Eesti Iseseisvuspartei pressiavaldus, 03.06.2009: Ametiühingute “võitlus töötajate õiguste eest” on välistellimuslik pronksisõda nr 2

Eesti Iseseisvuspartei on viimasel kolmel aastal andnud kõige täpsemad majandusanalüüsid ja arenguprognoosid, kuid peavoolu meedia on meid täielikult ignoreerinud.

Õigeaegselt enne „pronksisõda“ nõudsime Tõnismäe ausamba kiiret ja taktitundelist teisaldamist. Hoiatasime kriisi eest, teavitasime et pronksikriis on välistellimusel kunstlikult tekitatud ja sellega ei kaasne ühtki soodsat tulemit Eesti riigile ja rahvale. Hoiatasime, et see toob kaasa sisepingete tõusu ja tagasilööke majanduses, et see on sihiteadlik vastutöötamine Eesti riigi jätkusuutlikkusele. Kõik on nii läinudki.

Seekord hoiatame, et kliki-ametiühingujuhtide poolt ülessoendatud töötajate „huvide kaitse“ on välistellimuslik Eesti riigi huvisid kahjustav pronksisõda nr 2.

Riigi ees seisab täna põhimõtteline valik: kas koheselt devalveerida kroon ca 50% või omariiklus laguneb. Nii riigikogu, valitsus kui ametiühingud teavad seda. Välistellimus nõuab aga Eesti omariikluse lõpetamist ja kõik kolm on sellega nõus.

Ametiühing on töötajate huvide kaitsja. Selle hulka käib ka kohustus püüda tagada inimestele töö riigi majanduse hea tervise kaudu. Olukorras, kus seisab ees majanduskollaps ei tohi ametiühing nõuda seda, mis pole füüsiliselt võimalik või mis tooks kaasa majanduse kokkukukkumise. Praeguses, tahtlikult tekitatud majanduskatastroofi eelses olukorras saaks ametiühing nõuda vaid üksnes riigi majanduse kordategemist – näiteks erakorraliste valimiste kaudu.

Klikiametiühingute näitemäng töötajate huvide kaitsest on sihiteadlik Eesti omariikluse hävitamine võõrtellimuse alusel, et Eestist saaks lähiaastatel ühineva EL ja Venemaa omariikluseta haldusala. Seda teevad riigikogu, valitsus, ametiühingud ja peavoolumeedia koos. Nad tantsivad Eesti omariiklusele surmatantsu, pronksisõda nr 2 on üks selle elemente.

Eesti Iseseisvuspartei

03.06.2009

945 total views, 1 views today