Eesti Iseseisvuspartei missioonist

Eesti Iseseisvuspartei on Eesti poliitilisel maastikul väga erandlik nähtus ja seda mitmes mõttes.

Erakond on loodud noorte rahvuslaste erakonnaks, nende jaoks, kes vaba rahvusvahelise lävimise kõrval peavad vajalikuks oma kodu, oma tutvusringkonda, oma riiki, oma rahvast, oma kodumaad, kus ollakse riigirahvus, mille eksistentsi ei ohusta kontrollimatu immigratsioon. Erakonna algatusgrupp tuli kokku 17. septembril 1993, erakond registreeriti 1994. aastal nime all „Tuleviku Eesti Erakond“. Eesmärgid olid roosaläikelised millele erakonna nimigi kenasti viitas.

Ent peatselt selgus, et õnnelik tulevik Eestit ees ei oota, küll aga ootab räige olelusvõitlus. 1999. aastal vahetus kogu erakonna juhtkond ja siis muutsime ka nime, milleks sai „Eesti Iseseisvuspartei“. Iseseisvus ja rahva riiklusvõime oli ja on see, mille eest käib olelusvõitlus, käib võitlus kõrgemasse liigasse jäämise eest, riigirahvuseks jäämise eest.

Erakond on täiesti unikaalne selles mõttes, et meie juhtkonda ei moodusta mitte tavamõiste-poliitikud vaid missioonitundest kantud isiksused. Me ei ole poliitikud selle tavatähenduses sellepärast, et EIP kunagi ei valeta ega kaunista olukorda. Me ei politiseeri tõde ega fakte, me julgeme tõele näkku vaadata ja öelda välja seda, mida näeme – kunagi pole me valimistel esitanud magusaid valesid. Me ei võta kunagi sponsorlust, millega kaasnevad mingidki nõudmised-ettekirjutused.

Loomulikult teame seda maailma ajalukku läinud lauset NSVLiidu algusaastate USA sõbra Armand Hammeri suust: „Tõekuulutajatel ei ole tulevikku, tulevikku ehitatkse ainult valedele.“ Aga me teame ka seda, milleni viis valedele ehitatud tulevik ja viib ka tänapäeval. Seepärast juhimegi alati tähelepanu sellele, et väikerahval pole tulevikku kui seda ehitatakse valedele, võõra rikkuse järele küünitamisele (nagu näiteks: lähme EL rikkusele kallale!).

Loomulikult me saame ka aru, et meie toetus ei saa olla rahva hulgas suur, sest nn läbilõikeinimene ei talu tõde. Saame aru sellestki, et on juba väga raske saavutada eesti rahva riiklusvõime säilimist, vältida rahva aborigeniseerimist, sest selle taga on süsteemselt välisriikide käsilasprteid-riigireeturid: Reformierakond, IRL, Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond. Seepärast üks meie tähtsatest rollidest seisnebki selles, et luua võimalus nendele inimestele, kes soovivad tulevikus oma lastele ja lastelastele silma vaadata ning öelda: meie ei müünud ära sinu kodumaad, meie ei teinud sinust aborigeeni, sest me kuulusime Eesti Iseseisvusparteisse; või siis, et me hääletasime EIP poolt.

Meil on veel üks tähtis missioon, tõestada järeletulevatele põlvedele ja kogu maailmale, et mitte kõik eestlased ei olnud pimedad, rumalad ja ahned ega läinud labaselt äralollitatutena surmalõksulõksu, mis salakavalalt ülesseatud on. Tõestada, et osa eestlastest nägi läbi vaenlaste plaanid kuni viimse üksiasjani. Ja juhul kui riik ja rahvus hukkuvad, siis see toimub vaid tugevama toore hävitava jõu läbi, mitte meie kanapimeduse läbi.

Kui asjad arenevad senist rada, siis eesti rahva aborigeniseerimine vääramatult toimub. Ent siiski miski pole veel lõplikult selge, erakorralised valimised sügisel või järgmisel kevadel võivad veel midagi muuta. Siis on majanduskollaps, nn kinnisvaramulli lõhkemine, juba toimunud, tööpuudus tõusnud 25-30%-ni, keskmise palga ostujõud langenud ca 3 korda, kroon likvideeritud, pankades olevad säästud samuti, rohkem kui 100 000 leibkonnal õlul keskmiselt 1 miljoni krooni suuune võlakoorem, mille tagasimaksmine pole enamusele uues majandusolukorras enam jõukohane, kümned ja kümned tuhanded leibkonnad kaotavad peavarju, vabanevad majad ja korterid ostavad üles aga uusimmigrandid, jne. Alles siis hakatakse mõistma Eesti Iseseisvuspartei prohvetlikke analüüse ja mõistma väljakäidud lahendite tarkust. Võib oletada, et mingi osa Eesti ühiskonnast ei varise mitte moraalselt kokku vaid liituvad Eesti Iseseivuspartei poliitilise tegevusega. Ka selleks on EIP vajalik, et anda neile väljund, et anda rahvale uus võimalus olukorras, kus brutaalne tegelikkus on eesti rahva tšombiunest üles vapustanud.

Eesti Iseseivuspartei on eesti rahva jaoks ilmselt üks viimastest ellujäämisvariantidest. Miks nii? Sest meie ümber on juba koondunud laias laastus enamus nendest, kel tahet ja julgust avalikult osaleda poliitilises tegevuses Eesti iseseisvuse eest, töötada Eesti uue taasisesesivumise nimel, mõista ja tunnistada, et Eesti riik ja rahvas võivad alles jääda vaid väljaspool liite suurriikidega riikluse tasandil.

Lõpetuseks EIP kõige olulisemad ideoloogilised erinevused võrreldes kõikide teiste Eesti parteidega:

Me tõdeme, et Venemaa ei tule tankidega üle Narva jõe, vaid püüab Eesti pöördumatult assimileeerida majanduslike ja poliitiliste relvadega Euroopa Liidu kaudu. Venemaa ja EL on sisuliselt üks, sest nad ehitavad koos nn Euroopa Ühiskodu, kus eesti rahva jaoks ei ole riigirahvusena kohta, see koht on olemas vaid ühe väikese etnilise grupina paljude teiste hulgas.

Me tõdeme, et Eesti riiki ja rahva riiklusvõimet pole võimalik kaitsta füüsiliste relvadega, sest taolist rünnakut sel tasandil ei ole ega tule, vaid on võimalik kaitsta üksnes tugeva rahvusliku majanduse ja riigi tugeva geopoliitilise subjektsuse ülestöötamise läbi. See on võimalik vaid siis kui välisriikide käsilasparteid riigikogus välja vahetada. Või osa nendest.

Me tõdeme, et rünnak Eesti riigi ja rahva vastu on kõikidest võimalikest kõige fundamentaalsem, see on orienteeritud rahva riiklusvõime hävitamisele. Selleks mässitigi rahvas salakavalate valede läbi võla-surmalõksu, likvideeriti rahvuslik pangandus, osteti üles majandus (praegu tehakse riigimetsa väliseraisikute poolt ülesostetavaks), jne. Lisaks muidugi rahva moraali, tervise, majandusliku toimetuleku, jne, süsteemne hävitamine – sihiteadlik genotsiid, Vene-EL ühine lebensraum-poliitika 21. sajandi versioon. Ei rohkem ega vähem.

Me oleme veendunud selles, et kõigil on õigus teada tõde. Mis rahvas sellega peale hakkab, kas laseb end aborigeniseerida või taastab riiklusvõime, see on juba rahva otsustada.

Kõige eespoolöeldu täielikuks mõistmiseks tuleb põhjalikult läbi töötada meie veebilehe materjalid, esmajärjekorras aga kaks teksti: „Eesti iseseisvus ja majandus – Eesti kui uusautarkiline geopoliitiline ruum“ (vt veebilehe link ‘põhidokumendid’) ja „Teadmiste kohustuslik miinimum Eesti riigi ja rahva ärakustutamise avaliku salaplaani kohta“ (vt veebilehe arhiivi).

Vello Leito
EIP esimees

1,111 total views, 1 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>