Avalik pöördumine EV Riigikogu poole

NB! Avalikule pöördumisele andis oma täieliku toetuse erakond Põllumeeste Kogu

Avalik pöördumine EV Riigikogu poole

Te meelitasite Eesti rahva Euroopa Liitu, väites ise, et E. Liidus Eesti riigi suveräänsus ja iseseisvus kasvab, Eesti julgeolek on tagatud ja majandus saab eeldused kiireks arenguks.

Kõik on läinud aga vastupidi. Halvim seejuures on see, et lähiaastatel saab Venemaa viisavabaduse kogu EL-i suhtes, mis on otsustav samm teel Venemaa eesmärgi – Euroopa Ühiskodu ehk niinimetatud Eurussia Impeeriumi – saavutamisele.

Te olete pannud toime jesuiitliku hävitustöö, mille metodoloogiliseks põhialuseks on ettevõtluse ja riigi vara müügist saadud raha ning laenuraha moondamine majanduskasvuks, millega te meelitasite inimesed surmalõksu, sest tegite neile võimatuks hinnata laenuvõtmise traagilisi tagajärgi.

Kuni Lissaboni Leppe (E. Liidu põhiseaduse) jõustumiseni on Euroopa Liit rahvusvahelises õiguses käibiva määratluse järgi sui generis (st eripärase ülesehitusega) liitriik (=riik) ja erineb sui regula (st tavapärase ülesehitusega) riigist vaid seaduste ülimuslikkuse põhimõtte rakendusvormi poolest.

EL-i põhiseaduse jõustudes lakkab Eesti Vabariigi Põhiseadus eksisteerimast, sest EL-i PS on ülimuslik EV PS-i suhtes. Ratifitseerides Lissaboni Leppe, te allkirjastate EV Põhiseaduse likvideerimise.

Kuid ühe erandiga: põhiseaduse § 54 jääb jõusse ja muutub Eesti kodanikele kohustuslikuks. Mainitud paragrahv ütleb teatavasti nii: „Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.”

Rahvas näeb te valed läbi juba lähitulevikus. Kas teie ettevaatusabinõu – Eesti kaitsejõudude muutmine siseriiklikuks 2800-meheliseks karistussalgaks – on piisav olukorras, kui tekib näljahäda, 1/3 elanikkonnast on vene rahvusest, sealjuures suur osa nendest Eestile vaenulik? Meie arvates ei suuda te vältida Venemaa-poolset Eesti ülevõtmist, mida tehakse majanduslike vahenditega ja „viiendat kolonni” rakendades.

Ülaltoodust tulenevalt nõuame Lissaboni Leppe ratifitseerimata jätmist.

Ühtlasi nõuame tõkete kõrvaldamist Eesti rahvusliku majanduse arenguteelt. Juhul, kui te seda ei oska teha, siis oleme valmis teid õpetama, kuidas seda teha.

Eesti Iseseisvuspartei

Vanematekogu, Tallinnas, 10. juunil 2008.

827 total views, 1 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>