Vello Leito: Milleks riigireeturparteid Riigikogus vajavad tervet armeed mart helmesid, martin helmesid, erl-e, tms-e … ?

SISSEJUHATUSEKS

1. Venemaa ei austavat nõrku!? Keegi ei austa nõrku!!! Kuid kõik austavad tarku, ehkki tihtipeale seda avalikult ei tunnistata. Igal juhul tarkadega arvestatakse ja nõrkadega ei arvestata. Tarkadega arvestatakse aga just niipalju, kuivõrd tark keegi on; arvestatakse tarkuse tugevusekvivalendi kaudu.

2. Väljavõte Eesti Iseseisvuspartei 31. detsembril 2008. a. tehtud pressiavaldusest: „Praegune majanduslangus on vaid süütenööri sisin enne plahvatust. Võimsat plahvatust. Sa eirasid meid, Sa tegid vea.

Kas Sul on veel võimalik ennast ja riiki päästa?

On, kuid selleks pead sooritama kangelasteo – vaatama tõele näkku, nüüd ja kohe.

Sa pead möönma, et Nõukogude Liit ei lagunenud, vaid reorganiseeriti, eesmärgiga luua venekeelset nime ‘Jevropa – naš obštši dom’ kandev ühiskodu, Euroopa Liidu ja Venemaa ühendatud impeerium – Eurussia Impeerium. Sa pead tunnistama, et „Euroopa ühiskodu“ on maailma ajaloo suurim ja geniaalseim „trooja hobune“ Euroopa rahvusriikide hävitamiseks, rahvuste segamiseks, ressursside kättesaamiseks ja rahvaste muutmiseks impeeriumi odavaks orjatööliseks. ———-Sa pead möönma, et 1987. aasta Hirvepargi-koosolek, 1988. aastal toimunud vabakslaulmine, 1989. aastal moodustatud Balti kett ja muud sedalaadi ettevõtmised polnud omaalgatuslikud teod, vaid olid hoopis Eurussia loojate programmilised, lavastatud teod. Sa pead möönma, et ei NATO ega Euroopa Liit kaitse meid Venemaa eest, sest nad ehitavad Eurussiat koos. (Mõtle vaid Euroopa Liidu juhtide tungivale ja korduvalt väljendatud soovile anda Venemaale võimalikult ruttu viisavabadus ja ELi-liikmelisus!) Sa pead möönma, et vanad kommunistid ei ole juhtpositsioonidel juhuslikult, vaid nad on 1987. aastal käivitatud „ühiskodu“ kava plaanilised täitjad. Sa pead möönma, et nende suutmatus majandust juhtida on mitte tegelik, vaid näiv saamatus, hävitamaks Euroopa rahvusriikide rahvuslik majandus, selle kaudu aga rahvusriikide ja rahvaste vastupanuvõime.——– Riigikoguparteidel ei ole Sulle sobivat lahendust pakkuda. Ei saagi olla, sest nad ju ise teenivad võõraid jõude.“

3. Sissejuhatuseks olgu toodud ka järgnev tögav anonüümne kommentaar Delfist: „Eesti riigi probleemid: pronks, stream, integratsioon, vene nimed. Rohkem probleeme pole.“ Vanas Roomas ütlesid valitsejad veidi teisiti: anna rahvale tsirkust, verd ja leiba, siis võid valitseda nagu tahad.

4. Ja veel üks mõte. Igas korralikus vesternis ja märulifilmis hävitatakse vaenlane sel moel, et visatakse vaenlase seljataha kivi, mille peale too muidugi pöördub oma koolitamata instinktide ajendil ja keerab ründajale selja. Edasine on juba lihtne. Meie vastased – Eurussia impeeriumi ehitajad – viskasid kivi Eesti omariikluse ja rahva seljataha. Selle „kivi“ üldnimeks on pronksisõda.

TEEMA

Loomulikult oli kohtuprotsess Klenski kvarteti üle poliitiline näitemäng. Loomulikult on kogu “pronksisõda” poliitiline näitemäng. Loomulikult on pronksisõda Eesti ja Vene valitsuste koostöös tehtud samm Eurussia impeeriumi loomisel. FSB ja KAPO on riigiametid ja põhimõttelistes küsimustes midagi iseseisvalt, ilma valitsuse loa/korralduseta ei tee. Mingit iseseisvat sisulist rolli neil ei ole. See on elementaarne.

Seetõttu pole probleem mitte selles, kes mida tegi pronksinäitemängude ajal tänaval, vaid see, mida tehti ja tehakse suletud uste taga. Selle tagamaid avabki muuhulgas EIP 31. detsembril 2008 tehtud pressiavaldus. Ning nende tõsiasjade peitmiseks ongi vaja tervet armeed mart helmesid, martin helmesid, erl-e, tms-e … – mängimaks hästi kavalat „kivi“ meie seljataga. Just seepärast anonüümne kommentaator tögabki, et muid probleem pole, sest helmede, erl-ide, tms-ide … armee on oma tööd hästi teinud ja põhiprobleemid rahva eest kenasti peitnud. Eesti on end juba seljaga vastase poole pööranud, targema surmav löök on tulekul.

Kas ma süüdistan Riigikogu ja EV Valitsust riigireetmises seoses aprillimässu ja kohtupidamistega? Ei. Riigireetmise panid nad toime juba 2003. aastal – põhiseadusvastase referendumiga ning hääletutulemuste totaalvõltsimisega JAH-i kasuks. Nüüd, kus Eesti riiki enam pole, Riigikogu ja Valitsus täidavad lihtsalt alluvuskorras Euroopa Ühiskodu alias Eurussia impeeriumi ehitajate korraldusi.

Näitlikkuse mõttes, mida selle kavala kivi osas on viimasel ajal korda saatnud konkreetselt Helmed ja ERL?

„Delfist“ (05.01.2009) võime lugeda Mart Helme seisukohti: „Kohtuotsus annab avalikkusele sõnumi: Eesti on nõrk riik, siis võib mässata midagi kartmata. Nende nelja mehe taga seisab Vene riigi võimas juriidiline aparaat, kes on nõu andnud ja annab ka edaspidi. Vene riik ei jäta kasutamata ühtegi võimalust Eesti riigi alandamiseks.“ Kaks mehiselt tõde tallavat väidet korraga. Eesti riiki ei ole enam juba 2004. aasta 1. maist saadik olemas, on olemas vaid EL liikmesriik Eesti, mille territooriumil on ülimuslik ELiidu õigus, seega 1992.a. vastuvõetud EV Põhiseadus on kehtetu. Väide Eesti riigi alandamise kohta Vene riigi poolt on eksitav pooltõde – Euroopa ühiskodu projekt on nimelt Eesti riiki hävitav projekt.

Martin Helme 2009. aasta 7. jaanuari „Delfis“: „ …kogu aprillimässuga seotud kohtupraktika tõestab veenvalt kogu meie kohtusüsteemi ja prokuratuuri karjuvalt ebakompetentset, poliitiliselt angažeeritud ning rahvast ja õigusriigist mittehoolivat olemust.“

Selge ja lühike jutt: süüdi olevat niisiis üksnes kohus ja prokuratuur, teisi süüdlasi ta „ei näe“.

ERL algatas oma 2009. aasta 9. jaanuari pressiavaldusega „allkirjade kogumise kampaania, millega protesteeritakse aprillimässu organiseerijate karistamatuse vastu, /-/ et kohtupidamine jätkuks kuni süüdimõistva otsuseni /-/. Allkirjakampaaniat ajendas arusaam, et aprillimässu korraldajate karistuseta jätmine on seadnud ohtu Eesti riigi ja tema põhiseadusliku korra…“

ERL väidab, et ka tema näeb Eesti riiki ja selles põhiseaduslikku korda. Mina väidan, et ERL näeb vaid kuninga olematuid rõivad, sedagi sellepärast, et riigireeturite peavoolupoliitika näeb niimoodi ette. Ja ei näe ette selle nägemist, mida Euroopa Ühiskodu nimeline trooja hobune kaasa tõi ja toob: Eestis peatse majanduskollapsi ja lõpliku ülesostmise kuni riiklusvõime kadumiseni. Tõelised siserahutused saavad tekkida ja tugevneda ainult majanduse pinnal; „pronksisõda“ ei ole ega saagi selleks pinnaseks.

Miks siis eesti rahvas läks EL-i lõksule lisaks veel ka majanduse surmalõksu? Õige vastus küsimusele kõlab nii: inimesed ei suutnud uskuda, et haua kaevab talle tema enda valitud Riigikogu oma kõigi aegade hiilgevalega majanduskasvust ja majandustiigrist. Eks lõksu töökindluse määrabki see, et ei osata lõksu olemasolu isegi aimata. Rahvas ei olnud rumal, kui võttis pahaaimamatult laenu, vaid oli heauskne. Omandisuhetes jääb süüdi heauskne. Kas riigi ja rahva suhtes jääb süüdi rahvas? Ehkki rahvas lõi riigi selleks, et riik teda kaitseks. Seda riik tegigi – „uppuja päästmine on uppuja isiklik asi“-nimelise päästerõnga abil.

Ka helmede/erl-ide armee küünilisus ja südametunnistuse täielik puudumine on uskumatud. Eriti olukorras kus umbes 110 000 leibkonda on aetud võlasilmusesse, mille „köie“ tugevuseks on miljon krooni; olukorras, kus lähikuudel kroon devalveeritakse (ühepoolse eurole ülemineku kaudu) suurusjärgus 200-300%; olukorras, kus tööpuudus tõuseb 30 protsendi lähedale (pole välistatud, et üle sellegi); olukorras, kus rahvuslik majandus on hävitatud ja Rootsi tütarpangad Eestis müüakse (koos võlaorjadega) ülitõenäoliselt Vene pangale „Sankt Peterburg“.

Kindlasti keegi ei arva, et valmisehitatud tuhanded korterid ja tootmishooned jääksidki kasutamata sellepärast, et seda ei suuda teha Eesti elanikud. Loomulikult mitte. Need lähevad teistele riikidele ja nende kodanikele kas täiesti muidu või murdosa eest nende turuhinnas. Selles ju kogu „kinnisvaramulli“ mõte ongi, et –

piltlikult väljendudes – orjad ehitaks poolmuidu valmis tee, mida mööda orjapidajate tõllad sõitma hakkavad.

Parandamatut vähihaigust põdeva inimesega on nii, et hetk enne seda, kui organism loobub lõplikult vastupanust, tunneb haige end hästi ja usub paranemisse. Kuid pidage meeles: kõige hullem pole veel saabunud, kuni kestavad sõim, ähvardused, „pronksisõjad“, majanduslikud kitsendused. Pöördumatuse punkt on siis, kui need lõpevad ja algavad kiitused, moosimised ja visiidid idapoolt. Need viimased ongi siis nüüd alanud. See on märk selle kohta, et Eesti on mahakandmisel.

KOKKUVÕTTEKS

Kõik need, kes varjavad tegelikkust, sealhulgas neid põhitõdesid, mis toodud EIP 2008. aasta 31. detsembri pressiavalduses, on Eesti riigi ja rahva ärakustutamise avaliku salaplaani reaalsed täitjad (loe minu selleteemalist artiklit EIP kodulehekülje arhiivist). Pehmemalt väljendudes on nende puhul tegemist riigireeturparteide loodud opositsiooniga – kontrollitud opositsiooniga. ERL-i lõi IRL, see on kindel 101%, TMS teenib aga … , see on 102% kindel.

Kuid Venemaa kiire tugevnemine, sealjuures ka Saksa-Vene telje kiire tugevnemine on rahutuks teinud globaalse finantskartelli ja nad alustasid Venemaa nõrgendamist juhitud finantskriisiga ja naftahinna alandamisega. Samuti on selgeid tõendeid selle kohta, et tekib juba viimaste presidendivalimiste ajal analüütikute prognoositud fataalne vastasseis Venemaa presidendi ja Vladimir Putini vahel. Oletatavasti kõik see aeglustab Venemaa-poolset Eesti ülesostmist/ülevõtmist.

Usutakse, et Jumal armastavat numbrit kolm ja paljud usuvad sedagi, et Tal on Eesti jaoks ette nähtud veel kolmaski ellujäämise võimalus. Ma ei tea, kas see on nii, aga igal juhul Eesti Iseseisvuspartei teeb tööd, et seda võimalikku võimalikkust võimalikuks teha.

Vello Leito, EIP esimees
13.01.2008

1,166 total views, 1 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>