Teadlased poliitilisteks prostituutideks – vana võte!

Kui meie võimuteostajate jalgealune hakkab ohtlikult kõikuma, siis ikka ja jälle saadetakse tulle teadlased. Et aga õige teadlane valet vanduma ei hakka ja teadlase kutse-eetikat pilastama ei hakka, siis pääesevadki poliitilisele võitlusväljale „teadlased“ – poliitilised prostituudid (teaduspolitprostid), kes tasu eest teevad mida maksjad tahavad. Mitte mingil juhu ärge mõistke tasu all vaid rahalist tasu, sest ’tasu’ olemuslik skaala on lõpmatult lai.

Viimastel päevadel on meedia ohtralt ülepuuderdatud teaduspolitprostide „avastuste“, „üldistuste“ ja „eduretseptidega“ varblaste, arrakutega, jne poolt. Nende poolt pakutavas pole ootuspäraselt mingitki uudsus“reostust“ küljes, ikka vanad: haridus otsustab, kõrgtehnoloogiale üleminek, ümberstruktureerimine… „Tegelikult oleneb Eesti tulevik meie inimestest, sellest, kui targad nad on . Kõige alus on teadus- ja haridusüsteem …“ on näiteks ühe „teadlase“ sõnum.

Ja seda kõike räägivad teaduspolitprostid olukorras, kus rahva laenuvõtmisvõime ammendub lähikuudel (Hansapanga hinnangul märtsikuus) ja majandus kollapseerub, sest seni viimasel neljal aastal keskmiselt 60 miljardt krooni puhast raha sisse toonud eluaseme- ja tarbimislaenud koos eraisikute laenurahadele orienteeritud kinnisvaraehitusse sisselaenatud rahaga, kõik see kukub ära. SKP küljest kukub ära terve kolmandik! Mis sellises olukorras sõltub inimesest? Vaid see, kas ta olelusvõitluses üldse ellu jääb. „Teadlased“ aga visioneerivad, kas Eestist saab Põhjatäht või konnatiik. Tegelikult ei saa ühte ega teist, Eesti territoorium lihtsalt võetakse tugevamate poolt üle.

Nüüd jõudsingi selle juurde, miks eesoleva loo üleüldse kirjutasin. Lugege uuesti põhjalikult läbi minu artikkel „Teadmiste kohutuslik miinimum … „ (vt veebilehe arhiivi). Sealt leiate ühe kandva mõtte, et majanduslik kollaps, Eesti territooriumi äraandmine, eesti rahva aborigerniseerimine, need tuleb võimukandjate poolt ühiskonnale serveerida nii, et süüdi jääksid inimesed ise, või et tegu oleks objektiive paratamatusega, või siis halvimal juhul sellega, et tegemist on nn vääramatute jõududega. Vastasel juhul võivad lõksuajajad ka ise surmalõksus haiget saada.

Seepärast tulvabki ühiskonda „teaduspõhiseid“ lahendeid, mis aga pole praegu enam praktikas rakendatavad kuid jätavad mulje juhtide tarkusest, tarmukusest, võimaluste rohkusest jõuetu rahva taustal. Mis eesmärgiks seatud ongi. „Teadlased“ei räägi kunagi asja sisust, sellest, et Eesti majandus on sihiteadlikult hävitatud kaasaegses maailma domineeriva uue kokurentsistrateegia abil, millel paradigmaks on ‘võitja võtab kõik’. Eestist ei saanud kahjuks võitjat, talt endalt on kõik võetud, täpsemalt öeldes, Eesti on kõik vabatahtlikult käest andnud ja eesti rahvast ootab ees olelusvõitlus.

Aga äkki Tartu „teadlased“ ei tea seda, kellele kaasajal kogu rikkus sülle kukub, ja seda, et Euroopa Liidus on rakendatud nimetet konkurentsistrateegia ekstremaalvorm? Teavad küll, sest sellekohased teadmised ammutasin mina just Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kogumikust, paksust raamatust, mil pealkirjaks „Eesti konkurentsivõime“, 2000. Selles raamatus nägin ka muide nii esimest kui viimast korda eestis trükimustaga jäädvustatult seda, et keegi räägib RKP-st – rahvuslikust koguproduktist. Siis needsamad „teadlased“ rääkisid sellest, aga enam ei räägi. Kõik teaduspolitprostide reteptid on tühjad loosungid, aga sellele vaatamata hakkame õige pea võimuteostajate suust kuulma: me ju ütlesime teile, et struktureeruge ümber, minge kõrgtehnoloogiale üle, ärge tehke odavat allhanget, jne. Ise ju olete süüdi!!!

Muidugi nad ei selgitata seejuures kuidas pakutavad ilusad ja targad asjad ka praktikas võimalikud oleksid. Nad ei räägi ju sellest, et Eesti majandus hukkub seetõttu, et Eesti riigile ja rahvale kasulikele projektidele Rootsi kommertspangad lihtsalt laenu ei anna, sest seda takistab tark konkurentsistrateegia, Eesti peabki kaotajaks jääma. Rootsi ei vaja Eesti majandust vaid turgu; enam isegi mitte odavat tööjõud. Sama käib Soome kohta, kes oma ’agressiivsete pakkumistega’ (loe: ähvardused füüsilise vägivallaga) on meie majanduses võtmepositsioonid juba üle võtnud.

„Teadlased“ ei räägi ka sellest, et vältimatuks ravimiks on kogu pangandusspektri ülestöötamine Eestis endas, kus väliskapitalil kommertspangad moodustavad vaid väikese osa. Teine vältimatu retseptravim on aga see, et Eestist tuleb välja saata kõik nn väliseksperdid. Nimetet konkurentsistrateegias pole olemas kasulikke väliseksperte, põhimõtteliselt ei saagi olla, sest konkurentsimajandus ei tunnista omakasupüüdmatut ekspertlust. Kolmandaks retseptravimiks on teadmiseks- ja täitmiseksvõtmine, et majanduskeskonnas ’võitja võtab kõik’ on avatud turumajandus teadlik enesetapp ja et tuleb minna üle räigele (kuid vajadusel varjatud) protekstionistlikule majandusele. Nii nagu kõik teised EL liikmesriigid seda teevad.
Jne.

Kui need mõned „pisiasjad“ korda teha siis saaks Eesti rahvusliku majanduse jalgadele. Aga just selle tõe varjamiseks ongi palgatud „teadlased“. Eesti peab hävitatud saama – selline on riigikoguparteide otsene eesmärk ja kohustus. Tõsi, esmajoones IRL ja Reformierakonna eesmärk, sest esmajoones nemad on Venemaa käsilasparteid – Eesti assimileeritakse Venemaa poolt Euroopa Liidu kaudu. Venemaa ja Euroopa Liit ehitavad ühisruumi, kus eesti rahvast ja riiki ei vajata, vastupidi.

Vello Leito

781 total views, 1 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>