuid valitsusel olid kõrvad kindlalt lukustatud. Laenukoormuse tipphetkel oli eraisikute ja eraehitusfirmade summaarne laenukoormus 270 miljardit, majanduse pidurdamatu languse tingimustes on aga sellise gigalaenu teenindamine võimatu.

Tänaseks on kõik aru saanud, et riik ja rahvas on rööbastelt maha jooksnud. Otsitakse süüdlasi. Uno Maasikas ütleb, et süüdlasi on ainult kaks: pank, mis laenu pakkus ja inimene, kes laenupakkumise vastu võttis. Täpsemalt: kõik uno maasikad väidavad, et inimene otsustas laenata vaid panga laenupakkumise alusel, ehk siis nii, et süüdi on pankade ahnus ja inimeste rumalus. Selline väide kujutab endast kesksel kohal olevat verbaalset maski riiklikule valele nr 1. Tegelikult võeti laenu hoopis veendumusest, et majandus on õieti rööbastele seatud, mis tagab majanduse püsiva edukuse. Seepärast: laenu võeti valitsuse ja Statistikaameti sõnumi alusel ja mitte pankade palvete peale. Kui paljud oleksid võtnud õlgadele 1 miljonilise laenukoorma, kui neile oleks öeldud, et „majandusedu“ püsib püsti vaid laenuaraha najal? Väga vähesed.

Seega: Eesti riiklik vale nr 1 on kogu riigimasina ja Statistikaameti ühine vale eesti rahva vastu, et aastatel 2003-2007 eesti majandus kasvas. Tegelikult ei kasvanud, majanduskasv lakkas juba 2003. aasta lõpus ja seda nimetatud asjaosalised teadsid suurepäraselt. Valitsus teadis, sest Statistikaameti arvandmed näitasid seda. Võimumoolok teadis aga valetas rahvale. Ta sundis ka Statistikaametit valetama/võltsima/moduleerima fakte nii, et valitsus sai selle alusel raporteerida majanduse ülikiirest ja jätkusuutlikust kasvust (vt siinkohal ka joonised nr 1 ja 2 minu artiklist: „Teadmiste kohustuslik miinimum … ,“). Kõik selleks, et inimesed, riik ja rahvas ajada väljapääsmatusse võlalõksu, nii nagu Eurussia impeeriumi loomise kava seda neilt nõudis.

Läheneb majanduslik ja sotsiaalne kaos, eesti rahva riiklusvõime kadumine, omariikluse pöördumatu kustumine veel kõige lähemal ajal kui rahvusliku majanduse kordategemisega kohe ei alustata. Seega veelkord: riigi ja rahva ellujäämiseks on vaid üks tee – rahvuslik majandus jalgadele! Üksnes majanduse kordategemine puhuks tuult purjedesse vaid väliskapitalile ja selle kodumaale.

Mulle on korduvalt ette heidetud, et näen vaid puudusi aga lahendusi ei paku. See väide on vaid osaliselt õige. Olen ka lahendid välja käinud, tõsi, üldistatud tasandil, kuid pikkamööda hakkan andma ka erilahendeid. Lahendite võtmed tulevad siiski aga alles vahetult 2010.a. valimiskampaania ajal. Samas, ega erilahenditest poleks praegu ka palju kasu, sest rahval puudub täpne ettekujutus olukorrast ja asjadest ning nende selgekstegemisele kulub veel palju aega ja vaeva.

Majanduskasvu tegeliku suuruse salastamine on kujukas näide, kuidas vaid üks kuningvale võib hävitada riigi ja rahva. Selle käigus lähebki vaja uno maasikaid, mitte ainult ühte, vaid palju-palju selliseid. Seepärast kui kuulete väidet, et süüdi on rahvas ja pangad, siis teadke, see inimene kuulub uno maasikate kasti, riikliku vale nr 1 teenindajate kasti.

Mõtestage siinkohal hästi lahti näiteks kasvõi see kõige värskem uudis, et suurkorporatsioon Würth on otsustanud kiiresti ja oluliselt oma oma tootmispindasid Tallinnas laiendada rajades oma arvestused majandusplahvatusele pooleteise aasta pärast. Miks just pooleteise aasta pärast? Kas sellepärast, et siis prognoositavalt tuleb Eestis käibele euro? Muidugi, würth’id teavad väga hästi, et euro uputab rahvuslikku majandust ja puhub purjedesse väliskapitalile. Võrdle siinkohal praeguseid sündmusi Kreekas, mis statistikavõltsingute abil eurostus, ent nüüd selg ees tahab tagauksest välja pääseda, sest väliskapital pressib eesuksest sisse rind ees. Eestis aga algaks lausa ülevõtmispidu.

Vello Leito

24.01.2010

938 total views, 1 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data01/virt2191/domeenid/www.iseseisvuspartei.ee/htdocs/wp-content/plugins/sweetcaptcha-revolutionary-free-captcha-service/library/sweetcaptcha.php on line 81

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to www.sweetcaptcha.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /data01/virt2191/domeenid/www.iseseisvuspartei.ee/htdocs/wp-content/plugins/sweetcaptcha-revolutionary-free-captcha-service/library/sweetcaptcha.php on line 81