Vello Leito: Eesti 2009.a. eurovalimised on kehtetud

TNS Emori kodulehelt leiame uuringuekspert Aivar Voogi kirjutise (09.05.2009): „TNS Emori läbiviidud valimiste eelne uuring oli täpne“ (http://www.emor.ee/arhiiv.html?id=2025).

No ei või olla, et Emori uuring poliitreitingute vallas võiks olla täpne või objektiivne. Tõesti, Reformierakonna ning IRL-i osas ongi täpne ja mahub rahvusvaheliselt vastuvõetava +/- 2 protsendipunktilise vealimiidi sisse. Ent viga Keskerakonna suhtes on 5 protsendipunkti (suhteline viga 19%), Sotsiaaldemokraatide osas 4,3 protsendipunkti (49%) ja üksikkandidaat Indrek Tarandi osas lausa 9 protsendipunkti (35%). Täpsust pole, ülbus on.

Vähe sellest. „Ekspert“ kirjutab: „Küsitlusperioodid olid järgmised: „ … III periood: 27.05.-02.06.2009 (enamikku küsitleti perioodil 29.-31.05). /-/ … andmed avaldas ERR 06.06.2009.“ Millega Emor tõestab, et uuring lõppes 02.06? Mitte millegagi. Kui ta oleks andmed ise avaldanud 02.06, siis oleks tagatiseks Emori kirjalik väide, n.-ö tema sõna. Et aga avadas ERR 06.06, siis saab aluseks võtta uuringute lõpptähtajaks vaid 06.06, seega valimiste eelõhtu! Eksida valimiste eelõhtul sellisel määral nagu ülal toodud, see on ühemõtteliselt uuringuteks kompetentsuslitsentsi puudumine. Seda ühelt poolt.

Vahepeal vastan lugejate vahelehüüetele: aga ERR ju kinnitab, et Emori uuring lõppes 2. juunil. Teate, Eesti Rahvusringhäälingu väiteid pole olemas, on vaid nende leivaisa käsud. Kui palju aastaid on ERR käsukorras valetanud, et Eesti on majandusime, majanduskasv on üle 10%-i jne. Palju aastaid räigeid valesid, ERR valetab silmagi pilgutamata nagu Andrus Ansip. Seetõttu ei saa me teada, millised andmes Emor tegelikult edastas. Kuid pidagem meeles, et ERR ainult edastab, tema ei taga edastatava õigsust, selle tagaja on ikkagi info andja. Ja kui viimane leiab, et info on valesti edastatud, siis tuleb protestida.

Aga nüüd Emori juurde tagasi teiselt poolt. Emoril pole mitte mingit tegutsemislitsentsigi. Juriidiline tegutsemislitsents ettevõttena loomulikult tal on, aga sisulist pole! See oleks Emoril olemas vaid sel juhul, kui Eestis teeks veel mõni firma poliitilisi reitingu-uuringuid, nii et nende tulemusi saaks omavahel võrrelda. Aga ei. Just sellepärast teevadki Turu-uuringute AS ja Emor uuringuid erinevate metodoloogiate alusel, et tulemusi ei saaks omavahel võrrelda! Enne euroreferendumit tegid uuringuid neli firmat ja tulemuste võrdleva analüüsi alusel sai rahuldavalt tõese pildi ette ning juba selles võrdluses jäi Emor räige valetamisega vahele. (EIP analüüsitoimkond võtab euroreferendumi võltsingud ette lähitulevikus).

Teisiti väljendudes on Emor monopoolne ajupesukontor, mis võib karistamatult avalikkusele paisata mida vaid lepingu eest maksjad soovivad, st mida valitsus soovib (sest raha saab Emor ERR kaudu valitsuselt). Vastutusele ei saa võtta firmat aga ühegi kandi pealt.

Reastan tähtsaimad põhinõuded:

  1. e-valimised interneti teel muudavad valimised automaatselt mittelegitiimseks selle läbi, et vaatlejad ei saa jälgida ‘hääle’ füüsilist liikumist.

  2. Riik on kohustatud tagama, et tema allasutused ei rikuks demokraatlike valimiste nõudeid, sealhulgas tagama kandidaatidele võrdse kättesaadavuse ERR-s. (Indrek Tarandile tehti üliulatuslik tasuta valimiskampaania riiklikul tasandil, sealjuures esmajoones ERR kaudu). Sama kehtib avaliku arvamuse uuringute kohta. Kõikidel valimistel osalevatel erakondadel peab olema vaba võimalus kontrollida ja vaadelda uuringufirmade tööd selles osas, mis puudutab parteide reitinguid.

  3. Valimisjaoskondades peab valimine olema algusest lõpuni pidevalt vaatlejate kontrolli all, kes annavad jaoskonnas oma allkirjad võltsinguvabade valimiste kinnitamise kohta. Kõik kandideerivad erakonnad peavad saama riikliku rahastamise oma vaatlejatele tööks valimispäeval kõikides valimisjoskondades. Pidagem meeles, et valimiste legitiimse läbiviimise pevad tagama mitte parteid vaid riik.

  4. Kõikidest jaoskondadest saadetud valimistulemused peavad olema reaalajas nähtavad riiklikus televisioonis.

2009.a. eurovalimised Eestis olid farss ja tuleb kuulutada kehtetuks.

Vello Leito, EIP esimees

10.06.2009

1,233 total views, no views today