Telekomi müügi eesmärk ei ole mitte raha, vaid eesti rahva riiklusvõime hävitamine, eesti rahva aborigeniseerimine

1. 25.03.1957.a. kirjutati alla Rooma kokkulepe, mis sätestas Euroopa Ühenduse lõppeesmärgiks poliitilise integratsiooni.

2. 08.05.1965.a. allkirjastati liitmisleping.

3. 01.07.1987.a. allkirjastati Ühtse Euroopa akt, mis näeb ette ühtse Euroopa riigi loomise.

4. Samal aastal käivitati Venemaal perestroika projekt, et valmistada Venemaa ette ühtse Euroopa riigi koosseisu liitmiseks, käivitati nn Euroopa Ühiskodu loomine, ehk siis Eurussia impeeriumi loomine. Seega, NB! NSVL ei lagunenud vaid reorganiseeriti.

5. 07.02.1992.a. allkirjastati Euroopa Liidu leping, nn Maastrichti leping, mis sätestas nii de fakto kui ka de iure Euroopa liitriigi (= riik ) olemasolu. Selles küsimuses paljud analüütikud väidavad, et M. Leping sätestab konföderatsiooni. See väide on ekslik, sest leping jõustas kõik neli liitriigi tunnust: ühtne territoorium, ühtne kodanikkond, keskne ülimuslik õigus ja kesksel õigusel kompetentsi kompetentsi olemasolu.

6. 02.10.1997 allkirjastati Amsterdami leping ning 26.02.2001 Nizza leping, mis tõstsid Euroopa (liit)riigi unitaarsuse astet oluliselt.

7. 29.10.2004.a. kirjutati alla Rooma Põhiseadusleping, mida aga Prantsusmaa ja Holland ei ratifitseerinud.

8. Seejärel Põhiseaduslepingusse viidi sisse muudatusi väljendite osas (näiteks: põhiseadus asendati sõnaga lepe!), osa tekstist salastati, unitaarsust eskaleeriti aga veelgi, ning seejärel allkirjastati Lissabonis 13.12.2007.a. Lissaboni leppe nime all.

9. Iiri rahvas lükkas referendumil 13.06.2008.a. leppe tagasi, kuid oktoobris tuleb kordusreferendum. Nii nagu Maastrichti lepingu ratifitseerimisega seoses asjad käisid, nii käivad need ka Iirimaal: ajupesu ja väikeste võitude kurnav taktika on viinud selleni, et kõik arvamusuuringud juba „näitavad veenvalt“, et lepe ratifitseeritakse. Milles pole aga mingit kahtlust olnudki.

Nende sammudega on jõudnud Euroopa Liit unitaarse liitriigini, kus endised iseseisvad ja suveräänsed rahvusriigid on juba täna EL föderatsiooni väga väikese suveräänusastmega liikmesriigid: suveräänsuse jagamisel on delegeeritud mitteolulisi pädevusi ja suveräänseid õigusi.

Kuid sellest on ikkagi vähe, sest lisaks formaaljuriidilisele rahvusriikide kaotamisele on vajalik hävitada ka rahvaste riiklusvõime kui potentsiaalne vastupanuvõime allikas, jõud, mis võib lagundada impeeriumi.

Omariiklusvõimekuse kustutamise üldideoloogia algas Euroopa nõrgimatest endistest rahvusriikidest. Teostustehnoloogia hakkas pihta nende ajamisest sulatuskatlasse millel nimeks Euroopa Liit, kus on rakendatud lihtne ja ühemõtteline majanduspoliitika, millel paradigmaks: võitja võtab kõik. Nõrgimate majandus on jõudnud varisemise eelõhtusse. Et kogemta sellest välja ei tuldaks on riigid aetud igaks juhuks ka surmavasse võlalõksu. Nii kustutatakse nõrgimad.

Eurussia ühendimpeeriumis ei ole ette nähtud kohta Eesti riigile, veelgi vähem Eesti rahvusriigile, pole ette nähtud riiklusvõimelist eesti rahvast.

Telekomi müük on järjekordne samm eesti rahva suuromandi mahamüümisel, sest rahvas, kes on maha müünud oma suuromandi, ei ole, ega saa kunagi riiklusvõimeliseks. Rahvas, kes on kaotanud riiklusvõime, on impeeriumis põlisrahvas, käibekeelselt: aborigeen. Reformierakond ja IRL on eesti rahva aborigeniseerimise peamised tööriistad, Eurussia impeeriumi loomise kohalikud käsilased.

Vello Leito, Eesti Iseseisvuspartei esimees

22.09.2009

1,286 total views, 1 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>